Jump to content
Sign in to follow this  
henke

Militära tidskrifter och nyhetsbrev

Recommended Posts

Här listar SoldF tidskrifter och nyhetsbrev som finns gratis på nätet och/eller pappersform. Fyll gärna på med fler som vi inte listat. Kommersiella tidskrifter tas i särskild tråd.

 

Svenska Tidsskrifter

 

Arménytt

I Arménytt informerar arméinspektören och chefen för produktionsstabens arméavdelning kontinuerligt kring funktionsfrågor som rör armén, exempelvis ny materiel och nya system.

Nummer per år: 2

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/tidningar/armenytt/

Nyhetsbrev om nytt nummer: anmäl till [email protected]

 

FROnytt

Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen - FRO

Nummer per år: 4

http://fro.se/fronytt

 

Försvarets Forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens personaltidning och kommer ut nio gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Nummer per år: 9

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/tidningar/forsvarets-forum/

Kontakt: [email protected]

 

Försvarsutbildaren

Medlemstidning för Försvarsutbildarna.

Nummer per år: 5

http://www.forsvarsutbildarna.se/om_forsvarsutbildarna/medlemstidning

 

FVRF Tidningen

Medlemstidning för Flygvapenfrivilliga

Nummer per år: 3 (april, september, december)

http://www.flygvapenfrivilliga.se

 

Hugin& Munin

Befälsföreningen Militärtolkars tidning

Nummer per år: 4

http://militartolkar.org/hugin-munin/

 

Livgardets Officerares Veteranförenings (LOV) tidning -Kuriren

Medlemstidning för LOV som bl.a. tar upp Livgardets verksamhet, försvarsmaktens verksamhet i stort och faktaartiklar om materiel.

Nummer per år: 2

http://lg-lov.se/kuriren/

 

Lottanytt

Lottanytt är Svenska Lottakårens medlemstidning. I tidningen berättar vi om vår verksamhet, intressanta utbildningar, övningar och spännande personer.

Nummer per år: 4

https://issuu.com/svenskalottakaren

 

Officerstidningen

Medlemstidning för Officersförbundet

Nummer per år: 8

http://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/material/Officerstidningen

 

Sjövärnsposten

Medlemstiding för Sjövärnskåren och dess verksamhet. 

Nummer per år: 4

http://www.sjovarnskaren.se/varverksamhet/row2-var-verksamhet/sjoevaernsposten/126-sjoevaernsposten-i-pdf

 

Tidningen Hemvärnet

Medlemstidning för Hemvärnet. Tidningen ska förmedla nyheter och i reportageform och på annat sätt spegla bredden i verksamheten, samt upplåta spalterna för debatt och opinionsbildande inslag i form av krönikor och ledare.

Nummer per år: 6

http://tidningenhemvarnet.se/

 

Utländska

 

All Hands -  US Navy

US Navys tidning sedan 1922

Numera enbart artiklar online på webben och ej PDF-utgåvor sedan 2011.

http://www.navy.mil/ah_online/

 

Air Force Magazine

Måandstidning för US Air Force

http://www.airforcemag.com/Pages/HomePage.aspx

 

ARMY Magazine

Månadstindning för US Army

Nummer per år: 12

https://www.ausa.org/publications/army-magazine

 

Soldier Magazine -  UK MOD

Brittiska arméns tidning. Ett riktigt månadsmagasin med olika ämnen, även civila.

https://www.army.mod.uk/soldier-magazine/soldier-magazine.aspx

 

Gratis Nyhetsbrev

 

FMV nyhetsbrev

Försvarets Materielverks nyhetsbrev

http://www.fmv.se/Nyheter-och-press/Nyhetsbrev/

 

Militärt med Lars Gyllenhaal

Författaren Lars Gyllenhaal skriver ett populärt nyhetsbrev med det senaste om vapen, förband (mest utländska och mest elit) och olika krig. Ges ut i samarbete med Svenskt Militärhistoriskt bibliotek (SMB) för att nå nya kunder, dock är nyhetsbrevet helt kostnadsfritt och utan krav på medlemskap.

http://www.militart.nu/

 

FHS - Försvarshögskolans Nyhetsbrev

Försvarshögskolans nyhetsbrev med information om deras verksamhet, kommande seminarier, personalförändringar, uppdrag, osv.

http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/nyhetsbrev/arkiv-nyhetsbrev/

http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/nyhetsbrev/prenumerera/

 

Officersinfo från Officersförbundet

Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för dig som är soldat, sjöman eller officer med en anställning i Försvarsmakten samt för dig som studerar till yrkesofficer.

https://www.officersforbundet.se/materiel--avtal/officerstidningen/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uppdaterat länkar.

Lagt till 

US Army Magazine

US Air Force Magazine

US Navy All hands

Sjövärnsposten

Hugin & Munin

LOV Kuriren.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Värn
   Hittade idag tidningen "militärhistoria." - ett som det kallas "populärvetenskapligt magasin om militärhistoria" på min lokala pressbyrån. någon mer än jag som läst den och vad tycker ni, i så fall? Jag gillade i det här numret artikeln om USMC och artikeln om ubåtarna under kalla kriget. Mycket intressant, men jag har inte sett tidningen förr...
    
   Ska ge den några nummer, så skall jag skriva något mer substansiellt sedan, men tills vidare: Är det någon mer än jag som läser den här blaskan?
    
   Off topic: Inser förstås att någon kommer att skriva om det här i "hur man känner igen en MÖP"-tråden.
  • By Meteor
   Tidningen Arménytt har återuppstått i en ny tappning i PDF-format.
    
   "I nya Arménytt kommer Arméinspektören och chefen för produktionsstabens arméavdelning kontinuerligt informera kring funktionsfrågor som rör armén, exempelvis ny materiel och nya system.
   Arménytt skall bidra till att förmedla en tydlig bild om markstridskrafternas utveckling mot målbild 2014 och utkommer som en digital tidning. "
   http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Armen/Nyhetsbrev/
    
   Fokus verkar vara på kärnverksamheten vilket känns skönt efter allt fokus på kommunikationen utåt, rekrytering, värdegrund mm. Alla dessa frågor är viktiga, men kärnverksamheten upplever jag har kommit i skymundan.
    
    
   http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/arm%C3%A9nytt/Armenytt_nr1_2011.pdf
  • By Battler
   Förlag Albinsson & Sjöberg sparkar liv i tidningen Soldat & Teknik.
   http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/tidskrifter/article2438834.ece

   http://www.fabasshoppen.se/viewProduct.php?pId=158899
×
×
 • Create New...