Jump to content

Slå ihop bevakning och insats !?


Recommended Posts

Hej.

 

Är det inte dags att slå ihop bevakning och insats, 4/8 dagars kontrakt. Som det ser ut i mångt och mycket är det en halv pluton i båda.

Slå ihop de båda men behålla olika långa kontrakt för olika befattningar. Ger bättre förband och roligare övningar och inga vakanser.

 

Vad tycker ni om den tanken?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 115
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Hej.

 

Är det inte dags att slå ihop bevakning och insats, 4/8 dagars kontrakt. Som det ser ut i mångt och mycket är det en halv pluton i båda.

Slå ihop de båda men behålla olika långa kontrakt för olika befattningar. Ger bättre förband och roligare övningar och inga vakanser

 

Vad tycker ni om den tanken?

 

I mitt kompani försökte vi i ett skede göra just det och ha en pluton med insatskontrakt och resten av kompaniet med bevakningskontrakt, men det blev bakåt på det från högre nivå. För kompaniets del hade det absolut varit bra att på det sättet bibehålla en större numerär och bevara en upparbetad personkännedom. Vad det skulle kunna finnas för nackdelar på ett mer övergripande plan är förstås en annan fråga.

Link to comment
Share on other sites

Det skulle ta bort allt revirpinkande och avundsjuka mellan de olika kontrakten, vi jobbar åt samma firma! Mera resurser skulle dessutom bli tillgängliga inom bat/komp och utbgrupp.

Ser inte några nackdelar, bara fördelar. Det kommer säkert och någon och öppnar mina ögon på den punkten. Men att kliva runt bland lite olika kontrakt skulle bli lättare utifrån situation i livet då man hela tiden är kvar i samma kompani med samma bekanta ansikten runtomkring.

 

Roligt med en diskussion kring detta :)

Link to comment
Share on other sites

Det finns inget som hindrar att ett bevakningskompani samövar med ett insatskompani....

 

Nej, men är de halvfulla finns ett (i huvudsak berättigat) tryck att lägga ned/slå ihop. Är det kompanier med en sådan relation att de samövar kanske man skulle vilja slå ihop dem med varandra, men då måste man välja om det ska bli ett insats eller ett bevakningskompani. Är de fulla är inte behovet av samövning så stort.

 

Fråga 1: skulle man totalt få fler kompanier som klarar att hålla en sådan storlek att de kan överleva om man tillät blandade kompanier? Jag tror svaret är ja.

 

Fråga 2: skulle man minska möjligheten att rekrytera till riktiga insatskompanier? Kanske det. Skulle detta vara acceptabelt, eller är det kanske så att den långsiktiga planen ändå är att bara ha insatskompanier?

Link to comment
Share on other sites

Kan bli jobbigt att planera både insats övning för ett sådant kompani.

Förmodligen inte svårare än att leda ett kompani skarpt.

 

Klarar man inte att öva ett kompani där två plutoner har begränsningar ska man inte jobba som chef i firman över huvud taget.

 

Link to comment
Share on other sites

för min del känns det som väldigt fel. bevakningskompaniet är inte direkt, Kompani känns lite som minsta vettiga taktiska enhet som kan agera över tid. blandade kompanier skulle innebära ett antal steg bakåt. De är klart de är bättre än mixade plutoner. Personligen skulle jag inte vilja se nästan någon ur bevakningskompaniets stab komma till oss eller att genomföra mixade staber. De håller inte direkt den övnings standarden. istället skulle jag vilja se en nivå över nuvarande insatts och låta bevakning sakta försvinna.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

för min del känns det som väldigt fel. bevakningskompaniet är inte direkt, Kompani känns lite som minsta vettiga taktiska enhet som kan agera över tid. blandade kompanier skulle innebära ett antal steg bakåt. De är klart de är bättre än mixade plutoner. Personligen skulle jag inte vilja se nästan någon ur bevakningskompaniets stab komma till oss eller att genomföra mixade staber. De håller inte direkt den övnings standarden. istället skulle jag vilja se en nivå över nuvarande insatts och låta bevakning sakta försvinna.

 

 

 

Jag håller helt med men om alternativet för att få uthållighet är att tillföra en bevakningspluton till ett insatskomapni, vad har man förlorat då?

Link to comment
Share on other sites

Om man ska ha uthållighet över längre tid (månader) löser inte bevakning och insatskompanierna ungefär samma uppgifter ändå då?

Är det helt omöjligt att under en lång bevakningsuppgift för bataljonen att enskilda plutoner ur olika kompanier löser av varandra då det kanske inte alltid är ett helt kompani per objekt?

Link to comment
Share on other sites

 

 

för min del känns det som väldigt fel. bevakningskompaniet är inte direkt, Kompani känns lite som minsta vettiga taktiska enhet som kan agera över tid. blandade kompanier skulle innebära ett antal steg bakåt. De är klart de är bättre än mixade plutoner. Personligen skulle jag inte vilja se nästan någon ur bevakningskompaniets stab komma till oss eller att genomföra mixade staber. De håller inte direkt den övnings standarden. istället skulle jag vilja se en nivå över nuvarande insatts och låta bevakning sakta försvinna.

 

 

 

Jag håller helt med men om alternativet för att få uthållighet är att tillföra en bevakningspluton till ett insatskomapni, vad har man förlorat då?

 

nummerär går upp, men åtminstånde i den batt jag är medlem i skulle de tillföra mer huvudvärk än nytta. riktigt vad bevakningsplutonen skulle användas till förstår jag inte. Större delen av medlemarna i bevakningskompaniet skulle inte tillföra mer än ökat behov av underhåll och utbildning. kvantitet är inte allt, helt enkelt.

Link to comment
Share on other sites

För vår del så är bevakning inte alls lika engagerade över lag. Många tar väldigt löst på disiplin ordning och reda. Är övertygad att det inte är så överallt. Men med tanke på att insats oftast har för lite övningstid.Så ska vi inte prata bevakning. Bitvis usel vapenhantering och saknar viljan att bry sig. Medveten om att det finns olika kvalitet på detta runt om i landet men...

Link to comment
Share on other sites

För vår del så är bevakning inte alls lika engagerade över lag. Många tar väldigt löst på disiplin ordning och reda. Är övertygad att det inte är så överallt. Men med tanke på att insats oftast har för lite övningstid.Så ska vi inte prata bevakning. Bitvis usel vapenhantering och saknar viljan att bry sig. Medveten om att det finns olika kvalitet på detta runt om i landet men...

ungefär min erfarenhet, bevakning består till stora delen av folk som är otillräkligt utbildade, brister i engagemang och vilja att bry sig. riktigt vad de skulle tillföra, insatts vet jag inte. insatts består av mer engagerade, lite bättre utbildade och en hel del vill göra något åt kunskapsluckorna.

Link to comment
Share on other sites

Finns/ fanns en motion om att tillföra/ byta en pluton insats mot en pluton bevakning. Jag tror det skulle snäppa upp bevakningsplutonen en hel del om de hade mer motiverade soldater och ledning runt sig. Plus att det skulle vara enklare att hoppa till bevaknings/ insats beroende på livssituation. Plus att man fortfarande är bland folk man känner.

Link to comment
Share on other sites

Revirpinkeri var ordet.

Nu får du nog utveckla dig lite. Det är bara ett faktum att man som intresserad och villig att bli bättre gör en till en bättre soldat. Och det saknas i många fall i bevakningskomp. Men om man kan få in samma driv och öka kvaliteten så kan man mycket väl få in en pluton bev i insatskomp. Men då krävs mer övningstid. Och mycket back to basic. Så är det bara. Jag tar med öppna armar imot den bev.plutonen som har viljan att göra det.

Edited by wolfie666
Link to comment
Share on other sites

Tydligt är att det varken är enkelt eller samma förutsättningar runt om i landet. Men jag hävdar ändå att det bara kan bli bättre av att slå ihop alla till ett. Låt det vara med olika kontraktslängd för olika befattningar precis som idag, men minimum 8 dagar. Om vi tappar några på vägen uppvägs det av högre motivation och bättre övad personal.

 

Finns/ fanns en motion om att tillföra/ byta en pluton insats mot en pluton bevakning. Jag tror det skulle snäppa upp bevakningsplutonen en hel del om de hade mer motiverade soldater och ledning runt sig. Plus att det skulle vara enklare att hoppa till bevaknings/ insats beroende på livssituation. Plus att man fortfarande är bland folk man känner.

 

Precis så är mina tankar, nu är det ibland vattentäta skott mellan bev/ins som ingen gynnas av. Ser bevakningssoldaterna insats och ser att dom inte är bara Rambos så kanske dom vill växla över, samma gäller insatssoldaterna som en del tror sig vara värsta soldaten och möter en kille ur bevakning, en gammal yxa som är kung men tillhör bevakning pga tex familjestuation. Jag tror på min tanke, men hur den skall genomföras har jag inget riktigt bra svar på.

Link to comment
Share on other sites

Goda tankar, men har svårt att se hur det skulle funka på " riktigt ", dom allra flesta som är på bevakning är det p.g.a tidsbrist. Att då tro att man tappar " några " längs vägen vid en tvångsanslutning till insats är naivt.

Alla på mitt kompani(bevakning) har gjort ett aktivt val att stanna i kompaniet, orsaken att jag stannar är att jag sett på nära håll dom Rambofasoner och den avsaknaden av ödmjukhet som(hos oss) genomsyrar insatskompanierna.

Link to comment
Share on other sites

Om det är så att bevakning uppfattas som odiciplinerade slöhögar fråm insatshåll och insats uppfattas som Rambos utan självinsikt från bevakningshåll så kanske det finns ett samverkansproblem som borde hanteras oavsett om man tänker införa blandade kompanier?

 

Jag håller med om att kompani bör vara den taktiska enheten i HV, men den viktigaste förutsättningen för att kunna fungera som ett kompani är att man är ett kompani, och då måste man kunna rekrytera och behålla personal till ett fulltaligt kompani. Blandade kompanier kanske är en lösning som skulle fungera i vissa fall.

Edited by Cykelskytt
Link to comment
Share on other sites

Som sagt jag tänker inte generalisera. Finns mycket säkert bra bevakningssoldater. Men och att öka upp tiden till 8 dagar hade behövts. Rambofasoner är det många som ofta refereras till. Vad är det igentligen? Utveckla. För det är ju då illa om det är det som hindrar hvsoldater till att utvecklas.

Link to comment
Share on other sites

Rambofasoner? Tja, min egen erfarenhet av HV är snarare att de värsta stridisarna ofta är de trevligaste personerna, i alla fall om vi pratar om personer som uppnått ett minimum av ålder och visdom. Jag tror att personer som varit med några gånger när det varit jobbigt i fält har lärt sig att det är viktigt att alla hjälper till för att hålla stämningen uppe. Dock har jag en enda gång varit med om att bli otrevligt bemött i HV. Detta var under en hel dags övning som tillfälligt instoppad i en insatspluton, och utan annan anledning än att jag inte var en av dem (så som jag såg det). Detta var då det här med insats var nytt så man kanske odlade sin särart litet extra då.

Link to comment
Share on other sites

Rambo!? Det är bara ett uttryck man får höra många gånger från dom som tillhör bevakning och inte har insyn i Insats.

 

Lika dåligt och underbyggt som att man i insats refererar till bevakning som malajer o dylikt. Detta grundar sig på dels att vi samövar för lite, har för vattentätaskott mellan oss och ett revirpinkande bland både soldater och befäl. Dessa båda ytterlighetsstyper finns såklart representerade i både insats/bev. Det är därför jag vill slå ihop alla, då finns det inget vi och dom utan bara soldater och chefer med olika uppgifter.

 

Ett exempel. Insats tar ett objekt och lämnar sedan över bevakningen. Då kommer allt byggas upp en gång till med en ny org, fanns det bara ett Hemvärn skulle allt gå smidigare och flyta bättre. Med tanke på materieltillförsel och uppgiftsutökande finns det inget alternativ än att utöka kontraktstiden. Allt kan man inte öva som KU, jag tycker att KU skall läggas upp för att utveckla enskild soldats färdigheter. Då blir utbytet större under KFÖ/SÖF. I övrigt är det väl styrkan med oss, många olika "typer" med olika förmågor både militärt och civilt.

 

Ta in alla bevakningssoldater under ett stab och tross kompani med uppgift att försörja, bevaka mm. Jag tror fördelarna med bara en org övervinner nackdelarna.

Link to comment
Share on other sites

Som sagt jag tänker inte generalisera. Finns mycket säkert bra bevakningssoldater. Men och att öka upp tiden till 8 dagar hade behövts. Rambofasoner är det många som ofta refereras till. Vad är det igentligen? Utveckla. För det är ju då illa om det är det som hindrar hvsoldater till att utvecklas.

Det som behövs är fler soldater till vår armé. Inte bättre soldater främst, utan fler. Förstår att du har svårt att se detta från din horisont och har inget emot hög ambition. Men avsaknaden av ödmjukhet inför vikten av numerär och fascination av kvalitet är en svårslagen farsot i svenska försvaret vad gäller destruktivitet. Och det är precis det du ger uttryck för i min mening.

Edited by Pal
Link to comment
Share on other sites

 

 

Som sagt jag tänker inte generalisera. Finns mycket säkert bra bevakningssoldater. Men och att öka upp tiden till 8 dagar hade behövts. Rambofasoner är det många som ofta refereras till. Vad är det igentligen? Utveckla. För det är ju då illa om det är det som hindrar hvsoldater till att utvecklas.

Det som behövs är fler soldater till vår armé. Inte bättre soldater främst, utan fler. Förstår att du har svårt att se detta från din horisont och har inget emot hög ambition. Men avsaknaden av ödmjukhet inför vikten av numerär och fascination av kvalitet är en svårslagen farsot i svenska försvaret vad gäller destruktivitet. Och det är precis det du ger uttryck för i min mening.

@Pal Nu gör du ett grovt antagande att min åsikt är att vi inte behöver fler soldater. För det har jag inte sagt. Det jag säger är att vi blir inte bättre på våran uppgift för att vi har fler namn på pappret. När det i verkligheten inte är det ändå. Jag är för numerar och arbetar aktivt för det. Men de erfarenheter jag har av i detta fallet bev. soldater i vårt område är att majoriteten är tyvärr inte tillräckligt motiverade att göra det som krävs av dem. Och i vårat område övar vi med bev. på KFÖ:n tex.

Link to comment
Share on other sites

 

Som sagt jag tänker inte generalisera. Finns mycket säkert bra bevakningssoldater. Men och att öka upp tiden till 8 dagar hade behövts. Rambofasoner är det många som ofta refereras till. Vad är det igentligen? Utveckla. För det är ju då illa om det är det som hindrar hvsoldater till att utvecklas.

Det som behövs är fler soldater till vår armé. Inte bättre soldater främst, utan fler. Förstår att du har svårt att se detta från din horisont och har inget emot hög ambition. Men avsaknaden av ödmjukhet inför vikten av numerär och fascination av kvalitet är en svårslagen farsot i svenska försvaret vad gäller destruktivitet. Och det är precis det du ger uttryck för i min mening.

 

hm jag trodde vi behövde soldater, ett gäng i uniform är inte ett en grupp soldater förens de har tillräkligt utbildade för att genomföra verksamheten. tron på att en köttmur kommer orsaka mer än en masaker på egna. Övertron på att outbildade massor skulle leda till seger för oss är skrämande. De krävs en viss kvalite för att åstakomma något. vi är trotts allt inte Kina eller Ryssland.

Link to comment
Share on other sites

Om era bevakningskompanier har problem med att soldaterna inte gör det som krävs av dom så är det väl mera av ett systemfel i organisationen då de fortfarande är kvar och "inte gör det som krävs"?

 

gör man inte det som krävs så skall man enligt vad jag har fått veta, få kicken från förbandet.

Link to comment
Share on other sites

Jag har insyn i insats och har även lite erfarenhet utanför Hv att jämnföra med,,, Är även själv en " stridspitt " som tycker att striden är den roligaste biten att hålla på med trots att jag är på bevakning.

Med rambofasoner menar jag bl.a annat omotiverat stora amm. insatser(helst auto), nyttjande av Tgb som stridsfordon , hjälmunderlagen neddragna över ansiktet i publika miljöer för att inte bli igenkända och psykisk penalism mot soldater som inte lever upp till elittänket.

Nu ska jag inte generalisera för mycket, det finns bra soldater hos insats också 0:) och vi har ett bra samarbete med vårt syster kompani i bataljonen(inga problem att lösa av vid objekt där) men den stämning som är rådande och som tyvärr verkar breda ut sig är inte bra.

Link to comment
Share on other sites

Det är väl så enkelt som att det är en ungefärlig kvalitetssortering? En del soldater orkar bara bli bra bevakningssoldater medan andra orkar/kan/vill bli ännu bättre.

 

Om alla i en bataljon kan bli insatssoldater och klarar av det är det bra så när som på att man då har missat att behålla och rekrytera andra soldater och kunde haft en riktigt fet bataljon eller två bataljoner med bevakningsplutoner och kompanier utöver insatskompanierna.

Link to comment
Share on other sites

Då det kompani jag tillhör blev insats för några år sedan har jag lite erfarenhet av båda.

 

Bevakningskompanierna upplever jag inte får den uppmärksamhet i form av kompetenshöjande övningar som insats får.

Det kan ha med motivationen hos soldaterna att göra men också utbildningsansvariga.

Jag tror man vinner mer i personalbehållning/ rekrytering om man har en pluton per kompani som bevakningspluton. Dels så kan man enklare byta kontrakt om livssituationen ändras dels att man fortfarande är med folk man känner.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...