Jump to content

Arméns Skyttemedalj?


Airborn104

Recommended Posts

Har sett att vissa äldre officerare har vad jag tror är Arméns skyttemedalj med orange band/släpspänne. Har denna medalj bärandetillstånd enligt Unibest09? Samt vad är kraven eller rättare sagt hur erhåller man denna medalj? (är väl medveten om dess baccis-status...)

 

/Airborn

Link to comment
Share on other sites

Saxat från medalj.nu:

 

 

En vanligt förekommande missuppfattning är att ett orange släpspänne får anläggas i stället för Arméns skyttemedalj. Detta är inte, och har aldrig heller varit, fallet.
Under 18- och 1900-talen har det i Sverige funnits ett stort antal skyttesammanslutningar inom och i anknytning till försvaret. Vissa av dessa har i bland haft orange band till sina skyttemedaljer (fast vanligast förekommande är nog blågult), men dessa har ej haft bärandetillstånd till uniform.

Officerarnas Målskjutningsförbund i Stockholm har en medalj med orange band vilken är tillåten.

Arméns Skyttemedalj - utan band - får dock bäras tillsammans med medaljer i band, till skillnad mot försvarsmaktens olika märken.

Länk

 

Med andra ord; orange släpspänne = nono

Link to comment
Share on other sites

Saxat från medalj.nu:

 

 

En vanligt förekommande missuppfattning är att ett orange släpspänne får anläggas i stället för Arméns skyttemedalj. Detta är inte, och har aldrig heller varit, fallet.

Under 18- och 1900-talen har det i Sverige funnits ett stort antal skyttesammanslutningar inom och i anknytning till försvaret. Vissa av dessa har i bland haft orange band till sina skyttemedaljer (fast vanligast förekommande är nog blågult), men dessa har ej haft bärandetillstånd till uniform.

 

Officerarnas Målskjutningsförbund i Stockholm har en medalj med orange band vilken är tillåten.

 

Arméns Skyttemedalj - utan band - får dock bäras tillsammans med medaljer i band, till skillnad mot försvarsmaktens olika märken.

Länk

 

Med andra ord; orange släpspänne = nono

 

Jag förstår, men enligt de officerare jag tillfrågat så ÄR det armens skyttemedalj dom har på bröstet och precis som några bilder i länken så är medaljer anordnade med band, finns dessa eller är detta något som knåpats ihop för egen maskin?

 

/Airborn

Link to comment
Share on other sites

Dessa skyttemedaljer med band är någons helt egna civila påhitt och har inget med medaljen du officiellt får från FM med att göra. Min medalj fick iaf jag helt utan band, släpspänne eller annat lull lull till. Även officerare kan bryta mot reglementen.

Link to comment
Share on other sites

 

Saxat från medalj.nu:

 

 

En vanligt förekommande missuppfattning är att ett orange släpspänne får anläggas i stället för Arméns skyttemedalj. Detta är inte, och har aldrig heller varit, fallet.

Under 18- och 1900-talen har det i Sverige funnits ett stort antal skyttesammanslutningar inom och i anknytning till försvaret. Vissa av dessa har i bland haft orange band till sina skyttemedaljer (fast vanligast förekommande är nog blågult), men dessa har ej haft bärandetillstånd till uniform.

 

Officerarnas Målskjutningsförbund i Stockholm har en medalj med orange band vilken är tillåten.

 

Arméns Skyttemedalj - utan band - får dock bäras tillsammans med medaljer i band, till skillnad mot försvarsmaktens olika märken.

Länk

 

Med andra ord; orange släpspänne = nono

 

Jag förstår, men enligt de officerare jag tillfrågat så ÄR det armens skyttemedalj dom har på bröstet och precis som några bilder i länken så är medaljer anordnade med band, finns dessa eller är detta något som knåpats ihop för egen maskin?

 

/Airborn

 

Det är baccis-medaljer som ej ska bäras. Ett välspritt påfund som inte är i tillåtet enligt HKV.

 

Jag har Försvarsmaktens skyttemedaljer, samtliga utan band.

Link to comment
Share on other sites

 

Saxat från medalj.nu:

 

 

En vanligt förekommande missuppfattning är att ett orange släpspänne får anläggas i stället för Arméns skyttemedalj. Detta är inte, och har aldrig heller varit, fallet.

Under 18- och 1900-talen har det i Sverige funnits ett stort antal skyttesammanslutningar inom och i anknytning till försvaret. Vissa av dessa har i bland haft orange band till sina skyttemedaljer (fast vanligast förekommande är nog blågult), men dessa har ej haft bärandetillstånd till uniform.

 

Officerarnas Målskjutningsförbund i Stockholm har en medalj med orange band vilken är tillåten.

 

Arméns Skyttemedalj - utan band - får dock bäras tillsammans med medaljer i band, till skillnad mot försvarsmaktens olika märken.

Länk

 

Med andra ord; orange släpspänne = nono

 

Jag förstår, men enligt de officerare jag tillfrågat så ÄR det armens skyttemedalj dom har på bröstet och precis som några bilder i länken så är medaljer anordnade med band, finns dessa eller är detta något som knåpats ihop för egen maskin?

 

/Airborn

 

Lite lustigt det där att du hela tiden refererar till ett flertal "äldre officerare" som med bestämdhet hävdar detta. Jag har under mina 26 år i Försvarsmakten (med fyra olika förbandstillhörigheter) aldrig sett en enda officer bära detta orange/brandgula släpspänne. Är nyfiken och undrar om du kan utveckla dig lite - t.ex. vilket förband du talar om?

/G.L.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Saxat från medalj.nu:

 

 

En vanligt förekommande missuppfattning är att ett orange släpspänne får anläggas i stället för Arméns skyttemedalj. Detta är inte, och har aldrig heller varit, fallet.

Under 18- och 1900-talen har det i Sverige funnits ett stort antal skyttesammanslutningar inom och i anknytning till försvaret. Vissa av dessa har i bland haft orange band till sina skyttemedaljer (fast vanligast förekommande är nog blågult), men dessa har ej haft bärandetillstånd till uniform.

 

Officerarnas Målskjutningsförbund i Stockholm har en medalj med orange band vilken är tillåten.

 

Arméns Skyttemedalj - utan band - får dock bäras tillsammans med medaljer i band, till skillnad mot försvarsmaktens olika märken.

Länk

 

Med andra ord; orange släpspänne = nono

 

Jag förstår, men enligt de officerare jag tillfrågat så ÄR det armens skyttemedalj dom har på bröstet och precis som några bilder i länken så är medaljer anordnade med band, finns dessa eller är detta något som knåpats ihop för egen maskin?

 

/Airborn

 

Det är baccis-medaljer som ej ska bäras. Ett välspritt påfund som inte är i tillåtet enligt HKV.

 

Jag har Försvarsmaktens skyttemedaljer, samtliga utan band.

 

Vet du om medaljen fortfarande delas ut eller om den tillhör en äldre version av PEK-reglementen? Samt vilka övningar som man måste göra för att få den?

 

/Airborn

Link to comment
Share on other sites

Affären som säljer släpspännen och band till medaljen är min, googla "brandgula band"

Du kan läsa mer om baccismedaljer under rubriken "om baccismedaljer".

Det finns inget band till försvarets skyttemedaljer i originalutförande och som en följd därav inte heller något släpspänne.

Bärandeformerna för denna medaljen har varierat en hel del sen den infördes 1870, oftast har den burits både med andra medaljer och med skyttemärken. På senare tid har det inte varit comme-il-faut att bära den med bandade medaljer även om det varit tillåtet tills alldeles nyligen, och till släpspännen, som knappast användes alls när medaljen infördes, kan man inte visa att man tilldelats medaljen över huvud taget.

Därför har det uppstått en tradition att bära ett brandgult släpspänne för att visa att man har nämnda medalj, detta är emot reglementet, men släpspännet säljer bra, så det är uppenbarligen många som inte bryr sig.

miniatyren finns också sedan gammalt med brandgult band och det verkar vara ett gammalt bruk.

Medaljen kan erövras via civila skytteföreningar och försvarsutbildarna, i den mån den lokala föreningen sysslar med den typen av skytte. Medaljen i sig är inte baccis, bara bandet.

 

Kraven enligt SkjutR A PEK 1 1994 var följande:

Prisskjutning för vpl under GU:
grundkrav: grundövn 1-11 med ehv och 1-8 med pskott skall vara genomförda med godkänt resultat.
tilläggskrav, Ak: godkänd skjutövn 2-4, 6-7, 10-11, 17, 19-23
tilläggskrav, Kpist: godkänd skjutövn 2-4, 6-7, 10-11, 17, 19-22
Krav, medalj + penningpris:
högst 50% av tilldelad ammunition förbrukad, dvs Ak 106 ptr och Kpist 101 ptr.

Prisskjutning för övriga kategorier
De övningar som genomförs för Ak/Kpist är: 2, 3, 6 och 7, endast en serie/övn och vid samma skjuttillfälle. Inskjutning är övning 1 med markering och max 1 serie/man.
Krav, medalj + penningpris: samtliga serier godkända.
Markeringen är sluten.

 

"Övriga kategorier" är alltså de civila skytteföreningarna och försvarsföreningar/förbund som p.g.a. vapenrestriktioner inte kan skjuta med samma vapen som de värnpliktiga.

Vad som gäller för de nya anställda soldaterna vet jag inte, men medaljen är inte vilande.

Edited by 32LvTropp
Link to comment
Share on other sites

Affären som säljer släpspännen och band till medaljen är min, googla "brandgula band"

Du kan läsa mer om baccismedaljer under rubriken "om baccismedaljer".

Det finns inget band till försvarets skyttemedaljer i originalutförande och som en följd därav inte heller något släpspänne.

Bärandeformerna för denna medaljen har varierat en hel del sen den infördes 1870, oftast har den burits både med andra medaljer och med skyttemärken. På senare tid har det inte varit comme-il-faut att bära den med bandade medaljer även om det varit tillåtet tills alldeles nyligen, och till släpspännen, som knappast användes alls när medaljen infördes, kan man inte visa att man tilldelats medaljen över huvud taget.

Därför har det uppstått en tradition att bära ett brandgult släpspänne för att visa att man har nämnda medalj, detta är emot reglementet, men släpspännet säljer bra, så det är uppenbarligen många som inte bryr sig.

miniatyren finns också sedan gammalt med brandgult band och det verkar vara ett gammalt bruk.

Medaljen kan erövras via civila skytteföreningar och försvarsutbildarna, i den mån den lokala föreningen sysslar med den typen av skytte. Medaljen i sig är inte baccis, bara bandet.

 

Kraven enligt SkjutR A PEK 1 1994 var följande:

Prisskjutning för vpl under GU:

grundkrav: grundövn 1-11 med ehv och 1-8 med pskott skall vara genomförda med godkänt resultat.

tilläggskrav, Ak: godkänd skjutövn 2-4, 6-7, 10-11, 17, 19-23

tilläggskrav, Kpist: godkänd skjutövn 2-4, 6-7, 10-11, 17, 19-22

Krav, medalj + penningpris:

högst 50% av tilldelad ammunition förbrukad, dvs Ak 106 ptr och Kpist 101 ptr.

 

Prisskjutning för övriga kategorier

De övningar som genomförs för Ak/Kpist är: 2, 3, 6 och 7, endast en serie/övn och vid samma skjuttillfälle. Inskjutning är övning 1 med markering och max 1 serie/man.

Krav, medalj + penningpris: samtliga serier godkända.

Markeringen är sluten.

 

"Övriga kategorier" är alltså de civila skytteföreningarna och försvarsföreningar/förbund som p.g.a. vapenrestriktioner inte kan skjuta med samma vapen som de värnpliktiga.

Vad som gäller för de nya anställda soldaterna vet jag inte, men medaljen är inte vilande.

 

Okej, tack!

Inte har du även något M-nummer/Förrådsbenämning/Förrådsbeteckning på medaljen så man skulle kunna göra en beställning på några i PRIO efter en pris-skjutning?

Link to comment
Share on other sites

Nej, tyvärr inte.

Men det är nog inte så enkelt att man beställer medaljen, det heter ju prisskjutning, och det gör det för att det sätts in 500:- på ditt konto förutom att du får en medalj.

Jag har för mig att det skall finnas en officer på regementet eller motsvarande som håller i det hela.

Prisskjutningen kan du nog arrangera själv, men resultaten skall skickas till ansvarig officer som skickar dig en medalj och ser till att pengarna sätts in på ditt konto.

Har också för mig att det skall antecknas i i regementets register på någon vänster, jag tror det nämndes i generalordern förr i tiden.

Link to comment
Share on other sites

För officerare gällde övn 2, 3, 6, 7 häromåret och jag skulle bedöma att det är samma nu och även för övrig anställd personal (ej rekryt under GMU).

Kraven kommer jag inte ihåg exakt men det fanns olika nivåer (märke, medalj, medalj + premie).

Link to comment
Share on other sites

  • 9 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...