Jump to content

Hur många dagar skall Hemvärnet öva för att bli tillräckligt bra?  

109 members have voted

 1. 1. Hur många dagar bör den meniga bevaknings soldaten öva för att nå upp till "användbar här och nu"

  • Fungerar bra idag, inget behövs ändras. (4 dagar KFÖ tid + frivillig extra övningar när man känner för det)
  • 4 Dagar (kontrakterad tid idag) enbart under KFÖ, inget annat behövs!
  • Utökat kontrakt, KFÖ 4 dagar + tre helger, en var tredje månad. Totalt 10 dagar
  • Utökat kontrakt, KFÖ 6 dagar + tre helger, en var tredje månad. Totalt 12 dagar.
 2. 2. Bör kontrakten tilllåta mer tid för specialister så som piloter, MC, signalister, sjukvårdare, hundförare, osv?

  • Ja!
  • Nej, det är bra som det är med dagens system.
 3. 3. Hur många dagar bör den meniga insats soldaten öva för att nå upp till "användbar här och nu"

  • Fungerar bra idag, inget behövs ändras. (8 dagar KFÖ tid, SÖF + frivillig extra övningar när man känner för det)
  • 8 Dagar (kontrakterad tid idag) enbart under KFÖ och SÖF, inget annat behövs!
  • Utökat kontrakt, KFÖ och SÖF 8 dagar + tre helger, en var tredje månad. Totalt 14 dagar
  • Utökat kontrakt, KFÖ 6 dagar och SÖF 4dagar + tre helger, en var tredje månad. Totalt 16 dagar.


Recommended Posts

Det finns eller borde finnas skyltar med texten "övning pågår, övningsskyddsobjekt" och liknande. Hur bra som helst att sätta upp i stan. Inte bara är det nyttigt för allmänheten att träffa militärer. Jag tror det är ännu nyttigare för militärer att få träffa allmänheten. Man får så mycket spontana frågor som kanske inte alls har med övningsscenariot att göra och man får se till att sträcka upp sig då man med all säkerhet lär hamna på bild.

Då kanske nitiska chefer också förstår hur ****** muppigt det är att vara målad i ansiktet när man står på offentlig plats. Mer övning bland folk åt folket!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Vill be flera att rösta och lägga in synpunkter på förslaget. Kommer även att skriva en motion till RiksHv tinget om förslaget. Om fler lägger samma eller liknade förslag via sina förband så ökar genomslaget. Vem vill skriva liknade förslag?

Edited by Charlie Spartan
Link to comment
Share on other sites

Vill be flera att rösta och lägga in synpunkter på förslaget. Kommer även att skriva en motion till RiksHv tinget om förslaget. Om fler lägger samma eller liknade förslag via sina förband så ökar genomslaget. Vem vill skriva liknade förslag?

 

Vad blir förslaget? 10 dagar för bevakning och 16 för insats? jag är gärna med och skickar/skriver på förslag bara jag får läsa dom först :)

Link to comment
Share on other sites

Jag tittar på omröstningen. För bevakningsförband är 39,33% för tre helgers utökning med dagens KFÖ, totalt 10 dagar. och 37,08% är för tre helger + utökad KFÖ, totalt 12 dagar.

 

För insats som man kan förvänta sig betydligt mer av är 35,96% för utökning med tre helger plus SÖF och KFÖ, totalt 14 dagar. Hela 50,56% är för tre helger och utökad KFÖ, totalt 16 dagar.

 

 

Majoriteten är helt klart för utökning med tre helger men eftersom KFÖ är övning för hela bataljonen så är det ologiskt att låta insats komma igång par dagar innan, än mer ologiskt är det att låta insats fortsätta efter de övriga åker hem.

Då är det mer logiskt att insats får utökad SÖF med två dagar.

 

Eller så gör man en kompromiss.

 

I iden med utökad KFÖ ligger en vård dag som är helt avsätt för vård, anser att det är viktigt att vi har gott om tid att en gång per år kunna rengöra och vårda den utrustning som vi har tillgängligt. Hur vi övar och med vilken utrustning som används bestäms till viss del av tanken att vi måste hinna vårda sakerna innan dessa återförs till förrådet.

 

Den andra delen är även att man under vård dagen har möjlighet att återhämta sig lite, man kan ge en sovmorgon och låta soldaterna få tillräckligt med sömn samt att man har tid för en bra avslutning och avtackning innan hemfärd.

Generellt är dagens KFÖ tre dagar lång för under det sista fjärde dygnet görs allt ovan.

 

 

 

Kompromiss: utöka KFÖ med ett dygn från dagens 4 till 5 dygn, Bestäm även att KFÖ ska starta med inryckning kvällen innan dygn ett, inskrivning och förråds ärenden kan då klaras av direkt under kvällen. På morgonen dygn 1 kan övningen starta och genomföras fram till dygn 4 på kvällen då en obligatorisk vila genomförs, vård genomförs under dygn 5. För soldater bör inryckning ske på Måndag kväll senast kl 21 och utryckning på Lördag senast kl 18.

 

Fördel: Inryckning kvällen innan ger möjlighet till social samvaro inom grupp och pluton, samt att alla är klara för övning på morgonen efter. Utryckning på lördag ger fördelen att majoriteten av soldater får en dags vila hemma innan deras arbetsvecka startat på nytt.

 

Förslag: övningshelger fördelade med en övning var tredje månad. En serie övningshelger avslutas alltid med en KFÖ, tidpunkten för KFÖ bestämmer när en ny övnings period startar. SÖF får läggas i samband med helg två eller tre. Vid en övningshelg tar man in ett kompani. För en bataljon med fyra kompanier så genomför man en helg per kompani var tredje månad. En soldat som missar sitt kompanis helg kan då genomföra samma helg med ett annat kompani.

 

Helg Ett: Tema: Personlig färdighet. Vapen, sjukvård, CBRN, mm. Alla övar denna del oavsett befattning

 

Helg Två Tema: Befattningsträning, Understödsvapen, stridsjukvårder, fordonstjänst, signaltjänst, Skyddsvaktsträning/utbildning. Olika befattningar övar sin del, grupp/plutonschefer övar t ex orderträning, Sjukvårdare fortbildar sig i sjukvård, osv.

 

Helg Tre Tema: Grupps förmåga. Här övar gruppen sig samman, olika roller samkörs. Specialist befattningar genomför övning inom sina områden.

 

utöka KFÖ med ett dygn från dagens 4 till 5 dygn, Bestäm även att KFÖ ska starta med inryckning kvällen innan dygn ett, inskrivning och förråds ärenden kan då klaras av direkt under kvällen. På morgonen dygn 1 kan övningen starta och genomföras fram till dygn 4 på kvällen då en obligatorisk vila genomförs, vård genomförs under dygn 5. För soldater bör inryckning ske på Måndag kväll senast kl 21 och utryckning på Lördag senast kl 18.

 

Övnings perioden avslutas med KFÖ, utvärderingen av KFÖ bestämmer sedan fokusen på Helg två och tre för nästa periods helgövningar.

 

 

Absoluta mål: Dessa ska alltid uppfyllas i slutet av en övningsperiod.

 • Alla soldater ska kunna hantera sin personliga utrustning bra. inklusive vapen.
 • Alla soldater som håller befattning där de utövar bevakning ska vara skyddsvaktsgodkänd.

 

Slut förslag i grova drag. Feedback?

Link to comment
Share on other sites

I grova drag tycker jag förslaget är riktigt bra! En sak jag funderade över var dock om du hade för avsikt att förlänga SÖFen också. Detta borde inte vara något stort problem för den enskilda soldaten med då GB, PB, KB rycker in en till 3 dagar innan de andra kan det bli kärvt för dom, speciellt om man lägger övningen så att man "förstör" 2 helger(alltså bättre att avsluta på söndagen, även om jag gillar idén med vilodagen innan arbetet).

 

Ett problem jag kan se med helg 1 är att det troligtvis alltid kommer att finnas soldater som är helt nya / missat tidigare utbildning / är rostiga etc som gör att övningen kommer att behövas läggas på en väldigt grundläggande nivå. Detta var ett problem jag kände av under sjukvårdsmomentet på min senaste KFÖ, även om jag själv ingick i den gruppen som helt klart behövde färska upp minnet så blev utbildningen i sig egentligen bara en repetition av L-ABCDE och tyvärr kommer många moment troligtvis att alltid fastna där av just den anledningen att det alltid kommer att vara lite rörelse bland personalen. Jag skulle här istället föreslå att vi kör med helg 2(befattningsträning) och helg 3(grupps förmåga) och byter ut helg 1 mot ett flertal kortare övningar som är frivilliga och som kan planeras upp i nivåer. Alltså man kan lägga utbildning i ämne X i 3 steg, och man får delta i det steget som passar ens nuvarande förmåga. Om man har möjlighet att planera in så steg 1, 2, 3 ligger med 1 veckas mellanrum så kan, i teorin, den riktigt engagerade få ut väldigt mycket kunskap fort, samtidigt som de som kanske inte har så mycket tid att lägga ner pga familj/arbete/etc kan välja endast det steget som passar.

Link to comment
Share on other sites

De skulle säkert gå att fylla dubbla tiden mot vad trådens längsta allternativ är. frågan bara vad slutmålet är för hemvärnets förmåga och hur många som har vilja/tid att genomföra det.

 

Låt först och främst övningsledningen lära sig använda tiden som finns. mer av fluff övningar för att fylla tid gynnar ingen.

Link to comment
Share on other sites

De skulle säkert gå att fylla dubbla tiden mot vad trådens längsta allternativ är. frågan bara vad slutmålet är för hemvärnets förmåga och hur många som har vilja/tid att genomföra det.

 

Låt först och främst övningsledningen lära sig använda tiden som finns. mer av fluff övningar för att fylla tid gynnar ingen.

 

Förlänga kontraktstiden kan användas på flera sätt, man kan lägga till uppgifter som förbandet skulle öva mot eller man kan öva mer på de uppgifter som redan finns och bli än bättre på dessa.

 

Lägger man till mer uppgifter som ska utföras så innebär det detsamma som idag, svårt att hinna öva allt. Men det jag förordar är att vi lägger till tiden för att bli duktiga på de uppgifter som vi har idag.

 

I princip kan man dela upp det som behövs övas på i två kategorier.

 1. Personlig färdighet, skytte, sjukvård, skyddsvaktskunskaper/färdigheter, material kunskaper.
 2. Förbands färdighet: Förmåga att utföra uppgifter i förband som grupp, pluton, kompani eller bataljon

Den första delen kan övas under helg 1 och 2, medan grupps färdighet övas under helg 3 och fortsätter under KFÖ men där läggs även pluton och uppåt till.

 

Övningsledningen är olika bra vid olika förband, en del bataljoner är de väldigt duktiga medan andra lämnar mycket att önska: Men om övningsledningen måste leda många fler kontrakts övningar så borde även de dåliga övningsledarna bli mycket bättre än i dag. (övning ger färdighet även för dem).

 

I grova drag tycker jag förslaget är riktigt bra! En sak jag funderade över var dock om du hade för avsikt att förlänga SÖFen också. Detta borde inte vara något stort problem för den enskilda soldaten med då GB, PB, KB rycker in en till 3 dagar innan de andra kan det bli kärvt för dom, speciellt om man lägger övningen så att man "förstör" 2 helger(alltså bättre att avsluta på söndagen, även om jag gillar idén med vilodagen innan arbetet).

 

Ett problem jag kan se med helg 1 är att det troligtvis alltid kommer att finnas soldater som är helt nya / missat tidigare utbildning / är rostiga etc som gör att övningen kommer att behövas läggas på en väldigt grundläggande nivå. Detta var ett problem jag kände av under sjukvårdsmomentet på min senaste KFÖ, även om jag själv ingick i den gruppen som helt klart behövde färska upp minnet så blev utbildningen i sig egentligen bara en repetition av L-ABCDE och tyvärr kommer många moment troligtvis att alltid fastna där av just den anledningen att det alltid kommer att vara lite rörelse bland personalen. Jag skulle här istället föreslå att vi kör med helg 2(befattningsträning) och helg 3(grupps förmåga) och byter ut helg 1 mot ett flertal kortare övningar som är frivilliga och som kan planeras upp i nivåer. Alltså man kan lägga utbildning i ämne X i 3 steg, och man får delta i det steget som passar ens nuvarande förmåga. Om man har möjlighet att planera in så steg 1, 2, 3 ligger med 1 veckas mellanrum så kan, i teorin, den riktigt engagerade få ut väldigt mycket kunskap fort, samtidigt som de som kanske inte har så mycket tid att lägga ner pga familj/arbete/etc kan välja endast det steget som passar.

 

Ja förlängs KFÖ med en dag plus att den startar för soldaterna på Måndag kväll, så innebär det att gruppcheferna rycker in på Söndag kväll, och Plutonschefer på Lördag kväll, osv. Men desto högre upp man kommer så kräver man mer av var och en. Gruppchefer och uppåt kräver alltid lite mer engagemang för varje snäpp uppåt. Tycker ändå att en ledig Söndag för huvuddelen väger upp nackdelarna med att fåtal rycka in helgen innan.

 

Med nya soldater som kommer in så är lösningen att vi förbättrar introduktions delen, bygg ut den och gör den mer målstyrd, när soldaten uppnått en viss minsta nivå för sin befattning så överförs soldaten till sitt förband och övar med dem. Kvar återstår de som redan är med och som behövs lyftas och dessa är ett övergående problem som löses under de första åren när systemet införs. (Första åren måste lyfta alla till en minsta nivå motsvarande nya soldater).

 

Vad är minsta nivå? Enligt mig bör alla vara. 1. skyddsvakt kunskap (För Chefer och soldater som utför bevakning). 2. Kunna skjuta hyfsat. och hantera sitt vapen, 3. Kunna sin befattning och sin personliga utrustning.

 

Problemet att olika soldater har olika nivå kunskaper är något som vi alltid kommer ha, lösningen kan vara att alla har en "minsta nivå" i början samt att övningsledaren planerar att ha olika grupper enligt nivå kunskaper/färdigheter (framför allt i början vid ett införande).

 

Just det här med frivilliga övningar är det som körs idag och problemet är att de som mest behöver öva personlig färdighet är i regel de som inte kommer på dessa frivilliga övningar, skulle alla komma så skulle vi ha ett jätte bra Hemvärn idag.

 

En tanke med en serie övningshelger är att man sprider belastningen jämt över året, en obligatorisk helg övning under en tre månaders period borde fungera för alla. Dessutom missar man sitt eget kompanis helg övning så kan man gå på ett annat kompanis helgövning, (En helg, ett kompani)

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • 3 months later...

 

Tror att vi kan diskutera arbetslagstiftningen in absurdum, klart är att du har en poäng i det du säger och att tjänstgöring inom Hemvärnet och försvaret står i konflikt med civila arbetsgivare det är något som alltid har existerat även tidigare när vi hade aktiv värnplikt.

 

Dock är även andra lagstiftningar även dem är ett problem för arbetsgivare, pliktlagen, föräldraledighet, osv, vi har även extra brandmän som när som helst kan tvingas åka från sina jobb, dessa utför uppdrag som är för samhällets bästa.

 

Försvaret är till för Samhällets skydd, och detta gynnar oss alla direkt och indirekt, med det så faller även soldater inom Hemvärnet in i samhällets intresse, det finns ett behov att vi håller oss med tillräckligt samövad försvar och hemvärnet är en del i detta.

 

Hur väl övat behöver Hemvärnet vara, hur väl övat behöver GSS/T vara. Min åsikt är tillräckligt övat för att kunna verka omgående, för detta ska ske så måste Hemvärns och GSS/T soldater öva regelbundet och arbetsgivare måste acceptera detta, precis som man accepterar föräldraledighet, mm. Detta är en del av priset för att vara verksam i Sverige.

 

Riksdagen och Regeringen måste alltid prioritera vad man anser är viktigt, intressen står alltid mot varandra. Försvar och rättsväsendet är en grundpelare i statens uppgifter, dessa är viktigare än arbetsgivares intressen.

 

Tråden ska diskutera Hemvärnets förmåga och utrustning och mitt förslag är att vi fortsätter med den huvudinriktningen utan att behöva grotta ner oss för mycket i detaljer, visst det finns ett problem med övningsfrekvensen men det finns även alltid någon form av lösning på dessa problem. Likaså måste det till bättre system för att täcka upp sjukdom och skador.

 

Jag flyttar diskussionen om tidsuttag och arbetsgivare hit från tråden om Hemvärnets förmåga, då detta har diskuterats här tidigare, och jag likt Charlie kan hålla med om att det höll på att gå utan för tråden spår.

 

När det gäller lagstiftningen ska man dock observera det jag nämnde, att den lagstiftning man använder nu, var utformad för en annan tid. Flertalet gånger har jag hört om kommenterar likt att om man nu vill involvera sig i FM, sök en anställning. Hos företagen är förståelsen för behovet av Hv borta. Detta ligger troligtvis i samtid med att folkförankringen för försvaret av Sverige har försvunnit. Och denna förändringar har skett snabbt, även inom statens egna myndigheter som man annars kan tycka borde ha en välvillig inställning till statens andra verksamheter.

 

Detta är en attityd man inte enbart kommer åt med att säga att försvaret av Sverige är viktigt och att det är det som Riksdagen ska prioritera. Att enbart ta utan att ge är tyvärr en väldigt konfliktfylld väg att bege sig nerför. Särskilt eftersom företagen är en minst lika viktigt skatteinkomstkälla som arbetstagarna, och dessa två ligger dessutom i en symbiosförhållande till varandra. Och någonstans måste pengarna för att betala för försvar och rättsväsende komma ifrån.

 

Det jag vill belysa, och som hela tiden undviks genom att säga att vi måste öka övningstiden för att få användbara förband, är att hur ska vi klara personalförsörjningen till dessa förband utan att det blir en massa konflikter i dessa personens liv. FM har in min bedömningen här tagit sig rätten att utan beaktande av några andra förutsättningar än sina egna ställa villkor som klart riskerar att sätta personer i knipa i sitt privatliv.

 

Ett exempel på problem som kan uppstå i privatlivet är t.ex. om man har barn och en andra part som jobbar helg inom t.ex. sjukvården. Kan man då kräva att denna ska vara hemma med barnen, eller ska man försöka tvinga kommunen att följa lagen och helgöppna ett dagis? Eller kanske försöka köra barnen 60 mil bort till mor- och farföräldrarna?

 

Ju mer tid man tar ut, desto fler sådana här konflikter kommer det att bli. I dagens samhälle, med den tidspress som råder, är det redan många som känner att denna typ av konflikter börjar bli ohanterbara. Det är därför viktigt att FM i sina krav tar hänsyn till att inte öka dessa utan att beakta hur de kan ställa sina krav i förhållhanden till samhällets förutsättningar.

 

Så till poängen.

 

Det är mycket möjligt, till och med troligt att Hv behöver en tidsökning för klara de mål som är ställda idag. Men innan det ändras måste man börja med att hantera de systemfel som finns redan idag, så att man undviker FM:s historia av att införa, tuta och köra. På det sättet kan en välplanerad och välgenomtänkt utökning av kontraktstiden sedan genomföras utan att Hv:s personal upplever det som en ytterligare last, och på ett sätt så att även potentiella nya Hv-medlemmar kan uppleva det som något positivt.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Det har gått en rätt lång tid sedan ämnet diskuterades. Hur ska Hemvärnet utvecklas och hur bra får det vara.

 

 

Sanningen är enkel; mer övning = bättre soldater = bättre förband = Ökad förmåga att lyckas med uppgifterna.

Jag tycker din sista kommentaren säger allt faktiskt. Det är i min mening mycket svårt att öka förmågan utan att öka tidsuttaget MEN, det är inte säkert att HV som organisation behöver göra detta förens man hamnat i ett försämrat säkerhetspolitikt läge.

 

Jag har dock två förslag som jag gärna skulle se hända. Det första är ett införande av en andra/tredje 4-dygnsövning som ska vara frivillig och inte ingå i kontraktskravet men vara ett möjligt komplement för första och främst vapen/systemutbildningar. Då denna övning är frivillig (ur ett kontraktsperspektiv) så kommer deltagandet troligen vara lägre varför det kan vara fördelaktigt att göra detta bataljonsgemensamt.

 

Mitt andra förslag är att dela upp utbildningarna (allt från pistol till CBRN) på tre nivåer. Första nivån är grund, vilket ska ge soldaten nog kunskaper för att kunna bruka vapnet eller handskas med situationen (tänk grundutbildningen för att få börja skjuta AK eller ABCDE i sjukvård). Andra nivån är "avancerad" krävs kanske en hel helg för denna utbildning och syftar till att ge soldaten avancerade kunskaper eller färdigheter i /vapnet/systemet/etc (skjuta ksp från fordon i rörelse med god träffsäkerhet, sätta dropp vid skadefall). Och den sista nivån är expert vilket dels eller helt är en instruktörsnivå. Varje utbildningsnivå ska också ge färdigheter att kunna utbilda nivån under till resten av hemmaförbandet (har du gjort nivå 2 på sjukvård ska du kunna nivå 1 så pass bra att du kan utbilda på den)

 

Överväger att skriva detta som förslag till nästa rikshvting, även om jag tror att det kan bli för dyrt att genomföra, så all återkoppling uppskattas

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Mycket händer i Hemvärnet:

 

Grk pluton:

 

CBRN plutoner:

 

ingenjörsplutor:

 

Tolo grupper:

 

Underrättelse kompanier:

 

Tillförsel av material, personlig utrustning fortsätter. Personbil 8, Radio IGR, mm.

 

 

Hur utvecklas Hemvärnets förmåga med dagens KFÖ system?

 

Enligt egen åsikt är det bättre än tidigare system, för oss i Halland så uppfattar jag det att bataljonen blir bättre, förbandets sammanhållning ökar. Utbildningsgruppen genomför bra moment som fungerar och för framåt. Givetvis finns alltid saker som behövs förbättras.

 

Dock som skjutinstruktör så uppfattar jag fortfarande att personlig färdighet med vapen ligger på relativt låg nivå hos en del. Men många deltar i frivilliga övningar som ökar snittnivån rätt bra.

Anser att man fortfarande behöver öka kontraktstiden. Trådens förslag är än mer relevant idag!

 

 

Vad anses!!!

Edited by Charlie Spartan
Link to comment
Share on other sites

Ang den personliga vapenfärdigheten så kan jag konstatera, från att ha haft gamla Bettan hemma och åkt direkt till skjutbanan på vardagskvälls skjutningarna, så har man infört att alla skall låsa in i kasun, detta gör att den lilla tid man har haft på kvällarna nu har krymt minst en timme, IG på det.

Link to comment
Share on other sites

Bara för att det har blivit bättre, så betyder det inte att det har blivit bra i Hemvärnet.....

 

Hemvärnet är ännu långt ifrån att vara ett slagkraftigt förband utifrån sin KFS. Det tillförs förmågor till Hemvärnet, men dessa förmågor är inte något som tillför något till huvuduppgiften.

 

Hemvärnet måste bli bättre och effektivare i ledningsstrukturer men även i att jobba med att säk-uppgifter runt skyddsobjekt. Vilket är huvuduppgiften.

Link to comment
Share on other sites

Håller med Fk Satan

 

KFÖ systemet är bättre än vad som var tidigare, men det finns fortfarande en stor lucka mellan KFS krav och verkligheten, för den bataljonen som jag är med i så har mindre än hälften skyddsvakts utbildning. Något som är ett krav för att verka på ett skyddsobjekt.

 

Visst tillför dessa nya plutoner förmåga till uppgifterna, Skydda, bevaka, försvara skyddsobjekt.

Link to comment
Share on other sites

Nja... det är inte ett krav att vara skyddsvakt på ett skyddsobjekt. Däremot är det ett krav att vara skyddsvakt för att använda sig av skyddslagen i sin myndighetsutövning. Men en person som inte är skyddsvakt kan understödja en person som är skyddsvakt i dennes myndighetsutövning.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker nog att KFÖ systemet när det kom kändes nytt och fräscht för Hv. Det var bra fart på övningar, både övningsledning och övningsdeltagare. Med fart menar jag att det var bra övningar där vi tränade moment vi aldrig gjort innan och det i högre fart. Det var korta ledtider mellan övningsmoment, lite vila och lärorika övningsinslag. Speciellt kanske vi trimmats ihop som förband nu, mer än innan. En god kamratskap och vi känner varandras för- och nackdelar väl.

 

Dock, det senaste två åren tycker jag att det gått i baklås. Lite som att det nu känns som att vi kommit in i ett lumpenlunk på övningarna. Mycket dötid mellan moment, moment som känns väldigt lökiga och återkommande övningar i exakt samma tappning. När jag ser kommande övning, ser jag att vi ska köra samma moment på torsdagen, som vi gjort de senaste tre föregående övningarna, d.v.s. mobslinga. Som planerats att ta hela dagen i anspråk.

 

Nja, även om det är viktigt med mängdträning, så undrar jag vem som tränar, vi i förbandet eller övningsledningen?

 

Detta kanske är unikt för min utbildningsgrupp, men jag tycker det är lite synd och det riskerar att minska viljan att ta ledigt för att komma på övningarna.

Link to comment
Share on other sites

Som sagt ovan så är problemet med sämre kunskap på vapenhanteringen det med att ha allt kasun centralförvarat. Innan detta infördes hade jag minst 30-40 tim skjuttid på banan. Och då på en lokal skjutbana som man kunde åka till på en söndageftermiddag. 6 tim effektiv skjutning utan problem. Och sedan gjorde vård mm hemma. Nu går inte detta längre. Så man får gilla läget.

Link to comment
Share on other sites

Nja... det är inte ett krav att vara skyddsvakt på ett skyddsobjekt. Däremot är det ett krav att vara skyddsvakt för att använda sig av skyddslagen i sin myndighetsutövning. Men en person som inte är skyddsvakt kan understödja en person som är skyddsvakt i dennes myndighetsutövning.

 

Tyvärr du har fel.

 

Skyddslagen 2010:305

 

9 § För bevakning av ett skyddsobjekt får polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas. Den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt.

 

25 § Den kan bli skyddsvakt, som efter prövning är godkänd med hänsyn till laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämpligheten i övrigt för uppgiften som skyddsvakt. Frågor om godkännande av skyddsvakt prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

 

 

Tänk på att den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt. Med andra ord så måste all militär personal vara utsedda skyddsvakter för att bevaka skyddsobjekt.

 

 

Så för att kunna användas på skyddsobjekt så måste vi alla ha relevant utbildning.

Link to comment
Share on other sites

Som sagt ovan så är problemet med sämre kunskap på vapenhanteringen det med att ha allt kasun centralförvarat. Innan detta infördes hade jag minst 30-40 tim skjuttid på banan. Och då på en lokal skjutbana som man kunde åka till på en söndageftermiddag. 6 tim effektiv skjutning utan problem. Och sedan gjorde vård mm hemma. Nu går inte detta längre. Så man får gilla läget.

 

Håller med till viss del, men en del moment som vi ska öva på passar illa på en civil skjutbana. Tex eldavbrottsdrill, ställningsväxling, vändningar. mm.

 

Kassun förvaring är inte ett krav, utan något som bara blivit på många förband, det är lika tillåtet förvara vapen med vapenlås i hemma, bara nyckeln förvaras av lägst gruppchef. Ett större problem är att det finns så få godkända banor som vi kan använda för våra lokala skjutningar.

Link to comment
Share on other sites

Jovisst så är det ju. Den civila skjutbanan vi var på fick vi göra mycket av det på t o m skjuta ksp. Men så kom det nya regler och FM sparade pengar. Ville inte lägga några pengar på att fixa de problemen. Nu är det 7-8 mil till närmaste bana plus mecklet med utlåsning av vapen mm. Då hinner man inte med mycket skjutning tyvärr.

Link to comment
Share on other sites

En höjning av avtals tiden löser övningsbehovet lite grann. kommer man ut på banan en gång var tredje månad så håller man sin vapenrutin uppe på hyfsad nivå. Däremot krävs det mer skjutövning om man ska vara bra skytt.

 

 

Man kan hoppas på att försvarsmakten inser vilken resurs det vore om man återetablerar mer lokala skjutbanor som Hemvärns samt GSS/T soldater kan nyttja för personlig färdighet. Sådana skjutbanor kan vara redan existerande skjutbanor som uppgraderas, där man skapar förråd och lokaler för säker vapenförvaring samt utbildning. Dessa kan då fungera som bas för Hemvärns och GSS/T soldater inom ett område.

Link to comment
Share on other sites

En höjning av avtals tiden löser övningsbehovet lite grann. kommer man ut på banan en gång var tredje månad så håller man sin vapenrutin uppe på hyfsad nivå. Däremot krävs det mer skjutövning om man ska vara bra skytt.

 

 

Man kan hoppas på att försvarsmakten inser vilken resurs det vore om man återetablerar mer lokala skjutbanor som Hemvärns samt GSS/T soldater kan nyttja för personlig färdighet. Sådana skjutbanor kan vara redan existerande skjutbanor som uppgraderas, där man skapar förråd och lokaler för säker vapenförvaring samt utbildning. Dessa kan då fungera som bas för Hemvärns och GSS/T soldater inom ett område.

Att se till att motiverade och intresserade soldater kan öva upp sin egen färdighet har väl alltid varit en bra idé samt billig men politiskt tror jag aldrig det går igenom då vapen är roten till all brottslighet oavsett laglighet verkar det som...

 

Har inte schweiz nåt liknande som fungerar väldigt bra? Dom tycker jag kan vara en rätt bra referens för sverige.

Link to comment
Share on other sites

Schweiz har fortfarande kvar värnplikten, dessutom så tar deras soldater med vapen och personlig utrustning hem efter muck, dessutom så kan dessa vad jag förstår öva skytte på mängder av lokala skjutbanor. Mängden militära vapen ute i samhället torde vara väsentligt mycket högre än Sverige. Men man hör inte mycket om problem runt dessa vapen.

 

 

 

Det finns sätt att öka möjligheten till övnings skytte, men det som behövs är mer vilja att finna konstruktiva sätt att genomföra dessa på ett bra sätt. Tror att det kräver lokala lösningar eftersom vi har så olika förutsättningar med avstånd och infrastruktur runt landet.

Link to comment
Share on other sites

 

Nja... det är inte ett krav att vara skyddsvakt på ett skyddsobjekt. Däremot är det ett krav att vara skyddsvakt för att använda sig av skyddslagen i sin myndighetsutövning. Men en person som inte är skyddsvakt kan understödja en person som är skyddsvakt i dennes myndighetsutövning.

 

Tyvärr du har fel.

 

Skyddslagen 2010:305

 

9 § För bevakning av ett skyddsobjekt får polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas. Den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt.

 

25 § Den kan bli skyddsvakt, som efter prövning är godkänd med hänsyn till laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämpligheten i övrigt för uppgiften som skyddsvakt. Frågor om godkännande av skyddsvakt prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

 

 

Tänk på att den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt. Med andra ord så måste all militär personal vara utsedda skyddsvakter för att bevaka skyddsobjekt.

 

 

Så för att kunna användas på skyddsobjekt så måste vi alla ha relevant utbildning.

 

 

Nä, jag har helt rätt, för att kunna använda skyddslagen måste det vara skyddsvakt som fattar besluten. Men för understöd av skyddsvakt behöver inte aktuell soldat vara skyddsvaktsutbildad.

 

Då agerar den personen under "envar" När skyddsvakten ifråga blir utsatt för något i sin myndighetsutövning kan den personen få stöd under "envar".

 

RB Kap24

 

7 § Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även utan anhållningsbeslut.

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Lag (1987:1211).

 

 

Så om den som utöver skyddsvakt blir utsatt för något, eller behöver stöd i sin myndighetsutövning är detta en bra paragraf, däremot får inte nummer två agerar med stöd av skyddslagen. Däremot finns det många andra fina lagar att använda om nummer ett hamnar i trångmål...

Link to comment
Share on other sites

intressant så behöver vi alltså inte ha skyddsvakter i alla förband alls, och det är ett slöseri med pengar att utbilda alla regementens vaktstyrkor till skyddsvakter, det räcker således bara med en som är skyddsvakt i varje stridspar.

 

 

Nej 9 § gäller, Den som bevakar ett skyddsobjekt och inte är polisman benämns skyddsvakt. Och 25 § kompletterar och fyller ut 9 §.

 

Genomförde skyddsvakts instruktörs utbildning för 3 år sedan, och mig veterligen så har man inte ändrat regelverket gällande skarp skyddsvakts tjänst.

Link to comment
Share on other sites

Jo men 9§ styrs av 1 och 2§.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till förstärkt skydd för byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt mot
1. sabotage,
2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,
3. spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör total-försvaret, och
4. grovt rån.

2 § Lagen innehåller också bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet.

 

Vad är syftet med skyddsvakten i det specifika ärendet?

 

9§ skall läsas som kriterier för att överhuvudtaget bli aktuell som skyddsvakt,

9 § För bevakning av ett skyddsobjekt får polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas.
Den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt.

 

Men för att bli utsedd så måste du ha ett förordnande

 

25 § Den kan bli skyddsvakt, som efter prövning är godkänd med hänsyn till laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämpligheten i övrigt för uppgiften som skyddsvakt.
Frågor om godkännande av skyddsvakt prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Link to comment
Share on other sites

intressant så behöver vi alltså inte ha skyddsvakter i alla förband alls, och det är ett slöseri med pengar att utbilda alla regementens vaktstyrkor till skyddsvakter, det räcker således bara med en som är skyddsvakt i varje stridspar.

 

 

Nej 9 § gäller, Den som bevakar ett skyddsobjekt och inte är polisman benämns skyddsvakt. Och 25 § kompletterar och fyller ut 9 §.

 

Genomförde skyddsvakts instruktörs utbildning för 3 år sedan, och mig veterligen så har man inte ändrat regelverket gällande skarp skyddsvakts tjänst.

 

Jag är mer inne på Fk Satan's linje.

 

Man får dock ändå befinna sig på ett skyddsobjekt fast man inte är utbildad skyddsvakt. Då kan denna person råka befinna sig i posten tillsammans med en utbildad skyddsvakt. Eller menar du att den outbildade tvåan inte får göra något bara för att han inte är utbildad skyddsvakt på ett skyddsobjekt? Så när ettan håller på att bli skjuten eller knivhuggen får ettan alltså inte göra något, inte ens nödvärn?

 

Sen är det ju självklart bäst om alla är skyddsvakter, inte minst för kompetensen och inte i sig så mycket om statusen. Extra viktigt är det ju i fredstid så då är det inte så konstigt att alla som ska bevaka skarpt MÅSTE vara utbildade skyddsvakter.

 

I krig löser vi uppgiften i vilket fall som helst, kanske med IKFN?

Link to comment
Share on other sites

@REALIN
"Man får dock ändå befinna sig på ett skyddsobjekt fast man inte är utbildad skyddsvakt. Då kan denna person råka befinna sig i posten tillsammans med en utbildad skyddsvakt. Eller menar du att den outbildade tvåan inte får göra något bara för att han inte är utbildad skyddsvakt på ett skyddsobjekt? Så när ettan håller på att bli skjuten eller knivhuggen får ettan alltså inte göra något?"

I fallet där den som två ser ettan bli attackerad så är det ju nödvärnsrätten du lutar dig mot när du satte två dubbleskott i buset. Då övertar du ju hans nödvärn. Men det har ju inget med om du är skyddsvakt eller inte.

I övrigt så är det väl vad jag förstår det så. Att alla har utbildningen och förordningen gör att man har bättre skydd rent juridiskt och mer lagar att stödja sitt handlande på. Nu är jag inte instruktör men ändå.

Edited by wolfie666
Link to comment
Share on other sites

 

intressant så behöver vi alltså inte ha skyddsvakter i alla förband alls, och det är ett slöseri med pengar att utbilda alla regementens vaktstyrkor till skyddsvakter, det räcker således bara med en som är skyddsvakt i varje stridspar.

 

 

Nej 9 § gäller, Den som bevakar ett skyddsobjekt och inte är polisman benämns skyddsvakt. Och 25 § kompletterar och fyller ut 9 §.

 

Genomförde skyddsvakts instruktörs utbildning för 3 år sedan, och mig veterligen så har man inte ändrat regelverket gällande skarp skyddsvakts tjänst.

 

Jag är mer inne på Fk Satan's linje.

 

Man får dock ändå befinna sig på ett skyddsobjekt fast man inte är utbildad skyddsvakt. Då kan denna person råka befinna sig i posten tillsammans med en utbildad skyddsvakt. Eller menar du att den outbildade tvåan inte får göra något bara för att han inte är utbildad skyddsvakt på ett skyddsobjekt? Så när ettan håller på att bli skjuten eller knivhuggen får ettan alltså inte göra något, inte ens nödvärn?

 

Sen är det ju självklart bäst om alla är skyddsvakter, inte minst för kompetensen och inte i sig så mycket om statusen. Extra viktigt är det ju i fredstid så då är det inte så konstigt att alla som ska bevaka skarpt MÅSTE vara utbildade skyddsvakter.

 

I krig löser vi uppgiften i vilket fall som helst, kanske med IKFN?

 

 

 

Nja Hemvärnet är till för att vid en beredskapshöjning bevaka skyddsobjekt, det innebär att det är fred när bevakningen startar och det kan mycket väl fortsätta vara fredsförhållande under hela tiden beredskaps höjningen råder.

 

Om en soldat agerar och använder våld mot en civil person, och detta handlande prövas av åklagare där denne upptäcker att soldaten inte var utbildad skyddsvakt och med det inte får utföra bevakning på skyddsobjektet: Vad händer då rent juridiskt med soldaten och dess befäl?

 

 

Nästa lite underhållande att så många på forumet tror på ett svart/vit tänkande (Krig / Fred) när det gäller säkerhetspolitik, trots att man i nyheterna hela tiden läser om spända lägen mellan länder och regioner. Inga krig uppstår bara ur tomma intet, de har föregåtts av en längre tids politiskt spänning där olika indikationer påvisar vart det kan leda. Svårigheten är att politiskt uppfatta tecknen och vidta rätt åtgärder.

 

Att aktivera Hemvärnet för att öka skyddet av alla skyddsobjekt vid en kris är en sådan åtgärd. Eller hur.

 

 

 

Hittar inget utrymme i vår utbildning till skyddsvakts instruktör där det är ok att sätta ej skyddsvakter på skarp tjänst i fredstid.

 

 

Sånt händer bara vid övningar, och hur pass meningsfullt är det att delta i en övning som övar skyddsvakts moment och inte ha den juridiska kunskapen om skyddslagen, där anser jag vi har ett problem.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...