Jump to content

Recommended Posts

Jag har inte så bra koll på detta med ekonomi. Har några frågor om moms jag hoppas någon kan svara på.

 

Betalar Försvarsmakten moms på varor och tjänster från andra myndigheter och privata bolag?

 

Betalar Hemvärnet moms på det de förbrukar?

 

Betalar en kamratförening kopplad till Försvarsmakten moms?

 

Betalar frivilligorganisationer moms om de handlar varor och tjänster från FM, annan myndighet eller på den privata och civila marknaden?

 

Om försvarsmakten beställer och betalar en utbildning från en frivilligorganisation, utgår då moms till frivilligorganisationen?

Om frivilligorganisationen i sådant fall beställer/köper mtrl från Försvarsmakten, i form av drivmedel, mat, ammunition o.dyl, betalar då frivilligorganisationen moms på dem materielen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kört dina frågor i punktform nedan. Nu sitter jag inte på FM, men väl på en annan statlig myndighet utanför försvarsområdet och svarar därför utifrån

vad som allmän gäller för statliga myndigheter.

 

1.Betalar Försvarsmakten moms på varor och tjänster från andra myndigheter och privata bolag?

Ja, men statliga myndigheter får lyfta momsen precis som alla andra företag (alltså i praktiken nej), under förutsättning att det som köps är momspliktigt.

 

2. Betalar Hemvärnet moms på det de förbrukar?

Borde vara som för FM, med hänsyn till att Hv tillhör dessa organisatoriskt (enligt vad jag har fått fram samma organisationsnummer som FM, därmed är

det aldrig frågan om att Hv "köper" något från FM, utan det är enbart interna omföringar, vilka inte är momspliktiga.

 

3. Betalar en kamratförening kopplad till Försvarsmakten moms?

Ja, en allmännyttig ideell förening (förening som inte bedriver ekonomisk verksamhet) betalar alltid moms och får inte heller lov att lyfta den, oavsett föreningens syfte och angivna kopplingar.

 

4. Betalar frivilligorganisationer moms om de handlar varor och tjänster från FM, annan myndighet eller på den privata och civila marknaden?

Ja, under förutsättning att de inköpta varor eller tjänsterna är momspliktiga enligt lagstiftning. Dock finns ett betydande undantag, se svar 5 och 6 nedan. På Skatteverkets hemsida finns en broschyr om vilka momssatser som häller för olika produkt- och tjänstekategorier. FrivOrg får inte heller lov att lyfta momsen, då den är reglerad som en ideell förening.

 

5. Om försvarsmakten beställer och betalar en utbildning från en frivilligorganisation, utgår då moms till frivilligorganisationen?

Ja, FrivOrg ska lägga moms på köpesumman, samt FM får lov att lyfta denna momsen. Detta eftersom försäljning av utbildning är att anse som ekonomisk verksamhet, vilket därmed är inkomstskattepliktig och följdaktligen medger FrivOrg rätt att lyfta momsen.

 

6. Om frivilligorganisationen i sådant fall beställer/köper mtrl från Försvarsmakten, i form av drivmedel, mat, ammunition o.dyl, betalar då frivilligorganisationen moms på dem materielen?

Om den inköpta varorna/tjänsterna från FM ska ingå i verksamhet som är inom den ekonomiska verksamheten, t.ex. försäljning av utbildningar, från FrivOrg lyfta momsen. Om inköpen däremot är till någon annan del av föreningens verksamhet, t.ex. medlemsutbildning, får momsen inte lyftas.

 

Hoppas detta ger lite svar på dina frågor :baskerHV:

 

 

Jag har inte så bra koll på detta med ekonomi. Har några frågor om moms jag hoppas någon kan svara på.

 

Betalar Försvarsmakten moms på varor och tjänster från andra myndigheter och privata bolag?

 

Betalar Hemvärnet moms på det de förbrukar?

 

Betalar en kamratförening kopplad till Försvarsmakten moms?

 

Betalar frivilligorganisationer moms om de handlar varor och tjänster från FM, annan myndighet eller på den privata och civila marknaden?

 

Om försvarsmakten beställer och betalar en utbildning från en frivilligorganisation, utgår då moms till frivilligorganisationen?

Om frivilligorganisationen i sådant fall beställer/köper mtrl från Försvarsmakten, i form av drivmedel, mat, ammunition o.dyl, betalar då frivilligorganisationen moms på dem materielen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Petar in en fråga till. När det står att fmv köpt X antal tex strf 90 för 2 miljarder är detta då 2 miljarder ink eller exklusive moms ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Serviceenheten (förrådet) anger priser utan moms, kan de ta ut moms när vi som frivilligorganisation köper ut förbrukningsmateriel för vår verksamhet?

 

För att lyfta moms krävs väl inkomst. Räknas bidragen (från FM) och medlemsavgifter som inkomst för en frivilligorganisation?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Serviceenheten (förrådet) anger priser utan moms, kan de ta ut moms när vi som frivilligorganisation köper ut förbrukningsmateriel för vår verksamhet?

 

För att lyfta moms krävs väl inkomst. Räknas bidragen (från FM) och medlemsavgifter som inkomst för en frivilligorganisation?

 

Om priserna anges momsfritt eller inte har ingen betydelse för om de är momspliktiga vid betalning (jämför med att man i dag kan på de flesta webbshopar får priserna angivna ex. moms). I princip är det så att köp mellan olika organisationer är belagda med moms, såvida inte varotypen är undantagen momsplikt (jämför med att även vanliga företag betalar moms på samtliga produkter och tjänster de köper in, men de får dra av sin ingående moms mot den utgående moms de ska betala in till Skatteverket för egen försäljning).

 

Att förrådet anger ex. moms är inte heller så konstigt, eftersom det är detta belopp som internfaktureras inom FM. Momset lyfts bort redan vid inköpstillfället.

 

Det är inte alla inkomster som ger rätt att lyfta av momsen. Det ska vara inkomst av ekonomisk verksamhet. Inkomster från bidrag och medlemsavgifter är inte från ekonomisk verksamhet och ger därmed inte rätt att lyfta momsen. Däremot skulle inkomster från en FrivOrg utbildningsverksamhet kunna anses vara inkomster från ekonomisk verksamhet, och därmed ge rätt att lyfta momsen för de delar av föreningens utgifter som berör utbildningsverksamheten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Serviceenheten (förrådet) anger priser utan moms, kan de ta ut moms när vi som frivilligorganisation köper ut förbrukningsmateriel för vår verksamhet?

 

För att lyfta moms krävs väl inkomst. Räknas bidragen (från FM) och medlemsavgifter som inkomst för en frivilligorganisation?

 

Om priserna anges momsfritt eller inte har ingen betydelse för om de är momspliktiga vid betalning (jämför med att man i dag kan på de flesta webbshopar får priserna angivna ex. moms). I princip är det så att köp mellan olika organisationer är belagda med moms, såvida inte varotypen är undantagen momsplikt (jämför med att även vanliga företag betalar moms på samtliga produkter och tjänster de köper in, men de får dra av sin ingående moms mot den utgående moms de ska betala in till Skatteverket för egen försäljning).

 

Att förrådet anger ex. moms är inte heller så konstigt, eftersom det är detta belopp som internfaktureras inom FM. Momset lyfts bort redan vid inköpstillfället.

 

Det är inte alla inkomster som ger rätt att lyfta av momsen. Det ska vara inkomst av ekonomisk verksamhet. Inkomster från bidrag och medlemsavgifter är inte från ekonomisk verksamhet och ger därmed inte rätt att lyfta momsen. Däremot skulle inkomster från en FrivOrg utbildningsverksamhet kunna anses vara inkomster från ekonomisk verksamhet, och därmed ge rätt att lyfta momsen för de delar av föreningens utgifter som berör utbildningsverksamheten.

 

 

Det handlar om begreppen "omsättning" och "skattepliktig". I 1:1 1st. 1 p. Mervärdeskattelagen så anges att moms ska betalas "vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap". I 2:1 ML så definieras begreppet omsättning - när en vara överlåts mot ersättning

 

Jag har ingen koll på hur det funkar i FM eller i andra myndigheter men det lagrummet som kan vara relevant för frågeställningen är: 3:23a ML Undantag för vissa interna tjänster.

Något generellt undantag som för t.ex sjukvårdsverksamhet finns inte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enligt följande text tolkar jag det som att myndigheter inte betalar moms vid myndighetsutövning, rätta mig om jag har fel...

 

"Vid myndighetsutövning eller när en försäljning är ett led i myndighetsutövning anses avgifter och annan ersättning som betalas till staten inte som momspliktig omsättning."

 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/myndigheter/momsforstatkommun/momsforstatligamyndigheter.4.3a2a542410ab40a421c80004440.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu är merparten av FM:s verksamhet inte myndighetsutövning. Enligt den äldre definitionen är myndighetsutövning:

gamla förvaltningslagens 3 § (ÄFL 1971:290), "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande".

 

 

I dagens förvaltningslag finns ingen definition, men i princip följs ovanstående definiton som praxis. Det är alltså avgifter och försäljningar som uppkommer i samband myndighetsutövning ovan som är momsfri (t.ex. ansökningsavgifter och liknande till myndigheter). Mer om dagens myndighetsutövning kan läsas på:

http://skl.se/download/18.f5c3da514984c1cec66308b/1416846618333/Allm%C3%A4nt+om+myndighetsut%C3%B6vning+och+svensk+lagstiftning_Ellinor+Englund.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som någon som fakturerar FM och FMV kan jag bekräfta att de betalar moms på inköpen.

Precis som vilket annat företag som helst. Eller nästan. För när det kommer till företag måste man ju faktiskt ha en försäljning för att få lyfta moms.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Denys Zagreus
   Hallå kamrater,
    
   Öppnar detta konto med en undran från en nyfiken, blivande rekryt. Fullgjorde min prövning under gårdagen och gjorde bra ifrån mig. Toppbetyg på i-test och hårsmån från full pott i styrka och kondition, god syn, hörsel och hjärta. Inget att klaga på. Mitt sköra ego tog sig däremot ett törn av psykologens bedömning på två blygsamma fyror. Lite snopet tyckte jag då jag fick känslan av att vi hade ett öppet och ärligt samtal utan några större kontroverser. Nåväl, fick höra på omvägar att det mycket väl kunde bero på att min motivation inte sträckte sig längre än till en tjänst i Hemvärnet och att värdet sattes därefter. Men magkänslan säger att det var något mer, men vad kan jag inte svära på. Om detta kan vi bara spekulera förstås.
    
   När jag senare under dagen pratade med några informatörer så var de ivriga på att sporra mig till att söka någonting mer utmanande än Hemvärnet. Jag har förstått att det till viss del handlar om att de vill rekrytera kompetent folk till K- och T-tjänster. Samtidigt fanns det något lätt föraktande i deras beskrivning av hemvärnstjänsterna. Att det var där som de som var pliktiga men inte hade klarat testerna hamnade. Begåvningsreserven. Och jag då som betraktar mig själv som en man som inte backar för en utmaning blev förstås lite orolig. Här får jag faktiskt tacka den gode psykologens bedömning då mina alternativ begränsades. Jag hade nog inte kunnat motstå frestelsen att ta en mer avancerad tjänst om den skulle ha erbjudits, fast det hade ställt till det såväl karriärsmässigt, ekonomiskt och relationellt.
    
   Det finns förstås inget att göra åt det nu och det är väl gott så. Jag fick ju faktiskt den tjänst jag hade i åtanke när jag klev in på rekryteringskontoret (nästan, ville stridssjukvård men de verkade vara slut eller en lämp.nivå över - högst oklart). Min fråga är vad ni andra anser om Hemvärnet? Då menar jag i första hand utbildningsmässigt som en del av värnplikten. Antingen har ni gjort den själva, känner någon eller kommit i kontakt med dem på annat sätt. Var skulle ni säga att kompetensnivån och motivationen ligger, generellt såväl som hos enskilda rekryter?
    
   Phileo,
   Denys
  • By Pederb&
   Hej, tänkte söka packgruppchefs utbildning och undrar om någon här är packgruppchef och kan ge mej lite riktning och input?
  • By Mikael F
   Hej.
    
   Jag är på väg in i hemvärnet som förare. Jag undrar om förarna av bandvagn 206 någonsins är ut med stridande pluton, eller dom bara står vid fordonet eller sitter i den,? När det gäller Tgb 30/40 har jag förstått är ute med gruppen.
    
   Mikael
    
  • By Pederb&
   Hej newbee här detta kan redan ha ett svar här men jag kan inte hitta det.
    
   Jag har ansökt till Hv som bilförare och var då tillsagd att kontakta Bilkåren vilket jag gjorde för att få mina förarbevis förnyade, men för att få detta så måste jag genomgå GU-F även då jag redan har genomgått värnplikt och lärt mej att bädda och städa, men om jag väljer att bli skyttesoldat i Hv så behöver jag inte genomgå GU-F eftersom jag har fullgjort min värnplikt.
    
   Är det bara jag som tycker detta är minst sagt förbryllande. 
    
   Peder
  • By k9-gavleborg
   Vi hör många rykten om en standardiserad båt för Hemvärnet.
   En PB8 på sjön.

   Där samma typ av båt finns på varje båtkompani och båtpluton.
   Inte som idag där båtarna på båtplutonerna kan variera helt och hållet på vad Försvarsmakten kan hyra in lokalt.
    
   Är det någon som sitter på fakta om dessa båtar??
×
×
 • Create New...