Jump to content

Militär högtidsdräkt


krogger18

Recommended Posts

Hej forum!

 

Har en förfrågan. Jag är bjuden till en tillställning där klädseln är högtidsdräkt. Har jag som gjort lumpen (sergeant), och jobbat timvis för Försvarsmakten efteråt, rätt att bära militär högtidsdräkt? Om svaret är ja, var tillskansar jag mig sådan utrustning?

Link to comment
Share on other sites

Jag har surfat runt och tror att jag själv kan svara min fråga. Enligt http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/uniformer/5_Sallskapsuniformer.pdf kallas vad jag söker mässdräkt, och det är endast tillsvidareanställd OR6 och uppåt och kadetter som får bära denna. Således inte jag. Detta leder till en annan frågeställning; får alltså inte soldater och officerare efter eller mellan missioner inte bära denna?

Link to comment
Share on other sites

*Snipp*

Detta leder till en annan frågeställning; får alltså inte soldater och officerare efter eller mellan missioner inte bära denna?

 

Fast... Antingen är man väl anstäld/kontrakterad/motsv. eller så är man det inte?

Principen gäller väl alla typer av FM's uniformer.

 

Eller har jag missförstått din fråga?

Link to comment
Share on other sites

Helt rätt. Antingen är man anställd eller inte. Vilket innebär att en veteran från flera missioner, och som precis kommit tillbaka, inte längre är anställd och således inte får använda mässdräkten. Detta tycker jag är knasigt.

Link to comment
Share on other sites

Men (det finns alltid ett men) utan anställning tvivlar jag på rätten att bära uniform överhuvudtaget numera. Jag har sonderat gällande och gamla FFS:er och andra styrande dokument och hittar förvånansvärt lite regler FM stödjer sådant på. Kanske man med det har eftersträvat handlingsfrihet.

 

Undet det glada invasionsförsvarets tider med en krigsplacering någonstans i terränglådan så kunde uniform med erhållen grad bäras inom frivillig försvarsverksamhet m.m. (och säkert även med viss bäring på universitetsbaler m.m. med hänvisning till engagemang i militära studentföreningar). Idag kan nog bara anställda bära uniform på sin fritid, tveksamt om ens hemvärnsmän egentligen får bära m/87 (motsv.) annat än i tjänsten.

Link to comment
Share on other sites

Du behöver inte vara anställd i FM för att bära uniform. Då du kan representera en frivillig organisation. Frivillig organisationer tillhör inte FM och är därför civila föreningar/förbund. Dock får vissa föreningar/förbund bära uniform vid militär samt civil vht/högtider.

Link to comment
Share on other sites

Paolo, Lt P svarade just på ditt tidigare inlägg och han skriver att det är nya tider nu och inte alls så säkert att det är fritt fram för bärande. Har du något mer än gammal hävd att luta dig mot?

Link to comment
Share on other sites

Kikade just på skrivelser från frivillig organisationen jag tillhör. Inget nytt där.

 

Om det har kommit något nytt, så har inte den informationen kommit ut från HKV PROD FRIV till frivillig organisationen jag tillhör.

 

Ganska viktigt att information om ex. bärande förbud kommer ut.

Link to comment
Share on other sites

Precis som Lt P anger finns det inga jättetydliga direktiv i bestämmelserna. I Unibest står det att anställd personal må bära uniform utanför tjänsten. Som Frivorg:are (eller för den delen Hv) finns ingen sån skrivning. Unibest kompletteras med särskilda skrivelser och såna brukar vara svåra att distribuera ut i leden (tydligen) varvid man bör kontrollera med högre chef innan.

 

Om Krogger 18 inte har någon anställning i FM och inte heller har något kontrakt med FM genom Frivorg så är svaret enkelt: Civil högtidsdräkt gäller.

Link to comment
Share on other sites

Jag berör inte i mitt inlägg ang. Hv eller friv.org med Hv avtal dvs FM.

 

Det finns minst en frivillig organisationsförening där man inte har avtal med Hv. I ex. en förening får medlemmarna ut uniform m/ä osv som används flitigt på samkvällar och andra högtider utöver sin ordinarie förenings vht.

 

Det är allmän kännedom (finns att beskåda i sociala medier och tidskrifter). Dom om några borde ha fått ett antal telefonsamtal/brev/e-post från HKV PROD FRIV alt. högre chef (förbundsordförande eller general sekreteraren för frivillig organisationen) om det fanns ett s.k. bärande förbud.

 

Min bedömning är att det inte finns något sådant förbud. Därför, vill man vara fin på högtidsmiddag osv utan att vara anställd i FM, så är det ju bara att bli medlem i den föreningen och bli tilldelad uniform m/ä.

Link to comment
Share on other sites

Frågan är väl snarare varför man skulle vilja springa omkring i uniform, om man nu inte har någon egentlig koppling till Försvarsmakten. Om man nu vill utge sig för att vara något man inte är finns det mycket snyggare uniformer att skaffa på nätet (US Marines paraduniform är -skitsnygg-).

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dom har koppling till FM genom att dom bedriver militär vht. Dock tillhör dom inte FM. Det är det som gör dom lite speciella när det kommer till bärande av uniform.

 

Varför dom vill bära uniform? Tja, mina tankar går mot super MÖP alt. Lajvare. Men det är inget jag bekräftar.

Link to comment
Share on other sites

Nu syftade jag iofs inte på någon särskild. Men jag förstår absolut vilka du åsyftar.

 

Sedan får man ju skilja på att bära uniform vid bedrivandet av verksamheten i fråga, och att dra på sig den när man ska på en civil tillställning.

Link to comment
Share on other sites

Lite klipp o klistra ur UniBest Grunder ang uniformsbärande.

 

 

1.1.3.1 Uniforms bärande utanför tjänsten

Militär personal får inom riket, efter eget val bära uniform eller civil klädsel utom tjänsten.

Uniform bör bäras utom tjänsten av den som:

• Deltar i allmän högtidlighet vid vilken H.M Konungen eller annan person ur det kungliga huset

väntas vara närvarande i uniform, om inte civil klädsel särskilt har angivits. Härvid beaktas att uni‐

form m/87(A) och m/48 (daglig dräkt om inte annan klädsel påbjuds) brukas vid offentlig samman‐

komst och att sällskapsuniformer endast används i det fall personlig inbjudan till samkväm anbefaller

frack eller smoking

• Deltar i en sammankomst eller liknande (regementets dag, jubileer m.m.) som anordnas av organi‐

sationsenhet eller en frivillig försvarsorganisation

• Bevistar en militärbegravning

Det är inte alltid lämpligt att ersätta civil högtidsdräkt med uniform utan att det aktuella sällskapet

tillfrågas.

 

 

1.1.3.2

Uniforms bärande av pensionerad och förtidsavgången yrkes-

och reservofficer

Pensionerad eller förtidsavgången yrkes- eller reservofficer får endast bära uniform vid tillfällen som

anges för uniforms bärande utanför tjänsten samt nyttja sällskapsdräkt som högtidsdräkt. Härvid får

de bestämmelser för uniformer, tjänstetecken m.m. som gällde vid avgångstidpunkten tillämpas.

 

 

1.1.5.1 Uniform vid frivillig försvarsorganisation

 

Personal som tillhör frivillig försvarsorganisation bär vid avtalsenlig tjänstgöring inom Försvarsmakten

den uniform som tilldelats av Försvarsmakten.

 

Det där tolkar iaf jag som att det är NoGo på att använda uniform annat än vid övning/utb.

Link to comment
Share on other sites

Nu har du pratat om "dem" utan att nämna dem vid namn. Kan vi ta och outa dem nu så alla förstår.

 

//Rokare frivillig som fan men som inte är aktiv inom frivilligheten, och därför inte fattar ett skvatt..

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...