Jump to content

Hot mot Sverige?


Recommended Posts

Behöver vi använda marin- och fygstridskrafter är det troligtvis redan för sent. (Vem skall ge eldtillstånd och verkligen våga öppna eld innan det är för sent?) Ett ev. hot måste avvärjas på ett politiskt plan och genom att inte försätta oss i en ofördelaktig sits, t.ex. genom att upprätthålla en trovärdig och övergripande försvarsförmåga.

 

samma sak kan sägas om ett värnpliktsförsvar. vem skall ge mob ordern. Den skulle ju ta längre tid att verkställa. De kan bli lite som Norge 9:e April 1940. Ett trovärdig försvar kan inte bygga på att vi har månader att förbereda oss på.
Link to comment
Share on other sites

I den offentliga debatten hette det ända fram till för fem-sex år sedan att Rysslands hela försvar var omodernt, sönderrostat, oövat och bestod av diverse hel- eller halvtrasig kalla kriget-utrustning. De hade enigt en närmast rörande enig svensk säkerhetspolitisk och MÖP-expertis inte ens förmågan att föra krig överhuvudtaget.

 

Ingenstans har det sedan dess rapporterats om massiva upprustningar. De tillskott till budgeten ryska försvaret fått har enligt samma offentiga svenska debatt varit "försumbara", och kunnat förklaras med rubelns klena värde, inflationsuppräkning för underhållsbehov, behovet att upprätthålla status quo etc.

 

Nu har så Ryssland helt plötsligt och från ingenstans en armé så massiv och kraftfull att inte ens det gamla invasionsförsvarets 850 000 man skulle ha en minsta chans. Att rusta ens det minsta lilla är inte lönt överhuvudtaget.

 

Någon måste skämta med mig, eller så är, eller har Sverige varit, utsatt för en till högförräderi gränsande desinformationskampanj i något skede. Hur kunde Rysslands stridskrafter plötsligt förvandlas från kraftlös rosthög till oövervinnelig supermakt utan att ens utöka försvarsbudgeten?

 

Eller ligger svaret i betraktarens ögon?

Edited by Unicorn
Link to comment
Share on other sites

Jag tror, Unicorn, att sanningen ligger någonstans mitt emellan.

Kalla krigets sovjetiska krigsmakt var en koloss och ett under av ineffektivitet. Man hade vissa spets(inte bara naz)förband och spetsförmågor, men stora delar var värnpliktsförband som förmodligen inte hade mycket att komma med i jämförelse ens med våra sorgligaste beredskapsförband när det gällde utrustning och träning.

Vad som hänt är att man bantat bort dödköttet och nu håller på att reformera sin militär till något som mer liknar västlig modell. Man lägger mycket pengar på inköp av ny utrustning och uppsättandet av förband. Inte lika mycket pengar som under kalla kriget, men budgeten är fortfarande med västliga mått mätt stor.

 

Jag tror inte heller att Ryssen kommer att invadera oss, för att de kan. Men jag tror att ett svagt svenskt försvar - inte bara militärt, utan dålig beredskap över hela linjen, civilt, polisiärt, militärt, politiskt - öppnar för att Sverige kan användas som språngbräda för operationer riktade mot våra grannländer (inte nödvändigtvis bara Ryssland) - alternativt PÅSTÅS användas som språngbräda.

Vilka som dessutom räknas som "terrorister" idag är ju ganska så flytande. Vi anser t.ex att OFOG är mest ett ofog, men inget som kräver någon större insats från något håll. Vi MÖP'ar tycker ju dessutom att OFOG borde rikta sin verksamhet österut om de vill arbeta för fred, så Ryssland ju har betydligt större övningar än de vi kan uppbringa. Men kanske ska vi vara tacksamma för att OFOG förmodligen är nyttiga idioter i östs tjänst - för om de skulle angripa en rysk militärövning skulle det med pravda-retorik förmodligen heta att svenska terrorister angripit ryska soldater. Man har via effektivt underrättelsearbete ringat in OFOG´s träningsanläggning på Östermalm i Stockholm, och kommer, om inga åtgärder vidtas från svenskt håll inom 48 timmar inleda ett anfall med kryssningsrobotar. Nåja, kanske inte ens ryssen skulle slå till med kryssningsrobotar mot OFOG - men om man byter ut OFOG mot georgiska nationalister eller något annat..

 

Ryska intressen har ju redan varit föremål för angrepp på svenskt territorium. Arctic Sea ska ju ha attackerats och kapats på svenskt vatten. Om det är sant eller bara påhittat är egentligen ovidkommande - vi kan inte visa att det INTE har hänt, och det är inte så svårt att visa att våra resurser för att övervaka våra egna vatten är skrämmande små!

 

Dessutom ger en stark försvarsmakt också politikerna råg i ryggen att kunna säga ifrån i utrikespolitiska frågor. Det är ju inte någon hemlighet att det fortfarande är den starkaste killen på skolgården som får sin vilja fram, men är man bara tillräckligt stark så blir man i alla fall inte utnyttjad.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Behöver vi använda marin- och fygstridskrafter är det troligtvis redan för sent. (Vem skall ge eldtillstånd och verkligen våga öppna eld innan det är för sent?) Ett ev. hot måste avvärjas på ett politiskt plan och genom att inte försätta oss i en ofördelaktig sits, t.ex. genom att upprätthålla en trovärdig och övergripande försvarsförmåga.

 

samma sak kan sägas om ett värnpliktsförsvar. vem skall ge mob ordern. Den skulle ju ta längre tid att verkställa. De kan bli lite som Norge 9:e April 1940. Ett trovärdig försvar kan inte bygga på att vi har månader att förbereda oss på.

 

Grejjen med ett ordentligt värnpliktsförsvar är att då har vi ca 40.000 inneliggande värnpliktiga, samt (som vi hade förr) 100.000 hemvärnsmän som bara har några timmars beredskap. Så vi har alltså 140.000 man omedelbart gripbara och utrustade medan resten kan påbörja sin mobilisering, så det är verkligen inga månader det handlar om.

Link to comment
Share on other sites

Det är allmännt kännt för de som tycker historia är kul att Ryssland alltid, och då menar jag alltid, bedömms antingen ha en helt värdelös krigsmakt. Eller en krigamakt som är ostoppbar. Det är unikt rysskt att det alltid varit så genom historien. Det är så vedertaget och ett så intressant fenomen att det finns ett axiom om det som lyder. Ryssland är aldrig så starkt som man tror när man tror dom är starka och aldrig så svaga som man tror när dom är veka.

 

 

Sen ger tråden massor av exempel på ett av historiens vanligaste misstag när det gäller säkerhetspolitik och det är spegeltänkande. Det är när man analyserar risken mot sig själv genom applicera sitt eget tänkande på den fiende man skall analysera. Det är övertydligt i historien hur försök att analysera på det sättet är meningslöst, ditt utfall blir noll. Ditt utfall blir betydligt bättre om du helt enkelt endast utgår från vad som är möjligt resursmässigt och struntar i hur fantasifullt motivet än känns för din del, du har oftare rätt om du tänker så. Bäst är givetvis om du kan kliva ur ditt eget tänkande. Men det känns för de flesta än mer fantasifullt, men om man klarar det så får man ännu bättre utfall.

 

Tänk till exempel på saker som att Ryssland besätter Gotland för att förhindra att Sverige bombar VitRyssland. Absurt eller hur? Men historiskt som det visat sig en mer trolig krigsanleding än alla andra idéer. Tanken på varför Ryssarna faktiskt på något konstigt sätt var genuint rädda för att Sverige skulle bomba deras allierades infrastruktur kan kännas absurd. Men historiskt är det mycket vanligare att det är så här, först skulle vi tro det var ett osant svepskäl att ta Gotland, men sen skulle historien visa att de genuint var rädda och faktiskt trodde vi tänkte bomba. Häng nu inte upp er på mitt exempel, jag vill bara illustrera att detta är vanligaste krigsorsaken och en som ingen kunnat tänka på hittils i tråden eftersom vi lider av spegeltänkande.

 

Flera fantasifulla exemepel i korthet. Sverigedemokraterna får egen majoritet och beslutar att Åland skall vara svenskt. Eller Vänstern får egen majoritet efter nån svensk politisk jätteskandal där Reinfelt och borgarna och Sossarna visade sig ha bankkonton i Västindien dit de alla stulit skattepengar. Och vänsterpartiet i sin egna majoritet gör att Sverige bombar estland som är för natovänliga. Alla dessa som ni säkert tycker löjliga teorier är i sin form mer troliga rent historiskt än de tidigare i tråden. Det som känns absurt i tiden man lever i är överaskande ofta realitet några år senare om man studerar historia. Det kan givetvis slå åt andra hållet också, såsom att berlinmuren föll och Sovjet sluta existera helt utan någon blodsutgjutelse vilket känndes helt absurt innan det hände. Men nu fokuserar vi ju på farorna i denna tråd, men man blir lika överaskad åt det positiva hållet.

Edited by Pal
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Historien fungera oftast så att vi som tittar på den idag, många gånger funderar över hur korkade man var som handlade på ett visst sätt då! Det är lätt att vara efterklok!

 

 

Tidigare har vi släppt ut gifter som man då trodde var ofarligt, givit havande kvinnor mediciner som gjort deras barn handikappade, osv. det finns ingen ände på de dumheter vi tidigare hittat på.

 

Vad är det som man gör idag som om 20 år kommer skratta åt eller tycka hur korkade man var då!

 

På 20 talet var devisen aldrig mer krig, första världskriget satte sina spår, 10 år senare utbröt ett nytt krig som var 100 gånger värre än första världskriget. Om man på sent 30 tal skulle komma på iden att vi måste förstärka försvaret mot Norge ifall Hitler Tyskland skulle ta Norge och eventuellt fortsätta in i Sverige skulle man förpassas till mentalsjukhus iförd passande tröja.

 

Tyvärr är det får få som erkänner att vår kristall kula är en bluff och att framtiden är som alltid oviss och kräver en handlings frihet för att hantera det oväntade.

 

Applicerat på försvaret. Borde vi ha ett försvar som är betydligt bättre än i dag. Men nödvändigt vis inte jättemycket dyrare. Vi behöver nyttja pengarna bättre och skära bort det onödiga som inte tillför försvarseffekt.

Link to comment
Share on other sites

Historien fungera oftast så att vi som tittar på den idag, många gånger funderar över hur korkade man var som handlade på ett visst sätt då! Det är lätt att vara efterklok!

 

 

Tidigare har vi släppt ut gifter som man då trodde var ofarligt, givit havande kvinnor mediciner som gjort deras barn handikappade, osv. det finns ingen ände på de dumheter vi tidigare hittat på.

 

Vad är det som man gör idag som om 20 år kommer skratta åt eller tycka hur korkade man var då!

 

På 20 talet var devisen aldrig mer krig, första världskriget satte sina spår, 10 år senare utbröt ett nytt krig som var 100 gånger värre än första världskriget. Om man på sent 30 tal skulle komma på iden att vi måste förstärka försvaret mot Norge ifall Hitler Tyskland skulle ta Norge och eventuellt fortsätta in i Sverige skulle man förpassas till mentalsjukhus iförd passande tröja.

 

Tyvärr är det får få som erkänner att vår kristall kula är en bluff och att framtiden är som alltid oviss och kräver en handlings frihet för att hantera det oväntade.

 

Applicerat på försvaret. Borde vi ha ett försvar som är betydligt bättre än i dag. Men nödvändigt vis inte jättemycket dyrare. Vi behöver nyttja pengarna bättre och skära bort det onödiga som inte tillför försvarseffekt.

Problemet är bara vad ger mest handlingsfrihet för pengarna, sen är faran att man stirrar sig blint på antingen ett vapenslag eller en del av Sverige och glömmer resten.
Link to comment
Share on other sites

Vad som hänt är att man bantat bort dödköttet och nu håller på att reformera sin militär till något som mer liknar västlig modell. Man lägger mycket pengar på inköp av ny utrustning och uppsättandet av förband. Inte lika mycket pengar som under kalla kriget, men budgeten är fortfarande med västliga mått mätt stor.

 

Man har också höjt lönerna rejält, vilket ju också tar en del av de ökande anslagen. Sedan brukar det väl också uppskattas att ungefär 30% av den ryska försvarsbudgeten äts upp av korruption...

Link to comment
Share on other sites

Vad som hänt är att man bantat bort dödköttet och nu håller på att reformera sin militär till något som mer liknar västlig modell. Man lägger mycket pengar på inköp av ny utrustning och uppsättandet av förband. Inte lika mycket pengar som under kalla kriget, men budgeten är fortfarande med västliga mått mätt stor.

 

Man har också höjt lönerna rejält, vilket ju också tar en del av de ökande anslagen. Sedan brukar det väl också uppskattas att ungefär 30% av den ryska försvarsbudgeten äts upp av korruption...

 

Som en överste från Must uttryckte det vid en föredragning inte allt för länge sedan: "Även om vi räknar bort korrumption, så är 23 000 miljarder rubel fantastiskt mycket pengar!" (Ev. löneökningar är inte medräknade i denna pengapåse.)

 

(Edit: Tydligen är inte en vanlig Padda kompatibel... Trots att den varit det tidigare...)

Edited by Rune Frunkh
Link to comment
Share on other sites

Vad som hänt är att man bantat bort dödköttet och nu håller på att reformera sin militär till något som mer liknar västlig modell. Man lägger mycket pengar på inköp av ny utrustning och uppsättandet av förband. Inte lika mycket pengar som under kalla kriget, men budgeten är fortfarande med västliga mått mätt stor.

 

Man har också höjt lönerna rejält, vilket ju också tar en del av de ökande anslagen. Sedan brukar det väl också uppskattas att ungefär 30% av den ryska försvarsbudgeten äts upp av korruption...

 

Som en överste från Must uttryckte det vid en föredragning inte allt för länge sedan: "Även om vi räknar bort korrumption, så är 23 000 miljarder rubel fantastiskt mycket pengar!" (Ev. löneökningar är inte medräknade i denna pengapåse.)

 

(Edit: Tydligen är inte en vanlig Padda kompatibel... Trots att den varit det tidigare...)

 

Hur påverkas korruptionen, när löner höjs, ny utrustning tillförs och man genomför en kraftigt ökad ambitionsnivå på övningar. Jag tror att stoltheten ökar och man börjar tro mer på den verksamhet man är en del av och med det en ökad lojalitet och en minskande korruption, allra helst när man mer börjar utreda och straffa för korruption. Vi får se...

Link to comment
Share on other sites

 

Som en överste från Must uttryckte det vid en föredragning inte allt för länge sedan: "Även om vi räknar bort korrumption, så är 23 000 miljarder rubel fantastiskt mycket pengar!" (Ev. löneökningar är inte medräknade i denna pengapåse.)

 

(Edit: Tydligen är inte en vanlig Padda kompatibel... Trots att den varit det tidigare...)

Sant. Men det är ju inte så att hela detta ökande anslaget går till att köpa vapen, det var det som jag ville påpeka. Även om ökade löner förstås också ökar kapaciteten genom att man får mer motiverad personal. Plus att det ökar rekryteringen, ryssarna har väl också haft stora problem att locka folk till militären, b l a för att lönerna varit så mycket längre än vad man fick civilt.

 

http://russiamil.wordpress.com/2011/04/04/a-quick-summary-of-russian-military-pay-increases/

Link to comment
Share on other sites

Hur påverkas korruptionen, när löner höjs, ny utrustning tillförs och man genomför en kraftigt ökad ambitionsnivå på övningar. Jag tror att stoltheten ökar och man börjar tro mer på den verksamhet man är en del av och med det en ökad lojalitet och en minskande korruption, allra helst när man mer börjar utreda och straffa för korruption. Vi får se...

Det beror väl på. Ökar tillgången på pengar i ett system markant så brukar väl sällan korruptionen minska av sig själv, det ska väl till större systemförändringar för det. Kan man leva på sin lön så minskar ju anledningen till korruption på låg nivå, det är sant, men på hög nivå så....

 

Och sedan så är väl hela det ryska samhället rätt präglat av korruption, det är ju inte bara försvaret. Det verkar ju vara rätt riskfritt att vara korrupt i Ryssland så länge man har rätt vänner, så att säga.... :)

Edited by Andtryggve
Link to comment
Share on other sites

Hur påverkas korruptionen, när löner höjs, ny utrustning tillförs och man genomför en kraftigt ökad ambitionsnivå på övningar. Jag tror att stoltheten ökar och man börjar tro mer på den verksamhet man är en del av och med det en ökad lojalitet och en minskande korruption, allra helst när man mer börjar utreda och straffa för korruption. Vi får se...

Det beror väl på. Ökar tillgången på pengar i ett system markant så brukar väl sällan korruptionen minska av sig själv, det ska väl till större systemförändringar för det. Kan man leva på sin lön så minskar ju anledningen till korruption på låg nivå, det är sant, men på hög nivå så....

 

Och sedan så är väl hela det ryska samhället rätt präglat av korruption, det är ju inte bara försvaret. Det verkar ju vara rätt riskfritt att vara korrupt i Ryssland så länge man har rätt vänner, så att säga.... :)

De med rätt vänner stämmer ju överallt och har förmodligen alltid stämt.
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Ett problem med vårt sätt att se på saker är att vi hela tiden vill tänka i termer krig eller fred, svart eller vitt. En eventuell konflikt med Ryssland behöver inte utgå från något som vi har gjort, den stora faran är om tredje part nyttjar vårt territorium för att slå mot Ryssland, vi kan som nation vara helt omedveten om tredje parts aktioner från vårt territorium och som vi alla vet så finns det en hel del som har ett djupt agg mot våran östra granne. Ryssland har en problem fylld södra gräns.

 

Alla länder har enligt internationell rätt, möjlighet att skydda sina legitima intressen även med militära medel, Lyssnar man på retoriken i artiklar i Rysk press så framstår Sverige på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid att tänka.

 

En eventuell konflikt med Ryssland behöver inte alls vara krigshandlingar, Ryssland kan kalla operationerna fredsbevarande, anti pirat operation, anti terrorist operation och dessutom undvika skada svenska förband så vidare dessa inte angriper ryska styrkor, så fall kan man kalla dessa provokationer för att vi tar ställning för terrorister. Man kan öppet deklarera att man har polisiära mål att neutralisera hot mot eget intressen t ex terror attack mot oljeexporten och att Sverige inte tagit allvarligt på Ryska upplevda säkerhetsproblem.

 

Svenska myndigheters resurser kan anses var otillräckliga och att man måste hjälpa till på Svenskt territorium, och så snart man uppnått målsättningen så kommer man dra sig tillbaka.

 

Rent konkret kanske man tar en hamn säg Slite hamn på Gotland upprättar en skyddszon runt om och nyttjar den som ett bas område för antiterrorist operationer, man bjuder in observatörer och presenterar bevis för nödvändigheten av operationen. Man använder mindre styrkor upp till kanske en luftlandsättningsbrigad för att säkra området.

 

Svenska militära styrkor är så svaga och så få att dessa inte behöver mötas utan kan med olika åtgärder neutraliseras eller hämmas.

 

Vi hävdar militärt angrepp medan Ryssland säger polisiär operation med begränsad målsättning, och omvärlden ser bevis på terrororganisation som opererar från Svenskt territorium mot Ryska legitima intressen och håller med Ryssland.

 

Vi har en situation där vi har en Militär bas av främmande trupp på vårt territorium men det är inget krig eller ens närheten av det. Och vi är för militärt svaga för att fullt ut hävda vårt territorium.

 

 

Tanken med det här är att vi måste se hur andra kan uppleva vår militära svaghet och vilka risker det kan innebära för dem, Ryssland har ett Ryskt perspektiv på sin omvärld, Tyskland har ett Tyskt perspektiv, och USA kanske inte alls bryr sig för deras fokus är flyttad till Stilla Havs området, Europas problem är just det Europas!

vad skulle då krävas enligt dig för att hindra Ryssland. De känns inte som någon bra idé att möta ett väll övat ryskt luftlandsättnings bataljon med ett regimente bestående av folk som knappt sett ett automatkarbin annat än på bild sen värnplikten.

Sverige har alltid saknat två saker som jag inte kan begripa att de fortfarande inte ens funnits på seriösa prov. Först är det attackhelikoptrar: vi hade förmågan att i alla fall någotsånär träna upp våra helikopterpiloter på att använda sina fordon som vapen, i och med att vi hade Hkp 9 med RB, men till och med detta är borta. Sen saknar vi handhållna luftvärnsrobotar. Detta är verkligen fy skam, eftersom att de annars är väldigt utbredda. Ryssland, USA, Nordkorea, ja till och med Polen tillverkar egna varianter. Det skulle inte vara kul för ryss att först få hälften av sina plan nedskjutna av små fjuttar i storleksklass Grg och absolut skitjobbigt om de fallskärmsjägare som når marken måste strida mot en bataljon värnpliktiga med understöd av helikoptrar och strv.

 

Så mina förslag är: åter till vpl av den gamla skolan, gärna med repmånader (jättebra för sysselsättningen, då det bildas massvis med vikarieplatser så att akademiker kan få en fot inne i SIN bransch). Därefter fixar man attackhelikoptrar och bärbara lv-system, samt att man kanske fixar ett artilleri av rimlig storlek.

 

 

Om vi nu går bort från just det scenariet:

Allt för många svenskar utgår från att alla krig startas av den logiska och uppenbara orsaken: erövring. Att ett land vill öka sitt territorium av antingen orsaken att de vill sprida en ideologi eller komma åt naturtillgångar. Och följdaktligen drar de även den inkorrekta slutsatsen att Sverige saknar dessa.

Krig har dock startats för att ena folket. För när ett lands regering hamnar i blåsväder, kan det vara bra att hitta en utomstående fiende. Det ska exempelvis vara orsaken till Falklandskriget på 80-talet och jag har hört att det ska vara en orsak till att Hitler invaderade Sovjet innan han besegrat Storbritannien. I så fall beror det helt på hur hårt järngrepp som Putin kan hålla på sin befolkning. Om folket börjar storma emot honom för mycket, kan han förvandla något nytt land till fienden.

 

Om det börjar att krisa mer med oljan, så kan en invasion av Norge vara aktuell och då är frågan om det inte blir logistiskt enklare att ta Sverige då man väl håller på. Och om inte, så är frågan om vi kan svika norrmännen igen.

 

Det finns även en växande skara ryssar som vill tillbaka till Sovjeteran. Om det skulle bli revolution, så skulle det inte bli ett hot på minst ett årtionde, men då skulle risken finnas för fullskalig invasion.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Historien visar att när kriget kommer så är den angripne ofta helt oförberedd.

Våra politiker anpassar hotbilden efter de ekonomiska ramarna istället för tvärtom.

 

Vi i FM har till uppgift att stå för viljan och kompetensen att försvara landet, och andra får spekulera i hur troligt angreppet är.

Link to comment
Share on other sites

Svensk byrokrati > Rysk korruption i effekt förlust på krigsmakten?
Rysk korruption + rysk byråkrati ger nog större förluster i effektivitet. Ryssland är ett av världens mest korrupta länder och Putin kan ju ha stoppat undan 40 miljarder dollar för egen del, enligt en del bedömare.. I det läget ska det nog mycket till för att korruptionen ska minska. Själv undrar jag om inte denna omfattande korruption (vilket gör att en hel del av intäkterna från gas och olja försvinner ned i privata fickor) faktiskt är ett hot mot Rysslands existens som stat på sikt. Edited by Andtryggve
Link to comment
Share on other sites

Svensk byrokrati > Rysk korruption i effekt förlust på krigsmakten?
Rysk korruption + rysk byråkrati ger nog större förluster i effektivitet. Ryssland är ett av världens mest korrupta länder och Putin kan ju ha stoppat undan 40 miljarder dollar för egen del, enligt en del bedömare.. I det läget ska det nog mycket till för att korruptionen ska minska. Själv undrar jag om inte denna omfattande korruption (vilket gör att en hel del av intäkterna från gas och olja försvinner ned i privata fickor) faktiskt är ett hot mot Rysslands existens som stat på sikt.

ett atllt för starkt eller ett allt för svagt Ryssland kan bli ett hot mot vår säkerhet.
Link to comment
Share on other sites

ett atllt för starkt eller ett allt för svagt Ryssland kan bli ett hot mot vår säkerhet.
Då låter det som om de alltid är ett hot? För när anses Ryssland vara "lagom" starkt? :)

 

Nå, lite mer allvarligt... Ett svagt Ryssland är väl mer av ett hot när det gäller spridning av kriminalitet, eventuellt flyktingströmmar o s v. För ett svagt Ryssland riskerar nog ärligt talat att falla samman om det går riktigt långt. Vill man då börja krig för att hålla samman Ryssland är det nog enklare att fokusera på de oroshärdar som redan finns, även om det väl finns en risk att de skulle vända sig mer västerut. Dock är det nog krasst sett enklare och betydligt mindre riskfyllt för regimen att bomba lite i Kaukasus igen än att gå västerut. Det är nog lättare att sälja in ett sådant krig till den egna befolkningen också, om man ska tänka på sådant.

 

Ryssland har ju dessutom Kina att oroa sig för, de är väl inte alls lika bundis med dem numera som de var för vara några få år sedan. Kineserna har bra mycket mer fart på sin försvarsindustri än vad ryssarna har också.

 

Ett starkt Ryssland kan väl vara ett militärt hot mot oss, absolut, och då tror jag att det är rätt smart av oss att hålla oss bra kompisar med NATO, EU, och resten av världen. Detta eftersom vi är ett litet land och inte realistiskt kan kapprusta med Ryssland, om vi inte ska skaffa egna kärnvapen eller något sådant.

Edited by Andtryggve
Link to comment
Share on other sites

ett atllt för starkt eller ett allt för svagt Ryssland kan bli ett hot mot vår säkerhet.
Då låter det som om de alltid är ett hot? För när anses Ryssland vara "lagom" starkt? :)

 

Nå, lite mer allvarligt... Ett svagt Ryssland är väl mer av ett hot när det gäller spridning av kriminalitet, eventuellt flyktingströmmar o s v. För ett svagt Ryssland riskerar nog ärligt talat att falla samman om det går riktigt långt. Vill man då börja krig för att hålla samman Ryssland är det nog enklare att fokusera på de oroshärdar som redan finns, även om det väl finns en risk att de skulle vända sig mer västerut. Dock är det nog krasst sett enklare och betydligt mindre riskfyllt för regimen att bomba lite i Kaukasus igen än att gå västerut. Det är nog lättare att sälja in ett sådant krig till den egna befolkningen också, om man ska tänka på sådant.

 

Ryssland har ju dessutom Kina att oroa sig för, de är väl inte alls lika bundis med dem numera som de var för vara några få år sedan. Kineserna har bra mycket mer fart på sin försvarsindustri än vad ryssarna har också.

 

Ett starkt Ryssland kan väl vara ett militärt hot mot oss, absolut, och då tror jag att det är rätt smart av oss att hålla oss bra kompisar med NATO, EU, och resten av världen. Detta eftersom vi är ett litet land och inte realistiskt kan kapprusta med Ryssland, om vi inte ska skaffa egna kärnvapen eller något sådant.

 

Lite är Ryssland konstant hot, vilket land skulle annars ?

bryter ryssland samman och de hela eskalerar till inbördeskrig vad får dig att tro att den skulle stanna på rätt sida gränsen eller om någon av fraktionerna har återupprättande av sovjet på agendan blir de snabbt jobbigt även om viljan är större än förmågan. Geografi kunskaperna kanske inte alltid är de bästa i den typen av grupperingar.

Link to comment
Share on other sites

ett atllt för starkt eller ett allt för svagt Ryssland kan bli ett hot mot vår säkerhet.
Då låter det som om de alltid är ett hot? För när anses Ryssland vara "lagom" starkt? :)

 

Nå, lite mer allvarligt... Ett svagt Ryssland är väl mer av ett hot när det gäller spridning av kriminalitet, eventuellt flyktingströmmar o s v. För ett svagt Ryssland riskerar nog ärligt talat att falla samman om det går riktigt långt. Vill man då börja krig för att hålla samman Ryssland är det nog enklare att fokusera på de oroshärdar som redan finns, även om det väl finns en risk att de skulle vända sig mer västerut. Dock är det nog krasst sett enklare och betydligt mindre riskfyllt för regimen att bomba lite i Kaukasus igen än att gå västerut. Det är nog lättare att sälja in ett sådant krig till den egna befolkningen också, om man ska tänka på sådant.

 

Ryssland har ju dessutom Kina att oroa sig för, de är väl inte alls lika bundis med dem numera som de var för vara några få år sedan. Kineserna har bra mycket mer fart på sin försvarsindustri än vad ryssarna har också.

 

Ett starkt Ryssland kan väl vara ett militärt hot mot oss, absolut, och då tror jag att det är rätt smart av oss att hålla oss bra kompisar med NATO, EU, och resten av världen. Detta eftersom vi är ett litet land och inte realistiskt kan kapprusta med Ryssland, om vi inte ska skaffa egna kärnvapen eller något sådant.

 

Nu skriver jag utan att egentligen ha en aning men är det verkligen så att det är lättare att sälja ett krig nere i Kaukasus igen? Det har ju varit några nu och de har inte varit så populära, speciellt inte Tjetjenien. Hade det kanske varit lättare att slå mot baltiska länder eller Sverige vilka inte är så bra rustade. Det kan ju vara för att ena folket. Det torde inte vara så svårt att slå varken ett baltiskt land eller Sverige för ryssarna och det är ett nytt grepp istället för Kaukasus.

Bara en tanke.

Link to comment
Share on other sites

Grejjen med ett ordentligt värnpliktsförsvar är att då har vi ca 40.000 inneliggande värnpliktiga, samt (som vi hade förr) 100.000 hemvärnsmän som bara har några timmars beredskap. Så vi har alltså 140.000 man omedelbart gripbara och utrustade medan resten kan påbörja sin mobilisering, så det är verkligen inga månader det handlar om.

 

Det fanns nog ett och annat hemvärnsförband som kunde bemanna värnkanoner och kanske t.o.m. någon KA-pjäs men mestadels klarade hemvärnet nog bara av att försvåra div sabotageverksamhet, vackert så men dagens hemvärn är mycket bättre och börjar bli användbart infanteri.

 

Det var bara en mindre del av de värnpliktiga som var fullt utbildade och mängden varierade över året.

 

Ursprungsidén var vad jag vet att det alltid skulle finnas en gripbar reserv av nästan färdigutbildade eller större repövningar men den idén vart för dyr att upprätthålla på typ 1960 talet.

 

Det enklaste sättet för ett värnpliktsförsvar att ha god beredskap är 12 månaders utbildning följt av 12 månaders beredskap men det skulle bli oerhört dyrt samhällsekonomiskt i form av förlorad arbetstid och ringa populärt. Sådant fungerar bara i fria länder under stort konstant hot som Israel eller diktaturer där ledningen skiter i kostnaden eller har det som ett verktyg för förtryck.

Link to comment
Share on other sites

Lite är Ryssland konstant hot, vilket land skulle annars ?

Om jag ska spåna lite....

I vårt närområde har väl Tyskland en tradition att ta till våld, speciellt om de ser sin energiförsörjning hotad. Visst är det minst sagt osannolikt som det är nu, absolut, men om Euron bryter ihop, och EU krashar, och länderna blir osams igen så...

 

USA är ju ett land som knappast tvekar att ta till militärt våld för att få sin vilja fram, speciellt om det kanske rör naturtillgångar i Arktis...Extremt osannolikt som situationen är idag och i den nära framtiden!. Mer osannolikt än att Ryssland skulle vilja ockupera Gotland? Vete tusan....

 

bryter ryssland samman och de hela eskalerar till inbördeskrig vad får dig att tro att den skulle stanna på rätt sida gränsen eller om någon av fraktionerna har återupprättande av sovjet på agendan blir de snabbt jobbigt även om viljan är större än förmågan. Geografi kunskaperna kanske inte alltid är de bästa i den typen av grupperingar.

 

Bryter Ryssland samman i inbördeskrig så vet man ju inte riktigt vad som händer, det är sant Det stora hotet blir nog då flyktingströmmar och likande. Att fraktioner skulle attackera grannländer är väl möjligt, men om de skulle vinna något på det... Nja... Geografikunskaperna i Ryssland är nog inte mycket sämre än här i Sverige, skulle jag tro.

 

EDIT: stavning.

Edited by Andtryggve
Link to comment
Share on other sites

Nu skriver jag utan att egentligen ha en aning men är det verkligen så att det är lättare att sälja ett krig nere i Kaukasus igen? Det har ju varit några nu och de har inte varit så populära, speciellt inte Tjetjenien. Hade det kanske varit lättare att slå mot baltiska länder eller Sverige vilka inte är så bra rustade. Det kan ju vara för att ena folket. Det torde inte vara så svårt att slå varken ett baltiskt land eller Sverige för ryssarna och det är ett nytt grepp istället för Kaukasus.Bara en tanke.

 

De baltiska länderna har inte mycket till miliär, det är ju helt sant. Men de baltiska länderna är ju fullvärdiga medlemmar i NATO, och en attack mot dem leder troligen till krig med NATO. Ryssarna kanske attackerar om de tror att NATO står i begrepp att angripa dem militärt, och anser att anfall är bästa försvar, men att de skulle vara villiga att riskera ett kärnvapenkrig för att ena landet känns inte så troligt.

 

Sverige är inte fullvärdig NATO-medlem, men ett angrepp mot Sverige skulle med stor sannolikhet ändå leda till en tämligen kylig stuation med NATO och EU, och det i Östersjön,. vilket en stor del av Rysslands oljeexport går igenom. Det finns nog vissa risker med ett sådant agerande också för rysk del.

 

Jämför sedan detta med Kaukasus, som omvärlden inte byr sig mycket om... Plus att ryssarnas attityd/syn mot en del av folkgrupperna i området är rätt rasistisk. Jag stötte själv på det hos en del ryska kollgor som jag har arbetat med, jag blev nästan lite förskräckt. Att sälja in ett nytt krig där är nog ändå lättare än att gå till angrepp i väst.

Man kan säkert dessutom väva in lite "krig mot terrorn" i det hela också för att minska kritiken från väst..

 

 

Mina två ören i form av spånande.... :)

Edited by Andtryggve
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Problemet med Ryssland är att de tänker försvara sina 'intressen' med militär makt. Vad slingrar sig igenom Östersjön? Och från vilken plattform försvarar man det intresset lättast? 0:)

 

Nej, vårt försvar är ett halvskämt. Inget luftvärn och inga attackhelikoptrar bland annat. Skulle vi behöva försvara oss mot en kvalificerad fiende är vi rökta, så inihelvete. Tur att iaf. FM har börjat vakna. Nu måste de bara få politikerna att fatta bristerna, och vart det är prioriterat att placera dessa förmågor...

Link to comment
Share on other sites

Grejjen med ett ordentligt värnpliktsförsvar är att då har vi ca 40.000 inneliggande värnpliktiga, samt (som vi hade förr) 100.000 hemvärnsmän som bara har några timmars beredskap. Så vi har alltså 140.000 man omedelbart gripbara och utrustade medan resten kan påbörja sin mobilisering, så det är verkligen inga månader det handlar om.

 

Det fanns nog ett och annat hemvärnsförband som kunde bemanna värnkanoner och kanske t.o.m. någon KA-pjäs men mestadels klarade hemvärnet nog bara av att försvåra div sabotageverksamhet, vackert så men dagens hemvärn är mycket bättre och börjar bli användbart infanteri.

 

Det var bara en mindre del av de värnpliktiga som var fullt utbildade och mängden varierade över året.

 

Ursprungsidén var vad jag vet att det alltid skulle finnas en gripbar reserv av nästan färdigutbildade eller större repövningar men den idén vart för dyr att upprätthålla på typ 1960 talet.

 

Det enklaste sättet för ett värnpliktsförsvar att ha god beredskap är 12 månaders utbildning följt av 12 månaders beredskap men det skulle bli oerhört dyrt samhällsekonomiskt i form av förlorad arbetstid och ringa populärt. Sådant fungerar bara i fria länder under stort konstant hot som Israel eller diktaturer där ledningen skiter i kostnaden eller har det som ett verktyg för förtryck.

 

Och dagens hemvärn består av vadå, 16.000man? Vilket hjälper mest, 16.000 HV som nästan är fungerande infanteriförband eller 100.000 som står post vid knutpunkter/mobförråd/viktiga samhällsfunktioner?

 

När vi hade 40.000 inneliggande så var inryckningsdatumen olika så att vi alltid hade folk som hade kommit olika långt i utbildningscykeln. På de ställen man hade brister/hål i utbildningscykeln hade man repövningar. Utöver det så fanns det stamanställda underofficerare, officerare och instruktörer.

 

Bara den styrka bestående av de inneliggande, repande och stamanställda hade varit starkare än dagens anställda försvar + HV. Men back in the days fanns det även, utöver de som just då låg inne/arbetade i FM, 100.000 man i HV samt en stor mobiliserbar styrka. På så sätt är ett värnpliktsförsvar väldigt mycket bättre på att försvara ett land än vad ett yrkesförsvar är för samma pengar.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...