Jump to content

Vad skulle vi kunna lämna över?


Recommended Posts

Vi borde göra en upprustning av försvaret rejält mycket billigare om vi specialiserar oss och lämnar funktioner till grannländer. Vad skulle vara möjligt att lämna till våra grannar inom en nordisk försvarsunion?

 

Civilförsvarsledning och kompetensutveckling till Finland då de har behållit sitt civilförsvar.

 

Armestrid i stora förband till Finland då vi inte har några stora förband och kanske lyckas bygga upp några brigader. Dvs det blir en finsk armechef över våra bästa förband om Finland angrips och de flesta storövningarna sker i Finland.

 

Havsflotta, skydd av handelsvägar utanför Östersjön, lägesbild för världshaven osv till Danmark eller Norge, dvs aldrig mer några stora ytfartyg.

 

Framtida stealth attackflyg till Norge under 2025-2050 om de får F-35 att funka.

 

Specialistkompetens för att ta emot hjälp från Nato, Norge och Danmark.

 

 

Vad skulle kunna gå åt endera hållet eller delas lika:

 

Kompetensutveckling, materielutveckling, inköp, tungt underhåll osv inom kustförsvar och skärgårdstrid, Finland och/eller Sverige.

 

Kompetensutveckling, materielutveckling, inköp, tungt underhåll osv inom olika fordonskategorier, alla länder.

 

Kompetensutveckling, materielutveckling, inköp, tungt underhåll osv inom luftvärn, Norge och Sverige i samarbete.

 

 

Vad vi borde bidra med som andra släpper:

 

Kompetensutveckling, materielutveckling, inköp, tungt underhåll osv inom konventionellt stridsflyg.

 

Kompetensutveckling, materielutveckling, inköp, tungt underhåll osv inom ubåtsvapen.

 

Kompetensutveckling, materielutveckling, inköp, tungt underhåll osv inom radarsensorer.

 

Vi borde ha mycket att komma med inom kommunikation och ledningssystem där vi av geografiska skäl även är det centralaste landet.

 

 

Nya saker som borde bli rimliga om vi samarbetar:

 

Vi borde få råd med ett gemensamt satellitsystem i polär bana över norden för optisk spaning, kommunikation och viss signalspaning.

 

 

Ingen aning:

 

Vilka är bäst på helikoptrar?

 

 

Fler förslag och funderingar?

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Försvar av eget territorium och befolkning är en nationell angelägenhet. Folkrättsligt är det förkastligt att leja ut sitt ansvar för nationen till annat land. Dessutom är det fullständigt hål i huvudet.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Försvar av eget territorium och befolkning är en nationell angelägenhet. Folkrättsligt är det förkastligt att leja ut sitt ansvar för nationen till annat land. Dessutom är det fullständigt hål i huvudet.

 

Att göra delar av försvaret riktigt bra och leja ut andra delar till grannarna i utbyte mot att vi hjälper till med det vi är riktigt bra på är mindre hål i huvudet än att låtsas att vi har ett försvar.

 

Men jag har en riktigt bra lösning på invändningen, en nordisk union som fungerar ungefär som EU men med ännu närmare samarbete så vi vartefter upphör att vara separata stater. Då kan vi även dela på ambassader, utrikespolitik, valuta och diverse myndighetsfunktioner och då länderna är tillräckligt lika i förvaltning och tradition borde man om man samtidigt skär i systemens komplexitet kunna halvera antalet centrala tjänstemän i respektive huvudstad och med naturlig konkurrens effektivisera i näringslivet vilket vore utmärkt när det blir riktigt dåliga tider.

 

Jag tror helt enkelt att Sverige är för litet för att vara effektivt och EU för stort och varierat för att vara effektivt, det är en liknande diskussion men vi bör nog hålla isär den från den militära även om likheterna är stora.

Link to comment
Share on other sites

Delat ansvar är inget ansvar!

 

Jag vidhåller att varje nation är skyldig att säkerställa det egna territoriets och befolkningens säkerhet. Det är en grundförutsättning för att kunna kallas nation. Pooling & sharing har visat sig vara en billig och dålig lösning.

Visst bör vi samarbeta när det gäller vissa saker såsom tex utbildning, övning och inköp men där går rimlighetsgränsen.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jaf tycker det verkar fullkomligt klarlagt att de övriga nordiska länderna inte är intresserade av att kratsa våra kastanjer ur elden. Det är nog bara politiker som fortfarande tror att någon skulle rusa till vår hjälp. Varför i hela fridens namn skulle Norge och Danmark släppa sina åttagenden i NATO för att ingå i en fattigmansunion med Sverige? Fullkomligt absurt!

Link to comment
Share on other sites

Att göra delar av försvaret riktigt bra och leja ut andra delar till grannarna i utbyte mot att vi hjälper till med det vi är riktigt bra på är mindre hål i huvudet än att låtsas att vi har ett försvar.

Vulgäropinionen i Finland och sannfinnarna anser ju att svenska stormaktsväldet byggdes på finska soldater, vilket inte som sådant stämmer. Hur har du tänkt dig att ett förslag att Finland skulle ansvara för Sveriges markstrid skulle tas emot i Finland? Med vilken moralisk rätt avsäger sig Sverige för ansvaret att ansvara för sitt eget försvar?

 

Jag har tidigare sätt lika stolliga inlägg, men du tycks inte ha någon koll på omvärlden.

 

Och som noterades, vilket intresse skulle Norge och Danmark ha, när de nu har NATO? *retorisk fråga*

 

T.o.m. ryska satirprogrammets "Yesterday Live":s manusskrivare vet att Finland de facto agerar skjöld för Sverige i dagens läge. Att ingå avtal om att Sverige inte har eget ansvar om markstrid, eller endast några förband, kommer aldrig att ske, hur mycket svenska tomtar än inbillar sig.

 

 

 

Jag tror helt enkelt att Sverige är för litet för att vara effektivt och EU för stort och varierat för att vara effektivt, det är en liknande diskussion men vi bör nog hålla isär den från den militära även om likheterna är stora.

Sveriges och Finlands idioter till utrikesministrar agerade för att man i Lissabontraktatet skulle specifikt säga att hjälp i kris inte betyder plikt till militärhjälp. Såsom man bäddar får man ligga. Edited by adam7
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Adam7 skrev och sedan havererade citeringsautomatiken:


 

> Vulgäropinionen i Finland och sannfinnarna anser ju att svenska stormaktsväldet byggdes på finska soldater, vilket inte som sådant stämmer. Hur har du tänkt dig att ett förslag att Finland skulle ansvara för Sveriges markstrid skulle tas emot i Finland? Med vilken moralisk rätt avsäger sig Sverige för ansvaret att ansvara för sitt eget försvar?

 

Läs vad jag skriver, nämligen att en svagt upprustad svensk arme skulle ställas under finskt befäl om Finland angrips i utbyte mot att de bekostar mer administration och vi mer materiel som köps ihop med Finland. Dvs färre svenska hövdingar, fler svenska indianer och mer jobb för finska hövdingar. Ett samarbete som sätter Finland före Sverige där de för befäl och ställer krav på oss inom rimliga begränsningar som t.ex. är ekonomiska.

 

Om Sverige angrips på marken utan att Finland är akut hotat förväntar jag mig hjälp från Finland men det är det mindre sannolika scenariot, vi behöver i de flesta scenarier få hjälp västerifrån.


> Och som noterades, vilket intresse skulle Norge och Danmark ha, när de nu har NATO? *retorisk fråga*

 

Danmark ansåg sig inte längre ha råd med ubåtsvapen men saknar troligtvis detta och kan få tillgång till sådan förmåga via Sverige om vi utvidgar vårt ubåtsvapen medan vi inte har råd med stora fartyg.

 

Norge kan sänka driftskostnaden för sina framtida ubåtar om de samarbetar med Sverige.

 

Norge och framförallt Danmark har problem med kostnaden för F-35 och om Danmark uppgraderar till Gripen och Norge använder Gripen i en high-low mix och båda stödjer sig på Svenska resurser får de väldigt mycket pang för pengarna medan Danmark kan få del av nyttan med Norska F-35:or och USA får halva affären i stället för att den kollapsar. Vardagen på F-7 blir då halvnorsk och på F-17 halvdansk.

 

Om vi har gemensamt luftrum och flygbassystem får Danmark och Norge större taktiskt djup.

 

Sedan är USA och Nato under försvagning, alla nordiska länder behöver klara av mer själva samtidigt som ekonomin stagnerar eller krymper.


> T.o.m. ryska satirprogrammets "Yesterday Live":s manusskrivare vet att Finland de facto agerar skjöld för Sverige i dagens läge. Att ingå avtal om att Sverige inte har eget ansvar om markstrid, eller endast några förband, kommer aldrig att ske, hur mycket svenska tomtar än inbillar sig.


Vi lär knappast återuppbygga en stor arme, jag hoppas på att det vartefter blir fyra brigader och sedan kanske ytterligare fyra andraklassbrigader med ärvd materiel.

 

Ett litet stöd är bättre än inget stöd och dessutom kan vi ge ett enormt stöd till Finland med hjälp av vårt stora flygvapen om vi utvecklar detta vidare.

> Sveriges och Finlands idioter till utrikesministrar agerade för att man i Lissabontraktatet skulle specifikt säga att hjälp i kris inte betyder plikt till militärhjälp. Såsom man bäddar får man ligga.

 

 

Alltså bör vi utveckla vidare våra bästa försvarsförmågor som är skalförsvar med flyg och ubåtar så vi har något att erbjuda i ett samarbete, lyfta resten till skamgränsen så vi över huvud taget kan ta emot hjälp, välja bort delar så vi får ett ömsesidigt beroende med våra närmaste grannar och helst tillsammans med Finland gå med i Nato. Om vårt skalförsvar håller vid en konflikt med en östlig stormakt innebär det att Finland har tryggade försörjningslinjer över land till norska hamnar och svenska västkusthamnar och när fientliga landsättningsförmågor är bekämpade kan nästan all kvalificerad armeförmåga rulla över till Finska fronten.

 

Jag tror det är politiskt omöjligt att få fram så mycket pengar att vi kan rusta allt till kalla kriget nivån, det gamla försvaret är utplånat och nu gäller det att göra så mycket som möjligt med resterna och rusta upp selektivt.

Link to comment
Share on other sites

Jaf tycker det verkar fullkomligt klarlagt att de övriga nordiska länderna inte är intresserade av att kratsa våra kastanjer ur elden. Det är nog bara politiker som fortfarande tror att någon skulle rusa till vår hjälp. Varför i hela fridens namn skulle Norge och Danmark släppa sina åttagenden i NATO för att ingå i en fattigmansunion med Sverige? Fullkomligt absurt!

 

Varför skulle de lämna Nato när det är vi som behöver gå med i Nato?

Link to comment
Share on other sites

Låter som ett praktiskt självmord.

 

Hur skulle du sälja det här förslaget till Finland, Norge och Danmark?

Jag tycker det är en stats skyldighet att själva bygga upp sitt försvar (om man nu anser det nödvändigt) och sina möjligheter till krishantering mm.

 

Jag har ett annat förslag, Norge,Danmark, Finland och Sverige står själva för sina försvar och krishantering och beredskap, sen så samarbetar vi iaf över gränserna vid behov :happy:

Link to comment
Share on other sites

Delat ansvar är inget ansvar!

 

Jag vidhåller att varje nation är skyldig att säkerställa det egna territoriets och befolkningens säkerhet. Det är en grundförutsättning för att kunna kallas nation. Pooling & sharing har visat sig vara en billig och dålig lösning.

Visst bör vi samarbeta när det gäller vissa saker såsom tex utbildning, övning och inköp men där går rimlighetsgränsen.

 

För mig känns det helt ok att lösa upp nationsgränser Sverige-Finland-Norge-Danmark men det blir nog knöligast med Danmark, det lämnar bort mindre självbestämmande än vi har lämnat till EU som håller på och haverera med EMU projektet.

Link to comment
Share on other sites

Låter som ett praktiskt självmord.

 

Hur skulle du sälja det här förslaget till Finland, Norge och Danmark?

 

Jag tycker det är en stats skyldighet att själva bygga upp sitt försvar (om man nu anser det nödvändigt) och sina möjligheter till krishantering mm.

 

Jag har ett annat förslag, Norge,Danmark, Finland och Sverige står själva för sina försvar och krishantering och beredskap, sen så samarbetar vi iaf över gränserna vid behov :happy:

 

Genom att vi ser till att ha något riktigt rejält att bidra med!

 

Jag tror det är rimligt att höja försvarsbudgeten med en 10% och sedan en 25% på det för att få de rejäla förmågorna. Men detta skulle bara ge en bråkdel av det ett oberoende totalförsvar skulle kosta. Det går visserligen att höja budgeten och sälja in illusionen av att vi har en oberoende förmåga och troligtvis lura svenska folket men vi kommer knappast att få en riktig oberoende förmåga. Vi behöver både en budgethöjning som icke försvarskunniga skulle kalla enorm, nordiska samarbeten och Nato medlemskap.

 

Sedan antar jag att våra grannar har motsvarande problem, Finland jobbar med mindre&skarpare vilket oroar, Danmark har gett upp ubåtsvapnet, Norge orkar inte bemanna alla sina fartyg och F-35 kostnaden skenar.

Edited by Magnus Redin
Link to comment
Share on other sites

Var ska du få 10 miljarder ifrån utan att någon blir sur?

 

Det går inte men det är lättare än att få 40 om året eller mer. Jag är optimist om att det går att få fram mer pengar till försvaret men jag tror att det är orimligt att få fram så mycket att vi kan återskapa det vi hade under kalla kriget och då skulle kostnaden dessutom börja konkurrera med andra samhällsinvesteringar som behövs för att klara dåliga tider.

 

Att man bara måste sköta försvaret om man skall vara en nation hjälper inte.

Link to comment
Share on other sites

En återgång till kalla kriget (typ) behöver inte kosta så mycket, men vi får ju räkna med att släppa ambitionsnivån, avstå super JAS, köra med strf90 till 2030, flyga med JAS-C tills de självdör, avstå nya stridsbåtar, avstå korvetter, avstå Ak6, behålla Haubits 77, avstå Archer med mera, återinföra värnplikt.

Men men, det är en annan diskussion.

 

10 miljarder är mycket slantar för ett litet land som sverige, vi kan ju alltid låna av andra men det är knappast något alternativ.

Link to comment
Share on other sites

En återgång till kalla kriget (typ) behöver inte kosta så mycket, men vi får ju räkna med att släppa ambitionsnivån, avstå super JAS, köra med strf90 till 2030, flyga med JAS-C tills de självdör, avstå nya stridsbåtar, avstå korvetter, avstå Ak6, behålla Haubits 77, avstå Archer med mera, återinföra värnplikt.

 

Men men, det är en annan diskussion.

 

10 miljarder är mycket slantar för ett litet land som sverige, vi kan ju alltid låna av andra men det är knappast något alternativ.

 

Om man vill ha ett fungerande försvar går det inte att släppa ambitionsnivån för kvalitet och t.ex. haubits 77 finns inte kvar och även värnpliktsförband behöver materiel.

 

Den försvarsförstärkning som jag tror är rimlig kostar ungefär lika mycket som ett avskaffande av reseavdraget skulle ge om man finansierar med en skattehöjning.

Link to comment
Share on other sites

En återgång till kalla kriget (typ) behöver inte kosta så mycket, men vi får ju räkna med att släppa ambitionsnivån, avstå super JAS, köra med strf90 till 2030, flyga med JAS-C tills de självdör, avstå nya stridsbåtar, avstå korvetter, avstå Ak6, behålla Haubits 77, avstå Archer med mera, återinföra värnplikt.

 

Jämför jag med din text tror jag på fem divisioner Jas E/F och en division C/D tills de senare är utslitna, uppgraderade strf90 i 20-30 år till, nya stridsbåtar, att nästa generation korvett blir försenad, mindre än Visby och gemensam med Finland, renovering av Ak4B med ny kolv och utöver det mer automatkarbiner, vi borde ha för många av billig modell och för mycket ammunition, Archer är jättebra och vi borde ha fler och att personal med fullgjort kontrakt krigsplaceras i mobiliseringsförband.

 

Även om vi rustar så det märks inom några områden är det mycket som måste hanka sig fram. Att hanka sig fram med allt medan man låtsas vara alliansfri och kraftfull gör mig nervös.

Edited by Magnus Redin
Link to comment
Share on other sites

 

Delat ansvar är inget ansvar!

 

Jag vidhåller att varje nation är skyldig att säkerställa det egna territoriets och befolkningens säkerhet. Det är en grundförutsättning för att kunna kallas nation. Pooling & sharing har visat sig vara en billig och dålig lösning.

Visst bör vi samarbeta när det gäller vissa saker såsom tex utbildning, övning och inköp men där går rimlighetsgränsen.

 

För mig känns det helt ok att lösa upp nationsgränser Sverige-Finland-Norge-Danmark men det blir nog knöligast med Danmark, det lämnar bort mindre självbestämmande än vi har lämnat till EU som håller på och haverera med EMU projektet.

Är du på riktigt?

Det där var nog det dummaste jag hört på länge. Jag har då inget intresse av det du föreslår och är beredd att betala mer för att få ett bättre EGET försvar.

Annars är danskarna nog de som vi skulle ha lättast att jobba med, det är min erfarenhet.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

Jaf tycker det verkar fullkomligt klarlagt att de övriga nordiska länderna inte är intresserade av att kratsa våra kastanjer ur elden. Det är nog bara politiker som fortfarande tror att någon skulle rusa till vår hjälp. Varför i hela fridens namn skulle Norge och Danmark släppa sina åttagenden i NATO för att ingå i en fattigmansunion med Sverige? Fullkomligt absurt!

 

Varför skulle de lämna Nato när det är vi som behöver gå med i Nato?

Men det får ju du svara på. Det är inte jag som föreslår att de skall alliera sig med oss. Varför tror du tanken på ett EU försvar är iskall? För att huvuddelen av länderna i EU redan är med i en försvarsallians! Det finns inget som helst intresse eller vits för de övriga nordiska länderna att liera sig med oss. Vi har inget att erbjuda. Skulle vi ha något att erbjuda så skulle vi inte behöva en allians med våra grannar.

Vi har fyra divisioner idag, att det skulle bli fem divisioner 39E är lika troligt som att vi bygger en Dödstjärna till 2020.

 

//I

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Är du på riktigt?

 

Det där var nog det dummaste jag hört på länge. Jag har då inget intresse av det du föreslår och är beredd att betala mer för att få ett bättre EGET försvar.

Annars är danskarna nog de som vi skulle ha lättast att jobba med, det är min erfarenhet.

 

Svaret på frågan är ja, min fundering är synnerligen allvarligt menad.

 

Jag försöker komma på något sätt att få en fungerande försvarsförmåga inom det som borde vara möjligt om det går att både samla ihop hyfsat med pengar och slakta heliga kor.

Det som gör det riktigt knepigt är att ökande hot hör ihop med ekonomisk försvagning.

 

Jag har haft samma åsikt som dig men gav upp då den föreföll omöjlig. Trevligt att höra goda saker om danskarna.

Link to comment
Share on other sites

Detta var f*n i mig något av det dummaste jag läst på detta forum. Magnus, När bajset lämnar fläktbladen så ser de allra flesta till sitt eget hus först. Allianser och samarbete är bra, Men att be en finländare eller Norrman att riskera livet på Elgigantens parkeringsplats i Nyköping är inget som är trovärdigt.

Link to comment
Share on other sites

Men det får ju du svara på. Det är inte jag som föreslår att de skall alliera sig med oss. Varför tror du tanken på ett EU försvar är iskall? För att huvuddelen av länderna i EU redan är med i en försvarsallians! Det finns inget som helst intresse eller vits för de övriga nordiska länderna att liera sig med oss. Vi har inget att erbjuda. Skulle vi ha något att erbjuda så skulle vi inte behöva en allians med våra grannar.

 

Vi har fyra divisioner idag, att det skulle bli fem divisioner 39E är lika troligt som att vi bygger en Dödstjärna till 2020.

 

//I

 

Jag tror som dig att det beror på att Nato finns men även på att federalisterna håller på att förta sig med EMU projektet vilket ger ett folkligt motstånd mot mera EU-integration.

 

Att vi inte har något att erbjuda föreslår jag att vi åtgärdar genom att satsa rejält på flygvapnet och ubåtsvapnet vilket även bidrar till skalförsvar så vi kan skydda Finlands logistik västerut, eget mottagande av militär hjälp och i bästa fall frigöra delar av våra små armeförband för att hjälpa våra grannar.

 

Sex divisioner flyg kan åstadkommas utan att återuppbygga några flottiljer och det behöver inte tillföras några nya systemtyper eller kompetenser. Det behövs mera pengar för att beställa 40 Gripen F vilket innebär att vi behåller en blandning av ensits och tvåsitsflygplan och får en av förutsättningarna för att arbeta vidare med störförmåga osv, och givetvis pengar till personal, utrustning, ammunition samt en ännu större utvidgning av krigsbasorganisationen.

 

Det är samma sak om vi renoverar alla tre ubåtar i Golandsklassen och beställer fler A26, vi har redan allt dyrt på plats så mer pengar ger rejält med förmåga.

 

Detta och blandade mindre behov är det som jag tror kräver en budgethöjning på +25% efter de +10% som behövs direkt för att uppnå enveckasförsvaret på en plats.

 

Det som däremot borde vara helt orimligt är att uppgradera alla förmågor så vi klarar oss helt på egen hand.

Link to comment
Share on other sites

Detta var f*n i mig något av det dummaste jag läst på detta forum. Magnus, När bajset lämnar fläktbladen så ser de allra flesta till sitt eget hus först. Allianser och samarbete är bra, Men att be en finländare eller Norrman att riskera livet på Elgigantens parkeringsplats i Nyköping är inget som är trovärdigt.

 

Så varför tror någon på att Nato skulle kunna fungera?

 

Det här är samma sak men med ännu mera ekonomiska, kulturella och personliga samband, jag tror t.ex. att en stor andel av vår unga befolkning skulle kunna tänka sig att försvara Oslo, det var ändå i Norge som de fick sitt första riktiga jobb och många vänner.

Link to comment
Share on other sites

I NATO bidrar medlemsländerna. Det är ömsesidigt bidragande, inte beroende. Det är stor skillnad.

Att "tro" är en ganska vag grund för en politiker som du. Snälla lyssna/läs i stället.

Link to comment
Share on other sites

I NATO bidrar medlemsländerna. Det är ömsesidigt bidragande, inte beroende. Det är stor skillnad.

Att "tro" är en ganska vag grund för en politiker som du. Snälla lyssna/läs i stället.

 

För mig förefaller det som om Natoländerna bidrar olika mycket, specialiserar sig och tyvärr litar på att USA har oändliga resurser.

 

Det förefaller som om min tanke upprör så mycket att ni missar att jag föreslår att vi skall specialisera oss och bygga upp rejäla resurser som vi bidrar med, flygvapen och ubåtsvapen.

 

Men när det gäller armén föreslår jag inte mer än dagens utlandsförmåga på stora avstånd så när som på att den skall ha bättre uthållighet och att vi skall vara rörliga med i stort sett allt inom Sverige och på landsväg till våra närmaste grannar.

 

Så vad kan vi släppa till våra nära grannar inom de områden som vi inte rustar upp mer än att fullfölja den beslutade insatsorganisation och lite till?

 

Jag visar mina osäkerheter för att få effektivare kritik, det kommer jag att fortsätta med.

Link to comment
Share on other sites

Vi bör inte alls släppa någon förmåga eftersom vi då blir helt utlämnade till andra, ännu mer än idag. Din idé kan tyckas bra och om det hade handlat om vilken affärsverksamhet som helst så hade nog många gillat resonemanget men nu är det faktiskt försvaret och nationens beredskap och det överlåter man inte åt andra.

 

Vi kan välja att ha reducerat förmåga inom någon funktion (såsom vi har nu över hela linan) men vi får inte bli helt beroende av andras goodwill. Särskilt som dessa tydligt har sagt att de inte är intresserade.

Link to comment
Share on other sites

Vi bör inte alls släppa någon förmåga eftersom vi då blir helt utlämnade till andra, ännu mer än idag. Din idé kan tyckas bra och om det hade handlat om vilken affärsverksamhet som helst så hade nog många gillat resonemanget men nu är det faktiskt försvaret och nationens beredskap och det överlåter man inte åt andra.

 

Vi kan välja att ha reducerat förmåga inom någon funktion (såsom vi har nu över hela linan) men vi får inte bli helt beroende av andras goodwill. Särskilt som dessa tydligt har sagt att de inte är intresserade.

 

Den värre synden att lägga ner nästan hela beredskapen har redan utförts, nu är frågan hur man skall bygga upp den igen.

 

Om vi kunde klara av allt själva skulle vi få fantastiska resurser för utbyte med grannarna om prognoserna slår fel och det behöver klaras av ännu mer men då räcker inte min optimism om möjliga budgetförstärkningar.

 

Kan vi bidra med förmåga ökar intresset, om våra grannar nekar frieriet när vi inte bara har prat utan även en rejäl brudkista får vi antingen som nu fortsätta misslyckas eller leta reda på mer pengar och fortsätta rusta upp mer än utvalda delar av ett skalförsvar.

 

Jag tror den avgörande signalen för att vi tar vårt eget försvar på allvar är en budgethöjning för att fylla i de nuvarande hålen i den beslutade organisationen och för ett nordiskt samarbete nästa budgethöjning för att bekosta förmågehöjningen inom t.ex. flygvapen och ubåtsvapen, pengar talar allvar för politiker medan prat är billigt.

 

Så jag jagar efter sådant som vi kan undvika att rusta upp då våra grannar är bättre på det eller släppa dyra funktioner för inköp, utveckling, övning, service eller ledning inom förmågor där vi fortsätter ha manskap och vapen. Hur långt går det att gå för att få råd med mer inom en budget som inte kan expandera hur mycket som helst?

Link to comment
Share on other sites

Då uttrycker jag mig så här: Vi utvecklar inte VÅR beredskap genom att låta andra göra jobbet.

 

Ja det vi har själva är vi helt säkra på att vi har, läst och förstått.

 

Men det är otroligt att vi själva skaffar oss allt som vi nu saknar och behöver.

 

Att förmågor finns hos grannar som vi har många ömsesidiga relationer med är det nästa bästa efter att ha förmågan själva.

 

Det näst-näst bästa är att förmågan finns hos Nato och att vi blir natomedlemmar.

 

Sist i raden är att det är bra att så gott det går vara kompis med demokratiska stormakter som Indien och hålla tummarna för att vi får nytta av det när vi behöver det. Då är vi ute på lika tunn is som att hjälpa USA i Afghanistan i utbyte mot ryggdunkningar och i alla fall prio när vi ville köpa amerikanska helikoptrar medan vi vanliga dödliga hoppas att det ger något samtidigt som wikileaks läcker hur USA med andra handen saboterar för oss. (Stater har komplexa relationer, att gå med i Nato och ty sig ännu tydligare till USA är som att gifta sig med världens goaste kille som tyvärr har dåligt ölsinne när driften efter handelsfördelar pockar på. )

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...