Jump to content

Försvarsmakten: Samarbete - en fråga om överlevnad


Recommended Posts

Under slutet av året har över 100 personer från ett 20-tal länder välkomnats till Swedec. Att samarbeta med andra organisationer och myndigheter inom ammunitions- och minröjning är en självklarhet för att föra utvecklingen framåt. I vårt farliga område kan man inte leva i gårdagen. â Vi är ett kompetenscenter och måste därför aktivt följa omvärldsutvecklingen och att samverka är av yttersta vikt för oss säger chefen på Swedec, överste Ronnie Nilsson.

Improvised Explosive Device (IED) anses vara ett globalt hot och används över hela världen. Ett hot som bedöms vara aktuellt i merparten av framtidens internationella konflikter. Statistik påvisar att antalet IED-attacker under 2012 översteg 500 per månad exklusive Irak och Afghanistan. Det finns inget som pekar på att antalet IED-relaterade händelser kommer att minska i framtiden. Hotet från IED kommer att påverka vår förmåga att genomföra insatser â men även civila aktörer och civilbefolkningen drabbas. IED används av den internationella organiserade brottsligheten och förekommer också i Sverige. Att genom samarbete nå lite längre i kunskapen inom området är en fråga om överlevnad, för alla.

 

I slutet av oktober kom gäster från Kamjanskij Podolskij i Ukraina till Swedec. Det blev många instämmande hummanden under besöket och det framkom att det fanns möjligheter till att starta ett samarbete då verksamheterna var väldigt lika varandra. Testanläggningen på Norra Kulla imponerade och speciellt då att se och testköra robot. De möjligheter till tester av materiel och maskiner som används inom ammunitions- och minröjning som finns på Swedec är det få som har och det göra naturligtvis intresset stort för våra samarbetspartners.

Några veckor senare hade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) erfarenhetsdagar på Swedec. Seminariet omfattade erfarenheter från insatser under 2012 och 2013. Deltagare var personal samt teamleaders och EOD-operatörer från MSB. Personal med djup och bred erfarenhet inom olika arbetsområden. Även personal från Swedec deltog och fick med sig massor med matnyttig information om senaste nytt inom Explosive Ordnance Disposal (EOD). Det var kära återseenden för många av deltagarna som inte setts sen dem gjorde insats i någon del av världen.

Inom ammunitions- och minröjning finns många delar. Det rör sig om konventionell ammunition, s.k. hemmagjorda bomber, minor och allt där emellan. När ca 40 personer från 12 länder deltog i en konferens som Swedec var värd för i november var temat hur man bäst gör sig av med avfall av typen energetiska material, såsom explosivämnen och ammunition som passerat sitt bäst-före-datum. Konferensen arrangerades av Sektionen för Detonik och förbränning (SDF) i samverkan med Kompetenscentrum för energetiska material (KCEM). Gillian Goh som jobbar med nedrustningsfrågor på FNs högkvarter i New York talade om konferensen område sin oerhört viktigt i nedrustningssammanhang.

Inom utvecklingsområdet har hösten varit lärorik. Ett utbyte i början av hösten med forskare från USA som återkommer för nya tester och nu senast genom Hollands motsvarighet till MSB som arbetar med en studie kopplat till explosivämnessäkerhet.

I utbildningsfrågor samarbetar skolan på Swedec ständigt med andra myndigheter och det har stärkts ytterligare under hösten när tullen och polisen och även Norska Försvarets ammunitions- och EOD skole som kommit på besök. Samarbetet med norrmännen sker inom ramen förNordic Defence Cooperation (Nordefco) och kommer i början av nästa år att utökas ytterligare. Att vara uppdaterad på de senaste metoderna är så klart av yttersta vikt när det kommer till utbildandet av personal inom t.ex. IED för alla på nationell och internationell nivå som arbetar inom ämnet. Givetvis är det oerhört värdefullt för Försvarsmakten att kunna ta del av information och kunskap som tull och polis har för att tillsammans kunna vara steget före.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...