Jump to content

Signalnomenklatur för försvarsmakten


Recommended Posts

Hej,

 

Är ute efter signalnomenklatur för försvarsmakten. Alltså vad betyder och vad förväntas det vid vissa ordrar/kommandon via radio. Inte om de ska gå på svenska eller engelska.

 

T.ex. vid övning fick vi i plutonen per radio en uppmaning från komp. staben att leverera styrkebesked. Då började vi diskutera på vad som skulle finnas med i det beskedet. Men oavsett vad vi kom fram till så måste det finnas någon typ av standard för detta i försvarsmakten.

 

Jag har läst sambandsreglementet för telefoni, men det finns inte där i.

 

Så, några idéer och tips?

Link to comment
Share on other sites

Höftar lite, men styrkebesked, är det samma sak som Stridsvärdesrapport? Dvs PeDARS?

 

Pe = Personal

D = Drivmedel

A = Ammunition

R = Rep Fordon, Rep mtrl

S = Stridsvärde

 

Om det är den, så finns den högst sannolikt som bilaga i din Stående Kompani Order alt. Stående Stabs Order.

 

Annat kul som batstab vill ha in från kompstab (som vill ha in från plut) är FORS-rapport.

 

Men jag kanske har missförstått frågan :p

Link to comment
Share on other sites

FORS

F = Förbandets position

O = Orientering om motståndaren

R = Redogörelse för genomförd, pågående och planerad verksamhet

S = Slutsater av chefen

 

Fler rapporter: 7S, Lägesrapport (situation report, SITREP).

Link to comment
Share on other sites

Tack för input.

 

Min tanke var att det någonstans i försvarsmakten borde finnas en lista med alla dessa kommandon, vad de betyder och vad som förväntas av mottagaren. Ett reglemente, som försvaret annars är så glada för att sammanställa och ge ut på andra områden.

Link to comment
Share on other sites

Tack för input.

 

Min tanke var att det någonstans i försvarsmakten borde finnas en lista med alla dessa kommandon, vad de betyder och vad som förväntas av mottagaren. Ett reglemente, som försvaret annars är så glada för att sammanställa och ge ut på andra områden.

Det finns i kapitel 4 Rapportering i Markstridsreglemente 1:3 Orderhandbok (Förhandsutgåva). Hur de används i ditt förband bör som tidigare nämnts framgå av era (stående) order.

Link to comment
Share on other sites

Tack för input.

 

Min tanke var att det någonstans i försvarsmakten borde finnas en lista med alla dessa kommandon, vad de betyder och vad som förväntas av mottagaren. Ett reglemente, som försvaret annars är så glada för att sammanställa och ge ut på andra områden.

Det finns i kapitel 4 Rapportering i Markstridsreglemente 1:3 Orderhandbok (Förhandsutgåva). Hur de används i ditt förband bör som tidigare nämnts framgå av era (stående) order.

 

Tack, det är nog den jag är ute efter. Hur kommer jag över den, om det är en förhandsutgåva kanske den inte finns att beställa?

 

Stående order, nja, vi pratar om ett ganska nytt kompani som troligen inte har hunnit med att komma så långt i arbetet. Jag hamnar nog som plutonssignalist så det var lite därför som jag är ute efter detta. Så jag inte står helt handfallen och frågande, hela tiden....

Link to comment
Share on other sites

PEDARS är en sådan där grej alla grupp och plutonchefer borde ha på sin lilla ordermall :)

Även alla signalister borde ha den på sitt lilla inplastade papper, De minskar risken för att en helt galen Pedars sänds/tas emot. De känns dessutom inte särskilt bra att ta emot något utan att riktigt veta vad.
Link to comment
Share on other sites

Signalisten vet ibland bättre än den som står och gapar åt honom (hen-förbud råder, se §11). Därför är det bra om signalisten har rapportformaten och kan ställa motfrågor vid dålig kommunikation.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Signalisten är högre chefs främsta försvar mot "ööööööööhhhhhhhhh! Alpha.....öööööhhhhhhhhh! I STRID! UPK XX! FIENDER DÄR BORTA! ANDERSSON! SKJUT DOM! Öööööööööhhhhh! Klart slut." När chefen konar och behöver göra sju saker samtidigt är det signalistens jobb att låta högre och sidoförband veta när, var hur. Ett enkelt "XX, Sammanstöt/TIC! Out!" medan chefen löser ut den initiala stridsledningen är guld värt för högre chef som direkt kan spola upp QRU/lägga om stridsplan.

 

/Lewwo, som spenderade en stor del av vpl att hos högre chef förbanna alla lägre chefer som inte lärt sig "tänk, tryck, tala".

Edited by 903Lew
Link to comment
Share on other sites

Kan iofs tycka att det Anders säger inte går stick i stäv med vad det ni andra säger, chefen kan ju bara ge en "sänd att vi har stridskontakt"-order :)

Konar chefen rejält och glömmer radion helt, är de bra om signalisten har eget huvud. när de gäller medelande typ PEDARS är de bra om signalisten ser lite vad som är rutin och vad som nog vakthavande bör ta direkt. Något glömt i medelandet.

Samma sak när man får ett halvdussin medelande som skall ut, då kanske inte den ordning de ligger i är den ordningen de skall skickas i.

Link to comment
Share on other sites

Jag antar att du inte är signalist eller har varit.

Jag observerar att du har förutfattade åsikter, vilket tex kan menligt inverka på signalering. Visst är det bra med kunniga signalister, visst är det bra att vara samkörd med "trafikanterna", men det är obra att ändra, rätta, justera etc på egen hand.

Link to comment
Share on other sites

Kan iofs tycka att det Anders säger inte går stick i stäv med vad det ni andra säger, chefen kan ju bara ge en "sänd att vi har stridskontakt"-order :)

Konar chefen rejält och glömmer radion helt, är de bra om signalisten har eget huvud. när de gäller medelande typ PEDARS är de bra om signalisten ser lite vad som är rutin och vad som nog vakthavande bör ta direkt. Något glömt i medelandet.

Samma sak när man får ett halvdussin medelande som skall ut, då kanske inte den ordning de ligger i är den ordningen de skall skickas i.

Vänta nu, menar du att chefen skall säga exakt vad signalisten ska säga? Är det det "vanliga" sättet att jobba på? Är inte det lite dumt att binda upp två pers för signalering vilken ger att ingen stridsleder?

Link to comment
Share on other sites

Kan iofs tycka att det Anders säger inte går stick i stäv med vad det ni andra säger, chefen kan ju bara ge en "sänd att vi har stridskontakt"-order :)

Konar chefen rejält och glömmer radion helt, är de bra om signalisten har eget huvud. när de gäller medelande typ PEDARS är de bra om signalisten ser lite vad som är rutin och vad som nog vakthavande bör ta direkt. Något glömt i medelandet.

Samma sak när man får ett halvdussin medelande som skall ut, då kanske inte den ordning de ligger i är den ordningen de skall skickas i.

Vänta nu, menar du att chefen skall säga exakt vad signalisten ska säga? Är det det "vanliga" sättet att jobba på? Är inte det lite dumt att binda upp två pers för signalering vilken ger att ingen stridsleder?

konar helt, alltså inte säger något alls till signalisten. I värsta fall övergår till att bli "skyttesoldat". för att göra ett vettigt jobb utan detaljreglering behöver ju signalisten veta vad han eller hon förväntas sända iväg.
Link to comment
Share on other sites

I de få telefonistceller som fortfarande belamrar innandömet innanför mitt kranium var just det som nämnts ett av skälen till att man överhuvudtaget har telefonister och signalister.

 

Nämligen för att befälet skulle få tillfälle att leda sin personal istället för att ständigt leva i bruset av totalt irrelevant information, förvisso uppblandad med guldkornen som han/hon behövde hantera med skyndsamhet. Just därför var och är en god telefonist/signalist ett befäls bäste vän (och livvakt ibland).

Denne kan nämligen på eget bevåg både sända och ta emot signaltrafik samtidigt som telefonisten kan påpeka för sitt befäl när delar av det där bruset börjar visa upp vissa mönster e t c.

Det kräver utbildning, erfarenhet och en viss fallenhet.

 

Vare sig en signalist eller en telefonist är ett kolli med radioansvar (även om omvärldsuppfattningen ibland kan bli lite eftersatt i terrängen/stabstältet).

 

Värre än att avdela en telefonist är dock att stridsleda och samtidigt leva i bruset under ett flertal bataljardnät...en intressant övning med radiokopplade comtacs förresten.

Du hör inte ett skit av vad Kalle som står en halvmeter från dig säger. Däremot tar dina örongångar ofelbart emot vartenda meddelande som sänds över radion samtidigt, oavsett dess relevans.

 

Sen är det trevligt att sova någon gång under dygnet också.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Kan iofs tycka att det Anders säger inte går stick i stäv med vad det ni andra säger, chefen kan ju bara ge en "sänd att vi har stridskontakt"-order :)

Konar chefen rejält och glömmer radion helt, är de bra om signalisten har eget huvud. när de gäller medelande typ PEDARS är de bra om signalisten ser lite vad som är rutin och vad som nog vakthavande bör ta direkt. Något glömt i medelandet.

Samma sak när man får ett halvdussin medelande som skall ut, då kanske inte den ordning de ligger i är den ordningen de skall skickas i.

Vänta nu, menar du att chefen skall säga exakt vad signalisten ska säga? Är det det "vanliga" sättet att jobba på? Är inte det lite dumt att binda upp två pers för signalering vilken ger att ingen stridsleder?

konar helt, alltså inte säger något alls till signalisten. I värsta fall övergår till att bli "skyttesoldat". för att göra ett vettigt jobb utan detaljreglering behöver ju signalisten veta vad han eller hon förväntas sända iväg.

Ja men i de lägen där chefen inte konar skall chefen alltså antingen diktera radiotrafik till signalisten alternativt alltid prata själv? Du är mao lärd att chefen i stridskontakt först börjar instruera signalisten vad vederbörande skall säga för att sedan börja leda striden och inte bara ryta till signalisten "meddela stab/kompani/bataljon att vi är i strid vid K (om nu inte signalisten vad var de är)" för att sedan börja leda striden?

 

Jag tycker det låter jättekonstigt, nu är jag inte grundutbildad i skytte och satt själv alltid uppkopplad i radion så det var jag som sände men jag slapp å andra sidan bära radio och hade min grupp inkopplad på lokaltelefon så det var ganska enkelt att initialt leda den och sedan meddela att man var i strid för att få större tillgång till nätet och för att orientera högre chef om man var plutonchef, annars löste plutonchefen den delen.

Link to comment
Share on other sites

Här skiljer sig olika förband väldigt mycket. I pansar och mekskytte med telehjälmar sköter befälet snacket på egen hand och signalisten blir något av en tekniker/handläggare. För andra förband med andra systemlösningar (tex jägartjänst) är kraven på signalisten större. Denne ska då ganska självständigt kunna stå för signaleringen med endast ringa styrning från befäl.

Link to comment
Share on other sites

@Krook, det väl lite så jag tänkte, att jag i en tånk sköter signalerandet är en sak, jag behöver inte springa runt så mycket för att sköta striden. En skyttechef däremot måste det spontant vara bättre att chefen sköter striden och ger signalisten uppgift att signalera, men det verkar ju inte vara så.

Link to comment
Share on other sites

Varje drillad signalist drar iväg stridskontakt osv. direkt. Det är inget som chefen skall behöva bry sig om, dock kan han kontrollera att så har skett. När chefen har krigat en stund och bestämt sig för vad han tänker syssla med är en FORS lämplig för att orientera högre chef och sidoförband med hans göremål, och hur han tänker lösa striden. Efter högre chef mottagit en FORS bör det hända saker lite överallt, och signalisten lär få ruggigt mycket info att sålla. Då är det viktigt att signalisten vidarebefordrar viktigt info, ex. att sidoförband skickar QRF för att understödja, eller att Kalle tappat all 7.62 och förbandet omgående bör dra sig ur striden. Att skicka vidare grannkompaniets PEDARS till chefen är inte prioriterat vid ovanstående situation.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...