Jump to content

Försvarsmakten: Intresse för specialistofficersrollen


Recommended Posts

â För de som vill bli officerare är ansökan nu öppen och jag tror att det finns ett intresse för rollen som specialistofficer, säger Johan Lindgren som är regementsförvaltare på Skaraborgs regemente. Regementsförvaltare är den högsta graden för specialistofficerare och utgör en viktig del i föregångsmannaskap och stöd till yngre medarbetare vid regementet.

För de som har militär utbildning och vill fortsätta inom Försvarsmakten finns det ännu några dagar kvar på ansökningstiden till officersutbildningen. Officersyrket har två inriktningar, en av dem är specialistofficer. Av vara specialistofficer innebär att man fördjupar sig inom ett eller flera områden. Med områden menas t e x markstrid eller luftstrid. Väljer du markstrid kan du därefter välja olika inriktningar t ex inom logistik, ledning- och samband, strid, teknik med mera.

â Fördjupningen som specialistofficer innebär ett långt lärande. Att göra karriär som specialistofficer innebär att man kommer erbjudas att fördjupa sig inom sitt område för att bli expert och specialist inom sitt val, säger Johan Lindgren som är regementsförvaltare på Skaraborgs regemente.

Regementsförvaltare är den högsta graden för specialistofficer. De andra graderna är förste sergeant som man blir efter en officersutbildning på tre terminer, därefter kommer graderna fanjunkare och förvaltare.

â Den viktigaste rollen för mig som regementsförvaltare är föregångsmannaskap och stöd till yngre medarbetare vid regementet. Den arbetsuppgiften som kopplas till min befattning är att vara den främsta företrädaren för specialistofficerare och i mitt fall med arbetsområde (AO) markstrid, säger Johan och fortsätter.

â Ett viktigt arbete och som har hög prioritet är att leda metodarbetet för personalförsörjning av specialistofficerare och hur dessa skall utvecklas i det nya personalförsörjningssystemet.

Det innebär att jag skall stödja med uppföljning och utveckling av yngre specialistofficerare, delta i arbetet med befordran av specialistofficerare, delta i arbetsgrupper och utveckling inom markstrid och delta i regementets ledningsgrupp. Med andra ord ett väldigt spännande och varierande arbete där varje dag är full av utmaningar.

â Inledningsvis kommer en specialistofficer tjänstgöra som instruktör inom det område som han eller hon valt som sin profession. Efter hand växer de i sin roll genom kurser och annan utbildning, men framför allt genom den erfarenhet som man samlar på sig. Till slut blir man en auktoritet inom sin profession. Detta kan vara inom spaningstjänst, motorinstruktör, närstrid eller prickskytte för att nämna några områden, säger Johan.

De som väljer att utbilda sig till specialistofficer kommer att stå inför en händelserik och spännande period i många år.

â Du kommer att jobba med människor under både enklare och tuffa arbetsformer. Du kommer också att skaffa dig en yrkeskunskap och lära dig ditt jobb grundligt för att till slut bli en auktoritet. Valmöjligheterna är omfattande oavsett vilket område du väljer, avslutar regementsförvalteren på P 4.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...