Jump to content

Recommended Posts

Jag har inte så bra koll på detta med ekonomi. Har några frågor om moms jag hoppas någon kan svara på.

 

Betalar Försvarsmakten moms på varor och tjänster från andra myndigheter och privata bolag?

 

Betalar Hemvärnet moms på det de förbrukar?

 

Betalar en kamratförening kopplad till Försvarsmakten moms?

 

Betalar frivilligorganisationer moms om de handlar varor och tjänster från FM, annan myndighet eller på den privata och civila marknaden?

 

Om försvarsmakten beställer och betalar en utbildning från en frivilligorganisation, utgår då moms till frivilligorganisationen?

Om frivilligorganisationen i sådant fall beställer/köper mtrl från Försvarsmakten, i form av drivmedel, mat, ammunition o.dyl, betalar då frivilligorganisationen moms på dem materielen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kört dina frågor i punktform nedan. Nu sitter jag inte på FM, men väl på en annan statlig myndighet utanför försvarsområdet och svarar därför utifrån

vad som allmän gäller för statliga myndigheter.

 

1.Betalar Försvarsmakten moms på varor och tjänster från andra myndigheter och privata bolag?

Ja, men statliga myndigheter får lyfta momsen precis som alla andra företag (alltså i praktiken nej), under förutsättning att det som köps är momspliktigt.

 

2. Betalar Hemvärnet moms på det de förbrukar?

Borde vara som för FM, med hänsyn till att Hv tillhör dessa organisatoriskt (enligt vad jag har fått fram samma organisationsnummer som FM, därmed är

det aldrig frågan om att Hv "köper" något från FM, utan det är enbart interna omföringar, vilka inte är momspliktiga.

 

3. Betalar en kamratförening kopplad till Försvarsmakten moms?

Ja, en allmännyttig ideell förening (förening som inte bedriver ekonomisk verksamhet) betalar alltid moms och får inte heller lov att lyfta den, oavsett föreningens syfte och angivna kopplingar.

 

4. Betalar frivilligorganisationer moms om de handlar varor och tjänster från FM, annan myndighet eller på den privata och civila marknaden?

Ja, under förutsättning att de inköpta varor eller tjänsterna är momspliktiga enligt lagstiftning. Dock finns ett betydande undantag, se svar 5 och 6 nedan. På Skatteverkets hemsida finns en broschyr om vilka momssatser som häller för olika produkt- och tjänstekategorier. FrivOrg får inte heller lov att lyfta momsen, då den är reglerad som en ideell förening.

 

5. Om försvarsmakten beställer och betalar en utbildning från en frivilligorganisation, utgår då moms till frivilligorganisationen?

Ja, FrivOrg ska lägga moms på köpesumman, samt FM får lov att lyfta denna momsen. Detta eftersom försäljning av utbildning är att anse som ekonomisk verksamhet, vilket därmed är inkomstskattepliktig och följdaktligen medger FrivOrg rätt att lyfta momsen.

 

6. Om frivilligorganisationen i sådant fall beställer/köper mtrl från Försvarsmakten, i form av drivmedel, mat, ammunition o.dyl, betalar då frivilligorganisationen moms på dem materielen?

Om den inköpta varorna/tjänsterna från FM ska ingå i verksamhet som är inom den ekonomiska verksamheten, t.ex. försäljning av utbildningar, från FrivOrg lyfta momsen. Om inköpen däremot är till någon annan del av föreningens verksamhet, t.ex. medlemsutbildning, får momsen inte lyftas.

 

Hoppas detta ger lite svar på dina frågor :baskerHV:

 

 

Jag har inte så bra koll på detta med ekonomi. Har några frågor om moms jag hoppas någon kan svara på.

 

Betalar Försvarsmakten moms på varor och tjänster från andra myndigheter och privata bolag?

 

Betalar Hemvärnet moms på det de förbrukar?

 

Betalar en kamratförening kopplad till Försvarsmakten moms?

 

Betalar frivilligorganisationer moms om de handlar varor och tjänster från FM, annan myndighet eller på den privata och civila marknaden?

 

Om försvarsmakten beställer och betalar en utbildning från en frivilligorganisation, utgår då moms till frivilligorganisationen?

Om frivilligorganisationen i sådant fall beställer/köper mtrl från Försvarsmakten, i form av drivmedel, mat, ammunition o.dyl, betalar då frivilligorganisationen moms på dem materielen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Petar in en fråga till. När det står att fmv köpt X antal tex strf 90 för 2 miljarder är detta då 2 miljarder ink eller exklusive moms ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Serviceenheten (förrådet) anger priser utan moms, kan de ta ut moms när vi som frivilligorganisation köper ut förbrukningsmateriel för vår verksamhet?

 

För att lyfta moms krävs väl inkomst. Räknas bidragen (från FM) och medlemsavgifter som inkomst för en frivilligorganisation?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Serviceenheten (förrådet) anger priser utan moms, kan de ta ut moms när vi som frivilligorganisation köper ut förbrukningsmateriel för vår verksamhet?

 

För att lyfta moms krävs väl inkomst. Räknas bidragen (från FM) och medlemsavgifter som inkomst för en frivilligorganisation?

 

Om priserna anges momsfritt eller inte har ingen betydelse för om de är momspliktiga vid betalning (jämför med att man i dag kan på de flesta webbshopar får priserna angivna ex. moms). I princip är det så att köp mellan olika organisationer är belagda med moms, såvida inte varotypen är undantagen momsplikt (jämför med att även vanliga företag betalar moms på samtliga produkter och tjänster de köper in, men de får dra av sin ingående moms mot den utgående moms de ska betala in till Skatteverket för egen försäljning).

 

Att förrådet anger ex. moms är inte heller så konstigt, eftersom det är detta belopp som internfaktureras inom FM. Momset lyfts bort redan vid inköpstillfället.

 

Det är inte alla inkomster som ger rätt att lyfta av momsen. Det ska vara inkomst av ekonomisk verksamhet. Inkomster från bidrag och medlemsavgifter är inte från ekonomisk verksamhet och ger därmed inte rätt att lyfta momsen. Däremot skulle inkomster från en FrivOrg utbildningsverksamhet kunna anses vara inkomster från ekonomisk verksamhet, och därmed ge rätt att lyfta momsen för de delar av föreningens utgifter som berör utbildningsverksamheten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Serviceenheten (förrådet) anger priser utan moms, kan de ta ut moms när vi som frivilligorganisation köper ut förbrukningsmateriel för vår verksamhet?

 

För att lyfta moms krävs väl inkomst. Räknas bidragen (från FM) och medlemsavgifter som inkomst för en frivilligorganisation?

 

Om priserna anges momsfritt eller inte har ingen betydelse för om de är momspliktiga vid betalning (jämför med att man i dag kan på de flesta webbshopar får priserna angivna ex. moms). I princip är det så att köp mellan olika organisationer är belagda med moms, såvida inte varotypen är undantagen momsplikt (jämför med att även vanliga företag betalar moms på samtliga produkter och tjänster de köper in, men de får dra av sin ingående moms mot den utgående moms de ska betala in till Skatteverket för egen försäljning).

 

Att förrådet anger ex. moms är inte heller så konstigt, eftersom det är detta belopp som internfaktureras inom FM. Momset lyfts bort redan vid inköpstillfället.

 

Det är inte alla inkomster som ger rätt att lyfta av momsen. Det ska vara inkomst av ekonomisk verksamhet. Inkomster från bidrag och medlemsavgifter är inte från ekonomisk verksamhet och ger därmed inte rätt att lyfta momsen. Däremot skulle inkomster från en FrivOrg utbildningsverksamhet kunna anses vara inkomster från ekonomisk verksamhet, och därmed ge rätt att lyfta momsen för de delar av föreningens utgifter som berör utbildningsverksamheten.

 

 

Det handlar om begreppen "omsättning" och "skattepliktig". I 1:1 1st. 1 p. Mervärdeskattelagen så anges att moms ska betalas "vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap". I 2:1 ML så definieras begreppet omsättning - när en vara överlåts mot ersättning

 

Jag har ingen koll på hur det funkar i FM eller i andra myndigheter men det lagrummet som kan vara relevant för frågeställningen är: 3:23a ML Undantag för vissa interna tjänster.

Något generellt undantag som för t.ex sjukvårdsverksamhet finns inte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enligt följande text tolkar jag det som att myndigheter inte betalar moms vid myndighetsutövning, rätta mig om jag har fel...

 

"Vid myndighetsutövning eller när en försäljning är ett led i myndighetsutövning anses avgifter och annan ersättning som betalas till staten inte som momspliktig omsättning."

 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/myndigheter/momsforstatkommun/momsforstatligamyndigheter.4.3a2a542410ab40a421c80004440.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu är merparten av FM:s verksamhet inte myndighetsutövning. Enligt den äldre definitionen är myndighetsutövning:

gamla förvaltningslagens 3 § (ÄFL 1971:290), "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande".

 

 

I dagens förvaltningslag finns ingen definition, men i princip följs ovanstående definiton som praxis. Det är alltså avgifter och försäljningar som uppkommer i samband myndighetsutövning ovan som är momsfri (t.ex. ansökningsavgifter och liknande till myndigheter). Mer om dagens myndighetsutövning kan läsas på:

http://skl.se/download/18.f5c3da514984c1cec66308b/1416846618333/Allm%C3%A4nt+om+myndighetsut%C3%B6vning+och+svensk+lagstiftning_Ellinor+Englund.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som någon som fakturerar FM och FMV kan jag bekräfta att de betalar moms på inköpen.

Precis som vilket annat företag som helst. Eller nästan. För när det kommer till företag måste man ju faktiskt ha en försäljning för att få lyfta moms.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now • Similar Content

  • By GR-X
   Är det vanligt att bevakning/insatssoldater vidareutbildar sig till militärpoliser? Är 99:a och ska rycka in i Skövde med en helt annan befattning i september i år, men är intresserad av att ev. arbeta som militärpolis i framtiden och funderar då på om ett bra steg i den riktningen är att efter avklarad GU söka en anställning som just bevakning/insatssoldat, ser att försvarsmakten väldigt ofta har jobbannonser för just den befattningen. 
    
  • By Ro/Lt
   Jag drar mig till minnes att jag såg en film om hemvärnsungdomar i mitten av 80-talet, förmodligen -85 eller -86. Detta ledde sedermera till att jag blev HV-ungdom själv.
   Dokumentären skulle jag tro inspelades i Stockholmsregionen och det var gott om pangpang, B-styrka och annat godis för vissa av oss tonåringar på den tiden. Vill inte minnas att den var särskilt politiskt korrekt med dagens ögonen, idag skulle man ju förfärats över barnsoldater (på gott och ont). Jag sökte på filmarkivet.se men får inga träffar på Hemvärn där alls... Någon som vet mer eller rent av var med i dokumentären?
  • By PVT Holm
   Hur stort numerär skulle HV mobilisera vid ofred och oroliga tider? Alltså inte det teoretiska numeräret utan hur många skulle inställa sig? Finns det beräkningar på det?
  • By Gunnar granat
   Som rubriken lyder, hur ser ni på soldater med endast gmu i ryggen! Är de ivägen eller är de lika kompetenta som alla andra med lite utbildning? 
    
   Klarar de av att bli mer än skytte soldater? 
    
   Förstår att detta är individuellt men rent generellt? 
    
   //GG
  • By Medic91
   Vad är era tankar kring att använda följande produkter för att bygga en egen plattbärare (utan plattor) men som en väst istället för Sv2k. Kommer i så fall att köra på grön och inte grå som vissas på bilden.
    
   - 2st Ryggväska, PALS -11
   - 1st Axelbandspar, PALS -11
   - 2st Medium T-bar set -10
    

×