Jump to content

"BAE To Test Lighter 40mm Naval Gun on Swedish Patrol Boat"


Granis

Recommended Posts

“The target was to reduce weight, volume and cost by 40 percent compared with the Mk3. In the case of weight and cost, we actually achieved 50 percent savings, and with volume, we were almost at the 40 percent mark,” he said.

Weight has been reduced from 3.5 tons for the Mk3 to just over 2 tons on the new gun.

 

Är min läsförståelse helt jävla knarkad?

Link to comment
Share on other sites

Om dom i faktorerna vikt och kostnad gjort en total besparing av 50% måste dom ju sparat hyfsat mycket under posten kostnad, då dom uppenbarligen inte nått målet med enbart vikt...

Frågan är ju om anskaffningskostnaden är inräknad eller om det bara är drift/underhåll.

 

 

Men ja, jag utläser det också som att både vikt och kostnad blivit reducerade med (minst) 50% i den andra meningen i ditt citat.

Link to comment
Share on other sites

Nu tror jag polletten ramlade ner. Det här kanonsystemet måste passa den svenska marinen som handsken. Sedan 40 mm m/36 och 20 mm m/40 utgick så har det i princip saknats ett kanonsystem i marinen som kunnat fylla luckan mellan 40 mm m/48 och tung ksp, och som kunnat utgöra huvudbestyckning på smärre enheter och sekundärbestyckning på större. Fartygsklasser som Dalarö-, Styrsö- och Tapperklasserna har fått nöja sig med lätta och tunga ksp som enda aktiva skydd mot luft- och ythot. Finnarna har dubbla 23 mm Sergei, tyskarna Rheinmetall MLG 27 och danskarna 35 mm Oerlikon Millenium, men vi har inte haft någon egentlig motsvarighet. Med sin reducerade vikt och massa borde 40 mm Mk 4 passa speciellt för minröjningsfartyg som inte vill ha alltför mycket magnetisk metall ombord. Varför inte bygga en ny typ av bevaknings- eller vedettbåtar kanske baserade på Kustbevakningens senaste 300 serie av patrullbåtar, och som kan ersätta de fem Bev 90 Batch 2 båtarna när de utgår nån gång i mitten av nästa decennium? En sådan fartygstyp skulle kunna bestyckas med en 40 mm Mk 4. Man skulle också kunna ersätta den aktra 40 mm pjäsen på de bägge Gävlekorvetterna under den stundande livstidsförlängningen, och på så sätt kunna höja pjäsprestandan samtidigt som man sparar vikt för andra system./Per

Edited by Perman
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • 3 weeks later...

http://www.fmv.se/sv...star-bevapning/

 

FMV har nu även släppt ett videoklipp på försöken med den nya pjäsen. Förvånansvärt snabb rikt- och eldhastighet kan man tycka som lekman, särskilt när man betänker att 40 mm Mk4 ska vara nån slags fattigmansversion av 40 mm Mk3 med något sämre pjäsprestanda (men betydligt lägre vikt och kostnad).

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Har frågat FMV om 40 mm pjäserna typ Mk 2 (som används av marinens fartyg) och Mk 4 (som nyligen alltså provats på Jägaren), och till min förvåning och glädje fick jag ett väldigt uttömmande svar:

 

- 40 mm apjäs (automatpjäs) Mk4 är en marinversion av pjäsen i Strf 90. Det levererande systemet från Strf90 har använts

-
Det stämmer att det levererande systemet är monterat upp och ner jämfört med hur äldre 40 mm pjäser är konstruerade. Detta för att minska höjden på pjäsen och även för att kunna fylla primärmagasinet (det som sitter på det levererande systemet och rymmer 30 patroner) från sekundärmagasinet, som ligger i underlavetten, på ett enkelt sätt.

-
40 Mk4 låga vikt har uppnåtts genom att i stor utsträckning använda aluminium och kompositer i konstruktionen. 40 Mk4 är även obemannad så någon manöverpanel och sikte finns inte inne i kupolen.

-
40 Mk4 kan använda 3P-ammunition

- 40 mm pjäserna på kv typ Gävle, minjaktftg typ Koster och HMS Carlskrona gavs benämningen 40 Mk2 då de moderniserades med ny plattform, ny heltäckande kupol, nytt släpringsdon m.m. Själva pjäsen under kupolen är dock en 40 mm apjäs m/1948 CTPGS eller F(H)TPGS. Se förklaring av benämningar nedan. Benämningen 40 Mk2 kan verka lite underlig då det inte finns någon Mk 1 utan bara 40 mm apjäs m/48, som i dag är avvecklade. SAK 40 L/70 F eller TRINITY, se nedan, benämns i dag 40 Mk3.40 MM AUTOMATPJÄS M/1948 Mk240mm automatpjäs m/48 har modifierats för att öka livslängd och tillgänglighet. Främst har åtgärder gjorts för att klara miljöpåverkan bättre. Pjäsen är i första hand avsedd för bekämpning av luftmål. Den är helautomatisk och eldgivning kan äga rum så länge ammunition fylls på. Pjäsen har ett elektrohydrauliskt riktmaskineri i underlavetten och kan riktas mot mål på två sätt:

 • riktning från artillerieldledning - fjärriktning
 • riktning från riktbollen på pjäsen - närriktning

För serviceändamål kan pjäsen riktas med riktvevar - handriktningModifieringen av 40 mm apjäs m/48 syftar till att:

 • Förbättra möjligheterna att verka i varmare och mer saltbemängd miljö.
 • Lösa livslängdsproblematiken för kritiska komponenter.
 • Förbättra miljön för materiel och personal

Modifieringen omfattar bl.a

 • Införande av tät kupol med visst ballistiskt skydd.
 • Införande av nytt släpringsdon.
 • Utbyte av el-komponenter.
 • Avfuktning i underlavetten.
 • Systemsäkerhetsarbete.
 • Underhållsberedning.
 • Ny dokumentation.
 • Kompletteringsanskaffning av reservmateriel och underhållsutrustning.

Totalt modifieras 15 pjäser, 40 mm apjäs m/48 FHTPGS, 2 för korvett typ Gävle, 5 för minjaktfartyg typ Landsort, 2 för HMS Carlskrona, 1 för HMS Jägaren, 1 utbildningspjäs och 4 utbytespjäser.Nya funktioner

 • Pumpmotorn kan startas inifrån pjäskupolen.
 • Nödstopp för huvudmotor finns i pjäs och på lämpliga ställen utanför. De är placerade så att pjäsen inte kan nås utan att man passerar ett nödstopp. Det är inte möjligt att återstarta huvudmotor utan att nödstoppet har återställts.
 • Siren för att varna personal på däck finns. Sirenen styrs av operatören vid operatörsplatsen och från eldledning.
 • Beräkningsenhet för V0-radar skall tillfälligt kunna placeras i kupolen.
 • Sidriktvinkelmottagare fungerar även vid fjärrstyrning.

Benämningar på 40 mm apjäs m/1948:

Bofors beteckning Innebörd SAK SkeppsAutomatKanon S48, S52, S56 etc S = Sverige, 48, 52, 56 etc. anger leveransår till flottan SAK 40 L/70 A eller SAK 40 L/70-350 A = Fjärr- och närstyrd SAK 40 L/70 E eller SAK 40 L/70-600 När- och fjärrstyrd, eldhast 330 skott/min, "Balderiserad" och med 99-skottsmagasin finns ej i svenska försvaret SAK 40 L/70 F eller TRINITY Pjäsen har plastkupol med 57 Mk2-design och förekommer bl.a. på Brasilianska flottans Niteroi-klass fregatter. Pjäsen har ej anskaffats till svenska fartyg 40 mm apjäs m/48 olika varianter benämns av försvarsmakten och FMV med bokstavskombinationer: A eller D Bofors beteckning SAK 40 S48, S52, S51 Huvudspänning 110 VDC B Bofors beteckning SAK 40 S48 Huvudspänning 220 VDC C, E, F eller H Bofors beteckningar SAK 40 S56B, SAK 40 S53, SAK 40 S54 och SAK 40 S54B Huvudspänning 440 VAC 60 Hz G eller K Bofors beteckning SAK 40 S 55 Huvudspänning 380 VAC 50 Hz EL Elektriskt riktsystem (Endast en prototyppjäs framtagen) Efterföljande bokstäver: T transistoriserat riktsystem P pjäsen är försedd med plastkupol SV sidvinkelmottagare vid HR-platsen GS pjäsen är gyrostabiliserad R pjäsen är försedd med raketställ

-
Eldhastigheten för 40 Mk2 är 240 skott/min

-
40 Mk2 kan inte programmera 3P-ammunition. Dock kan 3P-ammunition skjutas med 40 Mk2 men då enbart med funktionen zonrör

Med vänlig hälsningJessica FranzénFMV – Försvarets materielverk

 

M.a.o. så kan man bl a konstatera att ryktet att HMS Jägaren bara skulle ha fått en ny pjäskupol och fortfarande använda den äldre 40 mm m/48 inte stämmer. Hon har uppenbarligen fått den "nygamla" 40 mm Mk 2, men saknar förstås fortfarande ett sikte eller en eldledningsradar. Vidare kan konstateras att prioritet inte har legat på ökade pjäsprestanda när man renoverade och moderniserade 40 mm pjäserna till version Mk 2, utan mer på ökad livslängd och tillgänglighet, förbättrade möjligheter att verka i varmare och mer saltbemängd miljö, lösa livslängdsproblematiken för kritiska komponenter, samt förbättrad miljö för materiel och personal. Jag förstår varför man haft dessa prioriteringar (tänker på Visborg och användningsförbudet på hennes gamla pjäser), men synd dock att pjästypen inte kan programmera 3P ammunition.

 

Om pjäsen på HMS Jägaren blir tillgänglig så att säga när hon tas ur tjänst om ett par tre år och det samtidigt även finns fyra utbytespjäser (om nu inte tre av dessa redan sålts till den finska marinen för användning på deras nya minjaktfartyg), så borde man väl även kunna ersätta de äldre m/48 pjäserna på Kalmar och Göteborg när de konverteras till vedettbåtar? Sen kan jag inte låta bli att undra - om Jägaren saknar sikte eller eldledningsradar och det inte heller finns något sikte i själva pjäsen - hur styrdes Mk 4 pjäsen under proven?

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Sen kan jag inte låta bli att undra - om Jägaren saknar sikte eller eldledningsradar och det inte heller finns något sikte i själva pjäsen - hur styrdes Mk 4 pjäsen under proven?

 

Kvalificerad gissning är att man riktade pjäsen manuellt via eldrörskameran och riktbollen på GLU:n. Denna funktionen används vanligtvis vid service/underhåll eller som reservförfarande...

Link to comment
Share on other sites

Kvalificerad gissning är att man riktade pjäsen manuellt via eldrörskameran och riktbollen på GLU:n. Denna funktionen används vanligtvis vid service/underhåll eller som reservförfarande...

 

Tack för infon PB! Det är ju skönt att höra att det finns reservförfaranden. M.a.o. så kanske inte Mk 4 passar Jägaren så jättebra, men den skulle nog sitta fint på den Gävle- och Kosterklasserna liksom på de nya planerade korvetterna.

 

/Per

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...