Jump to content

Försvarsmakten: Redo för en katastrof


Recommended Posts

En kärnkraftverksolycka kan vara förödande. Därför har en unik övning i hur man hanterar en eventuell olycka genomförts i Uppsala. I övningen ingick flera hundra personer, några av dem kom från Militärregion Mitt som har sin stab på Livgardet.

- Vi har fått möjlighet att träna på vår roll i ett sådant här scenario. Den plan vi har för katastrofer har testats och det är bra, säger Torbjörn Engelkes som är stabschef på Militärregion Mitt (MR M).

Ett 40-tal regionala, nationella och internationella aktörer har övat hela tidsförloppet vid en eventuell kärnkraftverksolycka â från själva olyckan till de långsiktiga konsekvenserna för samhället. Under övningen har MR M varit samordnande för Försvarsmaktens stödinsats vid kriser inom regionen, vilket är en av MR M och Försvarsmaktens huvuduppgifter.

- Som alla myndigheter har vi skyldighet att stötta övriga samhället vid kriser. Vi bidrar med förmågor andra myndigheter saknar eller har brist på så som viss expertis. Vi har bland annat laboratorium och personal som kan mäta strålning, säger Torbjörn Engelkes.

Olika moment i övningen

Polisen, Strålskyddsmyndigheten och alla kommuner i Uppsala län var några av de andra aktörerna som deltog i övningen som har kallats Havsörn. Under övningen har aktörerna genomfört praktiska moment och stabsövningar. MR M har haft två samverkansofficerare på Länsstyrelsens ledningsplats i Uppsala. En av dem var Kerim Kabaca.

- Det praktiska momentet har gett oss större insikt om de andra aktörernas beredskap vid eventuella kriser. Det har varit nyttigt att träna samverkan på det här sättet och det visar också att vi är en naturlig aktör i sammanhanget, säger Kerim Kabaca.

Övningen har också utspelat sig i MR M:s lokaler i Kungsängen där ett ledningslag har agerat på de förfrågningar om stöd som kommit från Länsstyrelsens ledningsplats. Till Kungsängen har ledningsplatsen skickat förfrågningar om hjälp, bland annat med hjälp av utrymning av boende i närområdet, något som skett tillsammans med polisen.

Havsörn pågick under tre tisdagar och avslutades den 10 december. Den första tisdagen testades larmkedjan mellan alla inblandade. Den andra tisdagen genomfördes praktiska övningar gjorda i en realistisk miljö med aktörer och fiktiva situationer. Den tredje och sista tisdagen ägnades åt seminarier och diskussioner.

- Det behövs övning i och förståelse för vad det innebär för Försvarsmakten med en katastrof av detta slag. Därför är det så bra att denna övning genomfördes och att vi från Försvarsmakten kan visa vad vi bidrar med, säger Torbjörn Engelkes.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...