Jump to content

Hemvärnets förmåga och utrustning.


Recommended Posts

En fördel som kan fås i GSS/T kontra Hv systemet är att en pluton är sammanhållen under 8 år med befäl och soldater. Men även längre övningar där man då ges möjlighet att öva på komplicerade system under en längre period av fyra dagar.

 

på fyra dagar så spenderas en dag till vård, ½ dag till inryckning. Kvar att öva 2½ dag om gud är god... övar man däremot i tre veckor, 15 dagar, så är vården kanske tre dagar. inryck är en halv dag. kvar att öva är 11½ dagar. vilket troligen ger större övningseffekt än 2½ dagar.

Link to comment
Share on other sites

Som jag sagt förut så tror jag den stora skillnaden mellan GSS- och HV-förband är att huvuddelen av GSS/T-förbanden ledning består av yrkesmän med betydligt bättre erfarenhet och utbildningsnivå. Och har man dessutom arbetstid för att behålla sina färdigheter så ju inte det heller en nackdel.

Link to comment
Share on other sites

En fördel som kan fås i GSS/T kontra Hv systemet är att en pluton är sammanhållen under 8 år med befäl och soldater. Men även längre övningar där man då ges möjlighet att öva på komplicerade system under en längre period av fyra dagar.

 

på fyra dagar så spenderas en dag till vård, ½ dag till inryckning. Kvar att öva 2½ dag om gud är god... övar man däremot i tre veckor, 15 dagar, så är vården kanske tre dagar. inryck är en halv dag. kvar att öva är 11½ dagar. vilket troligen ger större övningseffekt än 2½ dagar.

 

Det återstår väl att se hur pass sammanhållna grupper/plutoner FM lyckas skapa hos sina GSS/T. Jag personligen är skeptisk till systemet intills jag sett hur man löser ut personalvårds-biten mellan övningarna.

Jag har svårt att se hur man ska lyckas bibehålla större delen av personalen när spannet mellan övningarna kan vara upp mot en 3 år...

Där har ju faktiskt Hv 2 stora fördelar, återkommande övningar och en geografisk närhet inom förbandet, vilket leder till en ökad social kontakt.

"Naturligt" frånfall pga familje-/arbetsplatsförändringar, flytt m.m. är väl något som man kommer få räkna med hos GSS/T liksom man får hos HV.

 

 

 

Vad gäller disponeringen av övningstiden, så tror jag att vi delar uppfattning. Så även vad gäller ledning.

 

*Snipp*

De gigantiska skillnaderna ligger ju i; hur tiden disponeras (sammanhängande längd på övningar), utbildningsnivån i befälskedjan och materiel-/uh-försörjning*².

*Snipp*

 

Jag tror dock inte att det vore rätt väg att gå för Hv, att bara öva 1ggr per år, eller t.o.m. varannat år, i syfte att öka den sammanhängande utbildningstiden.

Det tror jag skulle vara kontaproduktivt, lägg snarare till 2-3 dagar så att t.ex. Hv-KFÖ'n blev en vecka för alla.

 

Fick man annars önska fritt, skulle jag nog önska RO från som (lägst) Kompanichef och uppåt, framför mycket annat.

Det finns jättemånga bra chefer inom Hv, det är inte så jag menar, men nivån på utbildningen och även utbildningstiden gör skilnad.

Link to comment
Share on other sites

Morgondagens så även dagens HV soldater har samma bakgrund som våra GSS/X kollegor, antingen GMU eller en fullgjord värnplikt. Civil uppbildnings nivå finns även där hela spektrat inom HV så nog finns det kompetens på även rätt avancerade system, problemet är att man inte valt att samla och använda denna kompetens inom ett och samma förband.

 

Hallands två insatskompanier leds av yrkesofficerare och en del av cheferna på bataljonsnivåen är reservare eller fd yrkesofficerare, en trend som jag hoppas kommer att fortsätta utvecklas inom HV förbanden.

 

Sedan tidigare har vi utbildat värnpliktiga på rätt avancerade system, man har valt ut folk med rätt utbildningsbakgrund och sedan byggt på den med den militära delen, torde inte vara för svårt att genomföra inom HV.

 

I dagens system ligger all befodrans utbildning utanför kontrakts tid, så även annan utbildning som krävs innan placering inom HV, t ex signalist, lastbilsförare, osv.

 

Om man skulle välja att bygga upp nytt förband, då skulle man rekrytera folk som har rätt civil skolning och vilja att genomföra utbildningen som krävs för befattningen innan man träder i befattning. Vissa väldigt krävande befattningar kan hållas av reserv/yrkes/specialist officerare som krigsplaceras i förbandet. Dessa förband kan vara LV förband, MP enheter, Ingenjörs förband, CBRN plutoner, osv. Kontraktstiden kan sedan användas för att öva och fortbilda förbanden.

 

Även kontraktstider kan utökas för förbandet. Som ni ser längst ner i mina inlägg är jag av åsikten att HV ska utöka kontraktstiden generellt. Att då ett speciellt funktions förband har än mer kontraktstid ser jag inte som ett problem.

 

LV förmåga stärker HV förbandens skydda och försvar uppgift samtidigt den frigör de få LV bataljoer som finns från statiska objektsskydd till att utöva LV skydd för de rörliga förbanden.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

tre problem som jag ser det med Lv och tungt understöd till hemvärnet, är dels skapandet av falsk trygghet, risken för blå på blå eller blå på grön och skapande av ett rent specialist förband men utan någon som är bra på den egentliga uppgiften.

 

Falsk trygghet

Problemet är ju att stridsvagna och stridsfordon sällan kommer ensamna. sitter man med ett robotbateri kanske de inte är någon ljus idé att börja mucka med pansar, hinner vi plocka en eller två vagnar innan de plockar bateriet och resten av styrkan antingen med resterande vagnars samtliga vapen, art eller flyg efter som styrkan inte hade vet och dra sig ur en situation som inte går att vinna. Lv är lite samma sak eller är RBs70 något slags supervapen som kan plocka ner både allt de kan tänkas sända mot oss i luften.

 

våda bekämpning.

De har trotts allt förekommit våda bekämpning av eget flyg med luftvärn. Argentinarna förlora ett antal piloter, nedskjutna av luftvärnet som skulle skydda fältet vid Port Standley. Risken lär ju inte minska med flera paralela luftvärns organisationer.

Samma sak när de gäller art och grk. De gäller att veta exakt var alla egna och alierade finns.

 

vi har tre kompanier per bat, ett av dem är fyra dagars och där med inte aktuelt, blir några insattssoldater kvar om man skall ha Lv, Grk och pvrb. personligen tror jag de blir svårt att utöka hv något markant om folks i allmänhet inte uppfattar något stort hot mot vår suveränitet.

Link to comment
Share on other sites

När-Lv-vapen med en kort utbildningstid på, är väl det jag möjligen kan tänka mig i Hv. Det är inget som skulle vara ömöjligt förutsatt att eldtillståndet villkorades till t.ex. KopmC/objektschefs/motsv. order, eller för att avvärja pågående anfall/understöd mot eget förband.

 

Pv-vapen för fördröjnings- och försvarsstrid (med begränsad målsättning i tid och yta) har vi ju faktiskt i form av Grg, P-skott och minor. Sett till utbildningstid, underhållsfsörsörjning till vapensystemen och effekt i målet, så är det ju faktiskt mycket potenta vapen. Visst att dom delvis är begränsade i räckvidd, men jag tror att en bra utbildnig i, och materiel för, en bra maskering skulle väga högre än pv-robot i nuläget.

Det och taktisk planläggning för pv-strid, om vi nu skulle behövas sättas i den sitsen.

 

Sen speglar väl nuvarande beväpning ganska väl de uppgifter som är uppdragna Hv att lösa idag.

För det är väl ändå det som är pudels kärna, vårat uppdrag...

Link to comment
Share on other sites

tre problem som jag ser det med Lv och tungt understöd till hemvärnet, är dels skapandet av falsk trygghet, risken för blå på blå eller blå på grön och skapande av ett rent specialist förband men utan någon som är bra på den egentliga uppgiften.

 

Falsk trygghet

Problemet är ju att stridsvagna och stridsfordon sällan kommer ensamna. sitter man med ett robotbateri kanske de inte är någon ljus idé att börja mucka med pansar, hinner vi plocka en eller två vagnar innan de plockar bateriet och resten av styrkan antingen med resterande vagnars samtliga vapen, art eller flyg efter som styrkan inte hade vet och dra sig ur en situation som inte går att vinna. Lv är lite samma sak eller är RBs70 något slags supervapen som kan plocka ner både allt de kan tänkas sända mot oss i luften.

 

våda bekämpning.

De har trotts allt förekommit våda bekämpning av eget flyg med luftvärn. Argentinarna förlora ett antal piloter, nedskjutna av luftvärnet som skulle skydda fältet vid Port Standley. Risken lär ju inte minska med flera paralela luftvärns organisationer.

Samma sak när de gäller art och grk. De gäller att veta exakt var alla egna och alierade finns.

 

vi har tre kompanier per bat, ett av dem är fyra dagars och där med inte aktuelt, blir några insattssoldater kvar om man skall ha Lv, Grk och pvrb. personligen tror jag de blir svårt att utöka hv något markant om folks i allmänhet inte uppfattar något stort hot mot vår suveränitet.

 

Pudelns kärna, vi ska inte alls öppna eld mot en eventuell motståndare eftersom vi riskerar dels ta miste på eget och motståndarens och dels bli nedkämpade eftersom de kan komma fler av dem. Hm all strid är att ta risker man vinner aldrig om man aldrig försöker.

 

PV robot medger eldöppnade på långt avstånd man skjuter sönder en vagn för att sen försvinna ur synfält för att sedan upprepa senare, kallas fördröjningsstrid, även det en av Hemvärnets uppgifter. dessutom är pv robot verksamma mot allehande helikoptrar.

 

Att vi inte har mer vapen än vi har är mer ett resultat av dålig tro på massiv eldkraft med lång räckvidd som medel att påverka en motståndare. Tillförande av PV robot, tung ksp och granatspruta skulle ge HV förbanden förmågan att påverka på långt avstånd utan behöva ta risken av nära stridavstånd mot väldigt duktiga motståndare. Lättare att snabbt försvinna innan fi får effekt mot oss.

 

LV måste samarbeta med behöriga organisationer, är man grupperad runt en flottilj så blir det ett naturligt samarbete med FV stridsledning.

 

Morgondagens HV måste bli bättre än dagens, ett naturligt steg anser jag.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Pv-vapen för fördröjnings- och försvarsstrid (med begränsad målsättning i tid och yta) har vi ju faktiskt i form av Grg, P-skott och minor. Sett till utbildningstid, underhållsfsörsörjning till vapensystemen och effekt i målet, så är det ju faktiskt mycket potenta vapen. Visst att dom delvis är begränsade i räckvidd, men jag tror att en bra utbildnig i, och materiel för, en bra maskering skulle väga högre än pv-robot i nuläget.

Det och taktisk planläggning för pv-strid, om vi nu skulle behövas sättas i den sitsen.

Du glömde nämna den begränsade verkan. Kommer det något tyngre bepansrat än lätta stridsfordon (med inte alltför mycket tilläggsskydd) har vi ingen verkan med PSK eller GRG.

Utbildningstiden med de Pv-vapen vi har idag är dessutom alldeles för låg.

Under mina år som soldat/C grp mellan 2004 och 2009 övade vi 1 gång vartannat år med grg, 1 gång totalt med psk och inte en enda gång med andra minor (eller försvarsladdningar) än larmmina.

 

Sen speglar väl nuvarande beväpning ganska väl de uppgifter som är uppdragna Hv att lösa idag.

För det är väl ändå det som är pudels kärna, vårat uppdrag...

Vad vi behöver för utustning för att lösa våra uppgifter beror mycket på under vilka omständigheter vi förväntas lösa våra uppgifter och däri ingår sort, storlek, utbildningsnivå och utrustning hos eventuella motståndare.

Med resonemanget hos vissa angående hemvärnets uppgifter hade ficklampa, batong och radio räckt.

Link to comment
Share on other sites

@Charlie Spartan

vad jag menar är framför allt de som verkar tro att bara HV får PVrb och Lv kan varje skydds objekt försvaras mot allt, även en pansarbataljon. för fördröjningsstrid känns min och sprängtjänst mer väll använd tid än lv.

 

med tanke på hur få vi är bör vi tänka stridsekonomiskt, De jag ifrågasätter är om de inte går att använda tid och resurser bättre om man ser hvinsatts som säk eller jägarförband. än om man försöker lära samma folk att bli någon form av mek light.

 

@Weekendwarrior

så vad anser du Hvinsatts kompani / pluton skall förbereda sig för att möta och ta strid med.

Link to comment
Share on other sites

Det är synd om ni inte får använda era Pv-vapen oftare, vi skjuter med dom varje SÖF/KFÖ, i år har vi dock inte haft någon KU med Grg't.

P-skott var ute (dock inte på alla plutoner av någon anledning) senaste SÖF'en.

 

*Snipp*

Med resonemanget hos vissa angående hemvärnets uppgifter hade ficklampa, batong och radio räckt.

Nej, det skulle aldrig räcka, kopplat till de uppgifter som är uppdraget till oss att lösa.

För som jag ser det, i relation till vårat uppdrag så har vi en ganska ändamålsenlig uppsättning av vapen

 

Självklart kan jag också önska mig mycket och se många förbättringspunkter. Men så länge vi inte har fått ett annat uppdrag och med en annan prioritering av uppgifterna har jag samtidigt svårt att se hur vi ska nytja de nya vapensystemen, när det som sagt inte är en förmåga som efterfrågats från högre ort.

Då borde fokus snarare ligga på att utöka vårat uppdrag, därefter inventera om/vad vi har för materielbehov för lösande av de nya uppgifterna.

 

Och om vi har bristande kunskap i hur vi ska nytja våra befintliga vapensystem, är det då inte klokare att be om kvalificerad hjälp och/eller mer tid till utbildning på det området först...

Link to comment
Share on other sites

med tanke på hur få vi är bör vi tänka stridsekonomiskt, De jag ifrågasätter är om de inte går att använda tid och resurser bättre om man ser hvinsatts som säk eller jägarförband. än om man försöker lära samma folk att bli någon form av mek light.

Jägartjänst - Hv?

Som att inte jägarförband behöver omfattande utbildning!!??

Jägartjänst ligger dessutom långt bortom den nivå av fysisk förmåga de flesta inom hemvärnet besitter.

Vilka ska då ombesörja de uppgifter Hv har idag, för inte sätter man väl jägare på att bevaka objekt?

 

@Weekendwarrior

så vad anser du Hvinsatts kompani / pluton skall förbereda sig för att möta och ta strid med.

Som militärt förband med sina uppgifter som skall kunna lösas även i krig bör nivån sättas efter sannolika militära förband som skulle kunna sättas in för uppgiften att ta/förstöra vad Hv är satt att bevaka.

Lätt infanteri (typ spaning/jägare), infanteri med lättare pansarfordon eller rent av mekaniserat infanteri och eventuellt även med visst understöd av art och/eller flyg i storlek av 1,5-2 x det egna förbandet storlek med målsättning att kunna vinna striden över förband av åtminstone halva den styrkan från förberedda stridsställningar.

Link to comment
Share on other sites

Nej, det skulle aldrig räcka, kopplat till de uppgifter som är uppdraget till oss att lösa.

För som jag ser det, i relation till vårat uppdrag så har vi en ganska ändamålsenlig uppsättning av vapen

 

Självklart kan jag också önska mig mycket och se många förbättringspunkter. Men så länge vi inte har fått ett annat uppdrag och med en annan prioritering av uppgifterna har jag samtidigt svårt att se hur vi ska nytja de nya vapensystemen, när det som sagt inte är en förmåga som efterfrågats från högre ort.

Då borde fokus snarare ligga på att utöka vårat uppdrag, därefter inventera om/vad vi har för materielbehov för lösande av de nya uppgifterna.

Jag tycker dagens uppgifter räcker gott och väl till att motivera kompletternade utrustning, däri kraftigare beväpning.

Det finns ingenting i uppdragsbeskrivningen som på något sätt lindrar vårt behov, det är endast den motståndare vi möter som sätter nivån.

 

Och om vi har bristande kunskap i hur vi ska nytja våra befintliga vapensystem, är det då inte klokare att be om kvalificerad hjälp och/eller mer tid till utbildning på det området först...

Det håller jag med om. Ska vi ha mer kvalificerad utrustning krävs mer utbildningstid.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Instämmer med föregående.

 

Ett intressant avsnitt från gällande TOEM

 

 

 

2.4. Mål och vision för Hemvärnförbanden

 

Fyrtio hemvärnsbataljoner ska vidmakthållas och bemannas med personal ur hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna. Huvuddelen av hemvärnet utvecklas till nationellaskyddsstyrkor med större krav på användbarhet och tillgänglighet. Skillnaden mellan de nationella skyddsstyrkorna och övriga förband i hemvärnet kommer vara att skyddsstyrkorna ska kunna lösa mer kvalificerade uppgifter. De nationella skyddsstyrkorna kan därmed jämföras med dagens insatsförband i hemvärnet.

 

Användbarheten, tillgängligheten och flexibiliteten på hemvärnsförbanden ska öka jämfört med dag. Hemvärnet kommer att ha en betydelsefull roll genom sin närvaro över ytan och med flera förbandi särskilt viktiga geografiska områden samt vara en viktig militär resurs i händelse av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge.

 

I likhet med det övriga militära försvaret är det förmågan till väpnad strid som är det som utgör grunden för att upprätthålla och utveckla hemvärnet.

 

Hemvärnsförbanden ges bevaknings-,skydds- och vissa försvarsuppgifter. De kan inom ramen för dessa uppgifter stödja insatsorganisationens övriga förband med t.ex. med skydd av flyg- och marinbas. Hemvärnsförbanden löser uppgifter nationellt. När stående förband är insatta kan hemvärnet stödja genom att lösa uppgifter som dessa förband har nationellt. Hemvärnsförbanden ska också kunna genomföra ytövervakning.

 

Hemvärnet organiseras liksom idag i regionalt och lokalt knutna hemvärnsbataljoner över hela landet. Hemvärnet ska ha hög beredskap och uthållighet samt kunna verka med huvuddelen inom ett dygnsamt med mindre delar inom några timmar.

 

Hemvärnsinsatsförbanden kan användas för att lösa uppgifter i hela landet. Övriga delar för uppgifter inom i första hand eget län. Hemvärnsförband med marin inriktning utgör en resurs för bevakning, skydd och övervakning i främst skärgårdsmiljö. Hemvärnet är organiserade och tilldelade förstahandsuppgifter regionalt och lokalt. I befolkningscentra som Stockholm, Göteborg och Malmö rekryteras och organiseras flera bataljoner.

 

Hemvärnsförbanden ska utveckla sin förmåga att vara interoperabla med övriga insatsorganisationen och civila aktörer med vilka samverkan ska ske. Hemvärnets förmåga att samarbeta med den civila krisberedskapen ska ökas inom ramen för de resurser som tilldelats för de militära uppgifterna.

 

Hemvärnet ska utveckla sin förmåga avseende CBRN, fältarbeten, militärpolis- och trafiktjänst. Materiell förnyelse och utveckling genomförs, främst avseende sambands och ledningsmateriel, fordon, materiel för mörkerförmåga och skydd mot CBRN-hot, inklusive begränsade möjligheter att med delar av förbanden verka i kontaminerad miljö. Därutöver fullföljs tillförsel av personlig utrustning.

 

Hemvärnet har en god förmåga att stödja samhällets krishantering såväl i fred som vid kris och krig. Hemvärnsförbanden ska fortsatt vara en viktig aktör avseende samhällets krishantering. Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationernas tillgänglighet och lokalkännedom ska i största möjliga utsträckning tas tillvara i samband med stödinsatser åt andra myndigheter eller civila aktörer.

 

Hemvärnet ger försvaret folklig förankring och tillgång till civil kompetens.

 

Edited by Charlie Spartan
Link to comment
Share on other sites

Men.. Om vi nu ska peka på TOEM så framgår ju på sidan 8 hur och med vad vi ska påverka motståndaren. Så som jag tolkar texten där lämnas lite utrymme för Lv-kompanier och Pv-robot-bataljarder i dagens läge. Jag menar, vi får ju inte ens öva minstrid förutom på chefsnivå enligt TOEM utan att särskild order getts.

 

 

EDIT:

Missförstå mig rätt nu, jag VILL ha förändring och högre ställda krav. Men så länge den politiska och taktiska viljan tryter går det ju inte i någon vansinnigt rask takt.

Och det är ju faktiskt uppgiften och kompetensen, inte utrustningen, som bör ändras först

Edited by whamou
Link to comment
Share on other sites

@whamou: Både ja och nej.

Min prioritetsordning är följande:

1. Öka färdigheterna på befintlig utrustning, inklusive minor och psk.

2. Tilldela mtrl som div. mörkerutrustning, sambands-mtrl, grk, pv-robot och något lv-system samt öka utbildningstiden med 2-5 dagar för alla. Viss servis-personal på nämnd mtrl gör lika mycket tid som en C grp på en insatspluton d.v.s 12-15 dagar.

3. Sist kan man börja fundera på utökade uppgifter men det ska då vägas mot ev. ytterligre behov av utbildning och utustning.

Link to comment
Share on other sites

Visst måste man bygga från grunden, och vår grunduppgift kräver att nästan samtliga soldater är utbildade skyddsvakter annars får man inte verka enligt skyddslagen.

 

Om man nu hade förmågan att få Rikshv C, ÖB, mm att skåda ljuset så hade våra avtal utökas, mitt förslag efter rätt mycket tänkande och analyserande är en utbildnings cykel enligt följande.

 

Introduktons utbildning ändras till målstyrd inte som idagsläget där tidsstyrning tenderar ta över. Samtliga soldater skall nått upp till grundlägganden soldatkunskap enligt
GMU
målsättning, och vara godkända skyddsvakter innan introduktions utbildningsfasen är klar. För många är det inga problem de testas och frächas upp kunskapsmässigt, andra behöver kompletera sina färdigheter innan godkännande vilket kan ske under första året. Detta ger alla en minsta nämnare i sin utbildningsståndpunkt.

 

Tillika används denna fas för kortare befattningspecifik utbildning, ska man placeras som
Ksp
skytt då utbildas man till det innan man startat sitt kontrakt. även en PV robot skytt skulle kunna klara sin grunddel under denna fas. Man följer kontraktshelgerna nedan men med eget sidospår under första året fram till målet är nått.

 

Utökat kontrakt med 3 helger fördelat på en helg under en tremånadersperiod.

 

Helg 1. är personlig färdighet skytte, skyddsvakt, sjukvård, CBRN, mm.

 

Helg 2. Är färdighet inom sin befattning, är man
Ksp
skytt övas detta, stridsjukvårdare övar sitt, osv.

 

Helg 3. Fokus på stridpar, omgång och grupps förmåga, t ex patrull eller uppgifter som utförs i grupp tex mintjänst.

 

KFÖ. Cyckeln avslutas med KFÖ som utökas med en startdag (byte i förråd, fixa olika förberedande saker, transport till övningsområde, mm.) och en vård och förrådsdag (vårddagen ger utrymme även för viss vila innan hemkörning) . de fyra mellanliggande dagarna kan då nyttjas maximalt.

 

SÖF delen kan läggas i samband med en utbildningshelg eller helt fristående, det viktiga är att man lokalt kan bestämma när det passar bäst, möjligheten att lägga den i anslutning till KFÖ bör finnas.

 

När man har KFÖ bestämmer när hela cykeln startar rent tidmässigt, man behöver inte följa kalender året.

 

För bevakning tar man ut totalt 12 dagar och om man följer dagens kontraktsbonus skulle det ge 10 500 kr skattefritt plus SGI.

 

För insats tas 16 dagar ut och kontraktsbonusen dubblas till 14 000 kr skattefritt plus SGI.

 

 

 

Funktionsförband som ett Hemvärns
LV
skulle vara, skulle rekryteras med högre kravprofil, utbildning och fortbildning skulle ske via LVSS försorg. Kontraktsdelen behöver kanske omfatta mer dagar. Men skilj på på grundläggande
LV
utbildning och kontraktsdel. den grundläggande delen är ett krav för att komma in i förbandet.
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Men förutom det CS ritat upp. De som inte är frivilliga att engagera sig så här mycket. Jag har inget emot att hemvärnare gör detta, men de som inte kan lägga så mycket tid behöver vi också. För soldater lär sig när kriget väl har börjat också. Det fungerar mycket bra, har man motståndsviljan och utrustning som är någotsånär så lär man sig var eftersom. Och många avancerade stater har förlorat mot just sådana krigare om de är tillräckligt många. Det är billig försvarseffekt och för att få den så måste vi få tillräckligt många att skriva på.

Link to comment
Share on other sites

De kan alltid gå med om hotbilden ökar, är det fler som har en hyfsad utbildnings nivå så kommer man klara av att ta emot större mängd nya som behövs läras upp.

Jo men det fungerar inte. För då skulle vi behöva något som är totalt tankeförbud på vet du. Att förrådställa vapen och materiel av inte egentlig toppkvalitet är inte möjligt att göra i Sverige. Alltså föreslår jag att du också hittar nåt sätt där mindre engagerade personer ändå finns i rullan på nåt sätt. Gärna med bara 4 dagar, kanske med mindre ersättning än nu, ersättningen tror jag inte spelar någon roll. För dessa personer kommer dyka upp om det blir krig, allt man kan studera om den saken i Sverige visar på att de kommer stå där och hämta ut sina vapen och göra det dom kan. Kalla dessa hv förband vad som helst, men jag garanterar att de är trevliga att ha dem om det blir krig, man kan aldrig få för många. Med det systemet kommer det finnas en gammal eldpåk som är deras och en utsliten uniform också. Att tro vi kan få fram soldater när det väl är läge går inte längre, vi avskaffade tyvärr det sättet att tänka på.

Link to comment
Share on other sites

Gärna, visste inte att det fanns i danmark. Om det skulle gå politiskt så vore det bra tycker jag. Hemvärnet är på väg att bli vår riktiga armé, och det måste således få finnas vitt spann av olika förband inom den ramen. Om vi smygvägen kunde få upp en mobiliserbar armé med lite numerär efter danskt exempel så vore det underbart. Samtidigt som de som är villiga inom hv att engagera sig mer får mer pengar och mer övningstid, bästa av två världar. Om vi bara försöka öka kvaliteten på hemvärnet så kommer det ofelbart bli en ännu mindre armé.

Link to comment
Share on other sites

Känns som att om man höjer kvaliten på hemvärnet så kommer det även bli mer attraktivt att vara med.

 

För bevakningssoldaten så skulle man kräva att han/hon skall delta i en helg övning var tredje månad varav den sista i en övnings cykel är 6 dagar.

 

i gengäld så får man återkommande träffa sina kompisar i gruppen, sammanhållningen stärks, man får en än bättre personlig förmåga inom sitt område och förbandens olika delar fungerar mer smidigt tillsammans - förtråendet till organisatationen stärks och det blir roligare att vara med i något som växer i förmåga.

 

En övning var tredje månad anser jag själv inte en särskilt stor uppoffring, en balans mellan militärt och det civila som kan fungera åt båda hållen.

 

De som skulle kunna komma ifråga för en reservpool är de som tidigera gjort GSU eller de som gjort GMU, alla andra måste först få sin grundutbildning innan. Vad jag förstår så behålls man i registret 10 år efter man gjort GSU/GMU/värnplikt, denna pool är vad vi har idag som finns registrerade.

 

Varför behöver vi hålla oss med en stor volym icke aktiva, de deltar inte men de kostar något i form av administration, om det blir allvar så kommer endå ett antal söka sig till Hemvärnet för att göra en insats och då måste man endå låta dessa genomgå utbildning/uppfrächning innan de är användbara i förbandet.

 

Nya måste bli hyfsat bra soldater, kunna hantera och skjuta med sitt vapnet, vara utbildade skyddsvakter, mm. det tar tid oavsätt om vi har dem i en reserv eller inte.

Link to comment
Share on other sites

@Pal och Charlie Spartan:

Jag tror mer på att låta de som inte vill/kan lägga mer tid stå kvar på 4-dagarskontrakt men då är de bara bevaknings-/skyttesoldat-ak och möjligtvis skyddsvakt.

Lägg utökad utrustning och utbildning på insatskompanierna.

Bättre utbildning och utrustning kan nog locka de som är beredda att lägga lite mer tid.

Link to comment
Share on other sites

Min bevekelsegrund för förslaget om utökat kontrakt är det faktum att en tänkt motståndare kommer även han/hon vara väldigt duktig på det han/hon gör, och deras mål är att vinna.

 

En angripares privilegium är att välja tiden och platsen för sitt angrepp och då kommer de nyttja alla observerade och upplevda svagheter hos oss, vi pratar om att försätta ur stridbart skick, dessa soldater utbildas i att döda, de kommer slå till hårt och snabbt, döda så många av oss som möjligt för att demoralisera resterande av oss allt för att vinna.

 

Vår utformning av ett kontrakt bör ta hänsyn till även detta faktum, vissa förmågor tar lång tid att jobba upp, tex skjuta bra men även en viss fysisk kondition. Chefer behöver tid att utveckla sig och lära sig leda taktiskt, man behöver göra misstagen på övningsfälten för att de ska unvikas i skarp tjänst.

 

Samtidigt måste man ta höjd för att alla har sina civila liv.

 

Förut skulle HV förband bevaka ett förråd//installation fram tills det tömdes eller annan tog över, numera finns det ingen annan än vårt eget förband, Hemvärnet skall klara sig självt.

 

Det vi behöver är ett förändrat synsätt på vad vi ska klara för att vara relevanta för framtiden.

Link to comment
Share on other sites

Att göra HV till Teritorial Army eller National Guard, kanske gör att än mer försvinner istället. Samt att vi får en lucka i den nischen som HV fyller nu.

 

De är frågan också om vi gör Hv och övriga FM en tjänst om vi bygger hv till något som viserligen är för litet och med stora luckor. men de kommer om de blir krig. Vilket var för övrigt samma kategori mäniskor som

 

Dessutom i de fall milisförband vunnit mot reguliära beror de allt som oftast på att de inte spelat efter de reguliära förbandens regler.

Link to comment
Share on other sites

GSS/T har rollen motsvarande National guard eller Territorial Army.

 

Däremot behöver HV utvecklas med omvärlden och vårt övriga försvar, vi har mer rollen som lokal försvarsförband med begränsade uppgifter. IO 14 en väldigt liten organisation om ca 49 000 varav ca 6000 är civilt anställda Hemvärnet utgör 22 000 av de ca 43 000 kvarvarande, lite mer än 50% tillhör Hemvärnet, har vi då råd med att låta en så stor del av försvarsmakten som HV utgör vara dåligt tränade och dåligt utrustade?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...