Jump to content
Sign in to follow this  
weekendwarrior

Hur starkt var vårt militära försvar?

Recommended Posts

Den svengelska listan är rätt intressant.

 

Hur såg kapaciteten på indirekt eld ut

 

- på bataljonsnivå? Jag antar att det var grk på bataljonsnivå. Vilken kaliber och antal rör var det?

 

 

- på brigadnivå? Artilleri; kaliber och antal pjäser? GRK? Nu frågar jag inte om totalt tal, utan eventuell förmåga som hörde till brigaden, inte dess bataljoner.

 

 

Det ser ut som att det fanns 2 artbat á 12 pjäser per division. Har jag förstått det rätt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den svengelska listan är rätt intressant.

 

Hur såg kapaciteten på indirekt eld ut

 

- på bataljonsnivå? Jag antar att det var grk på bataljonsnivå. Vilken kaliber och antal rör var det?

 

 

- på brigadnivå? Artilleri; kaliber och antal pjäser? GRK? Nu frågar jag inte om totalt tal, utan eventuell förmåga som hörde till brigaden, inte dess bataljoner.

 

 

Det ser ut som att det fanns 2 artbat á 12 pjäser per division. Har jag förstått det rätt?

Ja så läser jag det också, förutom i norra sverige där det tillkommer tre stycken med bandkanon så där blir det fem art bataljoner. I sverige kallades detta inte divisioner sen utan fördelningar, men det är väl som divisioner internationellt.

 

En infanteribrigad hade sen en egen haubitsbataljon. De tre skyttebataljonerna i en infanteribrigad hade vardera två grk kompanier.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Infanteribrigad enligt organisation 77 (och 77R) hade på brigadnivå en haubitsbataljon (12 pjäser 15,5 cm haubits 77). Varje skyttebataljon hade två granatkastarplutoner med tre 12 cm granatkastare m/41D var.

 

Pansarbrigad organisation 63M hade på brigadnivå en liknande haubitsbataljon (12 pjäser 15,5 cm haubits F, kallad "fransyskan", i ursprungslandet betecknad "Obusier de 155 mm Modèle 50", alltså "155 mm haubits m/50" på ren svenska). Varje pansarbataljon hade ett lätt haubitskompani med fyra 10,5 cm haubits m/40.

 

Utöver detta fanns även fördelningshaubitsbataljoner med 12 (?) pjäser vardera, men jag har inte så bra koll på dessa. En gång i tiden var dessa nog organiserade tre-fyra stycken tillsammans i ett fältartilleriregemente, men detta är jag osäker på.

 

Bandkanonerna var organiserade i två bataljoner med 12 pjäser vardera och om jag minns rätt var även dessa en resurs på fördelningsnivå.

 

En fördelning motsvarar alltså storleksmässigt närmast vad som utomlands plägar kallas en division.

Edited by rhx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hur mycket prylar har vi haft legandes i förråden egentligen, kan man ju fråga sig. Svaret är för min del "mer än jag någonsin kunnat föreställa mig". Här är en bilaga till en rapport från 1955 som listar den beräknade tillgången på viss materiel den första juli 1957: http://imgur.com/a/bv3NR (källa: Krigsarkivet, mer specifikt det numera avhemligade arkivet efter Kungl. Armétygförvaltningens centralplanering)

 

Några smakbitar:

Gasmasker - 704,075 st, ytterligare 160,000 beställda

Kulsprutepistoler - 298,171 st, ytterligare 11,245 beställda

Cyklar - 103,604 st

Infanterispadar - 255,355 st, ytterligare 82,000 beställda

Telefonkabel - 67,000 km

Handvapenammunition, 6.5 mm - 292.6 miljoner skott, ytterligare 52 miljoner beställda

Stridsvagnsminor - 1,333,800 st, ytterligare 120,000 beställda

Sprängdeg - 2,129,000 kg

 

Volymerna lär knappast ha blivit mindre genom åren, snarare tvärtom. Fram tills den strategiska blackouten, då, när man sålde eller förstörde det mesta som föregående generationer ägnat så stor möda åt att samla ihop.

Edited by rhx

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2013-09-15 at 5:06 AM, weekendwarrior said:

Jag hoppas detta är rätt plats för denna tråd.

 

Jag skulle vilja få fakta och åsikter från dig samt diskutera om hur starkt svenskt militärt försvar varit och vid vilken tidpunkt fr.o.m. VK2 och fram till idag.

 

Frågan härleds till påståendet att svensk flygvapen en gång var #X (har hört allt ifrån 5:e till 2:a starkast i världen) med hänsyn till antal fpl, hög kvalitet på utbildning, många flygtimmar, att senaste generationen fpl legat i framkant av den tekniska utvecklingen mm.

Är det någon som vet mer detaljer kring detta (tidpunkt exempelvis) och om man tagit hänsyn till att stor del av flygflottan tillhör äldre generationer?

 

Till frågan kring sveriges generella militära styrka.

För att komma fram till vettiga svar bör följande beaktas:

 

-Kvantitet på förband, flottiljer o.dyl.

-Kvalitet på förband, flottiljer o.dyl.

-Kvantitet av soldater, officerare mm.

-Kvantitet av materiel, såsom fordon, vapen, flygplan mm.

-Kvalitet på materiel.

-Modernitet på materiel.

-Kvalitet på personal (exempelvis urval med fysisk, psykisk och intellektuell kvalitet) och dess utbildning.

-Kvantitet på försvarsmässigt viktiga anläggningar.

-Kvalitet på försvarsmässigt viktiga anläggningar.

-Geografisk spridning/täckning av förband, flottiljer, baser o.dyl.

-Övningstid för YOFF, ROFF, piloter, vpl, Hv, driftvärn, civilförsvar m.fl.

-Tid för insats/mobilisering.

 

Kommer du på någon mer aspekt så fyll på.

 

Det centrala i hela denna frågeställning är hur mentalt förberedda vi var på krig under kalla kriget. Enligt min mening hade vi under större delen av perioden en mental bild av att vi skulle klara ett anfall på egen hand, vilket genomsyrade hela samhället, från oss som gick i skolan, till ungdomar som gjorde utbildning inom FBU och liknande, till alla värnpliktiga samt frivilligorg med personal i totalförsvaret, till slutligen politiker och myndigheter. Kvaliteten på förband, materiel, utbildning med mer kan alltid diskuteras, men frågar någon mig så hade man ett försvar som nådde sitt syfte- att verka avskräckande. Situationen i idag förskräcker i jämförelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  ×