Jump to content

Försvarsmakten: Marinstridsdagarna 2014


Recommended Posts

Att diskutera idéer, utvecklingsmöjligheter eller gemensamma bekymmer inom olika marina intresseområden är det övergripande syftet med Marinstridsdagarna. Förra veckan hölls Marinstridsdagarna i Karlskrona där knappt 1100 personer inom det marina skrået tagit tillfället i akt att under pauser, luncher och kvällar att prata med chefer och kollegor som till vardags finns på annat håll.

Under tre dagar har det funnits mängder med tillfällen att både bredda och fördjupa sina kunskaper inom de marina stridsområdena. Workshops och föreläsningar har spänt mellan såväl paneldiskussioner om taktikutveckling eller nya arbetssätt i nya organisationer, till klassificering av minor eller risker vid övergång från pappers- till elektroniska sjökort.

Marinchefens inledning

Marinchefen Jan Thörnqvist inledde Marinstridsdagarna på konserthuset i Karlskrona. Där gav han sin syn på tillståndet i Marinen. Han berörde alla väl genomförda rutinuppgifter, något som ofta glöms bort i den mediala debatten, liksom den framtid som marinen står inför. Han gav en personlig men faktabaserad beskrivning där han bl.a. uttryckte oro över ovissheten kring planering och finansieringen av framtida marina projekt, som t.ex. nyanskaffning av ubåtar.

Marinchefen lät också förstå att han har det största förtroende för sina medarbetare i marinen och uppmanade alla som kan och vill, att ge sig in i debatten med förslag och initiativ till förändringar och förbättringar i organisationen.

Intressant mix

Den inledande gemensamma dagen bjöd också på ett antal välformulerade anföranden inom vitt skilda områden. Christian Allerman, tidigare marinattaché i Moskva, beskrev den marina utvecklingen och det säkerhetspolitiska läget i Ryssland. Han lyckade också väva in extra dramatik då hans manus tog eld i ett värmeljus på podiet.

 

Tomas Ries från FHS höll därefter en mycket intressant föreläsning kring trender inom global säkerhet. Att vi lever i en värld där så många intressekonflikter ständigt pågår är inte att undra på. Ries visade tydligt hur sårbar vår välfärd är med tanke på alla de maktstrukturer av olika karaktärer och digniteter som råder.

Erfarenheter från ME03 och FS 25, ett examensarbete om modern sjöstrid och en beskrivning av förlossningsvården på sent 1800-tal var ytterligare områden som berördes under den inledande dagen. Allt hölls väl samman av de två moderatorerna Anders Enström och Mats Agnéus som också lyckades att hålla ett bra flöde i frågestunderna genom att uppmana åhörarna att skicka sina frågor via sms.

Erfarenheter till nästa år

Ett event av denna storlek ska givetvis utvärderas och pustas på till nästa år med hjälp av kommentarer och åsikter från deltagarna. Carl Osbeck har varit projektledare och är mycket nöjd med dagarna.

- Det ska bli väldigt intressant att läsa utvärderingarna. Förra året hade vi 85% nöjda deltagare och jag tror, på grundval av de kommentarer jag har fått hittills, att vi slår det i år. Frågan är bara hur vi ska toppa det nästa år, säger Carl Osbeck.

Marinstridsdagarna varit öppen för både Försvarsmaktens personal och representanter från leverantörer, samarbetspartners inom forsknings- och utbildningsfrågor, FOI, FMV, KBV, Försvarshögskolan och andra organisationer och myndigheter. Det är en förutsättning för att få en helhet i de marina diskussionerna och debatterna.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...