Jump to content

Är krig i glesbygd, skog och dyl förlegat?


Recommended Posts

 • BlåGul -1

I en annan tråd diskuteras kamouflage och behov/önskemål om andra mönster och färger för att även passa annan terräng än svensk skog.

 

I den tråden har det diskuterats var striderna egentligen sker. FM har varit ganska fokuserade på att bli duktiga på att strida i skog och på fält men även höglänt terräng. Strid i ort har varit underordnat, framförallt sen stadskyttebataljonerna försvann. Min syn är att det är fredsmässig och övningstekniska beslut som lett fram till det. Man har helt enkelt fokuserat på den strid som bäst bedrivs på skjutfälten.

 

När man tittar på operationskonst och högre militära idéer såsom doktriner mm så finner man att kriget förs för genomförande av politiken och det ska då stödja politiska målsättningar, varav att bryta motståndarens motståndskraft och vilja är avgörande. För att lyckas med det slår man mot motståndarens kritiska sårbarheter såsom ledning och viktig infrastruktur. Mål med symboliskt värde kan förstärka effekten.

 

 

På operativ och taktisk nivå gör man analyser av terrängen (sk IPB, JIPB) där nyckelterräng definieras. Denna terräng är avgörande för förandet av strid, tex kanaliserande terräng eller terrängavsnitt varifrån kanaliserande terräng kan behärskas. Även human terrain (befolkning) ingår.

 

 

Olika miljöer värderas olika beroende på egen kapacitet och intention och även motståndarens diton. I krig mellan nationer eller mellan nation och allians är nationen huvudstad nyckelterräng på strategisk och operativ nivå. Ett land som inte behärskar sin huvudstad är inte mycket till land.

Även andra större befolkningscentra är viktiga, dels pga befolkningen och dels för att de oftast innehåller viktig infrastruktur (hamnar tex). Dessutom är symbolvärdet enormt.

 

Det mesta i modern militär skrift pekar på att det är kring befolkningscentra som krig äger rum och att strid i tassemark är av sekundär betydelse (dock inte helt onyttig kunskap).

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tassemarkskrig är väl numera enbart aktuellt runt anläggningar som man inte kommer åt via kryssningsmissil?

Med tanke på att vi i princip har noll luftvärn, lär ju inte hemvärn med ksp58 på LV-stativ göra någon nytta runt ställverk och andra klassiska skyddsobjekt.

 

Skogskrig kan det ju iofs bli på gotland i några timmar, men att hemvärn skulle möta lede fi i norrländska storskogen är inte troligt, mer än om man gör eldöverfall på något specialförband på väg till vidsel eller motsv bas.

 

Jag tar enbart upp HV, då vi är rätt ensamma om att lägga mycket övningstid på att försvara ''upk stora tallen''.

Detta är oftast en övningsteknisk fråga, de som planerar övningar gör det ur minnet, och de har sina rötter i kalla krigets taktik-skola.

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

Om vi säger så här då. Om vi förlorar Stockholm vad förlorar vi då ? >Hedern javisst. Regeringen? Den kan lätt flytta, Och ska väll flytta vid kris tid med ? Men i övrigt.

Och om vi skulle förlora en av våra större städer. Stockholm Göteborg och Malmö som alternativ, skulle ens hela vårt planerade försvar kunna återta staden ? Har vi ens folk så det räcker till att renas ut fienden, för det blir väll en dörr till dörr rensning som gäller då det inte blir så populärt att kalla in flyg/ artilleri mot våra egna städer.

 

Jag TROR att i ett land som Sverige som är så glesbefolkat kommer strid ute i naturen vara aktuellt ett tag till. Nog måste vi träna strid inom bebyggelse med men inget får glömmas då våran landsbygd kommer vara en stor del av slagfältet om nått händer. Om inte annat för att inga städer hänger ihop och det bara är kuststäderna som kan få in nya förnödenheter utan att transportera sig över landsbygden.

 

 

kanske lite rörigt men hoppas ni fattar vad jag menar.:)

Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

Nja, förlorar vi kontrollen över våra största städer förlorar vi huvuddelen av befolkningen. Vi kan inte med våld ta tillbaka dessa då befolkningen riskeras och det kan användas som ett verktyg.

De största städerna innehåller infrastruktur som krävs för att driva landet varvid en regering med försvarande brigad i Kronobergs skogar (bara ett exempel) blir ganska meningslös.

 

I min geografi är det få städer som kräver logistiktransport genom omfattande landsbygd. Det rör sig om ett fåtal norrländska och småländska städer i princip. Och oavsett det betyder inte den terrängen särskilt mycket när tillförseln kan stoppas redan i hamn.

Link to comment
Share on other sites

Det beror väl på hur länge fienden är beredda att försörja sjöstäderna med mat via fartyg. Se på Afghanistan. Bara Kabul och några andra städer hölls till slut av Ryssen. Kan inte städerna födas/försörjas av landets egen befolkning blir det nog ohållbart till slut.

Link to comment
Share on other sites

Det ena utesluter inte det andra, Våra städer är det som skall försvaras men om man tittar på hur det ser ut mellan Gävle och Nyköping så finns det en och annan skogsdunge mellan de centrala delarna av de tätorter som ligger därimellan.

Fienden kan, om de tar Stockholm, föra in underhåll sjövägen och slaget om huvudstaden är förlorat. Men det förutsätter att de inte har något som helst behov av att ta sig till Arlandahållet, där finns det skog.

 

Vi måste bli helt klart bli medvetna om att striden på regional nivå kommer att föras i vad som på kartan ser ut som städer, jag är däremot inte helt övertygad om att all strid, om ens huvuddelen, kommer ske på hårdgjord yta.

Sen är det inte samma sak som att tro att vi kommer kunna styra vår motståndare till att med tunga pansartäter ta vägen genom Finland för att sedan köra via Torneträsk och söderut mot stockholm....

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag har nyfiken på det historiska perspektivet här; när kalla kriget låg som en dimma över världen, vad var planen för Sveriges försvar då? Vart låg fokus, stad eller skog? Hade man kanske till och med förmåga att effektivt göra både och?

 

I dagens (eller den nära framtidens försvar) är det rent krasst så att man måste välja antigen eller?

Link to comment
Share on other sites

Jag skulle säga att fokus var för strid utanför städerna, eftersom vi antog att fienden skulle landstiga utanför städerna via luften och via havet. Så de skulle stopas innan de kunde nå städerna. Däremot fanns ju ett antal stadsskyttebataljoner som skulle försvara våra storstäder. Min uppfattning är att FM började öva strid i bebyggelse på allvar någonstans i mitten/slutet på 90-talet.

Link to comment
Share on other sites

För att förtydliga mig själv lite så tror jag inte att det är inne i de djupaste norrlands skogarna som vi skall befinna oss utom på den så kallade landsbyggden relativt tätt mellan gårdar och byar men fortfarande lätt att hitta skydd bland träden.

Men jag är inget större orakel inom krigskonst för en av de hetaste kontakterna med fienden under min slutövning var när vi mötte fiendestyrkan ledd av en t-70 varpå vi besvarade det hela med att vinka glatt enligt order. Detta verkade dock effektivt för t-70n fick motorstopp och kunde inte fullfölja anfallet tillsammans med det bussburna infanteriet :)

 

Ja jag var med andra ord utbildad under 00 talets stora svacka. :/

Link to comment
Share on other sites

Ni får fundera över hur man kommer dit först, och att kliva iland på lastkajen i storstad först anser jag som något man lätt undviker, speciellt i sthlm med dess skärgård.

Göteborg är har lite kortare väg in men det är också svårinseglat med Aflyg och fartyg som beskjuter under tiden. Då är det enklare att gå iland längs kusten på andra platser som är lättare att komma intill. Därifrån skall man sedan ta brohuvud och fortsätta anfallet mot målet, vilket tar tid och framryckning sker över vägar och terräng. Under detta skede har det redan gått för lång för svensk del men ändå.

Vad vill man åt? Vill man ha ett befolkningscentra så är det en särskild ambitionsnivå till att börja med som är väldigt hög, för ledningen lär inte sitta kvar i kontoren när man rullar in i stan. Att besätta en stad av större dignitet kräver även omfattande resurser i styrka. Man kanske bara vill ha den stora hamnen? Stockholm listar då väldigt lågt när det kommer till vilken mängd last som går igenom och Gbg är överlägset störst, med Brofjården, preemraff som 2a plats.

Intressant är ju som sagt syftet med militär insats, och att överraskat ta kontroll över ett land känns förlegat utan avancerade syften. Däremot är oljekriser rätt möjligt i dagens samhälle.

Preemraff kan ni ju googla, det är ett rätt intressant ställe. Jag tror att resurser som detta är ett rätt tänkbart mål och denna anläggning ligger inte på stureplan. Malmgruvan? Gotland? Oljefynd i gränsområden?

 

Sen alla kopplingar till afghanistan och irak osv, de stred ju lite olika där. Och iallafall i Irak så stred man ju en del i terrängen ''påväg'' till städer som måhända var viktiga operativt. Att sen de rätt underlägsna förbanden på irakisk sida sökte skydd i bebyggelse för att de med deras mått mätt fick en bättre styrkeutveckling där är sant men betyder inte att man bara är intresserad av städer. Om Sverige skulle bli storskaligt invaderat med syfte hissa ny flagga hade vi fått stryk i landstigningsområdet/terrängen först, sen hade vi fått återgå till småskalig strid i bebyggelse för att höja överlevnadschanserna.

 

MOUT är viktigt, det är en betydande större del av dagens krigföring och det övas för lite. Alldeles för lite, men det är inte allt...

Link to comment
Share on other sites

i Irak och Afghanistan så är det praktiskt och logistiskt självmord att slåss om glesbygden och terrängen, det är ju mest öken, dock är det bebyggelsen och bergen som är intressanta.

De länderna är dock en dålig jämförelse.

 

Jag är fullt övertygad om att ett större krig eller konflikt på svenskt territorium kommer utspelas till stor del på landsbygden, i skogen och landsvägarna, städerna är viktiga i sig men på landsbygden kan man faktiskt agera och gömma sig enkelt och fienden har svårt att upptäcka en.

 

i kriget på balkan så spelade landsbyggden en stor roll.

Link to comment
Share on other sites

Jag skulle säga att fokus var för strid utanför städerna, eftersom vi antog att fienden skulle landstiga utanför städerna via luften och via havet. Så de skulle stopas innan de kunde nå städerna. Däremot fanns ju ett antal stadsskyttebataljoner som skulle försvara våra storstäder. Min uppfattning är att FM började öva strid i bebyggelse på allvar någonstans i mitten/slutet på 90-talet.

 

Förstår jag det rätt då att den uppfattningen har ändrats, att Fi landstiger/fäller i/över stadscentra direkt och att Fi därmed inte möter oss i skogarna och fälten alls?

 

Vidare; Som jag har förstått det så lutar sig FM rätt starkt på att kunna motta militär hjälp från omvärlden om ofred uppstår, men vilka punkter/områden är det då vi behöver besitta för att kunna motta detta? Hamnar, flygfält, städer? Det hjälper väl knappast våra hjälpgivare att vi ligger och trycker ute i storskogen om Fi har tagit alla platser där deras hjälp kan anlända

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag tänkte mest på det att man utnyttjade terrängen såsom, kullar och höjder, dalgångar osv som knutpunkter för att kunna verka mot vägpartier och andra viktiga områden, terrängen är på många ställen kanaliserande.

 

Jag menar att, terrängen styr.

Link to comment
Share on other sites

 

Jag skulle säga att fokus var för strid utanför städerna, eftersom vi antog att fienden skulle landstiga utanför städerna via luften och via havet. Så de skulle stopas innan de kunde nå städerna. Däremot fanns ju ett antal stadsskyttebataljoner som skulle försvara våra storstäder. Min uppfattning är att FM började öva strid i bebyggelse på allvar någonstans i mitten/slutet på 90-talet.

 

Förstår jag det rätt då att den uppfattningen har ändrats, att Fi landstiger/fäller i/över stadscentra direkt och att Fi därmed inte möter oss i skogarna och fälten alls?

 

Vidare; Som jag har förstått det så lutar sig FM rätt starkt på att kunna motta militär hjälp från omvärlden om ofred uppstår, men vilka punkter/områden är det då vi behöver besitta för att kunna motta detta? Hamnar, flygfält, städer? Det hjälper väl knappast våra hjälpgivare att vi ligger och trycker ute i storskogen om Fi har tagit alla platser där deras hjälp kan anlända

 

 

Om man nu skulle luftlandsätta på Arlanda så är det inte så vansinnigt mycket skog på vägen mot Stockholm. Bara att ta E4:an in... Och stora hamnar finns det gott om inne i stan.

 

Samtidigt finns det antagligen objekt som inte ligger inne i städer som man ändå tänker sig att man måste kontrollera som fiende. Just flygfält där vi kan verka med eget flyg skulle ju kunna vara sådana - eller större hamnar som t.ex. Hargshamn.

Link to comment
Share on other sites

Och stora hamnar finns det gott om inne i stan.

 

Inte för att vara petig, men Lede Fi har bättre hamnar att välja på än Stockholms, och för att komma dit måste man igenom skärgården, som Amfibiebataljonen bäst håller på att korka igen. ;-)

 

Om det nu var Sthlms du avsåg?

Link to comment
Share on other sites

 

Och stora hamnar finns det gott om inne i stan.

 

Inte för att vara petig, men Lede Fi har bättre hamnar att välja på än Stockholms, och för att komma dit måste man igenom skärgården, som Amfibiebataljonen bäst håller på att korka igen. ;-)

 

Om det nu var Sthlms du avsåg?

 

 

Det var det förvisso! Tja, tidigare hade det nog inte varit någon bra idé. Men med ganska begränsade Amf-resurser, inga minspärrar och inget fast KA (eller speciellt mycket rörligt heller) så är jag rädd för att det inte är allt för svårforcerat genom skärgården :(

Link to comment
Share on other sites

Att tro att fienden skall kliva iland direkt i huvudstaden och inte utanför där vi inte finns. Att han skall landa direkt på Arlanda som vi övat mycket på. Och att han skall använda vår stora motorväg när han rör på sig och inte ta oväntade färdvägar är alla exempel på något som kritiserades hårt från många angående vårt tidigare försvar. Det är exempel på att fienden förväntas göra precis det som passar oss bäst. Det lilla vassa snabbrörliga insatsförsvar vi har skulle passa bäst för en fiende som gör just så här. Sannolikt är den framväxande övertygelsen att han skall göra just på detta sätt främst rotad i att det är då vårt försvar är korrekt konfigurerat, snarare än i studier hur fiender brukar göra.

 

Om man studerar hur en anfallande part brukar göra så gör han normalt på det sätt som han tror passar våra försvarsmetoder sämst. Om vi inte kan slåss i skog och mark så ökar omedelbart sannolikheten att det är där han vill slåss. Om vi inte kan slåss i städer så ökar sannolikheten att det är där han vill slåss. En anfallare har alltid initiativet att till stor del styra var strider står. Men det är initialt, och som försvarare skall man försöka att inte göra sin fiende till viljes. Vill han slåss i skog så skall vi omedelbart börja överväga att slåss på något annat sätt. Vill han slåss i städer bör vi omedelbart överväga att slåss på annat sätt. Där ligger försvararens möjlighet att brotta ifrån anfallarens hans initiativ.

 

 

Det gäller också i en sådan här diskussion att fundera över krigets mål.

 

Det vi fruktar mest, den typ av anfall vi är räddast för är det anfallet som syftar till att utplåna oss som stat och att inlemma oss i en annan stat. Exempel på sådana krig är Sovjets angrepp på Finland. Tysklands angrepp på stater i andra världskriget. Japans angrepp på stater i stilla havet. Sovjet intåg i baltikum på 30-talet. Kriget i Vietnam. Iraks angrepp på Kuwait.

Detta är en vanlig om inte den vanligaste krigstypen och definitivt den viktigaste krigstypen. I denna typ av krig så har städer kringgåtts av anfallaren som rutin. Och sen har de antingen svälts ut eller utplånats av indirekt eld från flyg eller artilleri.

 

Sen har vi krig där anfallaren vill ta en del av ett land och denna del skall tillhöra honom i framtiden. Ett sådant krig fruktar vi inte lika mycket som den förra så klart, för det utplånar oss inte även om vi förlorar. Exempel på sådana krig är Argentinas anfall på Falklandsöarna. Rysslands angrepp på Georgien för att ta Ossetien.

I denna typ av krig förekomer det lite mer strider i städer. Men inte egentligen några avgörande slag i städer.

 

Sen har vi krig för att befria eller avsätta regimer.

Exempel är så klart kriget mot Irak. Men andra världskriget är egentligen inte ett exempel förutom möjligen i USAs fall till en del, där de engagerade sig i Europa. Världens anfall på Libyen. Natos anfall på Jugoslavien för att avbryta ett inbördeskrig.

Dessa krig är minst vanliga och minst betydelsefulla. Dessa krig har fler strider i städer. Men inte så mycket som man skulle kunna tro. Själva krigen är oftast avgjorda när man väl kommer till stridigheter inne i städer. Stridigheter i städer i denna krigstyp handlar inte sällan om att det land man anfallit innehåller fraktioner som gärna skjuter på varandra internt. Och det är dessa problem där anfallaren valt sida som måste lösas.

 

 

Farligaste kriget och det vanligaste kriget är där en anfallare vill utplåna en stat. I denna typ av krig står få strider i städer. Städer kringgås vad gäller det taktiska eller utplånas/terroriseras vad gäller det politiska syftet att landet skall kapitulera. Jag ser inga skäl att tro att strider i skog och mark skall minska i betydelse för den händelse att en anfallare startar ett krig i syftet att få en stat kapitulera och inlemma den i sin egen nation. Jag kan helt enkelt inte se några argument för det.

Dock så förekommer många argument för att vår vanligaste och farligaste krigsform är omodern. Att inga stater någonsin kommer vilja angripa en stat för att utplåna en annan stat. Låter naturligtvis bra, men jag anser det vore väldigt mycket för tidigt att hoppas på en sådan värld redan nu. Finns ingen data som visar på detta. Finns bara subjektiva anledningar såsom att det är omodernt eller ekonomiskt inte intressant. Men då glömmer man att denna typ av krig nästan aldrig motiveras av ekonomi. Motiven har varit råvaror eller kulturella motsättningar. Att betrakta råvaror som ekonomi är dessutom fel. Ekonomi är en abstrakt konstruktion för att förädla saker, inte minst råvaror. Krig om råvaror handlar inte om ekonomi egenltigen, det handlar om behov. Det vill säga en råvarubrist i hänseende till vad man har kapacitet att förädla och de politiska ambitionerna avseende tillväxt. Att påstå att det numera finns mer råvaror att tillgå per capita är ej korrekt varför slutsatsen att krig om råvaror är omodernt verkar dåligt underbyggd.

Edited by Pal
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag skulle säga att fokus var för strid utanför städerna, eftersom vi antog att fienden skulle landstiga utanför städerna via luften och via havet. Så de skulle stopas innan de kunde nå städerna. Däremot fanns ju ett antal stadsskyttebataljoner som skulle försvara våra storstäder. Min uppfattning är att FM började öva strid i bebyggelse på allvar någonstans i mitten/slutet på 90-talet.

 

En intressant tråd från fornstora dag om de "fem" stadsskyttebataljonerna http://forum.skalman.nu/viewtopic.php?f=54&t=35084 Fullt med intressant information av Bojerud som var med då det begav sig.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Jag skulle säga att fokus var för strid utanför städerna, eftersom vi antog att fienden skulle landstiga utanför städerna via luften och via havet. Så de skulle stopas innan de kunde nå städerna. Däremot fanns ju ett antal stadsskyttebataljoner som skulle försvara våra storstäder. Min uppfattning är att FM började öva strid i bebyggelse på allvar någonstans i mitten/slutet på 90-talet.

 

Förstår jag det rätt då att den uppfattningen har ändrats, att Fi landstiger/fäller i/över stadscentra direkt och att Fi därmed inte möter oss i skogarna och fälten alls?

 

Vidare; Som jag har förstått det så lutar sig FM rätt starkt på att kunna motta militär hjälp från omvärlden om ofred uppstår, men vilka punkter/områden är det då vi behöver besitta för att kunna motta detta? Hamnar, flygfält, städer? Det hjälper väl knappast våra hjälpgivare att vi ligger och trycker ute i storskogen om Fi har tagit alla platser där deras hjälp kan anlända

 

 

Om man nu skulle luftlandsätta på Arlanda så är det inte så vansinnigt mycket skog på vägen mot Stockholm. Bara att ta E4:an in... Och stora hamnar finns det gott om inne i stan.

 

Samtidigt finns det antagligen objekt som inte ligger inne i städer som man ändå tänker sig att man måste kontrollera som fiende. Just flygfält där vi kan verka med eget flyg skulle ju kunna vara sådana - eller större hamnar som t.ex. Hargshamn.

 

 

Under det så hånade invasionsförsvaret hade vi IB1 med huvuduppgift att slå/hindra/störa/förvåna luftlandsättning på Arlanda. Nu har vi lite Hemvärn. Fast det är ju dyrare idag och det är väl bra?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

Jag skulle säga att fokus var för strid utanför städerna, eftersom vi antog att fienden skulle landstiga utanför städerna via luften och via havet. Så de skulle stopas innan de kunde nå städerna. Däremot fanns ju ett antal stadsskyttebataljoner som skulle försvara våra storstäder. Min uppfattning är att FM började öva strid i bebyggelse på allvar någonstans i mitten/slutet på 90-talet.

 

Förstår jag det rätt då att den uppfattningen har ändrats, att Fi landstiger/fäller i/över stadscentra direkt och att Fi därmed inte möter oss i skogarna och fälten alls?

 

Vidare; Som jag har förstått det så lutar sig FM rätt starkt på att kunna motta militär hjälp från omvärlden om ofred uppstår, men vilka punkter/områden är det då vi behöver besitta för att kunna motta detta? Hamnar, flygfält, städer? Det hjälper väl knappast våra hjälpgivare att vi ligger och trycker ute i storskogen om Fi har tagit alla platser där deras hjälp kan anlända

 

 

Om man nu skulle luftlandsätta på Arlanda så är det inte så vansinnigt mycket skog på vägen mot Stockholm. Bara att ta E4:an in... Och stora hamnar finns det gott om inne i stan.

 

Samtidigt finns det antagligen objekt som inte ligger inne i städer som man ändå tänker sig att man måste kontrollera som fiende. Just flygfält där vi kan verka med eget flyg skulle ju kunna vara sådana - eller större hamnar som t.ex. Hargshamn.

 

 

Under det så hånade invasionsförsvaret hade vi IB1 med huvuduppgift att slå/hindra/störa/förvåna luftlandsättning på Arlanda. Nu har vi lite Hemvärn. Fast det är ju dyrare idag och det är väl bra?

 

 

Vad är dyrare än vad och när?

Link to comment
Share on other sites

Kom nyligen ut en bok om försvaret av Stockholm.

 

Försvaret av Stockholm under kalla kriget, Planerna, organisationen och hotbilden mot Sveriges huvustad av Thomas Roth. Utgiven av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek,

Försvarshögskolan och Kungl Krigsvetenskapsakademien och Kungl Örlogsmannasällskapet.

ISBN: 978-91-86837-34-1

 

Har dock inte hunnit och läsa den själv ännu!

Edited by vikingman
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Snabbaste sättet att neutralisera en västerländsk stat torde vara att slå ut elförsörjningen till städerna, mission accomplished och sic transit gloria mundi.

 

 

Stad eller ytterområden som huvudsakligt militärt slagfält?

Ja, det beror rimligen på vad som vill uppnås, vad är slutmålet, vilken är nyckelterrängen (fysiskt, politiskt m m) och hur nås det så effektivt som möjligt?

 

 

Men rent historiskt så brukar det hjälpa att påverka fiendens populationscentra...

 

 

Frågan är dock vad dagens globala samhälle innebär med möjligheten för otalet intressenter att blanda sig i konflikter högt och lågt?

Sanningen är förmodligen att striden kommer att föras där rivalernas svaga punkter befinner sig intill dess att en politisk lösningen stabiliserar läget, i åtminstone begränsad form, så att de nu aktuella huvudaktörerna kan projicera en avrundning.

A anfaller B och påbörjar ockupation men intressenterna C D E F G H blandar sig i vilket får I J K att göra likadant osv..

 

Iofs inget nytt under solen, men antalet möjliga former av aktörer kan med åren och teknikframgångar upplevas ha ökat.

 

Vilket för oss till den stundtals kraftigt förvirrade striden om hönshuset i Säffles ytterkant.

Ett slagfält där 3 olika aktörer under en eftermiddag drabbar samman.

Ockupationsmaktens styrkor hamnar där på grund av de senaste dygnens rapporter om vad Flammande Tallskottets gerillastyrkor (vars ledare ryktesvis befinner någonstans i yukons skogar) utsätter lokalbefolkningen för.

Svenskarna är iofs inte ockupationsmaktens problem egentligen men det ser illa ut i media så... Avanti!

När ockupationsmaktens styrkor dyker upp på scenen under buller och bång ser nu den lokala milisen (under namnet Benkes Bravados med småbilar) sin chans att gå till historien och synas på TV varför de resolut spränger det nedlagda posthuset som en protestyttring. Några timmar senare rullar otalet filmsnuttar fram över internet... budskapen olika eller samma mediaprodukter utsänder är kraftigt olika.

 

 

Förutsatt att ingen part bestämmer sig för någon form av mindre human slutlösning på problemet och har resurserna för det...

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Guest Triggerpuller

Jag bedömer att trådstartaren är medlem av den urbana medelklassen och tror att mat kommer från ICA. För att citera en känd bloggare.

 

Sverige är ett skogsland och om man tvivlar på detta kan man snegla ut genom fönstret nästa gång man reser igenom det. Således kan det ju vara smakligt att kunna slåss i den terrängtyp som är mest förekommande. Men konceptet Festung Breslau innanför tullarna som vissa propagerar för är alltid lika roande.

 

Vad är storstaden efter en veckas bruten strömförsörjning?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

En ganska stor del av det jag som soldat vill försvara är dock min livsstil som just medelklass. Att kunna gå och köpa fisk och frukt året om, att få surfa på internet, att få skriva och säga det jag vill.. Min livsstil helt enkelt.

 

Att gå på tur i fjäll och skog ingår ju absolut i det, men om någon är beredd att ta till våld för att hålla lite skog, ett berg eller en sjö... Det påverkar inte mig och de mina så mycket. Väljer man att ta Hamnen i Göteborg, Serverhallar och storbanker i Stockholm, tvinga bort regering och riksdag osv... Då påverkar det mig mycket.

Edited by dxl
Link to comment
Share on other sites

En ganska stor del av det jag som soldat vill försvara är dock min livsstil som just medelklass. Att kunna gå och köpa fisk och frukt året om, att få surfa på internet, att få skriva och säga det jag vill.. Min livsstil helt enkelt.

 

Att gå på tur i fjäll och skog ingår ju absolut i det, men om någon är beredd att ta till våld för att hålla lite skog, ett berg eller en sjö... Det påverkar inte mig och de mina så mycket. Väljer man att ta Hamnen i Göteborg, Serverhallar och storbanker i Stockholm, tvinga bort regering och riksdag osv... Då påverkar det mig mycket.

Betyder det där att du förespråkar att ge storstäder "fästningstatus" och samtidigt skita i terrängen runt om, där vatten, el, IT och alla för överlevnad nödvändiga produkter måste transporteras?
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det var nog det dummaste du skrivet på länge dxl. Förstår du inte att vi diskuterar hur man får någon att kapitulera? Om du sitter i din lägenhet och väntar tills fienden kommer innan för stadstullarna så kommer du slippa slåss för att fösvara din fina innerstads-lya. Och fienden kommer också slippa slåss. Du kommer nämligen ha kapitulerat alternativt vara död långt innan fienden ser någon anledning att gå in i staden.

 

Stäng av strömmen så fryser du ihjäl om det är vinter och är det sommar så kommer du antingen törsta ihjäl eller drunkna i stadens avfall och avföring. Du kommer vara tvungen att anfalla ut ur din stad och slå bort fienden i skogen om du vill överleva inne i staden. Om fienden vill att landet skall kapitulera och landets försvar väljer att sitta inne i städerna så blir det den enklasta invasionen någonsin.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag bedömer att trådstartaren är medlem av den urbana medelklassen och tror att mat kommer från ICA. För att citera en känd bloggare.

 

Sverige är ett skogsland och om man tvivlar på detta kan man snegla ut genom fönstret nästa gång man reser igenom det. Således kan det ju vara smakligt att kunna slåss i den terrängtyp som är mest förekommande. Men konceptet Festung Breslau innanför tullarna som vissa propagerar för är alltid lika roande.

 

Vad är storstaden efter en veckas bruten strömförsörjning?

Förvisso är vi ett skogsland, men det gör väl lede fi ännu mer intresserad av våra tätorter i så fall?

fast du har ju rätt i att ''fria skogs-kriget'' har viss betydelse.

Om fi vill kunna bruka landets resurser någorlunda, vill han ha el-nätet intakt.

Eller vill han det?

 

Scenario 1: bomba/sabotera skiten ur hela elsystemet, genom att förstöra allt vad vattenfalls anläggningar heter.

Scenario 2: besätt allt vad vattenfalls anläggningar heter med egen personal.

Scenario 3: utför scenario 1 och släpa med dig egna diesel-drivna kraftstationer och använd vad som finns kvar, och bit dig fast i områden du kan enkelt försvara, utan att behöva åka ut i glesbygden och behöva slåss mot elaka skogstroll, grådvärgar och hemvärnsninjas.

 

Hur har vi själv gjort vid utlandsmissioner?

West of MeS någon?

 

Du behöver inte behärska speciellt mycket av landet, för att se till att kunna styra vem och vad som skall ha el eller tillgång till bredband.

Varför gräver tex telia ner sig i nybyggt bergrum, och varför visar man upp det för allmänheten?

Varför visar vattenfall upp underjordiska hemliga rum i SVT?

 

''Den bästa lögn djävulen slog i mänskligheten, är att han inte finns''...

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

 

 

Betyder det där att du förespråkar att ge storstäder "fästningstatus" och samtidigt skita i terrängen runt om, där vatten, el, IT och alla för överlevnad nödvändiga produkter måste transporteras?

 

 

Nej, men just runtomkring storstäderna produceras det ganska lite el mig veterligen...

Strid i skog sker ju för att man vill stoppa/sakta ner fienden innan fienden når det som är skyddsvärt/man vill försvara.

 

Det som kan bli jobbigt om du sitter i skogen är om jag vill ut på motorvägen. Men politikerna lär kunna fortsätta debattera och båtarna lär fortsätta komma in i Göteborgs hamn.

Jag har hyfsad koll på elförsörjningen i Sverige, kapa stamnäten, då blir det jobbigt. Men det blir inte ett svält och frys ihjäl scenario. Iaf i Göteborg så har man tänkt ett varv extra och infrastruktur (även delar av spårvägen) klarar sig utan el från norrland.

Det blir jobbigt och det blir annorlunda men ingen lär dö för att det ligger utländsk militär och trycker i skogarna runt omkring städerna.

 

Det är i städerna det bor människor och vill du få människor att ge upp så behöver du påverka städerna och människorna som bor där??

Edited by dxl
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...