Jump to content

Försvarsmakten: Försvarsmakten utreder Norges avhopp från archersamarb


Recommended Posts

<section>I december förra året beslutade Norge att dra sig ur samarbetet med artillerisystemet Archer som inleddes 2007. Försvarsmakten och Försvarets materielverk, FMV, gör nu en gemensam analys för att se vilka konsekvenser det avbrutna samarbetet kommer att få.</section><section><p>- Att Norge avbryter archersamarbetet med Sverige är en motgång och det var överraskande. Samtidigt bygger inte det nordiska försvarssamarbetet och vår relation med Norge enbart på vad som händer i ett enskilt projekt, säger Peter Fredriksson, chef för sektionen för internationella relationer vid Högkvarterets ledningsstab.</p>

<p>Det pågår fortfarande ett sjuttiotal långsiktiga samarbetsprojekt inom försvarsområdet mellan Sverige och Norge. Några exempel är inom utbildning, övningsverksamhet, ubåtsräddningstjänst, gemensamt nordiskt transportflyg och så kallad Cross Border Training där länderna genomför övningar inom varandras luftrum. Dessutom tjänstgör två norska officerare i den svenska försvarsmaktens högkvarter och en på det nordiska gendercentret på Swedint på Livgardet. I Norge finns en svensk officer på plats för att ytterligare främja samarbetet länderna emellan.</p>

<p>- Om det norska avhoppet kommer att innebära några fördyringar för Sverige får analysen utvisa säger Peter Fredriksson.</p>

<p>Den myndighetsgemensamma konsekvensanalysen som Försvarsmakten nu gör tillsammans med FMV avseende Norges uppsägning av archerprojektet ska redovisas för Regeringskansliet i slutet av januari.</p></section><section></section>

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...