Jump to content

Ungdomsverksamhetens vara/icke vara


MartinGustav

Recommended Posts

Det snabba svaret är ja.

 

Helt enkelt för att det är ett bra sätt för FM att synliggöra sig mot ungdomarna och förhoppningsvis ge dessa en realistisk bild av hur FM:s verksamhet ser ut. Det är dessutom en bra och bildande fritidssysselsättning och bör som sådan ses som samhällsnyttig.

 

Men, ungdomsverksamhet i FM:s regi kommer hos stora delar av allmänheten att ses som suspekt, till och med kanske till och med uppfattas som en metod för att rekrytera ungdomar innan ungdomen egentligen får fatta sådant beslut. Detta gör att verksamheten bör bedrivas med sunt förnuft, diplomatisk känsla och stora och tydliga informationsflöden.,

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Vad är då anledningen till att FM ska bedriva ungdomsverksamhet? Är det ett medel att uppnå något annat eller är det ett mål i sig? Är det:

 

1) För att underlätta rekryteringen

2) För att det i sig är en samhällsnyttig verksamhet.

 

Jag tycker i och för sig inte det är något direkt fel på svaret "bådadera", men det är inget riktigt ställningstagande. Det blir lätt att betona det ena eller andra svaret beroende på vem man för tillfället pratar med. Pratar man med ansvariga för nästa våg av nedskärningar säger man att ungdomsverksamhet är ett måste för rekryteringen, pratar man med föräldrarna framhäver man den personliga utvecklingen. Vad är egentligen anledningen om saken ställs på sin spets?

Link to comment
Share on other sites

Ingenting är" antingen eller", det mesta är "både och" gånger tio.

Det är t.ex skillnad på vad en individ får ut av en verksamhet och vad en organisation och samhället får ut får ut av samma verksamhet, inom de flesta uniformsyrken är väl detta lite extra tydligt.

 

Tittar man på hur det ser ut utomlands och hur det sett ut historiskt i Sverige så har det alltid funnits ungdoms verksamhet och den har alltid funnits för att fostra framtida soldater/officerare.

Utan att ha allt för mycket insikt så anser jag ungdomsverksamheten vara en väldigt resurseffektiv verksamhet för framtida rekrytering och för information om Försvarsmakten.

 

För särskillt samhällsnyttig är den väl inte om ungdomarna inte väljer att bli soldater.

Edited by dxl
Link to comment
Share on other sites

Liten varning, resonemangshopp kan förekomma :rolleyes:

 

Precis som dxl anger så beror anledning, nyttan och nöjet på vilken part man utgår ifrån.

 

Bakgrundssyftet med ungdomsverksamheten är i min uppfattning att sprida information om och förankra behovet av värnplikten inför ungdomarnas plikttjänstgöring. I och med den gradvisa övergång som det var mot frivillighet har ungdomsverksamheten enligt min bedömning blivit viktigare och viktigare som informationsspridare om FM:s rekryteringsbehov samt som folkförankringspunkt.

 

Så FM:s syfte med ungdomsverksamheten idag är helt klart att utgöra en kanal för rekryteringsinformation.

 

Men att ensidigt rikta ungdomsverksamheten mot försvarsinformation och rekrytering kan dra till sig negativa opinioner från allmänheten, av anledning som tidigare nämnd. Genom att visa på att verksamheten i ett bredare sammanhang kan ge samhällsnytta så kan man delvis minska denna kritik, eftersom det finns en vinst med verksamheten för den allmänheten (sjukvårdsutbidning, fyslära, förtrogenhet med naturen). Detta gör att det även finns en vinst för samhället även om en deltagare i ungdomsverksamheten i ett senare skede väljer att inte gå vidare med en grön karriär.

 

Med andra ord, även om syftet från FM:s sida är försvarsinformation, så har den som "skapade" ungdomsverksamheten antagligen ansett att samhällsnyttan varit minst lika viktig för att kunna motivera verksamheten ur ett bredare samhällsperspektiv och inte enbart utifrån den egna myndighetens behov. Detta senare för att kunna motivera verksamheten inför regeringen och riksdagen, vilka kan tänkas påverkas av en ändrad opinion.

 

Så, summa sumarum, enligt min egen uppfattning, det går inte att skilja på de två, för emeden försvarsinformation och rekrytering är FM:s syfte, så krävs den andra för att kunna motivera ungdomdsverksamhetens existens.

Link to comment
Share on other sites

Ingenting är" antingen eller", det mesta är "både och" gånger tio. ...

 

För särskillt samhällsnyttig är den väl inte om ungdomarna inte väljer att bli soldater.

 

Dåligt ordval av mig kanske, rekrytering till FM är förstås samhällsnyttigt, men jag menade samhällsnyttigt även om ungdomarna inte blir militärer.

 

Jag tänkte samhällsnyttig dels för den personliga utvecklingen hos deltagarna, dels för försvarsmaktens förankring i samhället. Jag vet ju inte säkert att det fungerar så, men jag skulle nog vara beredd att acceptera det som ett fullgott skäl för ungdomsverksamhet i FM. Om en verksamhet med den grunden ligger inom FMs uppdrag är ju en annan fråga, det finns ingenting i beskrivningen av uppdraget på FMs hemsida som direkt kan tolkas i den riktningen.

 

"Rekrytering" och "Personlig utveckling genom meningsfull fritid" är ju ganska disparata motiv för att bedriva en verksamhet. Rekrytering är kanske ändå motivet för FMs ungdomsverksamhet, och meningsfull fritid något man kan spela på för att locka deltagare. Ungdomsverksamheten kanske ska göras mindre militärisk, inte för att undvika tankar kring barnsoldater utan för att locka fler deltagare?

 

Tanken att FMs ungdomsverksamhet skulle vara kontroversiell för att den kan tolkas som förtäckt rekrytering, är inte den en direkt följd av värnpliktens avskaffande (i fred)? Tidigare var beslutet att bli soldat ändå inte en fråga för den enskilde, utan man fick göra lumpen vare sig man varit på sommarläger eller inte.

Link to comment
Share on other sites

Tanken att FMs ungdomsverksamhet skulle vara kontroversiell för att den kan tolkas som förtäckt rekrytering, är inte den en direkt följd av värnpliktens avskaffande (i fred)? Tidigare var beslutet att bli soldat ändå inte en fråga för den enskilde, utan man fick göra lumpen vare sig man varit på sommarläger eller inte.

 

Skulle själv bedöma det som en direkt följd. När det var plikt fanns det ingen anledning att diskutera om FM försökte locka in ungdomar, de skulle ju in där ändå. Nu är dock läget annorlunda. Och när det gäller ungdomsverksamheten anser jag att det finns fog att vara försiktig.

 

Man kan se på de diskussioner som förts kring Arbetsförmedlingens samarbete med FM och hur dessa gett upphov till mycket negativ opinion, eftersom man befarar ett system som påstås vara frivilligt men där det kan förekomma inslag av påverkan, påtryckning eller tvång som medför att personen ställs inför ett val som inte kan betäcknas som frivilligt.

Link to comment
Share on other sites

Att ungdomar lär sig första hjälpen, röra sig i skogen och får gemenskap samt personlig utveckling gör inte FMs verksamhet unik. (min erfarenhet är att du utvecklas mycket mer i t.ex scouterna eller inom idrotten eftersom ditt engagemang kan börja tidigare och vara i princip under hela din livstid)

Vill man ha fler deltagare så tror jag man borde marknadsföra sig mer militäriskt, visa på vad som skiljer militären från t.ex scouterna.

Jag tror också man borde ha mer försvarsinformation, mer studiebesök, mer åka stridsbåt, mer åka militärfordon, mer skjuta, osv.

 

 

Tror jag skrivit det innan, men förr så var ungdomsverksamheten riktad mot att faktiskt göra soldater av ungdomar som kunde vara så unga som 13, då tror jag inte det fanns en tanke på personlig utveckling utan det var enbart för fosterlandets väl.

 

Sedan (särskillt om man ska tro gamla trådar på det här forumet) så är jag tveksam till om det alltid var en merit att ha varit ungdom förr. Snarare var det väl ofta det motsatta.

 

 

Personligen ser jag inget problem att göra någon till soldat det år personen fyller 15 så länge man håller individen i Sverige och inte skickar den utomlands (annat än för övningar/utbildning och "utbyten")

Absolut att man behöver ha opinionen med sig, men någonstans måste man ju börja om man vill få till förändring. Jag tror man kan få en acceptans även i Sverige för att man tränar individer under 18 till soldater.

Edited by dxl
Link to comment
Share on other sites

Det är mycket möjligt att man på sikt kan få acceptans för en betydligt mer militäristisk ungdomsverksamhet än dagens. Det kan även vara så att det kanske är den vägen det måste gå för att göra verksamheten till ett bättre rekryteringsverktyg för FM.

 

Men i dagsläget tror jag opinionen kraftigt hade motarbetat en sådan utveckling. Om man betänkar hur allmänheten i Sverige normalt ser på saker som kan påverka ungdomar (av erfarenhet brett definierat som alla under 18 år) att fatta vissa beslut, så undrar jag om ungdomsverksamheten är rätt ända att börja i. Om man tittar på diskussionerna kring betaltjänster på online-spel, mobiltelefoni, förmågan hos ungdomar att göra gymnasieval och liknande, så är lärdomen vara att man bör vara försiktig när man har verksamhet som berör ungdomar och som kan uppfattas som påverkande barn.

 

Jag anser att man snarare borde börja i andra ändan, se till att tjänstgöring i FM faktiskt medför någon form av status. När det inte längre är kontroversiellt att Arbetsförmedlingen ger information om FM och erbjuder "testa-på-verksamhet" så kan samhället i stort vara moget för att man börjar påverka för att förändra ungdomsverksamheten i en betydligt mer militärisk riktning.

 

Men fler studiebesök och dylikt tror jag man kan börja med redan nu. Det ligger ju redan i dag under momentet om försvarsinformation och ge en realistisk bild av FM.

Link to comment
Share on other sites

Angående arbetsförmedlingen så kan jag mycket mer förstå att det är kontroversielt. Inte för att jag är emot motprestation, men ser man på hur vägen för att få t.ex försörjningsstöd från det sociala ser ut (bland annat genom AF) så känns inte vägen så lång till att man indirekt tvingar människor på väg att förlora exempelvis sitt boende in i FM. Att det inte är så nu beror nog mer på att en majoritet av de som arbetar med försörjningsstöd hör till dom som ser FM som något ganska suspekt.

Link to comment
Share on other sites

Korta svaret JA,

 

Långa svaret, en personlig reflektion, tack vara ungdoms HV så blev jag knyten till försvaret för hela mitt vuxna liv.

 

När jag var 15, så var en av mina lärare på högstadiet HV befäl och ungdoms ledare.

Han värvade mig, och efter lite mauser skjutning och en kanotpaddling nedför klarälven var jag hooked for life.

 

Var med i HV-ungdom tills jag mönstrade och ryckte in, var lite andra tider då, vi fick kpist när vi blev lite äldre (17?) och övade regelrätt strid, anfall, mineringar, sprängtjänst mm. Vet inte om det ingick i läraplanen, eller om det var befälen som valde att slänga in det. Vi hade även samövningar och fick gå på vanliga HV övningar, därav alla "avancerade" övningar. Så nog var vi barnsoldater allt, ganska välutbildade sådana. Vi hade även orienterings och soldat tävlingar så vi tränade en hel del.

 

När jag ryckte in var jag väldigt taggad, så hela värnpliktstiden var mycket givande. Hade ju hög motivation och ville lära.

Efter muck var det inte så mycket kontakt med försvaret, då det inte blev några repövningar, trots man sagt att vi var ett prioriterat förband och skulle in minst var 4de år.

 

När så jag fick från pliktverket att jag inte längre var krigsplacerad, utan till hörde reserven. Knöt jag kontakten med HV direkt igen, och har nu varit mycket aktiv i 6-7år.

 

Om jag inte haft den där läraren som fick med mig i HV så hade min anknytning till försvaret varit mycket svagare. Så JA ungdomsverksamhet är extremt viktigt.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Angående arbetsförmedlingen så kan jag mycket mer förstå att det är kontroversielt. Inte för att jag är emot motprestation, men ser man på hur vägen för att få t.ex försörjningsstöd från det sociala ser ut (bland annat genom AF) så känns inte vägen så lång till att man indirekt tvingar människor på väg att förlora exempelvis sitt boende in i FM. Att det inte är så nu beror nog mer på att en majoritet av de som arbetar med försörjningsstöd hör till dom som ser FM som något ganska suspekt.

frågan om hur många av dem FM är intresserade av att rekrytera.

 

sen till frågan, givetvis skall FM ha kvar sina ungdomsorganisationer. för FM är de bra att unga får se lite av insidan.

för individen finns alltid några som inte är intresserad av idrott och less på Scout kårens ideologi. sen de att växa som mäniska.

Link to comment
Share on other sites

Att hamna på försörjningsstöd ett par månader eller bli arbetslös innebär ju inte per automatik att alla erfarenheter man gjort tidigare i livet försvinner?

 

Så som regler och allt ser ut nu så kan man ju ge ungdomar verktyg för att hålla sig i form så man klarar GMU (kanske när ungdomen blivit 18 så kan man ha förberedande GMU?)

Men som allt är så spelar det ju ingen roll om du varit ungdom, även om det finns platser i förbanden så handlar ju allt till slut om att du klarar GMU ändå.

Så kanske man ska ha förtur om man varit ungdom?

(jo jag är medveten om att jag slirar lite på gränsen till ämnet)

Link to comment
Share on other sites

Det där med förtur till GMU är rätt så intressant, för det är ett rätt så bra steg med att visa hur man tar till vara på satsade resurser samt individer som visar engagemang.

Det kändes lite obra hos psykologen på mönstringen när hon först konstaterade att jag hade drygt 3½ år i ungdomsverksamheten för att senare under samtalet fråga om jag visste att man var tvungen att bära vapen i försvaret... :/

 

Sen var en av frågorna jag ville ställa även lite hur man skulle utforma verksamheten, är det bäst att hålla det till studiebesök och fältvanedygn med korvgrillning på schemat? Eller fungerar det bättre att bedriva faktisk utbildning och låta de som enligt dagens regler få utbildas i strid?

Link to comment
Share on other sites

Det där med förtur till GMU är rätt så intressant, för det är ett rätt så bra steg med att visa hur man tar till vara på satsade resurser samt individer som visar engagemang.

Det kändes lite obra hos psykologen på mönstringen när hon först konstaterade att jag hade drygt 3½ år i ungdomsverksamheten för att senare under samtalet fråga om jag visste att man var tvungen att bära vapen i försvaret... :/

 

Sen var en av frågorna jag ville ställa även lite hur man skulle utforma verksamheten, är det bäst att hålla det till studiebesök och fältvanedygn med korvgrillning på schemat? Eller fungerar det bättre att bedriva faktisk utbildning och låta de som enligt dagens regler få utbildas i strid?

den psykologens mentala spänst kan inte varit stor eller så hade den personen lite otur när den tänkte.

 

Personligen tyckte jag de var roligast med fältvana, gärna med folk som jagar en och skjuter på en med lösplugg. studiebesök och föredrag var intressant. men jag tror inte någon söker sig till FM för att grilla korv ens om de är ungdom.

 

lite gråzons utbildning är också bra. även om vissa saker nog bör hållas utanför allmänhetens öron även om de är lagligt.

Link to comment
Share on other sites

Sunt bedriven ungdomsverksamhet är mycket positiv.

Den ger, förutom en direktkanal av info och rekryteringsunderlag, en möjlighet för ungdomar att umgås och göra saker som bygger självförtroende och ansvarskänsla på ett sätt som är svårt att skapa "digitalt".

Lite gubbvarning på det senaste men...

För de små medel som ungdomsverksamheten kräver får man mycket "pang för pengarna" även om själva pangandet i ungdomsverksamheten, enligt mig, inte får hamna för mycket i fokus inledningsvis

 

Misskött ungdomsverksamhet däremot...

Brister i fingertoppskänsla eller utbildning får större genomslag då FM inte bara är utan också bör vara extra granskat vad gäller ungdomar.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Om FM ungdom är en rekryteringsverksamhet, ska det i så fall finnas ett urval av deltagare där man sållar ut kroniska sjukdomar, klen fysik och klen mental spänst samt gör en säkerhetsprövning?

 

I Storbritannien finns UOTC, "University Officer Training Corps". Där försöker man inte dölja att det är militär utbildning det är fråga om, och man har också ett urval för att få vara med. Jag har sett lokalerna för avdelningen i Oxford; intrycket är att det finns rejäla resurser bakom. Detta är dock fortfarande en ungdomsorganisation på det sättet att man inte gör något militärt åtagande och inte heller har någon förtur om man vill gå vidare i det militära (till skillnad från ROTC i USA där man faktiskt blir officer).

 

Jag hör till dem som inte gillar tanken på att träna ungdomar under 18 år till soldater, och att om man tränar ungdomar över 18 år så ska det särskiljas organisatoriskt. Varför inte separat organisation öppen från 18 år? Låt tre års deltagande räknas som GMU, åtminståne för HV.

Link to comment
Share on other sites

Om FM ungdom är en rekryteringsverksamhet, ska det i så fall finnas ett urval av deltagare där man sållar ut kroniska sjukdomar, klen fysik och klen mental spänst samt gör en säkerhetsprövning?

 

I Storbritannien finns UOTC, "University Officer Training Corps". Där försöker man inte dölja att det är militär utbildning det är fråga om, och man har också ett urval för att få vara med. Jag har sett lokalerna för avdelningen i Oxford; intrycket är att det finns rejäla resurser bakom. Detta är dock fortfarande en ungdomsorganisation på det sättet att man inte gör något militärt åtagande och inte heller har någon förtur om man vill gå vidare i det militära (till skillnad från ROTC i USA där man faktiskt blir officer).

 

Jag hör till dem som inte gillar tanken på att träna ungdomar under 18 år till soldater, och att om man tränar ungdomar över 18 år så ska det särskiljas organisatoriskt. Varför inte separat organisation öppen från 18 år? Låt tre års deltagande räknas som GMU, åtminståne för HV.

någon som deltar i HVs vuxen verksamhet behöver GMU allt vpl. HV är ingen friluftsorganisation är du över 18 år är du vuxen. möjligen kan deltagande i ungdomsdelen ske efter det i väntan på GMU. Över 15 är de internationelt ok, med vissa begränsningar. att sätta 18 års gräns är att döda verksamheten. men tre års i ungdom borde ge förtur i GMU. Säkerhetsprövningen är jag osäker på, i övrigt funkar de utmärkt att låta naturen ha sin gång. är någon klen eller har en olämplig sjukdom blir de inte kvar särskilt länge och har de otur när de gäller mentala gåvor lär de särskiljas effektivare i verksamheten än en bedömning utanför.

Link to comment
Share on other sites

Bara så att vi inte blandar äpple och päron, både UOTC och ROTC sker på högskolenivå, dvs personen som deltar i dessa är över 17 år som lägst (flesta troligen 18-19 beroende på när skolan har antagning).

Link to comment
Share on other sites

Och för att skriva på för brittiska armén är miniåldern 16 år. För TA är den dock 18.

Och varför skulle man inte ställa krav på att få vara med? Är man bara tydlig i hur verksamheten fungerar och vad som förväntas är det väl inte märkligare än att det ställs krav i t.ex idrott?

Link to comment
Share on other sites

@speculatores: min tanke var inte att sätta en nedre gräns på 18 år för ungdomsverksamheten utan snarare att sätta en övre gräns på 18 år, sedan åker du ut ur ungdomsverksamheten i strikt bemärkelse, men erbjuds att fortsätta i en organisation som har drag av ungdomsverksamheten men också fungerar som en GMU fast utdragen över tid. Det kanske vore ett alternativ till att ha kvar ungdomar som fyllt 18 år och för dessa tillåta litet mer. Vad är egentligen maxåldern för FM ungdomsverksamhet?

Link to comment
Share on other sites

@speculatores: min tanke var inte att sätta en nedre gräns på 18 år för ungdomsverksamheten utan snarare att sätta en övre gräns på 18 år, sedan åker du ut ur ungdomsverksamheten i strikt bemärkelse, men erbjuds att fortsätta i en organisation som har drag av ungdomsverksamheten men också fungerar som en GMU fast utdragen över tid. Det kanske vore ett alternativ till att ha kvar ungdomar som fyllt 18 år och för dessa tillåta litet mer. Vad är egentligen maxåldern för FM ungdomsverksamhet?

jag vet inte om de finns någon definitiv, men jag ser inte någon anledning varför FM skulle önska en utdragen version av GMU, efter 18 är ju GMU de naturliga nästa steget, annars lever ju folk i ett kostsamt limbo.

Link to comment
Share on other sites

Om en ungdom har gjort X antal tidsenheter så kanske den ungdomen kan vara testad och klar och om vilja finns (vilket det borde då X är ganska länge) ha GMU plats klar?

 

Eller varför inte ett gymnasium där man läser de ämnen som behövs varvat med det man gör i ungdomsverksamheten och sedan kan individen läsa till specoff. Fast då man kanske redan läst en del ämnen så kanske man inte behöver göra allt?

Edited by dxl
Link to comment
Share on other sites

 

@speculatores: min tanke var inte att sätta en nedre gräns på 18 år för ungdomsverksamheten utan snarare att sätta en övre gräns på 18 år, sedan åker du ut ur ungdomsverksamheten i strikt bemärkelse, men erbjuds att fortsätta i en organisation som har drag av ungdomsverksamheten men också fungerar som en GMU fast utdragen över tid. Det kanske vore ett alternativ till att ha kvar ungdomar som fyllt 18 år och för dessa tillåta litet mer. Vad är egentligen maxåldern för FM ungdomsverksamhet?

jag vet inte om de finns någon definitiv, men jag ser inte någon anledning varför FM skulle önska en utdragen version av GMU, efter 18 är ju GMU de naturliga nästa steget, annars lever ju folk i ett kostsamt limbo.

 

 

Kanske inget bra system för rekrytering till yrkesförsvaret, men möjligen till HV. Jag tror att rekryteringen till HV hamnar i ett mycket besvärligt läge när arvet efter det gamla värnpliktsförsvaret är förbrukat. Jag tror det är omöjligt att rekrytera HV med stor numerär enbart från GMU, utan det måste till ett rekryteringsspår som inte kräver att man gör 3 månader i sträck. Det kunde vara en fördel att konstruera en sådan väg in i HV så att det bara löper på utan avbrott, som en fortsättning på ungdomsverksamheten. Jag tänkte mig att man skulle kunna få över hela kompisgäng från FM-ungdom till HV på det sättet. Jag tänker mig inte att det ska vara ett krav att ha varit med i FMs ungdomsverksamhet, bara att det blir en viktig rekryteringsbas.

Link to comment
Share on other sites

 

 

@speculatores: min tanke var inte att sätta en nedre gräns på 18 år för ungdomsverksamheten utan snarare att sätta en övre gräns på 18 år, sedan åker du ut ur ungdomsverksamheten i strikt bemärkelse, men erbjuds att fortsätta i en organisation som har drag av ungdomsverksamheten men också fungerar som en GMU fast utdragen över tid. Det kanske vore ett alternativ till att ha kvar ungdomar som fyllt 18 år och för dessa tillåta litet mer. Vad är egentligen maxåldern för FM ungdomsverksamhet?

jag vet inte om de finns någon definitiv, men jag ser inte någon anledning varför FM skulle önska en utdragen version av GMU, efter 18 är ju GMU de naturliga nästa steget, annars lever ju folk i ett kostsamt limbo.

 

 

Kanske inget bra system för rekrytering till yrkesförsvaret, men möjligen till HV. Jag tror att rekryteringen till HV hamnar i ett mycket besvärligt läge när arvet efter det gamla värnpliktsförsvaret är förbrukat. Jag tror det är omöjligt att rekrytera HV med stor numerär enbart från GMU, utan det måste till ett rekryteringsspår som inte kräver att man gör 3 månader i sträck. Det kunde vara en fördel att konstruera en sådan väg in i HV så att det bara löper på utan avbrott, som en fortsättning på ungdomsverksamheten. Jag tänkte mig att man skulle kunna få över hela kompisgäng från FM-ungdom till HV på det sättet. Jag tänker mig inte att det ska vara ett krav att ha varit med i FMs ungdomsverksamhet, bara att det blir en viktig rekryteringsbas.

 

säg tre år FM ungdom, skulle ge möjligheten till en kortare kompliteringskurs i de saker som inte får övas som icke myndig eller året mellan 18 och 19 är rent inriktat på militärutbildning med en lång sommarkurs. att dra ut på det mer känns dumt.

Link to comment
Share on other sites

Det här med kortare kompletteringsutbildning är en bra teori, dock håller den inte i praktiken när de allra flesta ungdomsavdelningar ser olika ut och utbildar med tryck på olika saker, kan dessutom skilja mellan vilka olika utbildningsledare organisationen har.

Det finns sen även ett bättre sätt att räkna hur pass motiverad/kompetent en ungdom är, en enkel korrigering i synen på kursstegen. Idag är den genomgående synen på kurssteg som en motsvarighet till årskurser, där man kan variera mycket inom steget. Kravet för att flyttas upp är att man gjort ett visst antal timmar som inte alls är farligt många under utbildningsåret och eventuellt att man gör någon form av enklare examination som kan vara löjligt simpelt för att man ska flyttas upp ett kurssteg. Om man istället ser på kursstegen som en kunskapsgrad mer än hur länge man har varit inskriven i organisationen kan det ge mycket bättre förutsättningar för att kunna höja kompetensen inom de områden man får utbilda på inom verksamheten. Dessutom gör det att de som ska utbildas i strid redan har järnkoll på annan ungdomsverksamhet, vilket inte alls behöver vara fallet i det nuvarande systemet.

Link to comment
Share on other sites

Det här med kortare kompletteringsutbildning är en bra teori, dock håller den inte i praktiken när de allra flesta ungdomsavdelningar ser olika ut och utbildar med tryck på olika saker, kan dessutom skilja mellan vilka olika utbildningsledare organisationen har.

Det finns sen även ett bättre sätt att räkna hur pass motiverad/kompetent en ungdom är, en enkel korrigering i synen på kursstegen. Idag är den genomgående synen på kurssteg som en motsvarighet till årskurser, där man kan variera mycket inom steget. Kravet för att flyttas upp är att man gjort ett visst antal timmar som inte alls är farligt många under utbildningsåret och eventuellt att man gör någon form av enklare examination som kan vara löjligt simpelt för att man ska flyttas upp ett kurssteg. Om man istället ser på kursstegen som en kunskapsgrad mer än hur länge man har varit inskriven i organisationen kan det ge mycket bättre förutsättningar för att kunna höja kompetensen inom de områden man får utbilda på inom verksamheten. Dessutom gör det att de som ska utbildas i strid redan har järnkoll på annan ungdomsverksamhet, vilket inte alls behöver vara fallet i det nuvarande systemet.

Ett antal skall krav är bra, men sen bör alla testas i vad som behöver kompleteras.

Link to comment
Share on other sites

Alla som deltar i FM ungdom vill inte heller bli soldater en del är där för att det är kul och träffa kompisar, det är trots allt viktigt att verksamheten får vara öppen för den som uppfyller de lågt ställda krav som ställs och att ingen sorteras bort.

 

Syftet med iaf FU ungdom är ju att ge ungdomarna en meningsfull fritidssysselsättning, sen kan man tolka hur man vill hur meningsfullt det är, men jag tror det iaf och för de som fortsätter och tycker att det är roligt så är det ju meningsfullt, även för mig som instruktör så blir min fritid meningsfull när jag bidrar till att ge ungdomarna något som dom tycker är roligt.

 

Jag förstår samtidigt att de HV ungdomsavdelningar som finns bedriver en ganska riktad verksamhet där man i slutändan har förhoppningen att ungdomen ska återkomma till förbandet, men för oss FU avdelningar som inte är direkt förbandsanknutna så bör målet vara att få dessa intresserade av FM i allmänhet och sprida info om de möjligheter som finns för de som är intresserade av att fortsätta.

 

Självklart är det önskvärt att det som ungdomarna får lära sig på något vis också ska kunna betyda något i framtiden, tyvärr förs det ju inga direkta register över detta då verksamheten är allt annat än standardiserad och det förekommer stora regionala och lokala skillnader mellan avdelningarna.

 

för att det ska fungerar så måste även FM komma med någon form av verktyg som ger oss ledare möjlighet till rapportering och uppföljning, men då ser jag också att även instruktörerna ska kvalitetssäkras på ett bättre sätt än vad som sker idag.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror man ska vara väldigt försiktig med att skapa ytterligare genvägar in i Hemvärnet. Ett stort problem jag har upptäckt när man jämför fd värnpliktiga med de som gått ungdomsutbildning följt av GU-F eller bara GU-F är att de med bara ungdom och GU-F har ingen erfarenhet av att det blir jobbigt och obehagligt och då framförallt under en längre period. Därmed finns risken att de bryter eller hoppar av. Att som nu upptäcka sådana problem redan under en KFÖ är väldigt oroande med tanke på att det lär inte bli mysigare när det skorpar till sig. Under GMU får de i alla fall lite utmaningar även om det inte är i klass med lumpen. Tänk stå post för sjätte natten i rad när det pissregnar och blåser i slutet av november. Egentligen inget särskilt svårt men jag är rädd för att många i dagens hemvärn inte kommer att klara det, på grund av just brist på sådana erfarenheter.

 

Dessutom sänker man utbildningsstatusen för mycket på de som utbildas direkt för hemvärnet så stöter man samtidigt bort de välutbildade anställda soldater som efter de slutar förväntas teckna hemvärnsavtal. Det är dessa fd anställda som kommer att utgöra ryggraden i hemvärnet i framtiden precis som ryggraden idag utgörs av fd värnpliktiga.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...