Jump to content

Försvarsmakten: Medarbetarundersökningen FM VIND


Recommended Posts

Resultaten från medarbetarundersökningen FM Vind 2013 har nu genomgått en första analys med konkreta åtgärder som resultat.

Cirka 70 procent eller drygt 10 000 av Försvarsmaktens medarbetare svarade på undersökningen som genomfördes under oktober.

â Resultaten visar att det finns områden där vi ligger långt fram men också ett antal områden där vi måste jobba aktivt för att förbättra oss, säger Jan Salestrand, chef för ledningsstaben.

De områden som medarbetarna var mest positiva till är förtroendet för närmaste chef, samarbete och respekt för andra medarbetare och kvaliteten på det egna arbetet. Negativt var bland annat hög andel stressade, oklar inriktning för verksamheten och för mycket administration.

â Många upplever otydligheter om Försvarsmaktens mål och en obalans mellan resurser och arbetsuppgifter â och det tar vi på stort allvar, säger Jan Salestrand.

Resultaten har presenterats för försvarsmaktsledningen och förbandscheferna fick en genomgång vid ÖB:s chefsmöte i slutet av november.

â Stabscheferna på Högkvarteret har haft i uppgift att tillsätta en analysgrupp för att omhänderta det koncerngemensamma resultatet och leverera en handlingsplan för de områden som behöver utvecklas. Vissa åtgärder blir omedelbara och andra kräver mer tid. För att snabbt få igång arbetet har vi samlat cheferna till ett av flera arbetsmöten kring frågorna i slutet av januari, säger Jan Salestrand.

Som konkret åtgärder i närtid inleds arbeten med målbild, medarbetarperspektivet, ledningsförhållanden och administration. Områden som är särskilt tydliga med behov av gemensamt arbete.

Enheternas egna unika rapporter har distribuerats ut till förband, skolor och centra. I samband med det genomförs en utbildning för kontaktpersoner på de olika organisationsenheterna så att de kan guida genom undersökningsresultaten. Sedan vidtar förbandens egna förbättringsarbeten.

â Vi ser i enkätresultatet att stressen är hög i Försvarsmakten. Det är viktigt att vi på alla nivåer anstränger oss för att hitta och implementera förbättringsåtgärder - från försvarsmaktledning ned till förbanden. Det kommer att krävas såväl chefs- som medarbetarengagemang i det fortsatta arbetet, säger Jan Salestrand.

ÖB sammanfattar Sälen och kommenterar fortsatt arbete med FM VIND (bloggen Försvarsmakten kommenterar)

ÖB:s anförande i Sälen med kommentarer kring FM VIND

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...