Jump to content

Försvarsmakten: Kompletterande förmågor


Recommended Posts

Under övningen JC 13 har mekaniserade förband fått utmanande uppgifter som kräver samarbete med ingenjörsförband. För att kunna fungera tillsammans i en skarp situation måste man också öva tillsammans, vilket också har varit i fokus under den gångna veckan.

De mekaniserade kompanierna från Skaraborgs regemente, P 4 har under JC 13 övat i stationssystem där de har fått ta sig an olika uppgifter, bland annat anfall genom minering. Detta har man gjort tillsammans med en ingenjörspluton från Göta ingenjörregemente, Ing 2, och deras nya ingenjörbandvagn 120. Ett fordon som tillförts Ing 2 ganska nyligen och tack vare den också förmågan att bryta minor maskinellt, vilket medför ett uppsving i effektivitet.

â Vi övar på att tillsammans på bästa sätt kunna ta oss igenom ett minerat område, säger Jan-Erik Olsson som arbetar som stabschef på 41:a mekaniserade bataljonen från Skaraborgs regemente. Vi ska träna upp vårt flöde så att vi blir bra på att genomföra det här snabbt och effektivt.

Att kunna agera tillsammans med andra förband är en nyckel i att kunna lösa mer komplexa uppgifter då de olika specialinriktningarna kompletterar varandra. Större övningar som JC 13 blir då nödvändiga för att kunna skapa dessa möjligheter till samträning.

âDet mest önskvärda när det gäller mineringar är såklart att gå runt, men ibland har man inget val och måste ta sig igenom ett område som är fullt av minor. Då gäller det att man vet hur man ska göra och att man kan göra det snabbt så att det utsatta läget blir minimialt, säger Jan-Erik Olsson. Här har ingenjörerna en förmåga som vi inte har och då krävs att vi kan fungera tillsammans.

Öva för snabbhet

Stridsfordonskompaniet som behöver ta sig igenom mineringen bereder vägen för ingenjörsbandvagnen och förser den med skydd genom direkt och indirekt eld.

âBehovet av snabbhet medför att alla delar måste finnas ordentligt på plats innan man påbörjar själva brytningen, säger Jan-Erik Olsson. Därefter kan bandvagnen gå fram och plöja upp marken så att de minor som döljer sig i den undanröjs och de mekaniserade förbanden kan ta sig fram.

Själva genomförandet för ingenjörsbandvagnen går sedan snabbt när det väl går igång för att följas av en passering av stridsfordonen genom det rensade området.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...