Jump to content
Sign in to follow this  
weekendwarrior

Hur starkt var vårt militära försvar?

Recommended Posts

Jag hoppas detta är rätt plats för denna tråd.

 

Jag skulle vilja få fakta och åsikter från dig samt diskutera om hur starkt svenskt militärt försvar varit och vid vilken tidpunkt fr.o.m. VK2 och fram till idag.

 

Frågan härleds till påståendet att svensk flygvapen en gång var #X (har hört allt ifrån 5:e till 2:a starkast i världen) med hänsyn till antal fpl, hög kvalitet på utbildning, många flygtimmar, att senaste generationen fpl legat i framkant av den tekniska utvecklingen mm.

Är det någon som vet mer detaljer kring detta (tidpunkt exempelvis) och om man tagit hänsyn till att stor del av flygflottan tillhör äldre generationer?

 

Till frågan kring sveriges generella militära styrka.

För att komma fram till vettiga svar bör följande beaktas:

 

-Kvantitet på förband, flottiljer o.dyl.

-Kvalitet på förband, flottiljer o.dyl.

-Kvantitet av soldater, officerare mm.

-Kvantitet av materiel, såsom fordon, vapen, flygplan mm.

-Kvalitet på materiel.

-Modernitet på materiel.

-Kvalitet på personal (exempelvis urval med fysisk, psykisk och intellektuell kvalitet) och dess utbildning.

-Kvantitet på försvarsmässigt viktiga anläggningar.

-Kvalitet på försvarsmässigt viktiga anläggningar.

-Geografisk spridning/täckning av förband, flottiljer, baser o.dyl.

-Övningstid för YOFF, ROFF, piloter, vpl, Hv, driftvärn, civilförsvar m.fl.

-Tid för insats/mobilisering.

 

Kommer du på någon mer aspekt så fyll på.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag hoppas detta är rätt plats för denna tråd.

 

Jag skulle vilja få fakta och åsikter från dig samt diskutera om hur starkt svenskt militärt försvar varit och vid vilken tidpunkt fr.o.m. VK2 och fram till idag.

 

Frågan härleds till påståendet att svensk flygvapen en gång var #X (har hört allt ifrån 5:e till 2:a starkast i världen) med hänsyn till antal fpl, hög kvalitet på utbildning, många flygtimmar, att senaste generationen fpl legat i framkant av den tekniska utvecklingen mm.

Är det någon som vet mer detaljer kring detta (tidpunkt exempelvis) och om man tagit hänsyn till att stor del av flygflottan tillhör äldre generationer?

 

Till frågan kring sveriges generella militära styrka.

För att komma fram till vettiga svar bör följande beaktas:

 

-Kvantitet på förband, flottiljer o.dyl.

-Kvalitet på förband, flottiljer o.dyl.

-Kvantitet av soldater, officerare mm.

-Kvantitet av materiel, såsom fordon, vapen, flygplan mm.

-Kvalitet på materiel.

-Modernitet på materiel.

-Kvalitet på personal (exempelvis urval med fysisk, psykisk och intellektuell kvalitet) och dess utbildning.

-Kvantitet på försvarsmässigt viktiga anläggningar.

-Kvalitet på försvarsmässigt viktiga anläggningar.

-Geografisk spridning/täckning av förband, flottiljer, baser o.dyl.

-Övningstid för YOFF, ROFF, piloter, vpl, Hv, driftvärn, civilförsvar m.fl.

-Tid för insats/mobilisering.

 

Kommer du på någon mer aspekt så fyll på.

De känns som många bedömningar skulle vara subjektiva eller vilda gissningar. Tex mobiliseringstid, vilket är en ren skrivbordsprodukt. efter som ingen mobilisering skett under perioden. oftast känns som de mest positiva räknar med ostörd mob av entusiastiska soldater och de mest negativa räknar med mob under anfall av folk som helst vill stanna hemma, samt behöver en månad övning för att ens vara dugliga soldater.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ganska bred fråga.... Vad skall du ha uppgifterna till?

 

Det har de senaste åren kommit ut en hel del böcker och artiklar (se bl.a. KKrVa och "Spår av ett försvar" [Leif Högberg] och "Försvaret av Stockholm under kalla kriget" [Thomas Roth], båda SMB) som beskriver Sverige, omvärlden och de förband som skulle verka där.

 

Eftersom alla sådana här diskussioner om "vad som skulle kunna ha hänt" tenderar till att fullständigt urarta i spekulationer och pajkastning, så föreslår jag att göra så objektiva bedömningar som möjligt och använda vedertagna måttstockar, t.ex. krigsduglighetsklassning (KDU) av förband. Vidare är bedömning av vapen- och materielsystem högst beroende av tidpunkten och bedömandet bör ske på så hög systemnivå som möjligt: det kommer inte att ge något att jämföra en 1960-tals AK4 med en samtida sovjetisk AK47, eller en svensk PBV302 med en MT-LB.

 

Fundera även på hur du skall "mäta" vår grad av taktikanpassning gentemot en motståndare...

 

Spännande projekt, låt oss veta hur det går!

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, mycket blir gissningar och detta var heller inte menat som en seriös undersökning.

 

Frågan kom sig av att man i böcker angivit att svenskt flygvapen var X:e största i världen under en viss period. Hur kom man fram till det?

Rimligtvis borde motsvarande kunna bedömas för andra vapenslag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Romanerna "Operation Garbo" av "Harry Winter" var ju inte helt orealistiska. Möjligen det där med att det gick bra på slutet...

http://clk.tradedoubler.com/click?p=362&a=298475&g=17415644&url=http://www.bokus.com/bok/9789175666952/operation-garbo-1-en-trilogi/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, mycket blir gissningar och detta var heller inte menat som en seriös undersökning.

 

Frågan kom sig av att man i böcker angivit att svenskt flygvapen var X:e största i världen under en viss period. Hur kom man fram till det?

Rimligtvis borde motsvarande kunna bedömas för andra vapenslag.

 

Jag har för mig att påståendet om världens fjärde största flygvapen helt enkelt gällde antalet stridsflygplan i tjänst. Detta skall ha varit fallet runt 1960; jag har sett årtalet 1957 nämnas av Flygvapenmuseum, som också påstår att det svenska flygvapnet var världens första att enbart vara utrustat med jetflygplan. Det förra påståendet verkar för mig inte orimligt; de länder som kunde hålla sig med ett stort flygvapen runt 1960 torde ha varit enbart stormakterna USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike. Västtyskland, Japan, Kina och Indien lär knappast haft samma resurser då.

Edited by rhx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Attackflyget, E1:s ammunitionsförråd 1960:

 

 

600 kg minbomb, 57 divisionsföretag

500 kg minbomb, 87 divisionsföretag

250 kg minbomb, 86 divisionsföretag

50 kg sprängbomb, 89 divisionsföretag

50 kg lysbomb, 37 divisionsföretag

18 cm halvpansarraket, 48 divisionsföretag

15 cm, sprängraket, 45 divisionsföretag

14,5 cm pansarraket, 47 divisionsföretag

13,5 cm sprängraket, 42 divisionsföretag

 

 

 

Lätta attackens(Sk 60) utgångsbasering 1977:

51. laflygdiv, Frösön

52. laflygdiv, Fällfors

131. laflygdiv, Heden

161. laflygdiv, Kiruna

211. laflygdiv, Jokkmokk

 

 

Flygplan i E1 1992: 129 stycken(59 AJ 37, 20 AJS 37, 25 SF 37, 25 SH37)

Flygplag i E1 1995: 121 stycken(23 AJ 37, 48 AJS 37, 23 SF 37, 2 AJSF 37, 10 SH 37, 15 AJSH 37)

 

I kronobergs län allena har nu avvecklats 250 stycken nedgrävda cisterner vid flygbaser om vardera hundra kubikmeter med flygbränsle. Till detta kommer bergrrum med mer bränsle mer centralt lagrat. I kronoberg specifikt fanns Blädinge berget med 73 000 kubikmeter drivmedel och Klintaberget med 20 000 kubikmeter drivmedel.

Edited by Pal

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är det någon som har koll på hur många art-pjäser vi haft under olika perioder sedan Vk2?

 

 

1991:

5 pansar brigader, 1 mekaniserad brigad, 18 infanteribrigader, 5 norrlands brigader plus 100 fristående bataljoner plus 2 luftvärnsbataljoner

780 tunga stridsvagnar, 200 lätta stridsvagnar, 25 brobygg/bärgningsvagnar, 600 pansarbandvagnar

1000 artilleripjäser, 105mm, 150mm, 155mm, 81mm(grk), 120mm(grk)

500 luftvärnspjäser, 20mm, 40mm

SAMs, REDEYE, HAWK, RBS-70, IMPROVED HAWK, Luvbv-701, KKv-102

Armé flyg: 3 Do27, 18 BULLDOGS, 15 AB-204B, 20 AB-206A, 26 Hughes 300C, 20 MBB BO-105

Flygvapnet:

88 AJ-37, 70 J35F, 140 JA-37, 48 SH/SF 37, 8 C-130, 40 SK-50, 124 SK-60, 57 SK-61, 16 SK-37

helikoptrar FV: 6 SE-3160, 10 Super Puma, 6 BOeing Vertol 107, 4 BO-105

Flottan:

Ubåtar: 4 Västergötland, 3 näcken, 5 sjöormen

FAC, 1 Göteborg, 2 Stockholm, 16 Hugin, 12 Spica-II

Minkrig: 1 Carlskorna, 2 älvsborg, 6 landsort, 4 arkö, 8 M-15, 3 M-31, 4 M-43, 3 M-47

övrigt: 12 LCM, 1 support oiler, 1 supplyship, 6 survey vessels, 3 ice breakers, 11 mindre fartyg

marinflyg: 10 AB-206B JET RANGER, 14 BOeing KV Vertol

 

Och jadå det fanns ammunition till allt, har sagts en del skit om det, men jag har kollat. Det fanns gott om pv-robotar och sjömålsrobotar. Definitivt många radarrobot 71 och massor av sidewinder. Bomber hade FV tillgång till i enorma mängder. Varje robotbåt i flottan hade två hela laster med robot 15 och torpeder fanns hur mycket som helst efter det. 57mm och 40mm ammo till flottan fanns i massor. Flyfotogen till alla flygplan och alla helikoptrar fanns massor av. Observera hur detta är mer än 130 helikoptrar. Vi hade enkelt kunna göra någon av våra hundratals infanteribataljoner luftburen om vi hade velat och prioriterad våra helikoptrar på det sättet på denna tid.

 

Men sen tyckte nån detta var omodernt och vi skulle ha nåt bättre. Nu har vi skrotat allt och har det nya "bättre". Huvuden borde rulla.

Edited by Pal
  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är det någon som har koll på hur många art-pjäser vi haft under olika perioder sedan Vk2?

Under en lågintensiv fredag eftermiddag på jobbet gjorde vi en snabb räkneövning och ett överslag avseende just artilleripjäser. För att få någorlunda hanterbara siffror så räknade vi endast 15,5 cm-pjäser. (Även 12 cm grk exkluderades då det var "var mans [bataljons] egendom".). Vi kom fram till att under försvarsmaktens numerära höjdpunkt, 36 brigader, så hade vi, inkl. föredelningsförband m.m. runt 400 pjäser. Trots att med åren brigader lades ned, bibehölls under lång tid antalet pjäser genom att utöka antalet pjäser i batterierna. Idag har vi en pjäs...

 

(Antalet pjäser med kaliber mindre än 15,5 cm, 10,5 cm, blev snabbt oräkneligt (1200-1500 stycken) eftersom det t.ex. fanns lokalförsvarsbataljoner "överallt".)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det rörliga kustartilleriets 12/80 Karin borde väl räknas som art med...!?

 

Jo, de borde räknas. Jag kommer inte ihåg om de fick vara med vår kalkyl trots dess ringa ;-) kaliber, men sannolikt ja.

Edited by Rune Frunkh

Share this post


Link to post
Share on other sites

sQ1vXs5.jpg

 

 

Oklart vad exakt detta omfattar utöver brigaderna, det finns en del utrustning i vissa milon som inte verkar tillhöra någon brigad. Kan röra sig om reservutrustning, utrustning i malpåse eller lokalförsvarsförband.

Edited by rhx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Åh, rackarns! :surprise: Trodde de pjäserna försvann under 70-talet...

känns som de borde finnas mer som skulle försvunnit på 70-talet. men när folk sitter och gillar de stora siffrorna på vapensystem och manskap. att de är fulkomligt ointresserade av vilka saker det är eller hur längesen de var de kunde anses vara nya.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En artikel i KKrVAs tidskrift för några år sedan belyser problemet med ett omsättningsstyrt försvar, d.v.s. att fokus ligger på att grejorna måste omsättas enligt en tillsynes förutbestämd tidplan (jfr. avskrivningstider), istället för att låta reella behov styra. Till rätt uppgifter och med taktikanpassning borde materiel kunna användas bättre/längre.

 

Vad hette de 10.5 cm haubitsar som fanns i lokalförsvarsförbanden? [utbildade på A4 i början av 90-talet för att vara mer exakt...] Inte var väl det m/40? Jag vill minnas att dess hjul så annorlunda ut och mer liknade traktor/lastbilshjul.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En artikel i KKrVAs tidskrift för några år sedan belyser problemet med ett omsättningsstyrt försvar, d.v.s. att fokus ligger på att grejorna måste omsättas enligt en tillsynes förutbestämd tidplan (jfr. avskrivningstider), istället för att låta reella behov styra. Till rätt uppgifter och med taktikanpassning borde materiel kunna användas bättre/längre.

 

Vad hette de 10.5 cm haubitsar som fanns i lokalförsvarsförbanden? [utbildade på A4 i början av 90-talet för att vara mer exakt...] Inte var väl det m/40? Jag vill minnas att dess hjul så annorlunda ut och mer liknade traktor/lastbilshjul.

de gäller att inte heller blunda för omvärldens taktik och taktik anpassa så att något kan ges en liusion av att vara användbart ytterligare en tio år till trotts att omväldens taktik gjort tex vapnet omodernt för tio år sedan.

 

vist skulle de gå att taktikanpassa så mauser model 96, kpist 45B och ksp 36 faktiskt skulle gå att använda fortfarande. men frågan är hur mycket man måste fördumma motståndaren för att de skulle funka.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som artillerist så gråter jag en liten tår när jag läser rhx inlägg. Förvisso är det en del saker av äldre modell men 24 st Bkan, 192 st FH77 och 561 st 120 mm GRK är en total som jag inte ens kan föreställa mig. Bättre prestanda per pjäs i all ära, men så mycket bättre är den inte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, det är ju rätt märkligt att man bara kastat bort nästan 170 haubits 77. Bandkanonerna kan jag förstå, fransyskorna och pjäserna från andra världskriget likaså, men 77:orna var väl ändå inte så dåliga? Indierna verkar gilla sina (funkat bra mot Pakistan) och ska tydligen uppgradera dem istället för att köpa nytt.

Edited by rhx

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, det är ju rätt märkligt att man bara kastat bort nästan 170 haubits 77. Bandkanonerna kan jag förstå, fransyskorna och pjäserna från andra världskriget likaså, men 77:orna var väl ändå inte så dåliga? Indierna verkar gilla sina (funkat bra mot Pakistan) och ska tydligen uppgradera dem istället för att köpa nytt.

de känns som de kunde ha försvunnit när de politiskt beslutade att den eviga eller åtminstånde inget krig på minst tio år skulle inträffa efter sovjet med lydstater krascha. nu kan jag inte Haubits 77, men med bara 15% av årskullen som grundutbildades under de sista åren, skulle de bli intressanta proportioner mellan artillerister och infanterister om alla de skulle användas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det som redovisas i dokumentet ovan kallar jag ett försvar. Visst, man skulle nog ha köpt leopard 1 istället för att utveckla strv 103, men det är fortfarande ett riktigt försvar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som artillerist så gråter jag en liten tår när jag läser rhx inlägg. Förvisso är det en del saker av äldre modell men 24 st Bkan, 192 st FH77 och 561 st 120 mm GRK är en total som jag inte ens kan föreställa mig. Bättre prestanda per pjäs i all ära, men så mycket bättre är den inte.

 

Som bataljonsartillerist :) vågar jag påstå att det, generellt, inte är själva pjäsen som blir omodern utan snarare eldledningssystemen och plattformen den verkar ifrån.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hittade en fil på min dator i ämnet, länken jag tog denna information ifrån verkar inte fungera längre, tur jag sparade det lokalt:

Swedish Army

 

From Bengt Larsson’s OOB & TOE

http://www.tdg.nu/swedish_armed_forces/oob_swe_1989-91.htm

 

Sweden Country Data

Population: 8.39 million, including 295,000 males 18-22 and 590,000 males 23-32.

GDP: (1988) $176.9 billion

Defense Budget: (1989) $4.78 billion

Manpower:

Army: 44,5000 active, 650,000+ reservers (including 300,000 Home Guard and 100,000 local defense forces)

Navy: 12,000 (plus 102,000 reserves)

Air Force: 8,000 (plus 57,000 reserves)

 

 

1. Military Area Upper Norrland (Milo ÖN)(Boden)

a.) 15. Division

1) 1. Divisional Tank Battalion

2) 2. Divisional Tank Battalion

3) Artillery Regiment 8 (AR8):

11., 18. battalions: 12 155mm M/39B Howitzer each

3 divisional SP artillery battalions: total of 24 Bandkanons

4) 11., 12., 13., 18. Northen Infantry Battalions (Norrlandskyttebataljoner)

5) 62., 63., 65., 67. Northern Jager Battalions (Norrlandsjagerbataljoner)

6) (some) Ranger Companies (Jagarkompanier)

7) Engineer Battalion

8) 2 Anti-Aircraft Battalions (1 Type 48 w/40mm AA Guns, 1 Type 70 w/RBS-70 SAM)

9) Divisional Helicopter Squadron

10) 15. Military Police Company (MP Kompani)

b.) Norrlands Brigad 19 (NB19): Type 85 arctic brigade

c.) Norrlands Brigad 50 (NB50): Type 85 arctic brigade

d.) Local Defense Forces (Lokalförsvarsförband):

1) Local Defence Area 66 (Försvarsområde 66):

a) 661., 662., 663. Border Regiments, each with:

2-3 border infantry battalions, 1-2 border ranger companies, 1-2 northern ranger battalions, 1-2 AA companies, plus home guard units

b) Static Local Defence Artillery:

1) 615. Cannon Company – Junosuando: 3 12cm m/24 C-66 guns

2) 619. Cannon Company – Tärendö: 3 15.2cm m/12-66 guns

3) 618. Cannon Compnay – Vittangi: 3 12cm m/24 C-66 guns

 

 

2. Military Area Lower Norrland (Milo NN)(Östersund)

a.) 12. Division

Artillery Regiment 24 (AR24):

2 battalions: 12 155mm M/39 Howitzer each

b.) Norrlands Brigad 13 (NB13) - Falun: Type 85 arctic brigade

c.) Norrlands Brigad 35 (NB35) - Östersund: Type 85 arctic brigade

d.) Norrlands Brigad 51 (NB51) - Sollefteå: Type 85 arctic brigade

e.) Infanteri Brigad 21 (IB21) – Sollefteå: Type 66M infantry brigade

 

3. The Middle Military Area (Milo M)(Strängnäs)

a.) 4. Division – Strängnäs:

Artillery Regiment 9 (AR9):

2 battalions: 12 155mm M/F Howitzer each

b.) 14. Division – Linköping:

Artillery Regiment 1 (AR1):

2 battalions: 12 155mm M/F Howitzer each

2 battalions: 12 155mm M/39B Howitzer each

c.) Mekaniserad brigad 10 (MekB10) – Härad: Type 85 mech brigade

d.) Infanteri Brigad 2 (IB2) – Karlstad: Type 77 infantry brigade

e.) Infanteri Brigad 3 (IB3) – Kumla: Type 66M infantry brigade

f.) Infanteri Brigad 4 (IB4) – Linköping: Type 77 infantry brigade

g.) Infanteri Brigad 14 (IB14) – Valbo: Type 77 infantry brigade

h.) Infanteri Brigad 33 (IB33) – Örebro: Type 77 infantry brigade

i.) Infanteri Brigad 38 (IB38) – Alunda: Type 77 infantry brigade

j.) Infanteri Brigad 43 (IB43) – Falun: Type 66M infantry brigade

k.) Infanteri Brigad 44 (IB44) – Gävle: Type 66M infantry brigade

 

4. The Gotland Military Command (joint) (Visby)

a.) Pansar brigad 18 (PB18) - Visby: Type G armoured brigade

b.) Artillery Regiment 7 (AR7):

1 battalion: 12 155mm M/40-41 Howitzers

 

5. The southern Military area (Milo S) (Kristianstad)

a.) 11. Division - Kristianstad

Artillery Regiment 23 (AR23):

2 battalions: 12 155mm M/39B Howitzer each

b.) 13. Division - Hässleholm

Artillery Regiment 3 (AR3):

2 battalions: 12 155mm M/F Howitzer each

c.) Pansar brigad 7 (PB7) - Ystad: Typ 63M armoured brigade

d.) Pansar brigad 8 (PB8) - Hässleholm: Typ 63M armoured brigade

e.) Pansar brigad 26 (PB26) - Kristianstad: Typ 63M armoured brigade

f.) Infanteri Brigad 11 (IB11) – Lekaryd: Type 66M infantry brigade

g.) Infanteri Brigad 12 (IB12) – Vaxjö: Type 66M infantry brigade

h.) Infanteri Brigad 41 (IB41) – Kosta: Type 77 infantry brigade

i.) Infanteri Brigad 42 (IB42) – Emmaboda: Type 77 infantry brigade

 

6. The Western Military Area (Milo V) (Skövde)

a.) 1.Division – Halmstad:

Artillery Regiment 22 (AR22):

2 battalions: 12 155mm M/F Howitzer each

b.) 3. Division – Skövde:

Artillery Regiment 2 (AR2):

3 battalions: 12 155mm M/F Howitzer each

c.) Pansar brigad 9 (PB9) - Skövde: Typ 63M armoured brigade

d.) Infanteri Brigad 15 (IB15) – Borås: Type 66M infantry brigade

e.) Infanteri Brigad 17 (IB17) – Uddevalla: Type 77 infantry brigade

f.) Infanteri Brigad 45 (IB45) – Borås: Type 77 infantry brigade

g.) Infanteri Brigad 46 (IB46) – Halmstad: Type 77 infantry brigade

h.) Infanteri Brigad 47 (IB472) – Uddevalla: Type 66M infantry brigade

 

7. In addition to any divisional units listed above, the following were also parceled out to the divisions:

a.) 5 Mekaniserade bataljoner (mechanized battalions)

b.) 10-12 Skyttebataljoner F (divisional infantry battalions)

c.) 16 Jägarbataljoner (jaeger infantry battalions) including parachute and arctic battalions

d.) 2 Luftvärnsbataljoner Typ 77 (air defense battalions type 77)

e.) 10 Luftvärnsbataljoner Typ 70 (air defense battalions type 70): 27 RB70 each

f.) 14 Luftvärnsbataljoner Typ 48 (air defense battalions type 48): 18 40mm Bofors AA each

g.) 2 Arméflygbataljoner (army aviation battalions)

h.) 13 Underhållsbataljoner (supply battalions)

i.) 19 Ingenjörbataljoner (divisional engineer battalions)

 

Note 1: Brigades were not permanently assigned to any particular division, although each division generally controlled 2-4.

 

Note 2: Unit TO&Es

 

Type 63 Armored Brigade

2 HQ companies

1 Armored Recon Company: 6 Pbv302, 12 Jeeps, 2 KSP M/36 w/twin AAMG, 4 9cm RR, 2 Rifle Squads, 12 Recon Teams

3 Armored Battalions: 24 tanks, 28 Pbv302, 24 Rifle Squads, 4 KSP M/36 w/twin AAMG, 8 9cm RR, 4 10.5cm Howitzers M/40 each

2 Anti-Tank Companies:

 

Note 3: Swedish Equipment Holdings:

Tanks: 340 Strv-101, 110 Strv-102/-104 (all 105mm gun armed Centurions), 335 Strv-103B, 200 Ikv-91

APCs: 600 Pbv-302

Artillery: 550 Type-40 105mm towed, 140 M-39 150mm towed, 300 FH-77A/B 155mm towed, 30 BandKannon 155mm SP

ATGW: RB-53 Bantam, RB-55 TOW (including Pvrbv 551 SP TOW)

Recoilless: 74mm Miniman, 84mm AT-4, 84mm Carl Gustav, 90mm PV-1110

Air Defense: 114 20mm AA, 600 40mm AA, RB-69 Redeye, RBS-70 (including Lvrbv SP), RB-77 I-HAWK

Helicopters: 20 HKP-9A (Bo-105CB-3) attack, 14 HKP-3 (AB-204) transport, 26 HKP-5B (2-seat Hughes 269/Model 300) trainer, 19 HKP-6A (AB-206A Jetranger) utility

 

Swedish Air Force

 

1. Upper Norrland Military Area

a.) 211. Recce Squadron: SF/SH 37

b.) 212. Fighter Squadron: JA37 Viggen

c.) 213. Fighter Squadron: JA37 Viggen

 

2. Lower Norrland Military Area

a.) 41. Fighter Squadron: JA37 Viggen

b.) 42. Fighter Squadron: JA37 Viggen

 

3. Middle Military Area

a.) 131. Fighter Sqn - Norrköping: JA 37

b.) 132. Recce Sqn - Norrköping: SF/SH 37

c.) 161. Fighter Sqn: JA 37 Viggen

d.) 162. Fighter Sqn: JA 37 Viggen

e.) 163. Fighter Sqn: SK 60B/C

 

4. Southern Military Area

a.) 101. Fighter Sqn: J35J Draken

b.) 102. Fighter Sqn: J35J Draken

c.) 103. Fighter Sqn: J35J Draken

d.) 104. Fighter Sqn: SK 35C

e.) 171. Fighter Sqn – Ronneby: JA 37 Viggen

f.) 172. Fighter Sqn – Ronneby: JA 37 Viggen

 

5. Western Military Area

1st Air Attack group (1.Attackeskadern) - Göteborg

a.) 61. Attack Sqn - Karlsborg: AJ 37 Viggen

b.) 62. Attack Sqn - Karlsborg: AJ 37 Viggen

c.) 71. Attack Sqn - Såtenäs: AJ 37 Viggen

d.) 72. Attack Sqn - Såtenäs: AJ 37 Viggen

e.) 151. Attack Sqn -Söderhamn: AJ 37 Viggen

f.) 152. Attack Sqn -Söderhamn: AJ 37 Viggen

 

6. General Reserve:

a.) 4 x light attack sqns (Lätta attackdivisioner): SK 60B (Saab 105) (one listed above)

b.) 3 x recce sqns (Spaningsdivisioner): SF/SH 37

c.) 5 x recce flights (Spaningsflyggrupper): SK 60A/C (Saab 105)

 

Note 1: Squadrons contained 8 aircraft, 16 pilots, and 6-10 aircraft in storage

 

Note 2: Swedish Aircraft Holdings: According to IISS, in 1989, Sweden had: 139 JA 37 Viggen fighter, 82 AJ 37 Viggen attack, 48 SH/SF 37 Viggen Recon, 18 SK 37 Viggen trainer, 68 J 35F/J Draken, 4 SK 35C Draken trainer,106 SK 60A/B/C, 50 SK 61, 22 J 32 Lansen (including 14 -32E ECM)

Edited by Pal
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

En artikel i KKrVAs tidskrift för några år sedan belyser problemet med ett omsättningsstyrt försvar, d.v.s. att fokus ligger på att grejorna måste omsättas enligt en tillsynes förutbestämd tidplan (jfr. avskrivningstider), istället för att låta reella behov styra. Till rätt uppgifter och med taktikanpassning borde materiel kunna användas bättre/längre.

 

Vad hette de 10.5 cm haubitsar som fanns i lokalförsvarsförbanden? [utbildade på A4 i början av 90-talet för att vara mer exakt...] Inte var väl det m/40? Jag vill minnas att dess hjul så annorlunda ut och mer liknade traktor/lastbilshjul.

Jag tror det är samma m/40 som fått nya hjul. Jag gjorde GU 84/85 på A3 (Wendes) i Kristianstad och vi använde m/40 som såg ut som på bilden nedan.

 

Fordon.jpg

 

Eftersom vi utbildade på pjäsen i mitten på 80-talet bör väl tanken ha varit att den skulle vara kvar i tjänst en tio år till.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

En artikel i KKrVAs tidskrift för några år sedan belyser problemet med ett omsättningsstyrt försvar, d.v.s. att fokus ligger på att grejorna måste omsättas enligt en tillsynes förutbestämd tidplan (jfr. avskrivningstider), istället för att låta reella behov styra. Till rätt uppgifter och med taktikanpassning borde materiel kunna användas bättre/längre.

 

Vad hette de 10.5 cm haubitsar som fanns i lokalförsvarsförbanden? [utbildade på A4 i början av 90-talet för att vara mer exakt...] Inte var väl det m/40? Jag vill minnas att dess hjul så annorlunda ut och mer liknade traktor/lastbilshjul.

Jag tror det är samma m/40 som fått nya hjul. Jag gjorde GU 84/85 på A3 (Wendes) i Kristianstad och vi använde m/40 som såg ut som på bilden nedan.

 

...

 

Eftersom vi utbildade på pjäsen i mitten på 80-talet bör väl tanken ha varit att den skulle vara kvar i tjänst en tio år till.

 

 

Jo, det verkar vara den. Man har gjort en rejäl midlife upgrade och efter fyrtio år satt på nya hjul...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  ×