Jump to content

Svenskt deltagande i luftövervakning av Island


Recommended Posts

Jag ser positivt på nordiskt samarbete, men nu är det bara så att Island är en medlem av NATO. Varför skall Sverige och Finland åta sig NATO uppgifter? Om man går med i NATO ter sig dessa uppgifter naturliga, men så länge som man står utanför, är detta bara kostnader utan någon nytta. Kostnader har man nog tillräckligt annars också.

 

Patrulleringen sköts ju inte kontinuerligt utan i några veckopass per år.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Icelandic_Air_Policing

Link to comment
Share on other sites

Nyttan skulle främst vara politisk men kanske skulle det dessutom ge nyttiga erfarenheter för deltagande flygförband?

 

Jag ser betydligt större säkerhetspolitiska vinster med en sådan insats jämfört med vår nuvarande i Afghanistan; särskilt om man ser till kostnaderna.

Link to comment
Share on other sites

Nyttan skulle främst vara politisk men kanske skulle det dessutom ge nyttiga erfarenheter för deltagande flygförband?

 

Jag ser betydligt större säkerhetspolitiska vinster med en sådan insats jämfört med vår nuvarande i Afghanistan; särskilt om man ser till kostnaderna.

 

Flummigt sagt och eventuellt tänkt.

 

Vänligen specifiera de "säkerhetspolitiska vinsterna" med att delta. Blir man bättre "kompis" med USA eller andra NATO länder? Vilken materiell och konkret nytt har man av delta?

 

Att själv tycka att det är en positiv nordisk solidaritet och en varm känsla är inga konkreta resultat. (Jag påstår inte att du sagt det.)

 

Enda säkerhetspolitisk vinst man kan få av NATO, är att gå med. En grå gränszon med fredstida dösnack är totalt värdelöst.

Edited by adam7
Link to comment
Share on other sites

Jag tror att det finns en möjlighet att EU och även NATO kan komma att upplösas och jag ser alltså en Nordisk union som en mer naturlig union för Sverige än EU. En debattör som argumenterat för detta är Gunnar Wetterberg i boken Förbundsstaten Norden (pdf). (Jag tog del av debatten när boken kom men jag har inte läst den - men beställer den nu!)

 

Att i handling visa sin solidaritet med grannländerna ger givetvis ökad trovärdighet åt nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete.

Edited by 01/B3
Link to comment
Share on other sites

Jag är mållös.

 

"En säkerhetspolitisk vinst" syftar alltså till möjlig EU och NATO kollaps. Då kan jag nog inte argumentera angående den tankeriktningen.

I ett förändrat omvärldsläge där USA isolerar sig från Europa och där EU kollapsar (se tråden EU och EMU) tror jag att en nordisk försvarsunion skulle vara bra för vår säkerhet. (I ett fortsatt gott säkerhetspolitiskt läge finns det andra politiska fördelar med ett sådant fördjupat nordiskt samarbete.)

 

Jag skrev dock "säkerhetspolitisk vinst" i förhållande till dagens mycket kostsamma internationella insats i Afghanistan. Om du inte håller med om det så får du gärna motivera vilka större säkerhetspolitiska vinster du ser med insatsen i Afghanistan. En tydlig konsekvens är ett ökat terrorhot och det är knappast någon sådan vinst.

Link to comment
Share on other sites

Eftersom du introducerat begreppet "säkerhetspolitisk vinst" är det nog du som får vidareutveckla innehållet i ett så oklart begrep, och vad det innebär för Sverige och Finland.

 

Norges och Danmarks säkerhetspolitiska lösningar grundar sig helt på NATO. Även om USA ser på Stilla Havet regionen, finns det inga tecken att NATO skulle nedmonteras. NO och DK har inget skäl att utträda.

Link to comment
Share on other sites

Även om landet är litet, Är dess luftrum och vatten omkring är strategiskt viktiga. Detta visade händelserna under slaget om Atlanten och den europeiska konflikten under andra världskriget. De allierade hade en betydande militär närvaro i landet under kriget för att skydda mot en eventuell tysk invasion och ge sjö och luft stridskrafter i Nordatlanten skydd för handelsfartyg mellan Nordamerika och Storbritannien. Antagligen tänker många nu:History is fucking boring to study because it's so fucking political...

 

Så det är bara historia då?

 

När det gäller den civila luftfarten idag, Så flyger tusentals flygplan årligen mellan Nordamerika och Västeuropa genom Islands luftrum. Den strategiska betydelsen av denna sten i vattnet är orsaken till att medlemsländer har distribuerat stridsflygplan, piloter och stödpersonal dit varje år sedan 2008. Under det kalla kriget, sonderade VVS regelbundet kanterna längs Islands luftrum för att testa Natos reaktionstid. Ett "spel" på senare tid återigen spelat av ryska flygplan och besättningar. Det har varit moralöknings övningar för det ryska flygvapnet sen dess. Från och med slutet av 2006 kom de ryska bombplanen inom 35 nautiska miles från Islands kust och två gånger trängde in över önationen.

 

"Först av allt, vi måste tänka på vår säkerhet och vårt försvar precis som alla andra", sa statsminister Geir Haarde sade i Riga toppmötet. Han begärde att Nato tar ansvar för att skydda Islands luftrum.

 

Royal Air Force hade planerat att omgruppera Typhoons till Island från 3 Squadron i Coningsby i flera veckor under 2009. Men efter kollapsen av Islands tre stora affärsbanker på grund av den amerikanska kredit "jordbävningen" som inleddes under sommaren 2007 med flera miljarder pounds av brittiska finansiella tillgångar som försvann, Så är/var London kyligt inställd till utplaceringen.

 

Med andra ord, Igår fanns hotbild mot konvojer, Idag risk för hotbild mot flygtrafik. Om man är konspiratoriskt lagd..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...