Jump to content

Försvarsmakten: Gruppchefer redo att gå vidare


Recommended Posts

Nyligen ryckte 50 av arméns gruppchefer in till anpassad specialistofficersutbildning (ASOU 14) på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). De kommer att genomföra en förkortad specialistofficersutbildning där deras erfarenhet från minst tre års anställning som soldat tas tillvara.

Den anpassade specialistofficersutbildningen genomförs än så länge på prov i Försvarsmakten, och de nyinryckta ser mycket positivt på att få möjligheten att yrkesutvecklas från soldat till specialistofficer på ett lite snabbare sätt än normalt.

â Jag kommer inte så mycket längre som soldat och jag vill något mer, säger Karl Dahlqvist, som precis bytt en vardag med bland annat högvakt och träning av strid i bebyggelse som gruppchef på Livgardet till att vara kadett under utbildning. Förhoppningsvis har vi de grundläggande kunskaperna redan och kan gå direkt på det viktiga.

â Det känns som ett helt naturligt steg för mig, konstaterar kadett Nathalie Friberg som annars ägnar en stor del av sin arbetstid åt fältarbeten på stormpionjärplutonen på Livgardet. Jag har snart varit soldat på i stort sett samma pluton i fem år, och den tidsbegränsade soldattiden tickar på. Nu ser jag verkligen fram emot utbildarrollen i specialistofficersyrketoch att få dela med mig av min kunskap och erfarenhet till nya soldater och gruppchefer på plutonen.

Samma mål men kortare tid

Under nästan åtta inledande veckor kommer kadetterna att ägna sig åt generell utbildning i ledarskap, pedagogik, fysiskt stridsvärde, taktisk förståelse och försvarsupplysning på MHS H. Reflektion över officersrollen och Försvarsmaktens värdegrund är andra viktiga delar av utbildningen. Sedan fortsätter kadetternas funktions- och befattningsspecifika utbildning på Markstridsskolan och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum.

â Målen är precis desamma som på den ordinarie specialistofficersutbildningen, berättar Stefan Klawitter, kurschef på MHS H.Men bedömningen är att dessa kadetter tack vare sin tidigare soldaterfarenhet kan korta ned den totala utbildningstiden med cirka en termin jämfört med de kadetter som går den ordinarie specialistofficersutbildningen. Om allt går enligt plan utnämns kadetterna till förstesergeanter i december.

Olikhet kan leda till viktiga lärdomar

Kadetterna representerar flera av arméns förmågor och det ser kadett Fredrik Johansson, normalt stridsledare och gruppchef på Robot 70-systemet på Luftvärnsregementet, som en styrka:

â Jag tror att vi kommer att lära oss mycket av varandra och dessutom bygga upp ett värdefullt kontaktnät för framtiden.

Både Karl, Nathalie och Fredrik är väl medvetna om att deras bakgrund inom arméns olika funktioner också innebär att de förmodligen har lite olika behov under utbildningstiden.

â Jag tror kanske inte att hela utbildningen kan bli hundraprocentig för varje individ, men det är mycket positivt att våra erfarenheter kan påverka framtidens utbildning, resonerar kadett Karl Dahlqvist. Det viktiga är att hela utbildningen utvärderas och att de som leder utvecklingen av den anpassade specialistofficersutbildningen tar till sig våra erfarenheter och gör förändringar om det visar sig att det behövs.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...