Jump to content

Kan jag ha valt fel vid rekryttest?


Recommended Posts

Hejsan!

 

Jag har sökt GMU 3 2012 och fick för ett litet tag sedan göra rekryttestet.

Allt gick smidigt och fint tills jag fick frågan vilken tjänst/utbildning jag skulle välja i första, andra- och tredje hand.

 

Markstrid i Boden valde jag först.

Ledning som andra val, och bevakning som tredje då det bara fanns logistik kvar (vilket jag i stort sett jobbar med nu).

 

Efter lite funderingar så sökte jag upp vad Bevakning innebar och på försvarsmaktens sida låter det som en bra grej. Det jag inte riktigt insåg var att detta är en hemvärnsinriktning? Kan det stämma?

Jag, utan vetskap om vad det var, valde bevakning som första och tredjehands val istället.

 

Jag har velat göra detta i hela mitt liv och vill mer än gärna arbeta under en längre tid åt försvarsmakten med "karriär".

Kan jag har sabbat mina mönstringschanser på att komma in på något annat än det jag valt i första hand, då jag förstått att det är en helt annan mönstring med lägre krav?

 

Vill någon snälla förklara hur det går till, hur de knyter samman rekryttest och mönstring, samtidigt förklara om jag kan bli NÅGOT ANNAT än bevakningssoldat eller om FM räknar med att jag vill detta nu.

 

Tack så mycket!

Link to comment
Share on other sites

Det du väljer på rekryttestet spelar ingen roll! Du väljer inriktning hos yrkesvägledaren på mönstringen och då kan du välja något helt annat om du så önskar! Dessutom är det väldigt svårt att komma in på sitt 2:a-handsval. På mönstringen fick man inte ens välja ett 3:e-handsval, så det är helt lugnt. :)

 

Kan tillägga att du kommer få göra exakt samma mönstring som alla andra, spelar som sagt ingen roll vad man har valt på rekryttestet. Den enda skillnaden är om du har sökt pilot, då måste man göra extratester.

Edited by Luftburen
Link to comment
Share on other sites

Det du väljer på rekryttestet spelar ingen roll! Du väljer inriktning hos yrkesvägledaren på mönstringen och då kan du välja något helt annat om du så önskar! Dessutom är det väldigt svårt att komma in på sitt 2:a-handsval. På mönstringen fick man inte ens välja ett 3:e-handsval, så det är helt lugnt. :)

 

Kan tillägga att du kommer få göra exakt samma mönstring som alla andra, spelar som sagt ingen roll vad man har valt på rekryttestet. Den enda skillnaden är om du har sökt pilot, då måste man göra extratester.

 

 

Tusen tack för svaret! Nu verkar det dock som att jag valt en GMU med förband som enbart anställer till hemvärn eller GSS/T. Min tanke och mitt mål var att tjänstgöra under många år, heltid och göra "karriär" om jag nu trivs bra efter GMUn. Då funkar det att vänta tills andra tjänster dyker upp, eller hur funkar det? Man kan väl byta till ett helt annat förband mot vad man utbildats för? Försöker läsa mig till mer kunskap i skrivande stund, ber om ursäkt för klumpiga frågor!

 

Tack!

Link to comment
Share on other sites

Det du väljer på rekryttestet spelar ingen roll! Du väljer inriktning hos yrkesvägledaren på mönstringen och då kan du välja något helt annat om du så önskar! Dessutom är det väldigt svårt att komma in på sitt 2:a-handsval. På mönstringen fick man inte ens välja ett 3:e-handsval, så det är helt lugnt. :)

 

Kan tillägga att du kommer få göra exakt samma mönstring som alla andra, spelar som sagt ingen roll vad man har valt på rekryttestet. Den enda skillnaden är om du har sökt pilot, då måste man göra extratester.

 

 

Tusen tack för svaret! Nu verkar det dock som att jag valt en GMU med förband som enbart anställer till hemvärn eller GSS/T. Min tanke och mitt mål var att tjänstgöra under många år, heltid och göra "karriär" om jag nu trivs bra efter GMUn. Då funkar det att vänta tills andra tjänster dyker upp, eller hur funkar det? Man kan väl byta till ett helt annat förband mot vad man utbildats för? Försöker läsa mig till mer kunskap i skrivande stund, ber om ursäkt för klumpiga frågor!

 

Tack!

 

Ja, det verkar som att GMU 3 är en sådan sökomgång där de bara rekryterar till hemvärnet samt tidvis tjänstgörande soldater. Man kan byta förband, men exakt hur det går till har jag ingen aning om tyvärr! Har inte själv gjort GMU utan har precis mönstrat, så sånt har jag inte så bra koll på. Om du har fler frågor om själva mönstringen eller rekryttestet är det bara att skicka PM! :)

Link to comment
Share on other sites

Då är ytterligare en fråga, min chans är då mindre eftersom jag inte har inriktningen för den ev tjänsten?

 

Ponera att jag väljer Markstrid i Boden som erbjuder GSS/T, tackar nej till anställning efteråt pga att jag vill arbeta heltid. Hur ser andra tjänster på att jag tackat nej till GSS/T och väljer annat?

Link to comment
Share on other sites

Skulle någon inom FM påstå att var du gjort GMU spelar roll när du söker vidare skulle jag svara med uttrycket falsk marknadsföring.

Jag vet inte varför FM håller på med dessa sk inriktade GMU för det ska vara samma utbildning överallt och meningen är att du ska kunna söka vidare på GMU+betyg+lämplighet till i princip vilket förband som helst.

Någon får gärna rätta mig om jag har fel.

Link to comment
Share on other sites

Som jag förstår det "beställer" Försvarsmakten ett visst antal rekryter av Rekryteringsmyndigheten till de förband som behöver. Sen placerar RM ut folk på olika förband under mönstringen, med en inriktning. Sedan är ju tanken att huvuddelen skall fortsätta mot den inriktning de fått. Systemet fungerar väl till stor del på samma sätt som under värnplikten. Skillnaden är att nu kan du formellt söka till ett annat förband som du vill, eftersom GMU:n är lika överallt. Och det kan du. Problemet blir ju att du är inte garanterad en plats, och din GMU kommer vägas mot alla andra sökande och deras utb. bakgrund och det är ju inga konstigheter egentligen.

Edited by Dansk_skalle
Link to comment
Share on other sites

GMUn i sig är en standardiserad utbildning som ska vara exakt likadan över hela landet, dvs alla oavsett var man gör GMU får/ska lära sig samma saker, Stå, gå, äta äcklig mat, skjuta med gevär rakt fram, kasta handgranat, kunna bo i skogen i ett par dygn, osv.

 

Sen är det vissa omgångar i de olika omgångarna som har olika inriktningar, tex på LV6 så kommer man ha 5 GMU omgångar 2013 varav 2 är inriktade mot HV.

Men utbildningen är detsamma, så om du mot förmodan hamnar på en HV GMU så kan du i efterhand söka en soldattjänst inom den övriga försvarsmakten, förutsatt att du har bra betyg ifrån GMUn.

 

HV GMUn är även inriktiad mot de lokala hemvärnsförbanden, så därför kan man lätt placera de som vill göra GMU HV på den ort man kommer ifrån, tex på Gotland så genomför man GMU inriktning mot HV i första hand för att täcka gotlands behov av HV soldater.

 

Halvvägs in i den "vanliga" GMUn så får du återigen välja vilken inriktning du vill göra, dvs bli Soldat (GSS/K), Hemvärnssoldat, eller officer.

Det fjärde alternativet är att inte välja någon inriktning alls men då får med säkerhet avsluta GMUn också.

 

 

 

Rekryteringsmyndigheten (fd pliktverket) har ju uppdraget att fylla de platserna som krävs för försörjningen till GMU

Link to comment
Share on other sites

FM beställer GMU-platser på förbanden för att tillsätta vakanser på sina förbandsenheter.

Avsikten med att utbilda GMU-soldat vid t ex AmfR eller LedR är huvudsakligen för att uppfylla de vakanser som finns inom regementets/flottiljens verksamhetsområde.

Sedan ska systemet tillåta viss möjlighet till övergång till annan förbandstillhörighet än avsett vid beställning av utbildad plats för att kunna fylla upp vakanser vid förband efter prioriteringsordning.

Dessutom kan det vara så att man erkänner HR-centrums möjliga felbarhet i samband med mönstring kontra rekrytens faktiska potential, vad vet jag.

 

Mellan GMU och GMU-Hv finns dock en skillnad avseende fysiska krav.

Alltså kan den som är antagen till GMU-Hv vara mer eller mindre blockerad från annat tjänstgöringställe i försvarsmakten bortom just Hv pga av att han eller hon inte uppfyller de övriga förbandstypernas fysiska grundkrav, i övrigt skall utbildningen vara samma lika. GMU är försvarsmaktens motsvarighet till introduktionsutbildning vid vikarierekrytering, du utbildas i grunderna men inte mycket mer (än absolut nödvändigt).

 

Då antalet GMU-platser inte riktigt mallar med förbandens behov och avhoppen från förbanden kan vara större än beräknat samt ske tidigare än beräknat uppkommer eventuellt situationen att ett högre prioriteterat förband har oacceptabelt stora vakanser. Detta medger med rimlighet att personal "stjäls" från lägre prioriterat förband för att uppfylla vakansen i högre prioriterat förband.

Detta är inte önskvärt, då brist nu uppstår i lägre prioriterat förband och ytterliggare person måste utbildas för att tillsätta vakans där (när budget så medger), men...

 

 

Ungefär så ligger det till om jag förstått insatt personal rätt.

 

 

Edit:

Ryktesvägen var det även så att ett systemfel från värnpliktsmönstringen följde med in i den nya rekryteringen åtminstone initialt.

 

Systemfelet (förmodligen accepterat pga ekonomiska skäl f ö) var att varje mönstringsomgång hade ett fast antal platser att placera vid t ex amfibie (prioriterat förband) och detta medförde att när en mönstrande uppfyllde minimumkraven för denna förbandstyp initialplacerades den mönstrande vid det förbandet om mönstringsförrättning och mönstrande ansåg detta smakfullt. Allt eftersom fylldes så platserna upp till dess att de kvoterade platserna tog slut vid mönstringstillfället.

När utbildningsplatserna för året uppfyllts men en mönstrande uppvisade bättre resultat än minimum och hade ambitionen fanns lite utefter vilja hos mönstringsförrättning möjligheten att börja fylla på nästa års utbildningsplatser, vilket i sin tur påverkade antalet kvoterade platser att fördela vid nästa års mönstringar....o s v...

 

Hur detta förhåller sig till sanningen vet jag inte men ser jag till egen mönstring sent vid årets sista mönstringsomgång under värnpliktsepoken så kan jag bara konstatera att det kändes lite märkligt att bortåt 20 av 30 mönstrande, med varierande fysisk och mental status, från samma kustort ansågs vara bäst placerade i någon form av lastbilsbefattning.

Mediankurvan något skev kan tyckas, men kanske medgav en viss inavelseffekt ett visst förhöjt generellt anlag för framförning av tyngre obeväpnade fordon? Vem vet.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...