Jump to content

Försvarsmakten: Nya namn på nya poster


Recommended Posts

<section>ÖB har i dag fattat beslut om en ny arbetsordning för Försvarsmakten. Bland nyheterna märks bland annat den organisationsförändring som Högkvarteret gör vid årsskiftet.</section><section><p>Chefen för produktionsledningen, (C PROD) generallöjtnant Anders Silwer, ansvarar för Försvarsmaktens samlade förbands- och materielproduktion. Organisationsenheterna (förband, skolor och centra) är underställda C PROD som tidigare.</p>

<p>Ansvarig under C PROD för förbandsproduktion och förbandsanslaget är generalmajor Bengt Svensson. Han är tillika utbildningschef.<br />Ansvarig under C PROD för materiel- och vidmakthållandeanslagen är konteramiral Thomas Engevall.</p>

<p>Övriga chefsbefattningar, gemensamt benämnda stridskraftschefer, är de som produktionsleder arméförband, marinförband, flygvapenförband, logistikförband, lednings- och underrättelseförband samt hemvärnsförband. Cheferna leder produktion och utveckling inom eget ansvarsområde.</p>

<p>Vid produktionsstaben finns nu följande befattningar:</p>

<ul>

<li>Arméchef (AC), generalmajor Anders Brännström,</li>

<li>Marinchef (MC), konteramiral Jan Thörnqvist,</li>

<li>Flygvapenchef (FvC), generalmajor Micael Bydén,</li>

<li>Försvarslogistikchef (FlogC), konteramiral Thomas Engevall,</li>

<li>Ledningssystemchef (LedSystC), brigadgeneral Lena Hallin,</li>

<li>Rikshemvärnschef (RiksHvC), brigadgeneral Roland Ekenberg.</li>

</ul>

<p>Befattningarna och stridskraftsindelningen är inte detsamma som det som förr benämndes försvarsgrenar eller försvarsgrenschefer utan omhändertar Försvarsmaktens traditioner kombinerat med en modern och effektiv ledningsstruktur.</p>

<p>I insatsledningen finns insatschefen, (C INS) generallöjtnant Göran Mårtensson, cheferna för de tre taktiska staberna samt för specialförbandsledningen:</p>

<ul>

<li>Armétaktisk chef (C ATS), brigadgeneral Stefan Andersson,</li>

<li>Marintaktisk chef (C MTS), brigadgeneral Ola Truedsson,</li>

<li>Flygtaktisk chef (C FTS), brigadgeneral Gabor Nagy,</li>

<li>Chef specialförbandsledningen (C SFL), brigadgeneral Urban Molin.</li>

</ul></section><section></section>

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...