Jump to content

Försvarsmakten: Sjukhuskompanierna tar form


Recommended Posts

<section>Nu börjar det utkristalliseras hur kompanierna kommer att se ut och att bemanning har varit den övergripande arbetsuppgiften står helt klart. Ett av de två kompanierna som sätts upp vid Försvarsmedicincentrum ska stå i beredskap för den nordiska stridsgruppen, Nordic Battle Group 15, NBG 15. </section><section><p>En tältstad är det som möter en, när man kommer ner till hamnen på Göteborgs garnison. När allt är klart så kommer dessa tält omfatta på en yta av fem fotbollsplaner. En av dessa fotbollsplaner avser den medicinska delen och resterande fyra logistikdelen.</p>

<p>- När vi startade i slutet av januari var vi 16 i personal, nu är vi 67 stycken, säger Krister Jakobsson som är chef för Första sjukhuskompaniet, som är benämningen. Till årsskiftet skall vi vara 107 anställda och då är vi fullbemannade inför NBG 15, som är vår första stora uppgift.</p>

<p>Under beredskapen i NBG 15, skall detta kompani ha förmåga att utföra sex operationer per dygn, de har åtta Intensivvårdsplatser och 32 vårdplatser för lätt skadade och sjuka. Nivån kallas för ROLE 2E och är mer att liknas vid ett sjukhus och därför har finns ingen förmåga att flytta sig själva.</p>

<p>- När vi rullar ut från Göteborgs garnison så kommer det att vara 110 flakytor. Det är att jämföra med ca 40 långtradare, så visst står vi inför en logistisk utmaning, fortsätter Krister Jakobsson.</p>

<p>När man går in i tälten måste alla ha blå tossor på fötterna för att inte smutsa ner och förstöra tälten som är mycket värdefulla. Hela sjukhuset bygger på ett moduler, alltså att det skall kunna byggas mindre enheter och större enheter, efter behov. Ny materiel levereras hela tiden som sätts upp, provas och utvärderas.</p>

<p>- Sjukhuset är upprättat på ungefär 48 timmar från det att materialet är på plats, men i praktiken vi kan sätta igång och operera redan efter åtta timmar, berättar Krister Jakobsson.</p>

<p>Kompaniet är uppdelat på fyra plutoner, stabspluton, kirurgipluton, vårdpluton och logistikpluton. Till detta kommer en kvartermäster, en teknisk chef samt en HR-generalist. Några andra personalkategorier är kirurger, IVA-sköterskor, anestesisköterskor, tandläkare, psykiater, apotekare, mekaniker, förrådsmän, elektriker, VVS, IT-tekniker, soldater, med flera.</p>

<p>- Det vi har kvar att rekrytera är framförallt hälso- och sjukvårdspersonal. Soldater har vi anställt från den grundläggande militära utbildningen som genomfördes under hösten med inriktning på sjukhuskompanierna, avslutar Krister Jakobsson.</p>

<p> </p>

<h4><strong>Bakgrund</strong></h4>

<p>En tidigare utredning i Försvarsmakten förslog att två kompanier flyttas från Trängregementet till Försvarsmedicincentrum vilket också genomfördes 2013-01-30. Det som överfördes är Första och Andra sjukhuskompaniet med totalt 274 befattningar, bestående av medicinsk och militär personal. Personalen består av många kategorier, uppdelat på heltids och deltidsanställda, ett komplext förband ur personalsynpunkt. Heltidstjänstgörande personal kommer att vara 80 stycken med en ungefärlig fördelning på cirka 40 soldater, och lika många civila specialister, specialistofficerare och officerare med tyngdpunkt på Första sjukhuskompaniet.</p></section><section></section>

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...