Jump to content

Skyddsvaktsinstruktion / utbildning


Recommended Posts

Tja... Instruktionen styrs väl iofs. av objektet.

Utbildningshandboken heter Vakthandboken M7745-784451, eller gjorde åtminstånde det vid senaste omförorndandet jag gjorde kanske jag ska tillägga.

Lagstöd: Skyddslag (2010:305)

 

Edit: Lagstöd kan ju även hämtas ur Lag (1990:217) beroende på skyltning.

 

Edit 2: Vakthandboken var iofs. bara ett komplement till ett utbildningspaket och är bara användbar i vissa delar.

Edited by whamou
Link to comment
Share on other sites

De lagar som gäller är följande:

 

Första delen kallas Envars rätten och gäller alla som bor i Sverige, och beskriver vad vi får göra som civila och när vi är i tjänst som skyddsvakter.

 

Envarsgripande: (RB 24:7 2:a stycket.)

Skyddsvisitation: (PL 19 1:a stycket.)

Beslag: (RB 27:1 och 4)

Nödvärn: (BrB 24:1)

Nöd: (BrB 24:4)

Hjälparens rätt: (BrB 24:5)

 

Det är skyddslagen som gör att vi kan agera som skyddsvakter och då är vi inte längre civila, våra verktyg är helt andra.

Skyddslagen SFS 2010:305 gäller i dagsläget, men under en övergångsperiod så tilllämpas den gamla skyddslagen på gamla skyddsobjekt fram till dessa fått nytt beslut om vara skyddsobjekt, dock längst till utgången av 2014 då övergångsperioden upphör.

Sitter de gamla skyddsobjekts skyltarna uppe så är det troligt att den gamla lagen tilllämpas, men de kan även vara kvarglömda, fråga istället för att bara anta.

 

Det finns ett godkänt utbildningspaket som försvarsmaktens UndSäk tagit fram, detta gäller och inget annat, den finns i form av stencil utskrift och som databaserat utbildnings paket. Båda kan du få från din Utbildningsgrupp, den som ansvarar för skyddsvakts utbildning.

 

Tyvärr finns det en hel del "jag tror" ute på förbanden, sök från rätt källa, kontakta ansvarig på din utbildningsgrupp så får du rätt information direkt.

 

Godkänd skyddsvaktsinstruktör vid Hallandsgruppen

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Fast beslag vid skyddsobjekt görs ju i normalfallet enligt 2010:305 14§ (om det inte föregåtts av ett gripande enligt annan lag).

Rätta mig om jag har fel..

 

Så i trådskaparens anda är väl FFS 2010:5/6/7 mer intresssanta än t.ex. Brb 24:4?

Edited by whamou
Link to comment
Share on other sites

För att kunna agera fullt ut som skyddsvakter så behöver vi även kunna allt som rör Envars rätt, de flesta känner inte till vad det innebär, vad man som vanlig boende här i Sverige kan och får göra enligt lagen. Vi har alla rätt att skydda oss själva mot ett angrepp men vi får inte bruka mer våld än vad situationen kräver (Vilket kan vara svårt när man hotas). Man har även rätt att gripa någon som stjäl vår egendom om vi ser händelsen när den sker.

 

Nöd är det om man tex bryter sig in i en sommarstuga för nå användbar telefon för ringa 112 och larma ambulans till en trafikolycka, inbrott är olagligt men syftet var att rädda liv vid olyckan, då är den normalt olagliga handlingen försvarbar.

 

Envarsrätten är grunden sedan läggs skyddslagen till för oss som är skyddsvakter med allt det innebär, båda är verktyg som vi kan använda i vår tjänsteutövande.

Link to comment
Share on other sites

Mmm... Fast trådskaparen ville ju (som jag tolkar det) veta om det fanns tillgängligt utbildnings-mtrl. och vilket/-a regelverk som styrde tänsteutövandet.

 

Inte vad Gunilla i glasskiosken har för befogenheter invid ett skyddsobjekt/hemma/på konsum, även om det också är bra att veta.

 

Edit: Och givetvis är det som du påpekar också ett av "verktygen i lådan".

Edited by whamou
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Lånar tråden lite grann, tänk er att ni står skyddsvakt vid ett objekt, och ni måste skjuta, först ett varningsskott och sedan verkanseld är det bra eller anus att ta ett steg åt sidan mellan skotten?

Jag har funderat över detta under en tid nu och kan inte dra mig till minnes att det någonsin har diskuterats på alla kurser och utbildningar jag har varit på.

Lessen om det är OT, isåfall så kanske nån snäll moderator kan flytta till lämplig tråd eller PM:a mig så skapar jag en ny, sökte men fann inget som motsvarade min fråga

Link to comment
Share on other sites

3 enkla svar angående förflyttning efter avfyrning:

1. Förbättra eget skydd genom rörelse. (hur ser situationen ut...)

2. Förflyttning till ny ställning för att uppnå bättre verkan/precision i mål

3. Förflyttning till ny ställning för att minimera risken för verkan i objekt bortom mål.

 

 

Övrigt:

Saknar Brb 24:2 Laga befogenhet i utbildningen.

 

Men vad som händer efter ett ingripande är antagligen ointressant, eller?

 

Brb kapitel 24:

"2 § Rymmer den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller som är häktad, anhållen eller annars berövad friheten eller sätter han sig med våld eller hot om våld till motvärn eller gör han på annat sätt motstånd mot någon under vars uppsikt han står, då denne skall hålla honom till ordningen, får det våld brukas som med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att rymningen skall hindras eller ordningen upprätthållas. Detsamma skall gälla, om någon annan än som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant fall.

S2.png Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i övrigt föreskrifter i polislagen (1984:387). Lag (1994:458)."

 

 

 

Yttermera:

För att i extrema fall bruka vapen för att skydda till exempel materiel från åverkan se Brb kapitel 24: §1 Nödvärn. (Ja, lagparagrafen gäller faktiskt inte bara personer, dock bör en viss försiktighet...).

 

Brb Kap. 24:

"1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

S2.png Rätt till nödvärn föreligger mot

  • 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,"

Alltså vore det bra med en viss tydlighet i order från förman vid bevakning/försvar av objekt.

 

Förutsatt att verkanseld mot civilister inte är tillämpligt, ett dåligt exempel vid skarp tjänstgöring vid ett postställe 150m från objekt X:

"X får under inga omständigheter skadas, har du förstått uppgiften?".

 

2 smällar senare är alla ledsna utom kvällspressen.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

I vilket syfte skulle du förflytta dig?

Känns lite som om svaret hänger på det...

 

Om han nu riktar ett vapen, det vapen som fått mig som skyddsvakt att bekämpa honom, scenariot är att; Bosse bärplockare är egentiligen Ture terrorist, Ture är jävligt nervös när han går mot en skyddsvakt, men han tror att överraskning är nyckeln till att slå ut skyddsvakten, han drar vapen och skjuter sekunden efter Bosses kommando: "Halt, eller jag skjuter skarpt!" Sven skyddsvakt har då förflyttat sig ett steg i sida (höger eller vänster beror på hotet), Sven skjuter ett varningsskott, och väntar 1-2 sekunder (så har jag blivit lärd) på att Ture ska rikta sitt vapen i ofarlig riktning eller släppa vapnet, när de 1-2 sekunderna har gått ut, och Ture inte släppt sitt vapen är Ture ett leigitimt mål för Sven.

 

Så min fråga är skall man som post förflytta sig lite i sida under hela förfarandet?

Link to comment
Share on other sites

Som i all verksamhet som innebär att man ska bekämpa något så gäller det att vara rörlig. Det anser jag i varje fall. Anpassa sig till situationen. Betyder det att jag inte blir pucktvå och även kan avge mer välriktad eld så rör jag på mig. Nog att man ska ge buset en chans att ändra sig i sin handling men gör det inte på bekostnad av ditt och eventuell kollegas liv. Rör på dig till skydd om du blir beskjuten. Det är min åsikt. Och tror att ingen kommer slå en på fingrarna för att man gör så.

Link to comment
Share on other sites

Varför ska man förflytta sig, det är situationen som styr inte någon utbildningsmall, använd sunt förnuft så blir det i regel bäst.

 

Om nu Bosse bärplockare blir anropad av skyddsvakt och som svar drar fram ett vapen och riktar detta mot skyddsvakten, då uppstår ett solklart fall av nödvärn och eftersom hotet är att anse som hot mot skyddsvaktens liv och hälsa då är det fullt försvarlig att skjuta verkans eld omgående, önskvärt är att ropa varning först sedan skjuta varningsskott och sist verkans eld, men om nu Bosse bärplockare riktar sitt vapen snabbt så finns inte den tiden då är det verkanseld som gäller. Aldrig i helvetet linjen är passerad.

 

Skyddsvakter bör och ska minst arbeta i par, en agerar säkring och den andra tar samtalet.

Link to comment
Share on other sites

I vilket syfte skulle du förflytta dig?

Känns lite som om svaret hänger på det...

 

Om han nu riktar ett vapen, det vapen som fått mig som skyddsvakt att bekämpa honom, scenariot är att; Bosse bärplockare är egentiligen Ture terrorist, Ture är jävligt nervös när han går mot en skyddsvakt, men han tror att överraskning är nyckeln till att slå ut skyddsvakten, han drar vapen och skjuter sekunden efter Bosses kommando: "Halt, eller jag skjuter skarpt!" Sven skyddsvakt har då förflyttat sig ett steg i sida (höger eller vänster beror på hotet), Sven skjuter ett varningsskott, och väntar 1-2 sekunder (så har jag blivit lärd) på att Ture ska rikta sitt vapen i ofarlig riktning eller släppa vapnet, när de 1-2 sekunderna har gått ut, och Ture inte släppt sitt vapen är Ture ett leigitimt mål för Sven.

 

Så min fråga är skall man som post förflytta sig lite i sida under hela förfarandet?

 

Precis som Charlie Spartan påpekar är det ju tveksamt om man skulle vilja skänka bort tiden för varningsskott till buset. Pratar vi skjutvapen som riktas mot skyddsvakten (åtminstånde mig) är nog vekanseld det enda som gäller (före eller efter intagande av skyddsställning).

 

 

Jag förutsatte någonstans att det inte var frågan om skjutvapen eftersom du hade tid med både varningsskott och förflyttningar.

Min tanke var väl snarare att du hade en angripare som hastigt närmade sig med brödkavel/kniv/ninja-stav/motsv.

Link to comment
Share on other sites

Här har vi ett exempel från verkligheten, visserligen handlar detta om polisen men berör ändå nödvärn.

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/polisen-nekar-till-brott_7546510.svd

 

Med bilderna vill åklagaren bland annat visa att den åtalade polisen hade kunnat ta skydd bakom parkerade bilar.

 

Här tog inte polisen skydd utan sköt först och står nu åtalad. Har något liknande testats i rätten tidigare?

Link to comment
Share on other sites

Att de utreds ser jag som en självklarhet men åtminstone jag tycker att det är skillnad på en utredning och ett åtal. Utan det jag reagerar lite på är att bara den ena står åtalad när de var 2 poliser som sköt och sedan på citatet utav åklagaren.

 

De ja tänkte med detta var att försöka få en koppling till frågan om man borde flytta på sig innan man skjuter verkanseld. Här har ju åklagaren uppenbarligen reagerat på att han inte flyttade på sig, men självklart kan "uttalandet" i artikeln varit tagen ur sitt sammanhang.

 

Edit: grisfingrar

Edited by Claaren
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...