Jump to content

Recommended Posts

 

Är de satta på släp eller i stridsutrymmet för soldater? Eller menar du AMOS-tornet med två pipor kanske?

Som bilderna visar skjuter man direkt från bakvagnen. Det har inte att göra med AMOS. Bakvagnen är alltså inte för manskapstransport.

 

(Idiotöversättning på webben är nästan ofattbar men man torde kunna läsa översättningen i denna fråga, om man bemödar sig att öppna linken jag postade (o. översätta sidan).)

 

"

Käyttö

 • Kranaatinheitin 120 KRH 92 asennettuna telakuorma-auton takavaunuun.
 • Käytössä Kainuun Prikaatissa.
 • Pataljoonan ja komppanian taistelun tukeminen epäsuoralla tulella
 • Lisäksi taistelukentän savutus ja valaisu

Ominaisuudet

 • Tulitoiminta suoraan takavaunusta
 • Ampumasektori 54 astetta (+/- 400 piirua)
 • Miehistö 5
 • Tulinopeus 12 ls/ min
 • Valmistaja Patria Vehicles, Suomi"

Bruk

 • Granatkastare KRH 120 92 monterat på bakvagnen i i en bandvagn.
 • I bruk vid kajana brigad
 • Understödsvapen för brigad och kompaninivå genom indirekt eld.
 • Tilägg till det rökgranater samt belysningsgranater.

Egenskaper.

 • Eldgivning direkt ur bakre vagnen
 • skottsektor 54 grader (+/- 400 streck)
 • Manskap: 5 man
 • Eldhastighet 12 skott/min
 • Tillverkare: Patria Vehicles, Finland.
Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
 • Replies 77
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Gör man detta med en seriös ambition och riktiga granatkastarplutoner så ska jag banne mig åter söka mig till Hv.

Förra veckan fick jag chansen att fråga rikshemvärnschefen om detta och hans svar var att det kommer att genomföras försök under 2014/15 på två platser (ännu ej bestämda). Försöken ska syfta till att

Till hösten så ska vi på 92. Artilleribataljonen skjuta GRK tillsammans med Hemvärnet. Var jag har förstått så handlar det främst om att Hemvärnet ska få träna på att eldobservera. Jag vet inte vad ma

 • 2 weeks later...

Hur har det gått med försöken? har dem kommit igång än? eller letar dem fortfarande folk?

 

Plutonen i Dalarna är nästan fullrekryterad så är man intresserad får man nog höra av sig fort dit. Det har tydligen varit väldigt stort intresse och dom söker i första hand folk som inte har en krigsbefattning idag. Eftersom det har varit högt tryck till endast en pluton så måste man nog komma med rätt bakgrund till rätt befattning för att få den men man får ju kolla vad dom söker så man vet.

 

Under början av 2015 är det planerat att dom ska köra igång plutonen var det senaste jag hörde och det är 120 mm som gäller i början i alla fall.

Link to post
Share on other sites

 

Hur har det gått med försöken? har dem kommit igång än? eller letar dem fortfarande folk?

 

Plutonen i Dalarna är nästan fullrekryterad så är man intresserad får man nog höra av sig fort dit. Det har tydligen varit väldigt stort intresse och dom söker i första hand folk som inte har en krigsbefattning idag. Eftersom det har varit högt tryck till endast en pluton så måste man nog komma med rätt bakgrund till rätt befattning för att få den men man får ju kolla vad dom söker så man vet.

 

Under början av 2015 är det planerat att dom ska köra igång plutonen var det senaste jag hörde och det är 120 mm som gäller i början i alla fall.

 

 

Ja, intresset har ju varit riktigt stort. Ska själv med min bakgrund som riktare inom artilleriet försöka lära mig GRK, får se om kunskaperna räcker till.

Link to post
Share on other sites

Pjästjänst på GRK är ganska så enkelt. Det finns ett skäl att soldattjänsterna bemannades av G-värnpliktiga då det begav sig. Det viktiga är drill, snabbhet i gruppering och att göra rätt.

Link to post
Share on other sites

Pjästjänst på GRK är ganska så enkelt. Det finns ett skäl att soldattjänsterna bemannades av G-värnpliktiga då det begav sig. Det viktiga är drill, snabbhet i gruppering och att göra rätt.

 

Intressant, själv låg jag inne som E-soldat, fick utbildning på både 10.5 och Bandkanon. Ska sägas att utbildningen på 10.5 var väldigt sparsmakad och mest ett sätt att få in hantering av riktinstrument och pjästjänst. Har skjutit skarpt med 10.5 under en eldledarövning för norra Sverige.

Link to post
Share on other sites
 • 5 years later...

Har gått drygt sex år sen det skrevs sist i den här tråden. Är det någon som har koll på hur projektet förlöper? Jag har hört av en relativt svag källa att planen är en pluton/bat. Stämmer det?

Link to post
Share on other sites
On 4/14/2020 at 3:51 PM, Kilo3 said:

Har gått drygt sex år sen det skrevs sist i den här tråden. Är det någon som har koll på hur projektet förlöper? Jag har hört av en relativt svag källa att planen är en pluton/bat. Stämmer det?

Precis som alla andra "specialist"plutoner (och hvundkompani) så ligger inte GRK under något HV befäl. Dom ligger under regionen. Om alla kunder förstå det så hade man sluppit en hel massa tjäbbel. Dom utbildas inom HV och kan säkert komma att understödja HV. Men dom kan lika gärna komma att understödja andra förband.

Link to post
Share on other sites
12 hours ago, dxl said:

Precis som alla andra "specialist"plutoner (och hvundkompani) så ligger inte GRK under något HV befäl. Dom ligger under regionen. Om alla kunder förstå det så hade man sluppit en hel massa tjäbbel. Dom utbildas inom HV och kan säkert komma att understödja HV. Men dom kan lika gärna komma att understödja andra förband.

Jag är inte med i HV så har inte koll på befälsstrukturen över de plutonerna och ifrågasätter inte heller att det ligger under MR. Var även inne och kollade på HV:s hemsida nu och såg att planen är en pluton per MR. Det klart det hade varit önskvärt med en plut/bat för att ha ett eget understöd och öka mängden IE, men finns det ens tillräckligt med pjäser/personal/skjutfält för att kunna vidmakthålla det?

Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, Kilo3 said:

Jag är inte med i HV så har inte koll på befälsstrukturen över de plutonerna och ifrågasätter inte heller att det ligger under MR. Var även inne och kollade på HV:s hemsida nu och såg att planen är en pluton per MR. Det klart det hade varit önskvärt med en plut/bat för att ha ett eget understöd och öka mängden IE, men finns det ens tillräckligt med pjäser/personal/skjutfält för att kunna vidmakthålla det?

Nä inte i sådan omfattning.

Link to post
Share on other sites

Fyra Grk-plutoner med 12cm har/håller på att utbildas och tanken var att "examen" skulle ske under Aurora20 där alla fyra plutonerna skulle delta i skarpskjutning i Skåne. Det var en del av Försvarsbeslut 2015 att innan utgången av 2020 ha fyra fungerande plutoner vilket Hemvärnet ser ut att kunna leverera.

 

Sedan finns det i de långsiktiga målsättningarna skisser på att dra lärdom av hur det har gått att sätta upp dessa specialplutoner under MR och tillföra denna förmåga på någon/några/alla hemvärnsbataljoner. Det kan då vara tal om tropp istället för pluton eller 8cm ist för 12cm, kanske pigrp istället för pipluton, tologrupp även i andra delar av landet osv. Och så klart kunna prioritera var förmågorna ger extra bra effekt istället för att vänta på att man kan göra det på 40 bataljoner samtidigt. Ligger väl lite på samma nivå som lv-förmåga till Hv skulle jag säga. ;) Men allt är som vanligt avhängt budget och inriktning i kommande Försvarsbeslut. 

Link to post
Share on other sites
 • 5 months later...

De fyra GRK-plutonerna är i princip operativa med reservationer att vissa saker skjutits fram till 2021 pga. Covid-19. Min bedömning är att inte alla våra 40 bat kommer få GRK, däremot så kommer antalet plutoner åtminstone fördubblas till 2025. Olika Hvbat har olika krigsuppgifter och därav prioriteras vissa hvbat före andra. Sen är också rekryterings- och produktionsansvar en aspekt.

 

Men nu ska det även inrättas "lokalförsvarsskyttebataljoner" och dessa kommer till en början troligtvis ha likadana pjäser som Hv använder nu och då blir det färre pjäser tillgängliga för fler HvGRK-plutoner.

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
On 10/12/2020 at 9:42 PM, REALIN said:

De fyra GRK-plutonerna är i princip operativa med reservationer att vissa saker skjutits fram till 2021 pga. Covid-19. Min bedömning är att inte alla våra 40 bat kommer få GRK, däremot så kommer antalet plutoner åtminstone fördubblas till 2025. Olika Hvbat har olika krigsuppgifter och därav prioriteras vissa hvbat före andra. Sen är också rekryterings- och produktionsansvar en aspekt.

Det är ju glada nyheter att man vill öka antalet plutoner så kraftigt. Det innebär ju teoretiskt att 20 % av HV-bat kan ha understöd av en pluton även om de väl troligen inte kommer användas på det sättet. På sikt kanske de lärdomarna kan leda till att man faktiskt ser till att det finns en pluton med 8cm på varje bataljon och sedan ha ett gäng operativa 12cm-plutoner. Eventuellt att man monterar 12cm på bakvagnen av BV om det är möjligt för att öka rörlighet och korta ner grupperingstid osv.

Link to post
Share on other sites

Vilka dragfordon används för GRK i Skåne, är det bandvagn även där eller andra fordon?

 

Skiljer detta sig beroende på om det är 12cm eller 8cm som används? Tycker mig sett att de fått använda 8cm bitivs.

Link to post
Share on other sites
On 10/23/2020 at 11:56 AM, Kilo3 said:

Det är ju glada nyheter att man vill öka antalet plutoner så kraftigt. Det innebär ju teoretiskt att 20 % av HV-bat kan ha understöd av en pluton även om de väl troligen inte kommer användas på det sättet. På sikt kanske de lärdomarna kan leda till att man faktiskt ser till att det finns en pluton med 8cm på varje bataljon och sedan ha ett gäng operativa 12cm-plutoner. Eventuellt att man monterar 12cm på bakvagnen av BV om det är möjligt för att öka rörlighet och korta ner grupperingstid osv.

 

När jag låg inne 1970-71 så sas det att man bara använde 8 cm grk till lys (åtminstone på Gotland). Har detta ändrats sedan dess alltså? Eller har man alltid använt spränggranater till 8 cm grk på fastlandet?

 

/Per

Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Perman said:

 

När jag låg inne 1970-71 så sas det att man bara använde 8 cm grk till lys (åtminstone på Gotland). Har detta ändrats sedan dess alltså? Eller har man alltid använt spränggranater till 8 cm grk på fastlandet?

 

/Per

På K3 används iaf spräng (kanske även finns rök, jag har inte jättebra koll då jag inte är en ädel pjäsapa).

 

Lys är väl förhoppningsvis en granat som finner mindre och mindre användning då ett par minuter av kontinuerlig stridsfältsbelysning är x antal bildförstärkare i kostnad.

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
On 10/26/2020 at 8:48 AM, Frippe said:

Vilka dragfordon används för GRK i Skåne, är det bandvagn även där eller andra fordon?

 

Skiljer detta sig beroende på om det är 12cm eller 8cm som används? Tycker mig sett att de fått använda 8cm bitivs.

 

Det är bv 206 för alla HvGrkplutoner.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By Perman
   Cornucopia:
    
    
   BREAKING: Amerikanska Gröna baskrarna stationerade heltid i Sverige - tränar hemvärnet i gerillakrigföring mot rysk ockupation
   (https://cornucopia.cornubot.se)
    
   /Per
  • By madman
   Usa kommer att titta på Nemo systemet för deras Stryker. I artikeln står det för indirekt och direkt eld. Så förmodligen tittar de även på Nemo+. https://www.army-technology.com/news/patria-us-army-feasibility-patria-nemo-mortar-system/
    
  • By mskompass
   Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering säger att för att få graden korpral måste man ha genomgått befordringsutbildning. Jag ska bli stfgrpC i en grupp med specialister ( X befattning) Vilken utav gruppbefälsutbildningarna klassas som befordring utbildning? Och vilka utbildningar måste jag gå Gruppbefäl 1 är en självklarhet.
   Men måste jag gå Gruppbefäl 2 eller hoppar man direkt till gruppbefäl X och måste man gå IKG (Instuktörskurs Grund) Har svårt att hitta info om detta och hade uppskattat svar från nån som har koll. 

   Länk till https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-ffs-2014-/ffs-2019-07.pdf

   Samma fråga ligger även på en annan tråd då jag inte förstod att man kunde välja hemvärnet som tråd utan att komma in på ungdomstråden.
  • By Hanski
   Nyligen har det varit ganska mycket diskussion om Archer-system och raketartilleri på dessa sidor och jag tänkte att det kanske skulle vara intressant att läsa också något om finskt artilleri. Det här inlägget innehåller en kort sammanfattning av dagens finskt artilleri.
    
   AEMI-rapporten 2020 listar följande artillerivaror på Finlands försvarsmakts inventering (https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2015391/FI_AEMI_2020.pdf/a5b066cf-cd1f-7fec-5213-35fc67b70ae8/FI_AEMI_2020.pdf):
   • (flera hundra - 1000+ st 81 mm bogserad granatkastare, Tampella m/1974). Dessa är inte listade i AEMI-rapporter eftersom de är under 100 mm i kaliber.
   • 18 st. 120 mm självgående granatkastare AMOS
   • 698 st. 120 mm bogserad granatkastare (Tampella m/1992)
   • 471 st. 122 mm bogserad haubits 122H63 (ryska D-30)
   • 34 st. 122 mm lätt raketartilleri system 122RAKH89 (Tjeckiska RM-70)
   • 74 st. 122 mm självgående haubits 122PSH74 (ryska 2S1)
   • 24 st. 152 mm bogserad kanon 152K89 (ryska 2A36)
   • 132 st. 155m bogserad kanon 155K83 och 155K98 (Tampella-modeller, K98 är utrustad med APU)
   • 8 st. självgående kanon K9 “Moukari” (Slägga). Leveranser pågår fortfarande för dessa koreanska kanoner. Finska försvarsmakten har beställt 48 st. med option för ytterligare 48 st.
   • 41 st. 227 mm raketartilleri system 298RSRAKH06 (US M270A2)
    
   Finlands armé krigstidsorganisation består av tre olika typer av trupper:
   1) Operativa trupper som är de bäst utrustade och mest mobila. Dessa trupper består av flera brigader (delvis mekaniserade), några mekaniserade eller motoriserade bataljonstridsgrupper och andra trupper. Supportenheter är delvis organiserade på korpsnivå.
   2) Regionala trupper som normalt är organiserade som bataljonstridsgrupper eller individuella bataljoner. Vissa bataljonstridsgrupper är främst inriktade på (mot) attacker medan andra har en mer defensiv roll.
   3) Lokala trupper med enskilda bataljoner och kompani tar hand om t.ex. punktförsvar. Typiska enheter är t.ex. ”Provinskompanier”, trupper med frivilliga reservister och de motsvarar svenska Hemvärnet-enheter.
    
   Första organisationsnivå som innehåller indirekt eld är på kompaninivå. Varje kompani har vanligtvis 2-3 st. 81 mm granatkastare. Dessa gillades väldigt mycket vid finska försvarsmakten och de första lätta granatkastarna infördes redan på 1930-talet. Lätt granatkastare är lätt att transportera på ett fordon eller till och med till fots, om det behovs. Det tar bara några minuter att sätta den i ett skjutläge och effekten av elden är ganska bra. Nya granatkastare är också mycket exakta. Det viktigaste är att varje kompani alltid har indirekt eld vid deras omedelbara användning. Det finns flera typer av ammunition som HE, rök och belysning.
    
   Det finns vanligtvis ett tungt 120 mm granatkastarkompani på varje bataljon. De flesta granatkastare på de finska försvarsmakterna är fortfarande bogserad. Detta innebär några utmaningar vid elduppdrags: vanligtvis avfyrar granatkastarepluton eller granatkastarekompani bara ett eller högst några uppdrag från samma positioner och efter dessa elduppdrag kommer enheten att byta position. 120 mm granatkastare är i alla fall ganska praktiskt och enkelt att transportera och det tar bara några minuter att få den i körläge. Granatkastarna sprids också på stora geografiska områden.
    
   Vissa enheter på operativa trupper använder det självgående AMOS-granatkastaressystemet. Med dubbla eldrör och Patria AMV-vagnar är dessa mycket effektiva vapen. Varje fordon har positioneringssystem och moderna artilleriräknare och elduppdrag kan startas på några tiotals sekunder från uppdraget.
    
   Regionala bataljonstridsgrupper har normalt en infanteribataljon och en artilleribataljon med 122 mm bogserade haubits. 122H63 är ett lätt och praktiskt vapen som kan skjuta på hela 360 graders område. Dessa är i alla fall ganska gamla vapen med begränsat räckvidd och effekten av 122 mm granat är eller ska bli otillfredsställande. Det kommer att vara en bra fråga hur dessa haubitsar kan ersättas mot de finska försvarsmakterna någonstans 2030-talet. Haubitsar är utrustade med positioneringssystem och de fungerar vanligtvis spridda i ett stort geografiskt område.
    
   Operativa enheter har de mest mobila artillerienheterna med 122PSH74 och K9 självgående kanoner. Dessutom skulle flera 155 mm bogserade eller APU-utrustade kanonenheter ge extra indirekt eldstöd till dessa trupper.
    
   Raketartilleri och några av de bogserade 152 eller 155 mm kanonerna hålls på armékorpsnivå. Dessa kommer att utgöra det mest effektiva eldstödet för de viktigaste strider.
    
   Finsk K9 ger eldstöt på Rovajärvi skjutfält.

  • By Perman
   The Swedish Army’s new Mjolner twin 120 mm mortar system is expected to undergo firing trials
   Forty Swedish Army CV90 infantry fighting vehicles will be equipped with the Mjolner system:
    
   Sweden’s twin 120 mm mortar system takes shape
    
   /Per
×
×
 • Create New...