Jump to content

MSB: Underlag inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut 2012


Recommended Posts

  • Forumsledning

MSB släppte igår sin rapport

 

Underlag inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut

https://www.msb.se/U...2_till_webb.pdf

 

Ur inledningen:

 

Regeringskansliet har påbörjat förberedelserna inför ett nytt försvarspolitiskt inriktningsbeslut. Som ett led i dessa förberedelser har regeringen gett MSB i uppdrag att lämna underlag om ”sådana säkerhets- och försvarspolitiska förhållanden som är relevanta för arbetet” (Fö2012/1163/SSP). Anvisningarna till uppdraget ger vid handen att MSB anmodas ge en beskrivning och analys av viktiga förändringar och utvecklingstendenser av säkerhets- och försvarspolitisk vikt i Sveriges närområde och globalt.

Underlaget ska omfatta en bedömning av konsekvenserna av sådana förändringar och tendenser för Sverige.

 

 

Exempel på områden som ska behandlas är:

• Globala trender och tendenser av betydelse för uppgiften

• Det internationella säkerhetssamarbetets utveckling inklusive EU som utrikes- och säkerhetspolitisk aktör, Nato och det nordiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet

• Lärdomar av konflikter och insatser från det internationella samfundet

• Utvecklingen av USA:s försvars- och säkerhetspolitik

• Utvecklingen av Ryssland och OSS

• Utvecklingen av relevanta regioner (bland annat utvecklingen i närområdet inklusive Östersjöregionen samt Barents och Arktis, respektive Afrika med fokus på Afrikas horn, Sahel och Nordafrika samt vidare Mellanöstern, Kaukasus, Nordkorea, Afghanistan, Pakistan och Kina)

• Den tekniska utvecklingen av relevans för säkerhets- och försvarspolitiken

 

I denna rapport redovisar MSB sitt svar på uppdraget.

Underlaget har tagits fram för att utgöra ett diskussionsunderlag i den

arbetsgrupp (AgSäkpol) vid Försvarsdepartementet som kommer att arbeta

med att ta fram underlag till Försvarsberedningen under hösten 2012.

Underlaget är därför disponerats utifrån detta. Urvalet av områden som belysts

i rapporten har i första hand valts utifrån påverkan på samhällsskydd och

beredskap men även här har avgränsningar gjorts. Skulle underlaget ha utgjort

en mer fristående rapport skulle det ha disponerats och kanske balanserats

annorlunda. En sådan rapport hade krävt ytterligare beredningstid vid MSB

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...