Jump to content

Försvarsmakten: Lika men ändå olika


Recommended Posts

Det finns många likheter mellan Polisen och Försvarsmakten, men också skillnader. Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) vände sig nyligen till Polisen i Halland för att få inspiration och nya infallsvinklar i likabehandlingsarbetet â ett arbete som är viktigt för att den nya personalförsörjningen ska fungera optimalt.

â Jag uppfattar att Polisen i Halland kommit lite längre i likabehandlingsarbetet än vad vi har gjort, konstaterar Stefan Klarquist, handläggare i likabehandlingsfrågor på FMTS. De verkar ha arbetat mer systematiskt under en längre tid.

â Vi har en struktur, men vi måste få alla att förhålla sig till den så att det blir âverkstadâ också, betonar Johan Nilvé, tillförordnad HR-chef på Polisen i Halland.

Omorganisation â möjlighet eller risk

En förmiddags dialog kom att handla om bland annat chefs- och ledarskap, mäns och kvinnors olika förutsättningar att göra karriär i traditionellt manliga kulturer, civilanställdas möjligheter att stödja i polisiärt arbete, rekrytering och attraktion som håller i längden, men också vad omorganisationer kan betyda för likabehandlingsarbetet.

â Polisen står inför en stor omorganisation 2015, berättar Johan Nilvé. Å ena sidan innebär omorganisationer en stor möjlighet att arbeta med likabehandlingsperspektivet när den nya organisationen växer fram, å andra sidan tenderar omorganisationer att bli så jobbiga att man avgränsar sig.

Försvarsmakten har redan tidigare under året intagit en ny organisation.

â Resultatet av den ur ett likabehandlingsperspektiv funderar vi mycket över, berättar Stefan Klarquist. På FMTS vill vi gärna stå bättre rustade nästa gång, men framförallt vill vi hitta systematik, rutiner och verktyg som gör att likabehandling blir en naturlig del i det dagliga arbetet.

Konkreta idéer

Det var en nöjd likabehandlingskommitté som lämnade Johan Nilvé och Helene Benjaminsson på Polisen i Halland med flera konkreta idéer som kan vara användbara i FMTS fortsatta arbete.

â Polisens systematiska chefs- och ledarutveckling, en chefsutbildning i tre steg, där man tagit Internet och distansstudier till hjälp för att möjliggöra för fler att gå utbildningen kändes modern och flexibel, konstaterar Stefan Klarquist. Liksom Polisen vill vi jobba med mentor- och coachprogram för att öka andelen kvinnliga chefer med personalansvar.

 

Hos Polisen är de regelbundet återkommande arbetsplatsträffarna (APT) ett mycket viktigt instrument för att jobba med likabehandlingsfrågor. Parallellt med dessa genomför man också medarbetardagar â tillfällen som ger möjlighet att arbeta med inre förändringsprocesser.

â Det här är någonting som vi ska titta närmare på även hos oss, berättar Stefan Klarquist. Vi behöver lyfta likabehandlingsperspektivet och öka kunskapen på bredden i vår organisation.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...