Jump to content

Införa hybrid vpl/YS?


Recommended Posts

Hej.

Jag funderar lite på varför man inte skulle kunna införa en hybrid mellan värnplikts och yrkesförsvar?

 

Det är förståeligt att man inte utbildar 100 stridsvagnsbesättningar om året exempelvis. För även om vi kommer ha 2700 stridsvagnsbesättningar, så har vi bara 100 stridsvagnar.

 

Men varför inte ha skyttesoldater, skyddsvakter, MC ordonans mm, som är billigare att utrusta som värnpliktiga? Det ska tydligen ha funkat ypperligt att använda värnpliktiga för att ombeväpna och tanka Gripen, så detta skulle man också kunna återinföra.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte beslutet att avskaffa värnplikten i fredstid har att göra med kompetensen hos de värnpliktiga. Inte heller var det så att vi hade en stående armé med värnpliktiga som bemannade samtlig materiel.

 

Förskjutningen till yrkesförsvar skedde av andra orsaker, men jag tycker att det finns ett syfte med att ha fler som gör en GMU som en förlängning av utbildningen av våra medborgare. Det skulle leda till en fortsatt folkanknytning i försvaret, inspirera fler som kanske inte skulle tänkt sig FM som arbetsgivare och öka mantalet för hemvärn och tidvis tjänstgörande soldater.

 

Jag kan tänka mig en pliktad placering i HV under 3 år eller något dyl.

Link to comment
Share on other sites

Det jag snarare skulle kunna tänka mig är en hybrid där vi har en anställd kärna som utgör huvuddelen av utlandsstyrkan och NBG och övriga gör vpl. På det sättet får man det bästa av båda delar. Man får manskap som står i ständig beredskap och man får en bred folkanknytning. Nackdelen är väl att det blir svårt att avgöra hur många som ska vara heltidsanställda och vilka befattningar de ska ha.

Edited by F3L1XB
Link to comment
Share on other sites

Vi hade ett hybrid system förut, det övergavs 1952, enligt vad jag har läst mig till så var målet 22 000 man anställda soldater med en snitt tid på ca 5 år. Verkligheten var att man hade stora luckor på runt 40%. Trots det tror jag att ett hybrid system är mycket bättre.

 

 

Frivillig personalförsörjning - Då och nu

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte beslutet att avskaffa värnplikten i fredstid har att göra med kompetensen hos de värnpliktiga. Inte heller var det så att vi hade en stående armé med värnpliktiga som bemannade samtlig materiel.

 

Förskjutningen till yrkesförsvar skedde av andra orsaker, men jag tycker att det finns ett syfte med att ha fler som gör en GMU som en förlängning av utbildningen av våra medborgare. Det skulle leda till en fortsatt folkanknytning i försvaret, inspirera fler som kanske inte skulle tänkt sig FM som arbetsgivare och öka mantalet för hemvärn och tidvis tjänstgörande soldater.

 

Jag kan tänka mig en pliktad placering i HV under 3 år eller något dyl.

fördelen med hv är att de är med av fri vilja. De är också bra när samhället behöver hjälp av dubbelt frivilliga. Jag vet inte om pliktade skulle gå att få fram lika snabbt och vara med lika länge.
Link to comment
Share on other sites

Jag är i grunden positiv till värnplikt, men jag ser ändå stora problem med ett hybridsystem.

 

Hur ska man välja ut vilka som ska pliktas in? Med lottdragning? För det lär väl inte bli aktuellt att börja kalla in alla vapenföra igen? Värnplikt är ändå ett mycket stort ingrepp i den personliga friheten. Ett system där alla, eller de allra flesta, gör värnplikt är ändå politiskt acceptabelt (önskvärt enligt många), men ett system där en mindre andel pliktas in mot sin vilja tycker jag är oacceptabelt.

 

Om man bara pliktar in de som ändå är frivilliga har man ju snarast skapat ett system med två sorters yrkessoldater, en kategori som får betalt, kallade GSS, och en kategori som inte får betalt, kallade vpl.

Link to comment
Share on other sites

Jag är i grunden positiv till värnplikt, men jag ser ändå stora problem med ett hybridsystem.

 

Hur ska man välja ut vilka som ska pliktas in? Med lottdragning? För det lär väl inte bli aktuellt att börja kalla in alla vapenföra igen? Värnplikt är ändå ett mycket stort ingrepp i den personliga friheten. Ett system där alla, eller de allra flesta, gör värnplikt är ändå politiskt acceptabelt (önskvärt enligt många), men ett system där en mindre andel pliktas in mot sin vilja tycker jag är oacceptabelt.

 

Om man bara pliktar in de som ändå är frivilliga har man ju snarast skapat ett system med två sorters yrkessoldater, en kategori som får betalt, kallade GSS, och en kategori som inte får betalt, kallade vpl.

Att staten tar 68% av dina inkomster är ett betydligt större ingrepp än att ca 1% av ditt liv tillägnas en värnpliktustildning. Att tvingas till att försvara sitt land i krig är ett betydligt mer logiskt krav än att alla ska tvingas finansiera t ex döende kulturformer och spektakulära idrottsarenor.

Jag förespråkar att alla borde ha en krigstida placering, antingen inom civilförsvaret eller genom vpl. Det behöver inte vara så avancerat: pluggar du jordbruk så ska du i krigstid ha plikten att jobba inom jordbruket, är du lastbilschaffis ska du se till så att det finns livsmedel i vartenda byhåla samt frakta matriel åt försvarsindustrin. Men om du istället är t ex regissör, dataspelutvecklare, yrkesidrottare eller yrkeslös så borde du åka in i infanteriet så det skriker om det.

 

Val om huruvida man ska göra värnplikten eller ej borde ske utefter utbildning, snarare än vid en fast mönstringstidpunkt. En person som efter högstadiet väljer att inte göra gymnasiet bör, undantaget handikappade, ha 100% sannolikhet att åka in och göra vpl året han fylt 18. Den som går en yrkeslinje på gymnasiet borde göra vpl efter gymnasiet, i de fall då yrket inte är av nytta för en nation i krig (t ex idrottsprogrammet samt hotel&restaurang). De som inte söker högskoleutbildning direkt efter studieförberedande gymnasieprogram (t ex samhäll och naturvetenskap) borde också åka in för vpl omgående. De som under högskoleutbildning inte lär sig något av nytta för ett land i krig bör åka in för vpl direkt efter avslutad utbildning.

Link to comment
Share on other sites

Jag är i grunden positiv till värnplikt, men jag ser ändå stora problem med ett hybridsystem.

 

Hur ska man välja ut vilka som ska pliktas in? Med lottdragning? För det lär väl inte bli aktuellt att börja kalla in alla vapenföra igen? Värnplikt är ändå ett mycket stort ingrepp i den personliga friheten. Ett system där alla, eller de allra flesta, gör värnplikt är ändå politiskt acceptabelt (önskvärt enligt många), men ett system där en mindre andel pliktas in mot sin vilja tycker jag är oacceptabelt.

 

Om man bara pliktar in de som ändå är frivilliga har man ju snarast skapat ett system med två sorters yrkessoldater, en kategori som får betalt, kallade GSS, och en kategori som inte får betalt, kallade vpl.

 

Om grundkravet för en heltids (GSS) soldat/sjöman är genomförd värnplikt så finns det inte två kategorier soldater, värnplikten är för utbildning till krigsplacering medan GSS är för upprätthålla beredskap och bemanna fredsuppgifter och utlandsuppdrag.

 

De sista åren hade vi en selektiv värnplikt där vi i första hand tog ut de frivilliga, men alla var mönstringspliktiga och på så sätt fick en obligatorisk kontakt med försvaret.

Link to comment
Share on other sites

Att staten tar 68% av dina inkomster är ett betydligt större ingrepp än att ca 1% av ditt liv tillägnas en värnpliktustildning.

Då delar av det jag betalar i skatt går/ska gå till att någon annan står för min trygghet och säkerhet. (läs staten) Det är en av grunderna i det social kontraktet.

 

Sedan så ÄR det ett större ingrepp i min frihet att faktiskt ta den ifrån mig än att betala skatt..

Link to comment
Share on other sites

Ett sätt att se det är att fredstida tjänstgöring utan frivillighet är en sorts skatt, fast in natura, och då bör den fördelas på ett rättvist sätt. Jag inser att det är svårt att säga vad som menas med "rättvist", men låt oss säga "allmänt accepterat i Sverige". Tjänstgöring i krigstid är en annan sak, tycker jag, men värnplikten finns ju kvar i teorin fast utan tjänstgöring i fredstid. Av samma skäl är jag emot att t.ex. lösa bemanningen i vården genom en sorts värnplikt i vården (som har föreslagits i andra trådar). Vill vi ha bra vård får vi betala den skatt det kostar, inte dölja kostnaden genom att ta ut skatt in natura från en viss grupp.

 

På sätt och vis kanske vi ändå har fått liet av det hybridsystem som trådskaparen vill ha fast utan att det var tänkt så, genom att en del hoppar på soldatyrket utan att någonsin ha haft avsikten att stanna mer än kanske bara GMU och max en utlandstjänstgöring.

 

Jag är absolut inte emot allmän värnplikt, men jag tror det är helt orealistiskt. Jag har inte i princip något emot ett system med allmän värnplikt där GMU är ett alternativ och utbildning för civilförsvaret ett annat. Civilförsvarsalternativet kan ju ha många inriktningar, brand, sjukvård, sjöräddning, polis osv. där vi normalt inte är beredda att sätta in korttidsutbildade personer, men det skulle kunna uppstå en situation där vi är det. Då måste vi förstås ha ett organiserat civilförsvar där vi kan stoppa in de här personerna. Sedan är frågan hur stor nytta vi har av korttidsutbildade personer, i försvaret eller civilförsvaret. Jag tror själv att det skulle finnas en sådan nytta men många håller nog inte med. En mer symboliskt vinst skulle (tror jag) vara att stärka känslan av samhörighet i Sverige. Jag tror bara inte vi är beredda att betala för sådana symboliska värden, vare sig med tid eller med pengar.

Link to comment
Share on other sites

Jag är i grunden positiv till värnplikt, men jag ser ändå stora problem med ett hybridsystem.

 

Hur ska man välja ut vilka som ska pliktas in? Med lottdragning? För det lär väl inte bli aktuellt att börja kalla in alla vapenföra igen? Värnplikt är ändå ett mycket stort ingrepp i den personliga friheten. Ett system där alla, eller de allra flesta, gör värnplikt är ändå politiskt acceptabelt (önskvärt enligt många), men ett system där en mindre andel pliktas in mot sin vilja tycker jag är oacceptabelt.

 

Om man bara pliktar in de som ändå är frivilliga har man ju snarast skapat ett system med två sorters yrkessoldater, en kategori som får betalt, kallade GSS, och en kategori som inte får betalt, kallade vpl.

 

Om grundkravet för en heltids (GSS) soldat/sjöman är genomförd värnplikt så finns det inte två kategorier soldater, värnplikten är för utbildning till krigsplacering medan GSS är för upprätthålla beredskap och bemanna fredsuppgifter och utlandsuppdrag.

 

De sista åren hade vi en selektiv värnplikt där vi i första hand tog ut de frivilliga, men alla var mönstringspliktiga och på så sätt fick en obligatorisk kontakt med försvaret.

Som värnplikten behandlades de sista årtionden måste vara absolut sämsta allternativet, för kort utbildning och repmånad var en gammal film som föräldrarna eller deras föräldrar kanske gillar.

 

så de är ingen skillnad på en Soldat/sjöman som gjort sin värnplikt och sen inte varit inärheten av tjänsten och en kamrat som valt GSS som yrke ?

Link to comment
Share on other sites

Nej inte under grundutbildningen, eftersom en GSS soldat då skulle grundutbildas tillsammans med sina värnpliktiga kollegor, GSS fasen skulle inledas efter grundutbildningen är färdig och de som väljer GSS fortsätter till sitt förband medan de värnpliktiga återgår till civila livet men med avbrott för regelbundena återkommande Krigsförbandsövningar.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nej inte under grundutbildningen, eftersom en GSS soldat då skulle grundutbildas tillsammans med sina värnpliktiga kollegor, GSS fasen skulle inledas efter grundutbildningen är färdig och de som väljer GSS fortsätter till sitt förband medan de värnpliktiga återgår till civila livet men med avbrott för regelbundena återkommande Krigsförbandsövningar.

De är resterande militära liv som räknas. Grundutbildningen är några månader och resten av ens militära liv mäts i årtionden. under den tiden kommer du ha en som jobbar med soldatyrket och en som kanske genomfört några repövningar. hur tror du de påverkar soldatkunskaperna efter tex tio år.

 

Som jag ser får du femtyper av soldater. yrkessoldater, halvtid, Hv insatts, hv bevakning och vp.

Link to comment
Share on other sites

Men om du istället är t ex regissör, dataspelutvecklare, yrkesidrottare eller yrkeslös så borde du åka in i infanteriet så det skriker om det.

 

Ha-ha! Där räddade du min tisdagmorgon!

är de några som skall vara lite bra på allt så allt är de infanteristen. Dessutom kan jag se bättre sätt att utnyttja de två första, de yrkesidrottare beror ju mycket på vilken idrott och yrkeslösa varför de inte har ett yrke.
Link to comment
Share on other sites

Nu är väl värnplikten i och för sig inte borttagen utan vilande. Vi kan i teorin fortfarande mobilisera gamla värnpliktskullar. Även om det är otroligt och saknas konkreta planer för hur det skulle gå till. Så på sätt och vis har vi redan ett hybridsystem.

 

Det är en tanke som slagit mig vid många tillfällen. Det är ändå en viss skillnad mellan olika tjänster. Jag skulle vilja påstå att det kräver mer träning för att kunna fungera som stridsvagnsbesättning än vad det krävs för att fungera som lastbilsförre på trossen, fast jag har bara erfarenhet av det sistnämnda. Dels är det ett komplexare system och en mer oförlåtade tjänst. med sen så är det också något som man verkligen inte kan vidmakthålla via ett civilt jobb. Att vara flygförare är ju traditionellt en officersbefattning trots att man på det stora hela aggerar inom "grupps" ram. Det vill jag tror har haft att göra med att utbildningen och uppgiften kräver att man jobbar med den på heltid. Så en uppdelning där graden av anställning/inpliktning skulle kunna bero på behovet av utbildning för att vidmakthålla sina förmågor.

 

Den allmänna (könsneutrala naturligtvis) värnplikten skulle då först och främst innebära en rejäl GSU för att alla ska få de grundläggande soldatfärdigheterna. De som därefter är beredda att gå vidare och skriva någon form av kontrakt vare sig det är YOff, UOff, GSS/K, GSS/T eller HV får utbildning för en relevant, vakant tjänst som ligger inom den tjänsttypen. Är man inte intresserad av att gå vidare och skriva kontrakt så får man befattningsutbildning inom de tjänster som kan besättas med inpliktad personal, bedömt främst icke-stridande befattningar. De flesta skulle då troligtvis hamna i den sista kategorin eftersom vi knappast kan räkna med att en majoriotet av de som förmår göra värnplikt är beredda att jobba som soldater. Dessa skulle då under sin utbildning vara skarpt ansvariga för en stor del av det underhåll och bakom-kulisserna-arbetet som krävs för att de förbanden ska kunna öva. Alla utom de inpliktade skulle i princip fortsätta att träna och tjänstgöra som man gör i dag med skillnaden att samtliga, även de inpliktade, genomför en omfattande grenöverskridande repövning med x antal års mellanrum.

 

Bara en tanke.

Edited by LoveMachine
Link to comment
Share on other sites

Annars skulle vi kunna gå tillbaka till värnpliktsförsvaret och faktiskt se till att genomföra det som krävs för att ett sådant system ska funka, men som vi av budgettekniska skäl gett fasen i under 10-20 år: repetitionsutbilda.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@LM

Så istället för att ha en okänd procentandel befattningshavare som är missnöjda och skiter i tjänsten/aktivt saboterar i hela organisationen avgränsar vi detta problem till att enbart gälla understödsfunktionerna. Vänta lite nu....

 

Redan infört.

 

 

Kanske blir det iofs något mer uteffekt om det är värnpliktiga istället för fast anställda?

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

@Munin: Jag antar att jag är LM.

 

Nej det är ju naturligtvis ingen idealisk lösning. Men den idealiska lösningen innefattar obegränsad budget, fanatisk försvarsvilja, supersoldater i power armor och stora mechas. Om man inte hade begränsningar så hade man ju naturligtvis kunna ha en numerär man vill och samtliga anstälda på heltid och drillade i sin uppgift.

 

Jag vet inte om jag misstolkar eller kanske övertolkar det du skriver. Men det låter som att du menar att inpliktad personal är de som skiter i tjänsten/aktiv saboterar. Jag anser för det första inte de som inte vill ha en militär karriär ska ses som lata malajer. Det skulle ju vara det samma som att automatiskt underkänna samtliga hemvärnsmän och GSS/T. Många värnpliktsarméer har funnits genom historien utan att bestå av en miljon Gris-Larssons. Att inte vilja jobba som soldat är inte samma sak som att inte ha försvarsvilja. Det finns naturligtvis en lägre grad av motivation men det är inte det samma som ren ovilja. Det handlar också om att sätta dessa individer där de dels inte utsätt för fullt lika stora prövningar och där bristande motivation inte påverkar lika mycket. Att få ha tre gånger så många soldater som gräver latriner på grund av bristande motivation är inte i närheten av lika kostsamt som att vara tvungen att ha tre gånger så många stridsvagnar med besättningar eftersom man inte är tillräckligt samövad. Det är ju dessutom framför allt en fråga om något som skall utnyttja om det stora kriget kommer vilket måste ses som en ganska speciell situation.

 

Sen menar jag inte att det nödvändigtvis bara ska handla om underhåll, det var en ren spektulation, utan alla tjänster där man anser att utbildningsbehovet är förhållandevis lågt om man ska bibehålla sin effektivtet. Om vi anser att infanteri modell-köttmur är en acceptabel lösning så är det naturligtvis ett alternativ. Det handlar främst om att om man för en viss tjänst bedöms behöva två veckors övning per år inte ska användas av försvarsmakten för okvalificerat arbete övriga 50 veckor. Sånt finns det andra, effektivare lösningar för.

Link to comment
Share on other sites

@Munin: Jag antar att jag är LM.

 

Nej det är ju naturligtvis ingen idealisk lösning. Men den idealiska lösningen innefattar obegränsad budget, fanatisk försvarsvilja, supersoldater i power armor och stora mechas. Om man inte hade begränsningar så hade man ju naturligtvis kunna ha en numerär man vill och samtliga anstälda på heltid och drillade i sin uppgift.

 

Jag anser för det första inte de som inte vill ha en militär karriär ska ses som lata malajer. Det skulle ju vara det samma som att automatiskt underkänna samtliga hemvärnsmän och GSS/T. Många värnpliktsarméer har funnits genom historien utan att bestå av en miljon Gris-Larssons.

 

Sen menar jag inte att det nödvändigtvis bara ska handla om underhåll, det var en ren spektulation, utan alla tjänster där man anser att utbildningsbehovet är förhållandevis lågt om man ska bibehålla sin effektivtet. Om vi anser att infanteri modell-köttmur är en acceptabel lösning så är det naturligtvis ett alternativ. Det handlar främst om att om man för en viss tjänst bedöms behöva två veckors övning per år inte ska användas av försvarsmakten för okvalificerat arbete övriga 50 veckor. Sånt finns det andra, effektivare lösningar för.

 

obegränsade resurser är inte nödvändigt, teknik utan vilja hos soldaterna är meningslöst.

 

De borde gå att göra karriär i GSS/T i hemvärnet är du inte bunden till din ingångsposition.

 

problemet är att en snabbutbildad infanterist funka 1812, de dög 1912 men 2012 är kravet på att agera självständigt långt mycket högre och vapnet är inte samma som du jagade med i skogen. de är inte längre drängar och småbrukare, som bemannar våra styrkor.

 

jag kan knappast tänka mig någon tjänst i FM som innehavaren skulle vara full tränad på två veckor per år. De borde gå utmärkt att fylla 47 veckor om året med div övningar på de flesta tjänster.

Link to comment
Share on other sites

De värnpliktiga som utbildades förr var inte dåliga, med värnplikts systemet kunde försvaret plocka ut högt utbildade personer som kunde utbildas att hantera avancerade system, men även volymer av infanteri soldater som kunde försvara och ta terräng. Många officerare hade aldrig en tanke på att bli officerare innan lumpen men efter provat på ändra sitt yrkesval och fortsatt.

 

Med ett hybridsystem där vi har selektiv värnplikt, kan vi hålla oss med en hyfsad mobiliserings styrka samtidigt vi kan locka folk med bra civila kunskaper att bli yrkes soldater under några år. Säg att vi kallar in 15 000 rekryter varje år för normal värnplikt till en krigsbefattning.

 

Hela utbildning till befattning sker under värnplikts tiden och sedan kan man söka heltidsbefattning på ett stående förband.

 

Stående förband kan alternerar mellan skarpa uppdrag och hjälpa till med utbildning av värnpliktiga.

Marinen och Flygvapnet behöver av naturliga skäl mer fast anställd personal men samtidigt tror jag att de lättare kan locka fler att söka eftersom de har högre tekniskt inslag

Link to comment
Share on other sites

jag kan knappast tänka mig någon tjänst i FM som innehavaren skulle vara full tränad på två veckor per år. De borde gå utmärkt att fylla 47 veckor om året med div övningar på de flesta tjänster.

 

Åter igen så var siffran två veckor inget som är huget i sten kan lika gärna vara tio eller 51 veckor. Man ska inte glömma att vi har en hel del studenter som behöver sysselsättning under sommarmånaderna. Där skulle man mycket väl kunna slänga in ganska många veckor med kvalitativ övningstid för att bygga upp en solid grund, utan att man måste vara ledig från sitt ordinarie jobb. Poängen är att man ska sätta en vettig nivå beroende på tjänstens krav och försöka att då verkligen utnyttja tiden effektivt. På ett rent teoretiskt plan så kan man öva 47 veckor per år men det skulle naturligtvis kräva en budget utan dess like. Vad jag har förstått så är det många heltidsanställda som inte får tillräckligt med övning i sin huvudtjänst på grund av bristfällig ekonomi. Kan man skjuta till mer pengar så att dessa kan öva så vore det naturligtvis bra för förmågan. Men det handlar om en kompromis som i bästa fall är minst dålig inget annat.

 

De värnpliktiga som utbildades förr var inte dåliga, med värnplikts systemet kunde försvaret plocka ut högt utbildade personer som kunde utbildas att hantera avancerade system, men även volymer av infanteri soldater som kunde försvara och ta terräng. Många officerare hade aldrig en tanke på att bli officerare innan lumpen men efter provat på ändra sitt yrkesval och fortsatt.

 

Jag ville inte göra lumpen då det riskerade att hindra mig från ett års utlandsstudier som jag hade planerat. Nu blev jag inpliktad och tur var det. Det gav mig både tiden och pengarna som jag behövde. Dessutom så gav de mig ett helt nytt perspektiv på saker som fortfarande hjälper mig i livet. Hade det inte varit för värnplikten så hade jag aldrig kommit i närheten av försvarsmakten. Det är ingen karriär för mig, att jag skulle bli forskare var nog rätt uppenbart redan på dagis. Nu flertalet år senare så tar jag mig ledigt från mina doktorandstudier för att åka upp till Boden och kriga trots att det i realiteten är min semester som går åt. Även om krig inte är "Rocket Science", som jag har en examen i, så tror jag att min utbildning gör att jag kan få ut mer ur den begränsade tiden jag har.

Edited by LoveMachine
Link to comment
Share on other sites

@Charlie Spartan

år 2010 nådde ca 107 k personer värnpliktsåldern, (cia world factbook). väljer man ut 15 k av dem. De är ca 14 % av åldersgruppen. De känns som ett högt pris för ett fåtal och ett osäkert sätt att få fram de rätta. Att vi hade antalet var inget problem för VP försvarets storhetstid. förutom Israel vet jag inget land där ett till stora delar reservist försvar har segrat trotts att de utsatts för ett överaskningsanfall. så hur kan du så säkert säga att De Svenska försvaret hade tillräklig kvallite för att göra det.

 

 

@LoveMachine

De handlar om prioriteringar av våra folkvalda. militär är inget man blir under några månader, för att man inte hittar ett annat sommarjobb. Som militär är måste du vara redo att döda och dö för din Enhet och dina kamrater.

Link to comment
Share on other sites

Förutsättningen för att ett förband ska göra nytta är att det är på rätt plats vid rätt tidpunkt, vårt land är geografiskt stort och för att kunna täcka ytan hyfsat så måste vi hålla en viss volym.

 

Dock så kommer det alltid finnas en ovisshet om vårt försvar lyckas med uppgiften att försvara vårt land.

 

 

Som Militär ska man absolut inte dö för sin enhet eller sina kamrater. Vårt jobb som militär är att segra! Låta motståndaren få äran att dö för sin sak

Link to comment
Share on other sites

De handlar om prioriteringar av våra folkvalda. militär är inget man blir under några månader, för att man inte hittar ett annat sommarjobb. Som militär är måste du vara redo att döda och dö för din Enhet och dina kamrater.

 

Jag förstår inte varifrån du få intrycket att jag menat att man bara skall vara soldat under några månader för att man inte får ett annat jobb. Är jag dålig på att kommunuicera eller hakar du medvetet upp dig på detaljer? Det handlar ju naturligtvis inte om att slita tag i första bästa student utan sommarjobb och hoppas att denne ska bli elitsoldat över sommaren. Det handlar fortfarande om folk som är kontraktsanställda över tid, men som inte är soldater hela tiden. Det vill säga folk som gjort en grundutbildning på ett förtjänstfullt sätt och valt att fortsätta i någon form. Många som är i rätt ålder och rätt livssituation för att vara deltidssoldater är studenter. Det är ju naturligtvis bra om man kan utnyttja tiden så att soldater kan öva utan att det stör livet i övrigt. Det konceptet använder bland annat just nu för att snabbutbilda föredetta PB/KB till SOff. För någon som redan har en god grund så kan två månader med intensiv och effektiv övningsverksamhet göra rätt mycket. Vad det gäller att vara beredd dö och döda så ser jag inte relevansen. Jag sätter inget som helst likhetstecken mellan bristande försvarsvilja och att inte vara heltidsanställd.

 

Så för att sammanfatta: Jag anser att vi inte kommer ha en sådan budget att vi kan utnyttja endast heltidsanställda och ändå ha nog stor numerär. Därför vill jag se en obligastorisk värnplikt som syftar att ge en bred rekryteringsbas för frivilig tjänstgöring där mängden tjänstgöring beror på tjänstens krav. Kommer det stora fosterländska kriget så kommer de anställda att verka i sina förband och övriga som gjort värnpliken kallas in för att hjälpa till med mindre kvalificerade uppgifter.

Link to comment
Share on other sites

De handlar om prioriteringar av våra folkvalda. militär är inget man blir under några månader, för att man inte hittar ett annat sommarjobb. Som militär är måste du vara redo att döda och dö för din Enhet och dina kamrater.

 

Jag förstår inte varifrån du få intrycket att jag menat att man bara skall vara soldat under några månader för att man inte får ett annat jobb. Är jag dålig på att kommunuicera eller hakar du medvetet upp dig på detaljer? Det handlar ju naturligtvis inte om att slita tag i första bästa student utan sommarjobb och hoppas att denne ska bli elitsoldat över sommaren. Det handlar fortfarande om folk som är kontraktsanställda över tid, men som inte är soldater hela tiden. Det vill säga folk som gjort en grundutbildning på ett förtjänstfullt sätt och valt att fortsätta i någon form. Många som är i rätt ålder och rätt livssituation för att vara deltidssoldater är studenter. Det är ju naturligtvis bra om man kan utnyttja tiden så att soldater kan öva utan att det stör livet i övrigt. Det konceptet använder bland annat just nu för att snabbutbilda föredetta PB/KB till SOff. För någon som redan har en god grund så kan två månader med intensiv och effektiv övningsverksamhet göra rätt mycket. Vad det gäller att vara beredd dö och döda så ser jag inte relevansen. Jag sätter inget som helst likhetstecken mellan bristande försvarsvilja och att inte vara heltidsanställd.

 

Så för att sammanfatta: Jag anser att vi inte kommer ha en sådan budget att vi kan utnyttja endast heltidsanställda och ändå ha nog stor numerär. Därför vill jag se en obligastorisk värnplikt som syftar att ge en bred rekryteringsbas för frivilig tjänstgöring där mängden tjänstgöring beror på tjänstens krav. Kommer det stora fosterländska kriget så kommer de anställda att verka i sina förband och övriga som gjort värnpliken kallas in för att hjälpa till med mindre kvalificerade uppgifter.

militära krav kan inte anpassas till folks privatliv. är du inte beredd på att lägga ditt militära liv högt på listan över prioriteringar är de frågan om de skall vara med alls. De som bara övar när de passar deras övriga liv. kan jag man ifråga sätta om de kommer passa deras liv att strida i de stora kriget kommer eller om de har något annat som passar bättre. Har de övat tillräkligt för att vara till någon nytta för förbandet. att utbilda folk som inte kommer att användas, inte är intresserad av sin tjänst känns som ett stort slöseri med resurser.
Link to comment
Share on other sites

De handlar om prioriteringar av våra folkvalda. militär är inget man blir under några månader, för att man inte hittar ett annat sommarjobb. Som militär är måste du vara redo att döda och dö för din Enhet och dina kamrater.

 

Jag förstår inte varifrån du få intrycket att jag menat att man bara skall vara soldat under några månader för att man inte får ett annat jobb. Är jag dålig på att kommunuicera eller hakar du medvetet upp dig på detaljer? Det handlar ju naturligtvis inte om att slita tag i första bästa student utan sommarjobb och hoppas att denne ska bli elitsoldat över sommaren. Det handlar fortfarande om folk som är kontraktsanställda över tid, men som inte är soldater hela tiden. Det vill säga folk som gjort en grundutbildning på ett förtjänstfullt sätt och valt att fortsätta i någon form. Många som är i rätt ålder och rätt livssituation för att vara deltidssoldater är studenter. Det är ju naturligtvis bra om man kan utnyttja tiden så att soldater kan öva utan att det stör livet i övrigt. Det konceptet använder bland annat just nu för att snabbutbilda föredetta PB/KB till SOff. För någon som redan har en god grund så kan två månader med intensiv och effektiv övningsverksamhet göra rätt mycket. Vad det gäller att vara beredd dö och döda så ser jag inte relevansen. Jag sätter inget som helst likhetstecken mellan bristande försvarsvilja och att inte vara heltidsanställd.

 

Så för att sammanfatta: Jag anser att vi inte kommer ha en sådan budget att vi kan utnyttja endast heltidsanställda och ändå ha nog stor numerär. Därför vill jag se en obligastorisk värnplikt som syftar att ge en bred rekryteringsbas för frivilig tjänstgöring där mängden tjänstgöring beror på tjänstens krav. Kommer det stora fosterländska kriget så kommer de anställda att verka i sina förband och övriga som gjort värnpliken kallas in för att hjälpa till med mindre kvalificerade uppgifter.

militära krav kan inte anpassas till folks privatliv. är du inte beredd på att lägga ditt militära liv högt på listan över prioriteringar är de frågan om de skall vara med alls. De som bara övar när de passar deras övriga liv. kan jag man ifråga sätta om de kommer passa deras liv att strida i de stora kriget kommer eller om de har något annat som passar bättre. Har de övat tillräkligt för att vara till någon nytta för förbandet. att utbilda folk som inte kommer att användas, inte är intresserad av sin tjänst känns som ett stort slöseri med resurser.

 

Har du läst om Riksrevisionens rapport ang bemanningsproblemen i Försvarsmakten?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/personalbrist-stoppar-insats_7703500.svd

 

Tror du att vi behöver mer eller mindre flexibilitet och anpassning till behoven hos de vi vill rekrytera för att fylla alla tjänster?

Edited by Knekt
Link to comment
Share on other sites

@knekt vad vi har nu är den osminkade verkligheten, Hur bra koll på personalen hade vp försvaret. De soldater och sjömän som finns är de som finns på riktigt och åtminstånde borde de ha en aktuel utbildning. de kan vara bra att ha folk som är greppbara även en novembernatt när de regnar på tvären. till vad de nu anses behövas innom ett fåtal timmar.

Link to comment
Share on other sites

@knekt vad vi har nu är den osminkade verkligheten, Hur bra koll på personalen hade vp försvaret. De soldater och sjömän som finns är de som finns på riktigt och åtminstånde borde de ha en aktuel utbildning. de kan vara bra att ha folk som är greppbara även en novembernatt när de regnar på tvären. till vad de nu anses behövas innom ett fåtal timmar.

I alla fall under min vpl så bodde alla på logementet under hela sin vpl. Med dagens yrkesförsvar så finns det folk som bor över 100 km bort och pendlar med tåg. Dessa är knappast greppbara den natt då FI anfaller. Har FI slagit ut järnvägsspåret eller elen, så kommer den personen inte till jobbet den dagen.

 

Att vpl saknar aktuell utbildning skulle lätt åtgärdas med att återinföra repmånad.

Link to comment
Share on other sites

@knekt vad vi har nu är den osminkade verkligheten, Hur bra koll på personalen hade vp försvaret. De soldater och sjömän som finns är de som finns på riktigt och åtminstånde borde de ha en aktuel utbildning. de kan vara bra att ha folk som är greppbara även en novembernatt när de regnar på tvären. till vad de nu anses behövas innom ett fåtal timmar.

I alla fall under min vpl så bodde alla på logementet under hela sin vpl. Med dagens yrkesförsvar så finns det folk som bor över 100 km bort och pendlar med tåg. Dessa är knappast greppbara den natt då FI anfaller. Har FI slagit ut järnvägsspåret eller elen, så kommer den personen inte till jobbet den dagen.

 

Att vpl saknar aktuell utbildning skulle lätt åtgärdas med att återinföra repmånad.

flytta mobiliserade skulle alltså vara lättare eller skulle delvist utbildade vp vara de som utkämpar striden ?

 

De som jobbar som soldater/sjömän och bor 100km bort, borde allvarligt fundera på om arbetsplats eller bostad befinner sig på fel plats. sedan åtgärda det. De som är GSS/T bör också ta sig en funderare om 100km färder är optimalt vare sig i fred eller skymningsläge.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...