Jump to content

Hemvärnets förmåga och utrustning.


Recommended Posts

Som bekant är vägen till helvetet kantad av goda intentioner. Det råder ingen tvekan att du vill väl Charlie Spartan. Men det är precis samma lust att förbättra som du nu har som gjorde att vi befinner oss där vi nu är. Tanken att våra gamla arméförband var odugliga fick fäste och innan man visste ordet av var det istort sett förenat med att du fick sparken från försvarsmakten om du inte var av denna åsikt. Allt skulle bli vassare och smalare och vi skulle därigenom få ett riktigt försvar. Nu gick det ju inte riktigt så, och här står vi idag med lika stora försvarsutgifter som tidigare och i det närmaste noll försvarseffekt.

 

Hemvärnet är enda ljuset i mörkret idag. Så det gäller att vara mycket försiktig så inte samma misstag görs om med också hemvärnet. De åsikter du för fram Charlie Spartan är inte underbyggda annat än med entusiasm och vilja att bli bättre. Men det är för få variabler om man vill vara säker på att resultatet blir det man hoppas.

Edited by Pal
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

GSS/T har rollen motsvarande National guard eller Territorial Army.

 

Däremot behöver HV utvecklas med omvärlden och vårt övriga försvar, vi har mer rollen som lokal försvarsförband med begränsade uppgifter. IO 14 en väldigt liten organisation om ca 49 000 varav ca 6000 är civilt anställda Hemvärnet utgör 22 000 av de ca 43 000 kvarvarande, lite mer än 50% tillhör Hemvärnet, har vi då råd med att låta en så stor del av försvarsmakten som HV utgör vara dåligt tränade och dåligt utrustade?

Förutom att jag håller med Pal #91

 

FM behöver antingen "force multiplyer" eller rejält mycket mer folk. hur de löser problemet med att FM är för litet löses med att sammla ihopp de vi har och funkar i större förband och där med på färre platser förstår jag inte, kan någon förklara det.

Link to comment
Share on other sites

Tror aboslut inte på att utveckla Hv till någon reservarmé eller liknande.

 

Hv fyller en funktion som det är idag, med den utrustning som finns tillhanda och det uppdrag som finns i TOEM. Om en motståndare uppträder med reguljära mekaniserade/pansarförband i Sverige så är enbart Hv:s roll att stödja andra förband. Inte att bedriva strid mot dessa. Då behövs knappast tyngre vapensystem, ej heller Pv-robot. Det enda som jag upplever att Hv saknar är en möjlighet att, med god verkan, verka mot helikoptrar.

 

Vill man bedriva övning för att möta en motståndare som är mekaniserad och bepansrad så är det bara att joina GSS/T så får man den delen.

 

Hv är en lokalt förankrad militärstyrka som ska stödja andra förband i första hand.

 

Jag menar, som det ser ut just nu inom Hv tror inte jag på att utöka antalet vapensystem eller bredda några uppgifter. Hv kan knappast verka på något större än kompaninivå, på sin höjd med lite tur. De övningar jag har varit med på som bedrivs på bat-nivå är mest pinsamt dåliga. Med en bat-ledning som knappast skulle klara ut att organisera en frliuftsdag för dagisbarn.

 

Som det är nu har vi inte fullständiga förband, ej heller fullgod kompetens på de system vi har just nu. Så att utöka något låter mest som en våt dröm hos vissa överambitiösa.

 

Det som Hv behöver akut är däremot bättre sambandsmedel och materiel för mörker samt mer träning i större enheter.

 

Förövrigt, så ingår grg, p-skott i alla KFÖ + SÖF jag varit med på de senaste fem åren. Däremot saknas träning med psg och enskild befattningsutbildning i form av stridssjukvårdare, sprängtjänst, chefsutbildning (grupp, pluton, kompani och bat-nivåer).

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tror aboslut inte på att utveckla Hv till någon reservarmé eller liknande.

 

Hur definerar man Hemvärnet idag?

 

 

Hv

fyller en funktion som det är idag, med den utrustning som finns tillhanda och det uppdrag som finns i TOEM. Om en motståndare uppträder med reguljära mekaniserade/pansarförband i Sverige så är enbart Hv:s roll att stödja andra förband. Inte att bedriva strid mot dessa.

Då behövs knappast tyngre vapensystem, ej heller Pv-robot. Det enda som jag upplever att Hv saknar är en möjlighet att, med god verkan, verka mot helikoptrar.

 

Enligt TOEM så ska vi kunna utföra fördröjnings strid, PV robot, tung ksp och granatspruta gör det möjligt att genomföra sådant på längre avstånd, dessutom är både PV robot och tung ksp relativt bra för att bekämpa helikoptrar, de har en betydlig längre räckvidd än våra andra vapen.

 

Vill man bedriva övning för att möta en motståndare som är mekaniserad och bepansrad så är det bara att joina GSS/T så får man den delen.

 

Nja det är insatsbataljonernas jobb att slå en fiende, vi ska bara utgöra farthinder och dra ner deras tempo (fördröja).

 

 

Hv kan knappast verka på något större än kompaninivå, på sin höjd med lite tur. De övningar jag har varit med på som bedrivs på bat-nivå är mest pinsamt dåliga. Med en bat-ledning som knappast skulle klara ut att organisera en frliuftsdag för dagisbarn.

 

Anser att det är viktigt att vi övar även i bataljonsnivå, då har bataljons och kompani möjlighet att utveckla sig från sandlåde nivå, lära sig av sina misstag och växa upp! Vi som är på lägre nivåer måste även visa förståelse att det tar tid att utveckla ledare/militära chefer. Tyvärr har man inte övat deras funktion tidigare så som nu sker.

 

 

Som det är nu har vi inte fullständiga förband, ej heller fullgod kompetens på de system vi har just nu. Så att utöka något låter mest som en våt dröm hos vissa överambitiösa.

 

Det som Hv behöver akut är däremot bättre sambandsmedel och materiel för mörker samt mer träning i större enheter.

 

Förövrigt, så ingår grg, p-skott i alla KFÖ + SÖF jag varit med på de senaste fem åren. Däremot saknas träning med psg och enskild befattningsutbildning i form av stridssjukvårdare, sprängtjänst, chefsutbildning (grupp, pluton, kompani och bat-nivåer).

 

Min åsikt är att vi behöver riktad tid för att öva upp personlig färdighet inom en rad olika områden, idagsläget sker det huvudelsmässigt som frivilliga övningar (övrig tid)

 

Utökar man kontraktet med 3 helger sprida över året, så blir det inte inte särskilt jobbit att delta. samtidigt minskar behovet av frivilliga övningar. Men även mer symboliskt så får man kontraktsbonus även för den övriga tiden.

 

I mitt tycke inte särskilt stort krav alls.

 

@ Pal: Det var mycket som var bra med det gamla Invasionsförsvaret, har aldig förstått varför man totalt avskaffade det, grundbulten för en försvarsmakt är skydd av sitt eget land, Finland har gjort rätt och vi har tappat huvud när vi monterade ner allt.

Edited by Charlie Spartan
Link to comment
Share on other sites

...

Som det är nu har vi inte fullständiga förband, ej heller fullgod kompetens på de system vi har just nu. Så att utöka något låter mest som en våt dröm hos vissa överambitiösa.

...

 

Låter lite som GSS/K, dvs hela FM.

Link to comment
Share on other sites

Frippe du vet väll att för många hvbataljoner finns det inget närliggande förband att stödja??

 

Bara för att det i fredstid inte finns förband i närheten, innebär inte att det kan vara så i orostider. Allt beroende på hotbild och var i landet förbanden behövs för insats.

 

Förhoppningsvis kan förbanden förflyttas från sina "hemma"regementen vid orostider.

Link to comment
Share on other sites

@ Pal och speculatores: Utvecklingen med att minska storleken och vässa styrkan (främst vad det gäller materialbiten) har pågått i minst 25 år, är hela den utvecklingen av ondo?

Ska hemvärnet p.g.a. sin kvantitet backa 25 år utrustningsmässigt för att inte riskera att gå samma väg som övriga förband, eller vad menar ni?

Är det ett likhetstecken mellan mer/nyare/bättre utrustning och minskad kvantitet?

Vilken nivå vill ni att Hv ska ligga på?

Vilka typer av motståndare ska vi rå på?

Vad gör vi när motståndaren överstiger den nivån?

Link to comment
Share on other sites

Bara för att det i fredstid inte finns förband i närheten, innebär inte att det kan vara så i orostider. Allt beroende på hotbild och var i landet förbanden behövs för insats.

 

Förhoppningsvis kan förbanden förflyttas från sina "hemma"regementen vid orostider.

Vi har de vi utbildar. Visst kan de flytta sig men det tar tid samt att det blir tomt där förband flyttas ifrån.

Link to comment
Share on other sites

Dåtid när vi hade en förmåga att koncentrera några fördelningar i en riktning och ändå hade kvar många fler till andra riktningar.

 

Vi skulle behållit en del av den förmågan, åtminstånde 12 brigader och en nivå på 150 000 soldater och sjömän, Ett flygvapen grupperat även på Uppsala och Östersund med flygdivisioner, och ett tillräcklig mängd med flygbaser som backup. En flotta som har en tillräcklig volym för att hyfsat täcka vår långa kust, och med marina enheter av lämplig typ inklusive ett par amfibie brigader.

 

Men det är som sagt något som gått och vi inte kommer få tillbaka i handvändning, såvidare ryssen får fnatt och startar upp någon riktig kris i vårt närområde.

 

Jag gjorde en ovetenskaplig undersökning i tråden "Ta Nästa Steg en opinionsundersökning" indikationen är tydlig ibland de som svarat en klar majoritet är för en ökning ca 75% för en ökning för bevakningsförbanden inom HV och 86% för ökning inom insatsförband inom Hemvärnet.

 

Jag gjorde även förra året en enkät inom min pluton, med frågan hur mycket man vill öva under ett år exlusive kfö, ca 70% ville öva 6 dagar eller mer utöver kfö, ca 15% ville inte lägga ner mer tid än kontraktet. Men tyvärr så var svarsfrekvensen ca 65%. Plutonen är en bevakningspluton.

 

sifforna liknar rätt mycket de som finns i tråden ovan.

 

Hur är Hemvärnets förmåga idag, min åsikt, inte tillräckligt bra, största orsaken ligger i övningstiden.

Vi kan lägga ner lagom med tid för att komma över miniminivån sedan att tiden skall nyttjas på bästa sätt är viktig.

 

Olika förmågor är en annan del, det som sker idag är att man inför andra förbandstyper som får kompleterande förmågor som stödjer oss andra på olika sätt. En sådan förmåga vore LV förband. deras huvuduppgift våre då LV skydd, skulle svara för det och inget annat, preciss som ett ingejörs förband enbart sysslar med deras uppgifter, de bevakar inga skyddsojekt men de bygger fortfikation åt oss andra och på så sätt stödjer oss.

Link to comment
Share on other sites

@ Pal och speculatores: Utvecklingen med att minska storleken och vässa styrkan (främst vad det gäller materialbiten) har pågått i minst 25 år, är hela den utvecklingen av ondo?

Ska hemvärnet p.g.a. sin kvantitet backa 25 år utrustningsmässigt för att inte riskera att gå samma väg som övriga förband, eller vad menar ni?

Är det ett likhetstecken mellan mer/nyare/bättre utrustning och minskad kvantitet?

Vilken nivå vill ni att Hv ska ligga på?

Vilka typer av motståndare ska vi rå på?

Vad gör vi när motståndaren överstiger den nivån?

vänta ett tag, åtminstånde jag har aldrig tyckt att istort sett varje vapensystem som armén tagit bort borde ha gått till HV. om HV skall vara ett seriöst reserv infanteri så innebär de kompani eller bataljon som minst.

 

lagom nivå för hemvärnets insattskompani, de bör kunna säkra objekten de och bevaknings kompaniet skall skydda. utföra störande operationer i plutons och grupps ram. Ge fi känslan av att de slåss mot spökförband som är överallt och ingenstans.

 

Nivå på fienden, Jägar, Spaningsförband och SF. övriga förband bör vi bara göra livet surt för.

 

vad göra om stora stygga gardespansar brigaden anfaller. minera, spräng och förstör de fienden kan ha nytta av. utför eldöverfall mot spaningsförband. sen är de bättre att leka stygga lekar med deras stab och tross. Ju mer resurser de går åt för fienden att säkra sina bakre områden. Ju mindre resurser har de att utföra egna offensiva planer.

Link to comment
Share on other sites

@Speculatores, ta det här på rätt sätt nu, jag är faktiskt förvirrad och vill inte hålla på och peta i saker för sakens skull. Ovan säger du att insatskomp ska kunna säkra objekt och att de och bevakningskomp skall skydda, utföra störande operationer....

Vad menar du med säkra här?

Link to comment
Share on other sites

@Fk Satan och DaRaven ..appropå kompetent ledning. Ja, varför har vi det eg som vi har det med "hvbefäl"? Hvförordningen anger att hv ska bestå av 1) hvmän 2) avtalspers och 3) FM-anställda krigsplacerade i hv. Regeringens regleringsbrev för 2011 angav att FM ska krigsplacera "förbandslösa" nuvarande resoff samt nyrekrytera och nyutbilda resoff till hvförband. Har det effektuerats? Nix! Antagligen beror det på stora mängder svensk avundsjuka och jantelag!? Det finns de som tycker att det är kanonbra att det inte kommer in folk med kompetens ...för då kan ju de som mest har kommit fram med hjälp av brinnande engagemang, obefintlig konkurrens och ett par veckors utb inte behöva riskera att få sin självbild skjuten i sank.

 

Jag tror inte att det är så bittert och tråkigt, att hvbef ryggar för att jämföras med folk med formell kompetens och tuffa krav på att levera. Jag tror istället att problemet är att det finns de, högre upp eller snett åt sidan, som tror att detta är ett problem i "rörelsen".

 

Genom att det finns så mycket IB77-kramande fortfarande tycker jag att det är väldigt underligt hur man "glömmer" bort att reservare fanns i förbanden och varför!? Chefer med formell kompetens skulle göra väldigt mycket för hvförbands förmåga, bli en multiplikator!

Link to comment
Share on other sites

@ Frippe:

Vilka förband ska Hv stödja?

Hur?

Var?

Med vilka uppgifter?

 

Jag antar att armén fortfarande har ett fåtal förband som ska användas, det troliga lär ju vara att Hv ska stödja dessa!

Stödjandet sker i första hand inom sin hemregion och i andra hand i närliggande regioner.

Uppgifterna finns angivna i TOEM. Men vad jag ser så är det främst stödjande i form av skydd, bevakning av bakre regioner, skydd och bevakning av infrastruktur för stödjande av framryckning samt även skydd och bevakning av samhällsviktiga punkter. Ha lokal kännedom om trakten vilket kan hjälpa andra förband.

 

Bara för att det i fredstid inte finns förband i närheten, innebär inte att det kan vara så i orostider. Allt beroende på hotbild och var i landet förbanden behövs för insats.

 

Förhoppningsvis kan förbanden förflyttas från sina "hemma"regementen vid orostider.

Vi har de vi utbildar. Visst kan de flytta sig men det tar tid samt att det blir tomt där förband flyttas ifrån.

 

Det finns väl väldigt liten anledning att ha stående förband i områden som inte är berörda av en konflikt. Så att det blir tomt på manöverförband i vissa områden är alltså inget problem. Eftersom det då finns Hv kvar i de områdena.

Hela idén med dagens försvar är ju att det inte finns en generell hotbild och inte ett behov av stående förband för ett invasionsförsvar. Hela idén med försvaret har f.ö. alltid varit att förband skulle kraftsamla till områden där det förväntades uppstå ett anfall. Så inget är nytt, bara antal förband och vilken hotbild som finns är nytt.

 

Var förbanden utbildas är av väldigt liten vikt, det är var de sätts in om ett behov finns som är det viktiga.

Edited by Frippe
Link to comment
Share on other sites

Jag gjorde en ovetenskaplig undersökning i tråden "Ta Nästa Steg en opinionsundersökning" indikationen är tydlig ibland de som svarat en klar majoritet är för en ökning ca 75% för en ökning för bevakningsförbanden inom HV och 86% för ökning inom insatsförband inom Hemvärnet.

 

Hur är Hemvärnets förmåga idag, min åsikt, inte tillräckligt bra, största orsaken ligger i övningstiden.

Vi kan lägga ner lagom med tid för att komma över miniminivån sedan att tiden skall nyttjas på bästa sätt är viktig.

 

Olika förmågor är en annan del, det som sker idag är att man inför andra förbandstyper som får kompleterande förmågor som stödjer oss andra på olika sätt. En sådan förmåga vore LV förband. deras huvuduppgift våre då LV skydd, skulle svara för det och inget annat, preciss som ett ingejörs förband enbart sysslar med deras uppgifter, de bevakar inga skyddsojekt men de bygger fortfikation åt oss andra och på så sätt stödjer oss.

 

Tyckte nog att dina frågor i din länkade tråd kunde tolkas väldigt olika. Så svaren blir nog lika tvetydiga.

 

För min del så blir det inte trovärdigt att diskutera mer övningstid om man inte först diskuterar kvalité på övningar. När jag kommer till en KFÖ eller SÖF vill jag ha valuta för avsatt tid. Att öva inryckning varje KFÖ blir lätt tjatigt och väldigt lökigt. Att halva KFÖ-tiden går åt till att vänta på övningsledning eller bat-ledning för att de ska starta upp moment är inte speciellt attraktivt. En sak är om vi i gruppen/plutonen vet att nu är det stiltje i två-tre timmar. Då kan man själv ha ett övningsmoment eller vila för att vi vet att det kommer krävande moment senare. Men att stå i ovisshet för att övningen inte löper smidigt, det är tyvärr för vanligt och inte acceptabelt. Möjligen ok när det handlade om "gratis"tid hos värnpliktiga, men inte för de som är där på sin fritid helt frivilligt.

 

Så jag ser snarare ett bättre utnyttjande av övningstid, tiden vi har nu, än att öka tiden generellt. Risken då är att det blir mer "lök"tid överlag. Vilket skett nu på de senaste årens KFÖ - SÖF.

 

Vad gäller special förband inom Hv. Jag är ju inte speciellt hjälpt av att det i ett visst län finns en Lv-pluton eller en Mp-pluton eller vad det nu är. Vissa förmågor behövs inom varje område eller inom varje kompani t.ex. Att då ha dessa inom vissa län blir lite snett. Om inte tanken är att det ska utbildas speciallister som sedan är placerade ute på varje region.

Edited by Frippe
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

För min del så blir det inte trovärdigt att diskutera mer övningstid om man inte först diskuterar kvalité på övningar. När jag kommer till en KFÖ eller SÖF vill jag ha valuta för avsatt tid. Att öva inryckning varje KFÖ blir lätt tjatigt och väldigt lökigt. Att halva KFÖ-tiden går åt till att vänta på övningsledning eller bat-ledning för att de ska starta upp moment är inte speciellt attraktivt. En sak är om vi i gruppen/plutonen vet att nu är det stiltje i två-tre timmar. Då kan man själv ha ett övningsmoment eller vila för att vi vet att det kommer krävande moment senare. Men att stå i ovisshet för att övningen inte löper smidigt, det är tyvärr för vanligt och inte acceptabelt. Möjligen ok när det handlade om "gratis"tid hos värnpliktiga, men inte för de som är där på sin fritid helt frivilligt.

 

Så jag ser snarare ett bättre utnyttjande av övningstid, tiden vi har nu, än att öka tiden generellt. Risken då är att det blir mer "lök"tid överlag. Vilket skett nu på de senaste årens KFÖ - SÖF.

 

Men, har du inte hört att Reichfuhrern har sagt att det inte längre finns dötid!?

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

@ Frippe

 

Antingen kryssade man för att öva mer än idag eller så är man nöjd med dagens eller kanske rent av vad avtalet i bokstav diktererar.

 

De svar som finns vissar på en majoritet för ökad tid, en väldigt klar sådan. Det som finns är att den är gjord på Soldf och med det har ett dåligt underlag. Som sagt den är oveteskapligt gjord, bara en inlaga i en diskution som inte leder till någon alls.

 

 

Kvaliten på övningstiden är givitvis viktig, på större övningar tenderar det vara svårare att få allt att klaffa, en buss åker fel, B-styrkan kommer inte fram i tid. inte tillräcklig mängd övningsledare för att hålla rullansen igång, helt sonika brist på övningsterräng, osv.

 

Kanske man enbart ska ha helgövningar inom HV Bevakning och inga längre övningar alls?

 

 

Om Special plutoner, alá MP, Ingejörs, CBRN, LV. Någon stanns måste man starta, börja med en, hitta formen för organisationen sedan bygga upp flera enheter. Kanske det tar 5 år att nå volym målet. En special enhet kan även vara en regionsresurs och tilldelas en bataljon när behov uppstår. Själv har jag inga problem med att de finns men inte syns på de övningar jag deltar i.

Link to comment
Share on other sites

@Charlie Spartan

Att fler vill öva mer betyder ju inte att du sen kan dra slutatsen att de tycker lokalförsvarsförband är vad HV skulle utvecklas till eller för den delen vad de vill tillbringa sin fritid med att öva.

 

är de något som redan från början innehåller en stor andel dö tid är de helgövningar. värst blir det när övningstäten inte övernattar på övningsområdet.

Link to comment
Share on other sites

OM nu Hemvärnet och försvaret skulle finna sig i skarpt läge, då tror jag att uppgifterna vi behöver utföra finner oss istället för att vi väljer uppgiften. Vi får order om uppgift, inga andra bättre förband finns tillgängliga, de är antingen upptagena eller för långt bort.

 

En motståndare kommer diktera vad vi måste göra oavsätt vilket förband vi tillhör, vi utför till bästa förmåga. En hvbevakningspluton måste kanske genomföra ett anfall för att ta ett objekt innan det förstörs av en jägargrupp.

 

Vilka lokalförsvarförband finns idag? Svaret vet vi, INGA!

 

Så vad finns kvar lokalt? Svaret vet vi även här. Hemvärnförband. Så oavsätt hur bra eller dåliga vi är så riskerar vi att få den lotten på oss.

 

I verkligheten kommer situationen diktera vad vi tvingas göra. Ett resultat av ett väldigt litet försvar.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

OM nu Hemvärnet och försvaret skulle finna sig i skarpt läge, då tror jag att uppgifterna vi behöver utföra finner oss istället för att vi väljer uppgiften. Vi får order om uppgift, inga andra bättre förband finns tillgängliga, de är antingen upptagena eller för långt bort.

 

En motståndare kommer diktera vad vi måste göra oavsätt vilket förband vi tillhör, vi utför till bästa förmåga. En hvbevakningspluton måste kanske genomföra ett anfall för att ta ett objekt innan det förstörs av en jägargrupp.

 

Vilka lokalförsvarförband finns idag? Svaret vet vi, INGA!

 

Så vad finns kvar lokalt? Svaret vet vi även här. Hemvärnförband. Så oavsätt hur bra eller dåliga vi är så riskerar vi att få den lotten på oss.

 

I verkligheten kommer situationen diktera vad vi tvingas göra. Ett resultat av ett väldigt litet försvar.

problemet är ju att ju fler och mer komplicerade system du vill att bataljonen skall ha, ju färre hemvärnsmän har du att sätta in mot jägarna och hindra dem att sabotera skyddsobjektet. Grk vet jag de tar ett kompani och de kompaniet kommer inte hinna öva så mycket annat och definitivt kommer de ta hand om transport kapaciteten. lv verkar vara minst lika transport krävande.

 

I krig kan vi behöva inprovicera men de är ju lite synd om Hv insatts skall öva på så mycket utifalll att, att vi bara har en bevakningspluton att utföra vad hv skapades för att göra.

Link to comment
Share on other sites

Det handlar väl mest om stödstrukturen runt en grk-pluton, då det kräver mer av tex transportresurser osv, glöm inte att hv idag inte ens kan transportera bränsle själva i och runt mälardalen...

 

GRK kräver precis som allt annat att man övar mycket för att bli bra på det, och skulle man ha en grk-grupp i en pluton så kommer den bli liten (man vill gärna ha ett gäng granatkastare för att kunna täcka ytor, inte bara en eller två som ungefär är det en grupp skulle kunna hantera)

Link to comment
Share on other sites

Normalt kan en grk verka effektivt som plutonsenhet, 3 st grk plus en ledningsgrupp. eldobservatör utförs av understött förband. eldledare eller utbildade soldater. Det som tillkommer är transport resurser för att föra fram ammunition.

 

Luftvärn är lite mer speciellt, där är speciellt viktigt att unvika vådabekämpning av eget flyg. För att effektivt kunna skydda ett objekt krävs även en geografisk spridning över större yta, även radarspaning och invisning mot rätt mål, minsta effektiva enhet är kompani nivå, lägre nivå än det förloras viss förvarning och målkontroll. (Enligt en LV officer)

 

En grk pluton kan vara en pluton där man rekryterat grk utbildad personal, istället för ksp och grg så övar man grk istället, annars kan man även lösa bevakning uppgifter.

Link to comment
Share on other sites

Med min oerfarenhet av system som Grk och rb70 frågar jag varför en sådan förbandstyp inte kan operera i mindre enheter än kompani?

åtmistånde tolvor kräver en pluton för tre pjäser, vilket förmodligen behövs för att få något så när effekt. ytterligare en pluton behövs för att undvika tids hack när plutonen förflyttas för att undvika bekämpning av motsåndarens art. sen behövs eldledare som vet vad de gör. Sen skjuts bara strix, en och en. annars skjöt vi dem sex granater per omgång och pjäs. alltså behövs ganska snabbt ytterligare fordon för att transportera granater.

 

att bara använda en pjäs skulle ge väldigt mycket runt omkring personal, på väldigt lite effekt. jag antar att de är ungefär samma sak med RB 70, de blir väldigt låg effekt på väldigt mycket folk.

Link to comment
Share on other sites

Till indirekt eld kommer an massa "nya" behov. sammanhållande chef, på komp och bataljon, eldledningsorganisation (eldledare, Bplats) och särskilt utbildade pjäsbesättningar. Till detta behöver samtliga chefer på pluton och uppåt utbildas i indirekt eld grunder, personal på plutonerna måste utbildas i att eldreglera för att skapa redundans i "sensorledet".

 

Till det här skall det tillföras ett säkert samband, nya vapensystem och ett sensor och eldledningsystem.

 

Ska vi gissa att det kommer att ta i runda slängar ett par tre KFÖ per halvår även om vi får in rättutblidad personal?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...