Jump to content

Försvarsmakten: Transport- och specialflygenheten stöttar Filippinerna


Recommended Posts

Vid lunchtid i söndags fick F 7 en viktig uppgift. Dagen därpå startade ett Herculesplan från Örebro mot Filippinerna på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På tisdagen startade ytterligare en maskin med samma destination. Lasten består av bland annat elverk och kommunikationsutrustning.

Flygningen från Sverige till Filippinerna med tungt lastad Hercules tar fyra dagar. Hercules är inte optimerad för den typen av uppdrag. Ett av flygplanen återvänder hem efter urlastning. När de två första lasterna anlänt till Filippinerna går uppdraget över i nästa fas.

Transporter inom området

En av maskinen kommer att stanna kvar under en vecka. Då gäller uppgiften att genomföra transporter från närliggande Cebu till de värst drabbade områdena, bland annat staden Tacloban. För att lösa denna uppgift tillförs nu mer personal då ambitionen är att verka över större delen av dygnet. Denna typ av uppgift, att transportera gods över en i dessa sammanhang relativt kort distans, är Hercules klippt och skuren för.

Under torsdagen reste därför ytterligare personal från Såtenäs med transportflygplan, TP 100, upp till Arlanda för att därifrån åka vidare mot Filippinerna. Denna grupp består av personal inom kompetenserna ledning, pilot, flygmaskinist, lastmästare, navigatör, flygtekniker, klarerare med mera.

Omfattande förberedelser

Det krävs ett omfattande arbete att förbereda flygningar som sträcker sig över långa sträckor. Diplomatiska tillstånd är exempel på en fråga som måste vara utklarad innan avresa. Vid tillfällen som denna, som går under rubriken "Humanitarian", går denna process oftast snabbare.

Mycket verksamhet

Detta sker under en vecka när TP 84 Hercules upprätthåller beredskap för FN-uppdrag på Cypern, genomför lufttankningsutbildning med Gripen ur F 17 samt övnings-, prov- och försöksverksamhet.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...