Jump to content

Slå ihop bevakning och insats !?


Recommended Posts

  • Replies 115
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • 3 weeks later...

Som sades under min basic training i US Army, aldrig underskatta den enkla bonden i pyjamas med kalasjnikov i handen.

 

En kula är alltid snabbare än en elitsoldat. och allt den otränade bonden behöver ha är stort tålamod och skicklighet i att skjuta.

 

 

Men ska Hemvärnet vara mer användbart så behövs övning och fortbildning.

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Intressant tråd. Tråkigt att revirtänkande lyser igenom så ofta, särskilt när uppenbar okunnighet lyser igenom. Men jämför inte förbands förmåga genom att relatera till någon enstaka, för eget syfte passande situation.

Ödmjukhet och själviskt är viktigt.

Några exempel - våra insatsplutoner består av personal utan infanteriutbildning (flottister, kockar, signalister) som pansarskyttesoldater och yxor, men också en allt större del med endast GMU. (samma nivå personal i handräckningstjänst fick förr, och okrigsplacerbara p.g.a avsaknad av befattningsutbildning (det ska rättas till nu, läs försvarsministerns inlägg på Folk och Försvar 2015.

 

Man får uppfattningen att vissa tror bevakningsförbanden endast är en belastning, men jämför då ofta med en lösryckt situation. Omoget.

Bevakning har inga fordon..blir efter..I vilken värld lever ni? Inte fotvandrar ISIS i avsaknad av reglementerade fordon.. de tänker lite utanför boxen

 

Jag tror hellre på EN typ av förband, men där vi delar upp krav efter tjänst. Ställ högre krav på personal i stridande befattning/skytteplutoner och lägre på stabs/undershållspersonal mm, men undvik detta tjafs i A och B-lag.

N

Link to comment
Share on other sites

Älgen: Jag tror du underskattar kraven på stabs/tross, de är inte stridande befattningar, men de stridande kan vara hur skickliga på strid som helst, funkar inte staben eller underhållstjänsten. då är kompaniet inte mycket värt. Hur har du tänkt de skall funka om delar av kompaniet gör 4 dagar och andra gör 8 dagar per år ?

Link to comment
Share on other sites

Hej igen.

Att det föreligger olika krav på samträning för olika befattningar, det har det alltid gjort. På Vpl-tiden hade vi kat. G (3 mån GMU & handräckningstjänst/ingen befattningsutb), kat F (GMU+4,5 mån befattningsutb), kat. E (GrpC & ex. Strvbesättningar), 12 mån (stab/trossc/kvm mm & 15 mån plutC.

vid KFÖ (efter oftast 4 års frånvaro) kunde förband återsamlas med stora personalförändringar från GU -tiden, och ändå efter några dagar fungera & lösa långt mer kvalificerade uppgifter än vi gör i HV/NS idag.

 

Utmaningen HV/NS har, är att personal utbildade till samma befattning, inte går få. Och folk börjar/slutar hela tiden. Så att nå förband där alla nått godtagbar nivå för befattning och dessutom god samträning, det kräver lång, sammanhängande tid (veckor-månader)

 

Därav att jag inte riktigt köper att Bevakningsförband är urkass & insats kan trolla. Ett Bevakningsförband med yxor når på 14 dagar efter mob. långt bättre nivå än ett insatsförband med 100% med endast GMU. De har MÅNADER av sammanhängande utb.innan man når dit (not att de är på kat G-nivå)

 

Här är HV/NS största utmaning. Vi står snart inför ett jätteproblem få tag i befattningsutbildade. Därför tror jag på sammanslagna förband, så vi tar tillvara på yxor och erfarenhet. Och slutar kalla dem värdelösa för de bara skrivit på 4-dagarskontrakt. (Har samma erfarenhet som tidigare inlägg. Det skiljer marginellt i kontraktsuppfyllnad mellan NS/HV, och många gör betydligt fler KU-dagar.

 

En firma - det tror jag på. Och den är nog redan på väg dit.

Link to comment
Share on other sites

Älgen: fördelen med att alla i gruppen/plutonen/kompaniet gör samma antal dagar är att enheten blir samövade på ett helt annat sätt. Förr hade många en formel plats, men pga. folk kom lite som de önskade. sattes grupperna ihop under varje övning. något jag definitivt inte vill tillbaka till.

Link to comment
Share on other sites

Speculatores: Håller helt med. Men det var därför man införde KFÖ-system och inte bakgrund till varför vi har 2 olika avtal.

Däremot kan man mycket väl ha olika krav inom kompaniet anser jag. Ett kompani med 2-3 insats & 1 bevakningspluton (med fordon) kan en duktig kompanichef hantera. Dessutom torde det finnas befattningar som kräver längre/kortare avtal.

(Det är bara att titta på statistik, så ser vi hur många insatskompanier når 75% avtalsuppfyllnad, och i ärlighetens namn är det närmare 50% på KU-utbildning. Många utb.timmar på få individer, och tyvärr inte på dem som behöver dem.

 

Men det jag inte tycker om är medlemmar i firman som dömer ut förband för de lägger 4 dagar kontrakterad tid, utan att ta hänsyn till hur grundutbildningsnivån ser ut. Eller hur mycket KU-tid som läggs ned där.

 

Jag har mött för många kollegor med endast GMU-bakgrund och 2-3 år i firman som kaxigt tror de utgör ett elitförband. De har då i bästa fall fått ihop 10 dagar spridd befattningsutbildning i halvfulla grupper. Det är långt kvar till fullvärdiga stridsenheter, men de förstår inte detta. De har ju aldrig tränats till eller tillhört något förband där alla vid ett och samma tillfälle nått samma nivå. De har vpl kat G med lite +. Här måste ödmjukheten fram. Den som känner fiendens OCH sina egna styrkor och begränsningar vinner striden.

 

Nä, ska det bli bra, då måste enligt min mening GMU utökas med befattningsutbildning (min 3+2=5mån) och sammanslagna KFÖ/SÖF till 11 dagar (2 helger & en sammanhängande vecka emellan) Då hinner chefer omställa språk/tänk/självförtroende, fel/brister utvärderas och tas om till det sitter, och mob/avrustning tar 10% av tiden.

Inte som idag när 2 dagar går till mob och 2 till vård av soldatens 4+4.

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

Och skall jag se det krasst och från personlig synvinkel vette fan om jag vågat ta objekt i kompani med en bevakningspluton som understödsgrupp.. Men jag blir gärna överbevisad.

 

hmm, låt mig se. Du föredrar alltså vakans och inget understöd än att ha som extra tillgång i ditt kompani en bevakningspluton. Och du skall alltså i din krigsuppgift klara av att ha modet att möta fiendens elitsoldater, men tycker det vore otäckt att bli förstärkt med en egen svensk bevakningspluton? Har jag förtsått det rätt?

jepp, jag ser heldre att plutonen sköter understödet själv än att, en att bli utlovad understöd från någon av de plutonerna som ingår i bev kompaniet i min bataljon. vet pluton chefen att de är själva så planeras efter de inte en pluton som kanske finns där i tid, kanske inte. de kanske vet var skjutgränserna går, kanske inte. Jag är tveksam till att jag skulle vilja använda en bev pluton till stabsskydd. De blir mindre risk för min del om en bev pluton är understödspluton. men de vore elakt att sätta personliga säkerheten först.
Link to comment
Share on other sites

Nu vart det lite galet här. Men här är de lite tråkiga inläggen som inte leder firman framåt, utan skapar dålig stämning.

Nu utgår man från EN situation, helt lösryckt ur sammanhang, och vill dra slutsats att viss förband helst skulle läggas ned.

 

Jag tror bevakningsplutoner skulle fylla en jäkligt viktig lucka som närskydd för egen stab/tross, för skydd/bevakning vid egen förläggningsplats. Det vet väl vem som helst att förbandet tar slut, då plutonen dräneras på kraft till allt möjligt annat än huvuduppgift.

 

Det som måste tillföras är fordon. Och det löser man med minibussar intill dess Pb8 tillförs i erf. mängd.

 

Dessutom borde man tänke uthållighet och personalersättning. De dugligaste ur bevakningsförbanden torde utgöra bra tillskott för att fylla förluster p.g.a skador/sjukdomar mm, än att stå med tomma luckor. För någon personalreserv med färdiga soldater har vi inte

Link to comment
Share on other sites

Älgen: De är bra med saker som leder framåt, Men de gäller att se vad som finns att hantera. räkna inte med någon extra tid, Jag har ingen aning om vad du har för erfarenhet. Men var och en utgår från egen erfarenhet.

 

De är bra att inse att bara för att även, om en tanke tycks vara den ultimata lösningen, kan de vara bra att stöta och blöta den med andra. De duktigaste från bevakning borde gå att använda, men gör de det eller finns de en anledning till att de inte tillhör insatts.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det finns massor av anledningar. Jobb & familjesituation ex. Många blir förälder för första gången och måste bromsa upp lite, eller börjar studera. Och istället för att lägga av borde det vara lättare att inom sitt kompani flytta till bev.plut under något, några år och sedan komma tillbaka.

Vänd på tanken.. Hur många tillhör insats som inte borde göra det? Hur många GMU:are har, som eg. borde tillhöra en bev.plut rent kompetensmässigt, tills de nått erforderlig nivå.

Här finns en tänkbar länk. Jag kan bara hålla med.

http://blogg.forsvarsmakten.se/enannandelavforsvarsmakten/2011/10/16/gastinlagg-kmu-hemvarn/

 

Nä, inte vart jag ÖB, men lite har jag sett.

En dum fråga, men det pratas mycket om strid i kompani i Hv. Jag kan omöjligt hitta högre reglemente än grp & pluton. Är detta något hitte på som förekommer?

Link to comment
Share on other sites

nej bevakning är inget skolförband/personalreserv. de är bättre att ta vara på nyas entusiasm och snabbaste sättet att lära sig sin de som behövs är att befinna sig bland de som kan de som behöver läras.

 

att byta kompani inom en bataljon är inte mycket mer arbete än att byta pluton inom ett kompani. Nackdelen med förslaget att ha blandade kompanier är att de helt enkelt riskerar att bevakningsplutonen verkligen blir ett b lag som inte kan användas till samma sak som övriga plutoner.

Link to comment
Share on other sites

Enda anledningen som jag ser att slå ihop bevakning med insats är väl för att spara in på kompanistaber och stödfunktioner. Helt enkelt att koncentrera dem till ett kompani, därmed behövs mindre runt omkring.

 

Annars är väl samarbetet inom bataljonen det som sätter gränserna för hur mycket bevakning och insats samarbetar, arbetar ihop vid övning eller en insats.

 

Jag ser inte alls bevakning som något reservförband eller liknande. Snarare ett förband där de som vill göra en insats men kanske inte har riktigt tid att göra mer än fyra dagar plus lite ku övningar. Detta oftast beroende på civilt arbete eller liknande.

Link to comment
Share on other sites

Egentligen skulle vi nog diskutera djupare bad vi menar med att slå ihop bevakning och insats.

På bataljonsnivå är vi ju sammanslagna. Uppdelningen kommer på kompaninivå
Anledningen till det kan jag misstänka är att:

- personalen i kompaniet är geografiskt hyfsat nära varandra (här får någon norrlandssoldat gärna inflika)

- kompaniet är administrativ enhet för personal & organisationsbestämmande materiel

Jag tror absolut en sammanslagning till ETT typförband är av godo.
Det skall innehålla 2-4 insatsplutoner & 1 bevakningspluton, samt stab/tross.

Uppdelning i 4 resp. 8-dagarskontrakt görs efter befattning, eller kanske rent av efter utbildningsnivå.

Speculatores: Håller helt med om att bevakningsförbandet inte skall vara utbildningsförband till nyrekryterade GMU-soldater.
Däremot kan typförbandet ovan KRIGSPLACERA individer där de passar, efter utbildningsnivå.

Du verkar ha en förkärlek för förband som med omedelbar verkan kan agera. Det är bra, men då måste endast väl samtränade soldater ingå.
Då måste vid skarp insats en snabb avskiljning av nyrekryterade/ofullständigt utbildad ske.. eller ska du ta med 25% GUF/GMU med 2-3 dagars befattningsutb.?


Vi kommer inom en väldigt snar framtid att ha insats/bevakningsförband med stort inslag av endast GMU-utbildade (och surfar man runt lite bland inläggen ser jag också att 2 veckors GUF verkar vara fullt godtagbara i insatsförbanden. Men inte drillade värnpliktssoldater med 2 års erfarenhet, om de skrivit på 4-dagarskontrakt & gör 10 dagar KU/år.. de kan ju sina egna uniformsstorlekar...

Det framgår alldeles för tydligt att många har väldigt låg kunskapsnivå om hur krigsförband fungerar (ska inte klippa inlägg här, men bara trådarna där man diskuterar organisation & fördelning av materiel visar tydligt att man aldrig ingått i ett krigsförband, utan nått GMU-nivå, att ta hand om sig själv och kunna ingå i grp).

Det finns för många "wanna be´s", som tror de är de enda som duger till något och har oerhört dålig självinsikt.
Och för att nå den eftertraktade respekten, så dömer man andra som kass. Det måste vi upphöra med i firman.


Krasst: Sammanslagna kompanier kommer nog vara enda lösningen i slutet

1. bevakningsförbanden nämns inte i rekryteringssammanhang centralt - de dör ut

2. utbildningar centralt/regionalt blir mer & mer inriktade på insats

3. många inlägg vittnar om utbildningsgrupper som inte ger bevakningsförbanden bra utbildningar

4. de som vill backa från 8-dagarskontrakt idag slutar helt istället för att backa till bevakning (mycket p.g.a skitkastning eller djupare insikt än "wanna-be´s har")

5. större & större inslag av GMU/GUF gör att grundutbildningsnivån sjunker dramatiskt

 

Ett typförband - med minst 8-dagarskontrak för alla, och ännu högre för insatsplutonerna och vissa nyckelbefattningar.
Och börja se att vi kanske måste ställa högra krav på GUF/GMU, att göra mer tid i befattningsutbildning (KU) för att komma upp till erforderlig nivå

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Älgen: kompaniet är ingen administrativ enhet, Jag skulle nog säga att de är största stridande enhet i hemvärnet. ett fåtal nya i en grupp skadar inte gruppen djupt. Jag vet inte vilken erfarenhet du har av hemvärnet, sen varierar säkert de från bataljon till bataljon.

 

1. Personligen har jag en misstanke om att bevakning var något som togs fram för få med de som egentligen inte ville förändras. Droppet av dem skulle helt enkelt bli för stort. ingen aktiv rekrytering så kanske de självdör. Lite synd för att bevakning kan säkert fylla en uppgift.

2.finns tillräckligt med vilja bland bevakning för att fylla kurser? i annat fall är de ju en förklaring och de under punkt 1.

3. de går att leda en häst till vatten...., med fyra dagar finns dessutom bara så mycket de går att göra.

4. Jag har sett min bataljons bevakningskompani och är långt från ny i firman. De som inte vill gå över till bevakning kanske har gjort egna studier av dem de skulle tjänstgöra med.

5. med tillräcklig utbildning är de ingen fara, Inser de bara att GMU/KU bara är början på resan och att de inte är fullärda som en del av de gamla i vpl systemet trodde, då löser de nog sig.

Link to comment
Share on other sites

Back again

Tråden vandrar lite fram & tillbaka mellan grundtanken på sammanslagning till ett förband och utbildningsståndpunkt.

Speculatores: du måste utgå från fakta och erfarenheter och inte bara från vad du själv ser i din närmaste omgivning. Jag är helt säker på att i ditt närmaste bevakningskompani finns både okunniga människor, men också duktiga. Men titta lite på statistik hur kontraktsuppfyllnad & KU-tid fördelas i landet, så kommer du inte se några dramatiska skillnader i förbanden.
Du ser vad du vill se. Och då generaliserar du. Alla som tillhör bevakningsförband är totalt odugliga.. och du kan acceptera insatsförband med soldater med 3 månaders GMU som mer dugliga??. Det är ju rent av farligt att vara så blind.
Nu känner jag inte din bakgrund, men du faller ofta in i samma resonemang som många unga som utrycker en besvikelse över att aldrig ha fått ingå i mer kvalificerade förband. De, liksom du, förpassar allt som är okänt till skräpkorgen och förlitar dig hellre på det som är känt.
Nu vill jag inte kalla HV/NS för okvalificerade, men de går inte jämföra med fartygsbesättningar/stridsvagnskompanier och flygunderhållsförband om du förstår vad jag menar.

Bara påstående att "de gamla vpl-soldaterna trodde de var fullärda"..*
Ja, personal med 7,5-15 månaders grundutbildning vpl eller GSS-T, som med några dagars samträning utgör/utgjorde samtrimmade enheter med LÅNGT mer kvalificerade uppgifter än HV/NS har idag.
Dessa soldater når genom den långa grundutbildningen en nivå som vi sedan bedömde kunde vidmakthållas genom längre repetitionsövningar var 4:e år (för befäl varannat). De var inte 100% intrimmade dag 1 utan efter någon/några veckor. Men detta är också det krav HV/NS skall uppnå enl TTOM.


Det går inte nå den nivån med 3-månaders GMU, utan begränsade bevaknings- och ytövervakning/eskortuppgifter är HV/NS ram.
Att häkta upp sig på hur folk klär sig eller någon enskilds dåliga vapenhantering, det är inte tillräcklig grund för att döma förbands effekt.
Det är många fler parametrar som skall tas ställning till.

Som reservofficer är jag naturligtvis präglad och har ett synsätt. Och det är alltid roligt att diskutera på forum vår Försvarsmakts utveckling.

Det jag tycker är viktigt i sammanhanget är på vilken GRUNDUTBILDNINGSNIVÅ personalen individuellt liksom som förband står.
Du skriver, speculatores, att "med tillräcklig utbildning är de ingen fara". Vad anser Du vara en tillräcklig grundutbildningsnivå?
Ge gärna ett förslag på antal utbildningsdagar och innehåll, både för bevaknings-,insats- & undkomp.

För här vill jag hellre se att problemet ligger. Skillnaderna mellan bevaknings- och insatsplutoner är generellt sett liten. Att slå ihop till EN förbandtyp, är också ett marginellt problem att hantera.
Den stora utmaningen ligger i att få folk till samma grundutbildningsnivå, när vi har att hantera folk med:
- bra grundutb. från vpl (förhoppningsvis inte äldre än 7-8 år) eller GSS (K/T)
- GMU 3 mån
-.GU-F (många befattningar i kompanierna innehåller 2 veckors grundutbildade!.. vågar man tänka tanken på hur försvarsviljan i landet skulle påverkas om media kablar ut att outbildade svenska ungdomar mist livet på Gotland..i en modern demokrati kan detta få sänka oss totalt.
(Därför krigsplacerade vi förr inte personal under grundutbildning, förrän de passerat en viss nivå,. Googla lite på Kindermord, och upptäck att Tyskland i början på 1:a världskriget höll på att orsaka allmän vapenvägran i egna led p.g.a ett felsteg där man skickade outbildade gymnasielever till fronten)

Så ett litet tips från coachen.
Om man skriver om andras dåliga utbildningskvalitet och beteende mm, så var noga med att stava & formulera er lite bättre. Annars blir goda argument svagare.
"Kunskap är mackt!" 0:)


Link to comment
Share on other sites

vad som är tillräckligt är lite beroende på tidigare militär erfarenhet och tjänst. men fyra dagar per år förmodligen i minsta laget för att upprätthålla kunskap. Angående min erfarenhet är tog jag emot 15års märket för två år sedan. börjar undra över din erfarenhet av HV som gör dig så lämpad att bedöma om idéen är bra eller inte. De som gjort 7,5 - 15 månaders utbildning blir inte yngre precis och jag tror inte den utbildningen kommer tillbaka igen. HV är frivilliga, risken är stor att om vi skulle tvinga nya att tillbringa ett antal år i bevakning, blandat med de som vill vara kvar men inte riktigt orka/hinner. då har vi inga nya. Problemet med FM i stort är och har i viss mån alltid varit önsketänkande hur länge en utbildning håller, samt hur lång tid vi skulle ha att bättra på den i händelse av krig.

Link to comment
Share on other sites

Jag ledsnade under slutet av 90-talet, när FM fullständigt ignorerade nationellt försvar, och hakade på HV då. Den enda organisation som höll kvar vid folkförsvarstanken. Och som idag representerar den styrka ett förband med yrkesutbildat folk utgör.

Det handlar inte bara om eldöverfall. Vi ska reparera fordon, bygga förläggningar, få elförsörjning fungera..till 99% ser vardagen ut så i ofred.

 

Du pekar på det stora bekymret. Hur skapar vi fungerade krigsförband i framtiden (den är nog redan här) när tillräckligt grundutbildade saknas eller är för gamla och utbildningstiden för komplettering/befattningsutbildning är alldeles för kort. Och hur får vi fram chefer, som ju dessutom måste truppföra under längre tid för att få vana.

 

Därav tror jag att vägen är att slå ihop till enhetsförband. Och ÖKA övningstiden för alla till minst 1 vecka/år.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Som sagts innan, varför slå ihop? Kanske hellre inse att det är olika typer av enheter som löser olika former av uppgifter. Där alla typer av enheter behövs för att lösa en uppgift som bataljonen har tilldelats. Däremot tror jag mer och mer på utveckling och förbättring på chefs- och stabsnivåer. Tex hur kan en Hvbat genomföra tagande av försvarad terräng och med samordning av två eller fler kompanier.... Det skulle jag vilja se.

Link to comment
Share on other sites

Som sagts innan, varför slå ihop? Kanske hellre inse att det är olika typer av enheter som löser olika former av uppgifter. Där alla typer av enheter behövs för att lösa en uppgift som bataljonen har tilldelats. Däremot tror jag mer och mer på utveckling och förbättring på chefs- och stabsnivåer. Tex hur kan en Hvbat genomföra tagande av försvarad terräng och med samordning av två eller fler kompanier.... Det skulle jag vilja se.

Link to comment
Share on other sites

Tycker mig märka en tydlig trend att bevakningsförbanden dvs de med 4 dagars avtal blir mindre i antal och personal medan insats blir fler. Min egen bataljon går nu från 2 till 1 bevakningskompani samtidigt som insats går från 2 till 3 kompanier.

 

Om några år har bevaknings kompanier upphört om denna trend fortsätter.

Link to comment
Share on other sites

Tror jag inte ett dugg på, det du ser är lokala variationer.

En naturlig förklaring till varför bevakningskompanierna minskar är att det finns fler insatskompanier än dito bevaknings, målet är dessutom att antalet inatskompanier skall öka.

Insatskompanierna kommer få problem i framtiden om inte tillgången på nya soldater säkras, änn så länge lever man på fd värnpliktiga.

För min egen del så ökar antalet i vårt bevakningskompani långsamt om än succesivt hela tiden sedan den senaste omorganisationen.

Bevakningskompanierna lär nog inte upphöra pgra att man inte får tag på folk utan för att man återigen omorganiserar och helt enkelt "avvecklar" bevakningskompanierna, en del av de som tröttnar på att vara i insats trappar ner och går över till bevakningskompaniet där verksamheten är mindre omfattande.

Av 40 talet bataljoner så finns det ju förstås en stor variation.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...