Jump to content

Naturläget i Arktis


Magnus Redin

Recommended Posts

Då jag av någon dum anledning söker mig till aktuella problem har jag hittat en riktig bra blogg om den arktiska isens förändring. http://neven1.typepad.com/blog/

 

Här är en länk till en bra sammanfattning av de aktuella problemen: http://neven1.typepad.com/blog/2012/08/wasislac.html

 

I korthet är skeendet att varmare hav och luft smälter is.

När isen smälter tidigare reflekterar den inte längre solstrålningen utan nästan allt ljus absorberas av havet som blir varmare.

Varmare hav ger varmare luft och nära haven mera fuktighet i luften vilket transporterar energi som smälter is.

När havet blir varmare lägger sig isen senare och det blir mindre is att smälta nästa år.

När luften blir varmare ökar skogsbränderna och det blir partiklar som blåser in över isen och gör att den absorberar mer solstrålning och smälter snabbare.

När marken blir varmare tinar tundra och metangas släpps ut som bidrar till växthuseffekten.

När ytliga delar av havet blir varmare släpps det ut metan från metanhydrater som bidrar till växthuseffekten.

När stora vattenytor i Arktis är öppna och varma har det börjat uppkomma nya former av stormar på sommaren som bryter sönder isen så den smälter snabbare och blandar sött och kallt ytvatten med varmt och salt djupvatten.

Och när isen försvinner kommer det människor och utvinner olja och gas vilket ger koldioxid.

 

Sådana här självförstärkande återkopplingar håller just nu på att löpa amok.

 

Det största problemet med allt detta är att ett varmare Arktis innebär mindre temperaturskillnad mellan nordpolen och ekvatorn vilket styr hur jetströmmarna och vädersystemen beter sig. Det kan vara så att vi får större nord-sydliga "slingringar" och att variationerna blir mycket långsammare så man får samma vänder under längre perioder så det blir veckor eller månader med kyla, hetta, torka eller regn. Om detta stämmer kan det redan ha börjat men det går inte att säga säkert fören mönstren har återkommit under ett antal år.

 

Populärvetenskapliga forskare, hobbyister och tyckare som mig som är lite hemfallna åt att extrapolera börjar bli riktigt oroliga. Om det är så att den typen av storm som har förekommit en gång den här sommaren pga stora varma arktiska havsytor återkommer några gånger nästa sommar och sprider isen och blandar kallt och sött ytvatten med varmt och salt djupvatten skulle Arktis klimatmässigt sett kunna bli isfritt nästa år om det är substans i det som nördarna har skrämt upp mig med.

 

Problemet med extremare väder som varierar långsammare är främst att det är förödande för jordbruksproduktionen, det ger som i år missväxt över hela kontinenter. Mat är den viktigaste varan och vi är vana vid att mat finns i överflöd till en liten kostnad. De geopolitiska krafter som släpps loss om nationer svälter är oerhörda. Även behoven av energi är stora och ökar vid varierande väder för att rädda jordbruksproduktion med konstbevattning, växthus och intensivare förädling och även för avsaltning, vattentransport, värme och kyla.

 

Det nya bekymmer som vi är vana vid, att länderna runt Arktis muttrar om vem som äger vad när nyåtkomliga resurser exploateras och vem som skall kontrollera de nya transportlederna, är det lilla bekymret.

Link to comment
Share on other sites

Om det är så att den typen av storm som har förekommit en gång den här sommaren pga stora varma arktiska havsytor återkommer några gånger nästa sommar och sprider isen och blandar kallt och sött ytvatten med varmt och salt djupvatten skulle Arktis klimatmässigt sett kunna bli isfritt nästa år om det är substans i det som nördarna har skrämt upp mig med.

 

Vilken storm?

Link to comment
Share on other sites

Att oroa sig över klimatförändringar är att oroa sig i onödan. Det är dessutom så att det är lätt att motverka ett varmare klimat, paniken vore om det blev kallare. Men även om det nu blir varmare så är det helt odramatiskt och helt ofarligt. Och det har absolut inte påverkats av oss människor. Vi påverkas av det men vi påverkar inte att det sker

Link to comment
Share on other sites

Att oroa sig över klimatförändringar är att oroa sig i onödan. Det är dessutom så att det är lätt att motverka ett varmare klimat, paniken vore om det blev kallare. Men även om det nu blir varmare så är det helt odramatiskt och helt ofarligt. Och det har absolut inte påverkats av oss människor. Vi påverkas av det men vi påverkar inte att det sker

 

Hur farligt det är beror framförallt på hur jordbruket påverkas och om väder som ger mindre produktion inträffar på flera kontinenter samtidigt.

 

En fånighet med att oroa sig är att klimatet är en riktigt långsam supertanker att styra, när man märker att det är på tok går de inte att backa, det går bara att anpassa sig och förhoppningsvis begränsa den långsiktiga förändringstakten.

 

Mänskligheten har blivit en större erosiv kraft än naturlig erosion, den odlade och på andra sätt påverkade ytan är en enorm andel av markytan, nästan alla ekosystem i haven är gravt påverkade av överfiskning, det släpps ut partiklar som ett stort kontinuerligt vulkanutbrott i atmosfären men det är nog mestadels avkylande och vi håller på och ändrar den kemiska sammansättningen av atmosfären så jag finner det rimligt att lita på den en överväldigande majoriteten av forskare inom relevanta områden som säger att vi ändrar klimatet.

 

De tre sätt som jag känner till för att möjligtvis kyla jorden är att kontinuerligt släppa ut enorma mängder svavel högt i atmosfären, eller lyckas skapa saltpartiklar med rätt egenskaper eller placera en gigantisk mängd speglar i rymden som skymmer solen. Inget sätt är lätt.

 

Troligtvis vore det enklare att hantera en avkylning men ser man på den geologiska historien har varmare epoker överlag vart mera produktiva i mängd biomassa så det är möjligt att det blir ok när det har stabiliserat sig.

 

I vilket fall kan vi inom några år råka på ett på många sätt omvälvande skeende.

Link to comment
Share on other sites

För min personliga del så vill jag man använder den vetenskapliga metoden. Det innebär att en teori inte är mer än så innan den går att styrka med experiment. Och ingen har lyckats med det än, och matematiken i teorin är om jag säger så minst sagt kreativ. Så för mig spelar det inte någon roll hur stor majoritet av forskare som tror på en fantasi-eggande teori innan den förklaras med vettig matematik eller går att styrka på åtminstonde någon punkt med experiment.

 

Om jag levat för länge sedan när en liknande majoritet ansåg att berättelserna om en snickare vid namn Jesus var sanningen så hade jag inte trott på det heller innan några av historierna hade styrkts.

 

 

Stora aluminum folie ark som vecklas ut i rymden skulle ta bort värme. Dyrt, svårt, men knappast omöjligt för oss att lösa. Om det blir kallare däremot, då blir det problem.

 

 

För övrigt, det verkar vara en evig förbannelse för människor. När vi observerar något stort i vår omgivning så är det alltid vi som är orsaken. Det ligger tydligen i våra gener att reagera så. Missväxt berodde på att vi förargat gudarna. Översvämningar berodde på vi offrat för få getter eller oskulder till Oden. Skadedjur som åt upp all skörd berodde på att vi syndat. Och idag beror en stor observerad förändring i klimatet givetvis på oss, vi har syndat igen, vi har eldat för mycket.

 

Nej, reflexen att leta efter orsaken till observerade fenomen i vårt eget beteende är inte rätt helt enkelt. Inte numera heller. Många, många människor som kallat sig vetenskapare, lärda, präster eller forskare har gjort det misstaget. Och nu gör vi det sannolikt igen, jag tror inte på det utan bevis.

Edited by Pal
Link to comment
Share on other sites

För min personliga del så vill jag man använder den vetenskapliga metoden. Det innebär att en teori inte är mer än så innan den går att styrka med experiment. Och ingen har lyckats med det än, och matematiken i teorin är om jag säger så minst sagt kreativ. Så för mig spelar det inte någon roll hur stor majoritet av forskare som tror på en fantasi-eggande teori innan den förklaras med vettig matematik eller går att styrka på åtminstonde någon punkt med experiment.

 

Om jag levat för länge sedan när en liknande majoritet ansåg att berättelserna om en snickare vid namn Jesus var sanningen så hade jag inte trott på det heller innan några av historierna hade styrkts.

 

 

Stora aluminum folie ark som vecklas ut i rymden skulle ta bort värme. Dyrt, svårt, men knappast omöjligt för oss att lösa. Om det blir kallare däremot, då blir det problem.

 

 

För övrigt, det verkar vara en evig förbannelse för människor. När vi observerar något stort i vår omgivning så är det alltid vi som är orsaken. Det ligger tydligen i våra gener att reagera så. Missväxt berodde på att vi förargat gudarna. Översvämningar berodde på vi offrat för få getter eller oskulder till Oden. Skadedjur som åt upp all skörd berodde på att vi syndat. Och idag beror en stor observerad förändring i klimatet givetvis på oss, vi har syndat igen, vi har eldat för mycket.

 

Nej, reflexen att leta efter orsaken till observerade fenomen i vårt eget beteende är inte rätt helt enkelt. Inte numera heller. Många, många människor som kallat sig vetenskapare, lärda, präster eller forskare har gjort det misstaget. Och nu gör vi det sannolikt igen, jag tror inte på det utan bevis.

 

Den vetenskapliga metoden innebär i grunden att man jämför sina idéer med verkligheten. För att det skall fungera behöver idéerna formuleras så det går att se om de är falska. När man jämför med verkligheten behöver man även vara medveten om hur exakt man mäter och helst både ha ett experiment och en kontroll utan påverkan som man kan jämföra. Det ideala sättet att testa om människan påverkar klimatet vore att ha två identiska jordklot i samma bana runt solar med samma egenskaper där bara den ena klimatpåverkas. Tyvärr är det omöjligt så man får jobba på flera spår, ett är att helt enkelt observera vad som händer för att få data som andra kan pussla med, ett är att leta isborrkärnor, sedimentavlagringar osv där man kan hitta spår av tidigare klimat för att få en djupare historik att jämföra med och ett är att experimentera med delmekanismer som hur lufts optiska egenskaper påverkas av gasandelar och stoft.

 

Min tolkning av detta arbete är att man är oerhört säker på att en klimatförändring pågår och att den är större än vad som ännu kan förklaras med kända naturliga mekanismer. Det kommer aldrig att bli 100 % säkert, det ligger i processens natur att det alltid finns något litet tvivel kvar, t.o.m. gravitationen ifrågasätts av några.

 

Det är rimligt att tro på auktoriteten hos människor som är mycket kunnigare än mig själv och som har sin prestige i att slå sönder varandras teorier, om de har ett konsensus om att något fiskigt pågår är det troligt att något fiskigt pågår. Eftersom jag inte kan upprepa hela arbetet på egen hand måste jag välja att lita på andras arbete och processerna som ger resultatet.

 

Sedan hamnar frågan i politiken och hos amatörerna och då bryter det argumentativa helvetet loss. Här har vi problemet att båda extrempositionerna har var sina hejaklackar av upprörda människor som argumenterar för naturens, människans och vårt välstånds framtid och de gör det med dåliga argument och känslomässigt patos vilket rör till situationen. Jag tillhör dem som är orolig för klimatförändringen och mina värsta vänner är de som argumenterar för den med dåliga argument. Dessutom finns det aktiva desinformationskampanjer som finansieras av dem som är beroende av att inga förändringar sker och behovet av förändringar används av människor som vill ha det som hävstång för att skaffa sig politisk makt. Våra sociala spel kan bli komplicerade och tämligen smutsiga.

 

Men vad vi än kommer fram till med våra globala och lokala sociala spel håller världen på att förändras och vi måste anpassa oss både till detta och till att en del av de sociala spelen kommer att slå slint.

Edited by Magnus Redin
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

problemet är att modelerna är väldigt dåliga på att förklara historiska klimatväxlingar. bland annat brukar Hockyklubban sakna både den medeltida värmeperioden och lilla istiden. en del åtgärder som föreslås är tveksama om de verkligen bygger på ok uppgifter. Släpper de ut mer koldioxid att utföra åtgärderna än vad åtgärden sparar eller kräver de mer resurser än vad som finns är de dags att fundera på om idén inte skadar mer än nyttan är.

Link to comment
Share on other sites

problemet är att modelerna är väldigt dåliga på att förklara historiska klimatväxlingar. bland annat brukar Hockyklubban sakna både den medeltida värmeperioden och lilla istiden. en del åtgärder som föreslås är tveksama om de verkligen bygger på ok uppgifter. Släpper de ut mer koldioxid att utföra åtgärderna än vad åtgärden sparar eller kräver de mer resurser än vad som finns är de dags att fundera på om idén inte skadar mer än nyttan är.

 

Hockeyklubban har slagits sönder som argument av båda sidorna i debatten. Medan den debatten har pågått har naturen överraskat genom att den globala medeltemperaturhöjningen inte har blivit så stor som förväntat och arktis avsmältning har blivit mycket större än förväntat.

 

Själv tror jag att det är försent för att undvika traumatiska förändringar men förhoppningsvis går det fortfarande att begränsa dem.

 

För egen del anser jag att man bör prioritera klimatåtgärder som ger fler nyttor än mindre koldioxidutsläpp, då är de fortfarande meningsfulla om för få nationer bromsar eller om teorierna visar sig vara felaktiga.

 

Att få det svenska försvaret att fungera ger ingen klimatnytta utan det minskar risken att vi skadas av andra grupper och nationers negativa lösningar på de resurskriserna som följer. Det finns dock ett undantag och det är inhemsk produktion av diesel och flygbränsle med flis och el.

Link to comment
Share on other sites

problemet är att modelerna är väldigt dåliga på att förklara historiska klimatväxlingar. bland annat brukar Hockyklubban sakna både den medeltida värmeperioden och lilla istiden. en del åtgärder som föreslås är tveksama om de verkligen bygger på ok uppgifter. Släpper de ut mer koldioxid att utföra åtgärderna än vad åtgärden sparar eller kräver de mer resurser än vad som finns är de dags att fundera på om idén inte skadar mer än nyttan är.

 

Hockeyklubban har slagits sönder som argument av båda sidorna i debatten. Medan den debatten har pågått har naturen överraskat genom att den globala medeltemperaturhöjningen inte har blivit så stor som förväntat och arktis avsmältning har blivit mycket större än förväntat.

 

Själv tror jag att det är försent för att undvika traumatiska förändringar men förhoppningsvis går det fortfarande att begränsa dem.

 

För egen del anser jag att man bör prioritera klimatåtgärder som ger fler nyttor än mindre koldioxidutsläpp, då är de fortfarande meningsfulla om för få nationer bromsar eller om teorierna visar sig vara felaktiga.

 

Att få det svenska försvaret att fungera ger ingen klimatnytta utan det minskar risken att vi skadas av andra grupper och nationers negativa lösningar på de resurskriserna som följer. Det finns dock ett undantag och det är inhemsk produktion av diesel och flygbränsle med flis och el.

koldioxid exemplet använde jag för att sambandet koldioxid och betong är tydligt. ett av de mest rekord dumma jag hört är de som köpte solceller för 16 k och de gav el för en 50 lapp per år. hur länge solcellerna behöver fungera innan de ger en miljömässig vinst vet jag inte.

 

Som historieintresserad blir man lätt road över alla som förutsätter att vi lever i civilisationens sista tid. Hitills har de som förutspått de bevisligen haft fel. men de är klart för eller senare kommer ju någon få rätt. om inte annat när solen blir en röd jätte.

Link to comment
Share on other sites

koldioxid exemplet använde jag för att sambandet koldioxid och betong är tydligt. ett av de mest rekord dumma jag hört är de som köpte solceller för 16 k och de gav el för en 50 lapp per år. hur länge solcellerna behöver fungera innan de ger en miljömässig vinst vet jag inte.

 

Som historieintresserad blir man lätt road över alla som förutsätter att vi lever i civilisationens sista tid. Hitills har de som förutspått de bevisligen haft fel. men de är klart för eller senare kommer ju någon få rätt. om inte annat när solen blir en röd jätte.

 

Min bostadsrättsförening har nyligen räknat hem solceller för ett par miljoner då priset på dem har gått ner och elen som de ger är oskattad, sådant känns gött men det vore ännu bättre om priserna föll en bit till

 

I historien har vi sett att vi alltid har klarat oss så varför ha ett försvar?

 

Civilisationer finns bara kvar så länge som de underhålls och anpassar sig till förändringar i verkligheten, det som är nytt nu är att den mänskliga civilisationen är så omfattande att den håller på och bygger om planeten, tyvärr utan byggplanering.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...