Jump to content

Hur många dagar skall Hemvärnet öva för att bli tillräckligt bra?  

109 members have voted

 1. 1. Hur många dagar bör den meniga bevaknings soldaten öva för att nå upp till "användbar här och nu"

  • Fungerar bra idag, inget behövs ändras. (4 dagar KFÖ tid + frivillig extra övningar när man känner för det)
  • 4 Dagar (kontrakterad tid idag) enbart under KFÖ, inget annat behövs!
  • Utökat kontrakt, KFÖ 4 dagar + tre helger, en var tredje månad. Totalt 10 dagar
  • Utökat kontrakt, KFÖ 6 dagar + tre helger, en var tredje månad. Totalt 12 dagar.
 2. 2. Bör kontrakten tilllåta mer tid för specialister så som piloter, MC, signalister, sjukvårdare, hundförare, osv?

  • Ja!
  • Nej, det är bra som det är med dagens system.
 3. 3. Hur många dagar bör den meniga insats soldaten öva för att nå upp till "användbar här och nu"

  • Fungerar bra idag, inget behövs ändras. (8 dagar KFÖ tid, SÖF + frivillig extra övningar när man känner för det)
  • 8 Dagar (kontrakterad tid idag) enbart under KFÖ och SÖF, inget annat behövs!
  • Utökat kontrakt, KFÖ och SÖF 8 dagar + tre helger, en var tredje månad. Totalt 14 dagar
  • Utökat kontrakt, KFÖ 6 dagar och SÖF 4dagar + tre helger, en var tredje månad. Totalt 16 dagar.


Recommended Posts

Vad tycker du?

 

Vi brottas alla med livspusslet med vår tid, jobbet, fritiden, familjen, hus och hem, och vårt engagemang i Hemvärnet.

 

Hemvärnet består av alla oss som vill delta, vi tillsammans utgör hemvärnet och hur bra hemvärnet är beror på hur mycket vi tillsammans vill satsa.

 

Samtidigt har Försvaret nu lämnat värnplikts systemet bakom sig och nu bemannas med heltid och deltids frivilliga soldater som får lön för sina insatser. Lönen som ges är dock inte jätte stor utan det krävs en viss mått av idealism av soldaterna.

 

Även vi inom Hemvärnet är frivilliga soldater, och med det nya systemet anser jag att det är rätt att kräva även vi får betalt för hela vårt engagemang, vårt avtals system med tillhörande ersättningar är ett rätt bra system. Dock anser jag att kontraktstiden är för liten för att öva det vi ska kunna!

 

Vi har kontraktsbonusen som ges när vi uppfyllt vårt avtal och vår SGI ersättning som ger viss merersättning för kompensera vårt förlorade arbetsinkomst. Summorna kan diskuteras, men den delen utelämnar jag i denna tråd.

Link to comment
Share on other sites

Mitt lilla förtydligade till fråga 2, gällande hur jag röstat är att detta kanske i viss mån kan lösas inom "vanlig" kontakterad tid, men extra kontraktstid bör sättas av till de nybildade specialplutonerna inom Hv, då dessa i dagsläget har en rätt stor kompetensutveckling att klara av samt måste arbeta med för att bibehålla.

 

(Detta utan att förminska dessa specialisters behov, men under förutsättning att det är deras specialfunktion är deras primära uppgift att lösa och därmed det som bör övas i huvudsak).

Link to comment
Share on other sites

en annan fråga är ju också vad tiden används till. De flesta som varit med ett tag har säkert varit på både övningar där mycket tid bara slås ihjäl och övningar som skulle behöva vara längre.

 

Sen kunde ju en del tid sparas om man får hem saker att läsa på innan. om de är något som skall läsas på inför övningen.

Link to comment
Share on other sites

Jag känner ett övre tidsuttag idag för de flesta som ligger på 4+4 dagar. Det är mest bara entusiasterna samt de som råkar kunna som gör KU. Kanske att FM om några år kan öka kontraktskravet, men inte nu.

 

Jag vill ha vidareutbildningen som man kunde få via FBU åter. Fler möjligheter att lära sig mer för den enskilde.

Link to comment
Share on other sites

Visst är det så att alla inte kan mer än vad det är nu. Dock tycker jag personligen inte att 8 dagar per ÅR är mycket alls för en vanlig soldat. 4 av dagarna är på helgen dessutom. Ifall man ökar antalet dygn så är det viktigt att man gör det bra så soldaterna faktiskt ser värdet i det. Man kanske tappar lite folk men jag tror även att det kan locka andra.

Link to comment
Share on other sites

Det är svårt att mäta ett förbands förmåga, och enskilds också, på den korta tid vi har och med den rotationen av instruktörer (aldrig samma från gång till gång) som jag upplever.

 

Däremot är det ju lätt att räkna närvaro, kostnader och ersättning till soldaten.

 

Med det menar jag att den förmågeökning som nog kan uppstå om vi får mer övningstid per gång, inte är lika lätt att mäta som kostnaden av två-tre vardagar till i kostnad.

 

Som det är idag, så går alldeles för mycket tid åt till in- och utryckning, framförallt på soldatnivå. Det kanske är extremt i SSK's regi, men att sluta kl 16 LÖRDAG och sen inte rycka ut förrän 15 söndag... Det blir inte många timmar effektiv utbildning och övning.

Jag ser inga problem med att soldaterna rycker in och har en-två dagar enskild utbildning och GB kör en tät.

 

Fast helst ser jag extra utbildningstid för GB i allt.

Link to comment
Share on other sites

Vi behöver kvantitet i hemvärnet. Så vad man än kan göra för att fler känner att de kan vara kvar eller gå med är mitt förslag. Om jag var fienden, om jag satt mig in i en rysk befälhavares tankegångar på att invadera Sverige. Då skulle jag oroa mig betydligt mer för vårt hemvärns kvantitet än dess kvalitet. De kommer aldrig, hur tränade de än är, vara ett problem när jag kan ha ett av mina egna reguljära förband i stridskontakt. Så mitt problem är när jag inte har kontakt med dem och de dyker upp på platser jag inte kan förutse och slår.

Link to comment
Share on other sites

I vår pluton har 28 av 32 medlemmar endast gjort 3 månader GMU, vilket har lett till ett skrämmande högt utbildningsbehov. Att kunna samla dessa till de övningar som inte utgörs av KFÖ/SÖF är inte det lättaste. Det ligger ett egen ansvar i att deltag på dessa övn som soldat, men får man inte ersättning för det så faller det precis som 903lew säger.

 

Denna typ av plutoner är framtiden för HV, nu när soldaterna från GMU förväntas att bli utbildade i större del av lokala UTBgruppen.

 

Min önskar är att jag skall kunna samla soldaterna för minst tre utb helger om året för att sen kunna öva detta under KFÖ/SÖF.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att mina 8 dagar är förlite och för spridda för att man ska få nån rimlig kontinuitet, även fast man är med på div små övningar osv så tar det iallafall för mig ett litet tag att komma in i soldat tänket igen, sedan så ser jag gärna att man skulle kunna boka tid på någon innebana på kvällarna för att öva skytte, det behöver inte vara i HV´s regi men bara att det finns millitära skjutledare på plats, mängdträning i små grupper för att slipa på snabbhet och precision, ser gärna samma upplägg på fler individutbildningar som tex närkamp, radio, sjukvård tex. Kanske att man får extrapåslag på kontraktsbonusen om man medverkar på fler kvällspass, man frilägger då mer tid till annan övning på SÖF OCH KFÖ. Sedan göra det lättare för folk att byta eller få ny matriel, tycker det tar alldeles för mycket tid och engagemang för den enskilde för att fixa sådant, en hemsida med egen inloggning, sedan kommer det ett paket på posten med prylarna i och en returfraktsedel för trasigt alt matriel som skall bytas eller lämnas tillbaka, detta gäller givetvis inte för vapen.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Med Mer befattningsutbildning till den som går i särskilda befattningar så kan vi lägga mer tid på på just förbandsövning under KFÖ:erna, jag ser ingen skillnad på det extra utbildningsbehovet av en krigssjukvårdare, förare eller prickskytt kontra en gruppchef, Alla behöver samma grundkompetens i strid för att sedan behöva extra utbildning och övning i sin befattning, den enda befattning som har extra utbildningstid är gruppchefen. Sedan måste man få en vettig ersättning och framför allt känna att utbildningen är meningsfull. Personligen förlorar jag pengar varje gång jag tar ledigt från mitt jobb och jag måste erkänna att min befattningsutbildning inte varit något som jag känner räcker till för att klara mina uppgifter, och det beror på Storebror försvarsmaktens totala oförmåga att stödja specialistutbildningar inom NSS/Hemvärnet. Det sistnämna är det jag tror är ett av de större hindrena för att ha en chans att behålla en tillräcklig kompetens och numerär i NSS/Hemvärnet.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Då har 51 personer röstat. utfallet hittills är.

 

Bevakning: Ca 75% är för en ökning av kontraktstid, medan 23,5% är nöjda med dagens system.

 

Mer tid till specialister i deras kontrakt: 88% har svarat Ja,

 

Insats: 88% har röstat för en ökning medan 10% är nöjda med dagen system.

 

 

Det viktiga är att man övar regelbundet och att tiden nyttjas väl, en helg var tredje månad ger en möjlighet att bygga upp personlig färdighet över tid som sedan kan tilllämpas under KFÖ och SÖF

 

 

De som börjar inom Hemvärnet måste i dagens system genomföra en introdutions helg, man får sin personliga utrustning och skjuter in sitt vapen.

 

Bygg ut denna introdutions fas och utför en utbildningskontroll där ett antal skall krav beroende på befattning som ska vara uppfyllda innan man släpps in. Även de som varit från HV en tid kan gå igenom introduktionen.

 

De som inte uppfyller kraven får genomföra en uppfrächnings/ny utbildning innan de släpps in.

 

GMU soldater kan här få genomföra en kompleterande utbildning, tex KSP eller GRG utbildning, mm.

 

 

En högre nivå på de som kommer in hjälper oss att öka nivån på oss som är redan inne, övningarna kan starta på en högre nivå direkt utan öva grundläggande kunskaper

Edited by Charlie Spartan
Link to comment
Share on other sites

Ett tillägg en sak som man skulle kunna göra inom dagens tidsuttag är att när det skall göras befattningsutbildningar under KFÖ/SÖF så behöver man inte göra dem inom förbandets ram utan man skulle kunna samla flera utbildningsgruppers specialister på ett och samma ställe och utnyttja instruktörer effektivare, en fördel med detta är att det blir en ensning i utbildningarna över flera utbildningsgrupper och vi kan slippa lite "eget hittepå" som det klagas på så mycket. Exempel Alla skarpskyttar i mellersta Sverige får utbildning av prickeskytte instruktörer på amf1 alla stridssjukvårdare åker till Göteborg och utbildas hos FörMedC. etc etc. Detta ger visserligen lite resekostnader och administrativa merkostnader men jag tror att det finns fördelar.

 

Slugg

Link to comment
Share on other sites

Nja, problemet är att du helt plöstligt kan börja tappa väldigt mycket tid i resor (ska denna då ingå i kontraktstiden så blir det åter rätt mycket lufttid, eller ska folk ta ledigt ett par dagar extra utan ersättning för att resa runt i landet).

 

Däremot kan jag hålla med om att det är vettigt att samla specialiserna och utbilda dem med instruktörer från tjänstegrensansvarigt förband/centra, men jag bedömer att det skulle vara vettigare att samla dem lokalt (säg t.ex. alla specialiser i Östergötland eller Skåne) och sedan flytta instruktörerna dit. Då får du vettiga restider för soldaterna och mindre totala reskostnader.

 

Edit: Motsvarande diskuterades tydligen rörande Hv-MP-plutonerna, om de skulle "förläggas" till LG, dvs att utbildning och övning skulle ske på LG, eftersom det var här instruktörerna fanns. Enligt de uppgifter jag har fått så valde man bort detta, eftersom man vill kunna rekrytera över hela Sverige, och många potentiella medlemmar i plutonerna skulle inte vara intresserad av så långa resor, med tanke på att detta skulle kunna leda till 2 dagars restid för 4 dagars övning beroende på bostadsord.

 

Det var då bättre att skapa en i varje "region", samla dem på lämpligt regemente inom regionen, och skicka instruktörerna dit. Motsvarande resonemang har tydligen även gällt för de andra specialplutonerna under införnade.

Edited by Snowtiger
Link to comment
Share on other sites

Det går faktiskt att samarbeta på lägre nivå och få effekt. Skåne har fyra bataljoner och övar dessa två och två. Grg, PSG, Ksp, Grt-tillsats, Sjv och GB har utbildats på separata täter, bägge bat tillsammans längs hela Ravlunda skjutfält. Funkar hur bra som helst.

Link to comment
Share on other sites

@709

 

Det var lite det som var min erfarenhetsgrund också, tillhör själv en av Skåne-bataljonerna, och upplever att det är en rätt lämplig nivå att samarbeta på med hänsyn till transportavstånd och liknande, samtidigt som jag upplever att kvaliteten så smått börjat öka.

 

(Är nog lättare att motivera ÖL också när det börjar bli mer folk att utbilda)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag skulle vilja se ett övningssystem som såg ut ungefär så här:

 

SÖF och KFÖ är 7 dagar vardera. Inryck måndag kväll, "MUCK" söndag.

 

Så tar man det administrativa inrycksfixet på måndagen. Inskjutning vapen och materielfix på tisdagen. PEK, etc., om man hinner med. Befattningsutbildningar genomförs onsdag och torsdagen, sen tar man en slutövning på fredag och lördag. Materielvård, utvärdering, etc., på söndagen. Hemma till TV-4:s söndagskomedi, kl. 2000. ;)

 

För KFÖ tycker jag man kör ett liknande system. Inryck på måndagkvällen med allt tillhörande fix. Inskjutning vapen, materielfix och PEK på tisdagen. "Uppvärmning" helt enkelt. Sen kör man en slutövning vid ett eller flera objekt onsdag till lördag eftermiddag. Gärna en senariobaserad övning, typ som de man hade i lumpen, där saker kan hända när som helst på dygnet.

 

Det jag tycker är helt enkelt att 4 dygn för lite. Man hinner precis komma in i sin roll liksom.

 

Sen får man köra ett antal frivilliga KU:s minst en gång per kvartal.

Link to comment
Share on other sites

http://www.tidningenhemvarnet.se/sites/default/files/issues/hv2012-3_helaliten.pdf på uppslag 5 hittar man ett schema för tjänstgöringstider. Man kan välja förband mellan HV och delitdstjänstgöring redan idag. ( En intressant fråga är vad som händer när de deltidsanställda skall ta ledigt från sitt civila jobb och tjänstgöra på försvarets lönenivåer, men det är enannan diskussion.)
Link to comment
Share on other sites

Hade det inte varit så GSS/T medfört obligatorisk utlandstjänstgöring, så tror jag det hade kunnat vara ett reelt alternativ till Hv och denna diksussion hade inte behövts (med hänsyn övningstid o.dyl).

 

Nu kräver deltagande i GSS/T som bekant just utlandstjänstgöring, vilket gör att många som deltar i Hv för att kunna bidra till Sveriges försvar inom landets gränser, och som inte har ambitionen eller möjligheten att delta i utlandstjänst inte kan delta i denna förbandstyp.

 

I och med det tycker jag inte man kan komma undan diskussionen om övningstid i Hv så lätt som att säga att GSS/T finns.

Link to comment
Share on other sites

http://www.tidningen...3_helaliten.pdf på uppslag 5 hittar man ett schema för tjänstgöringstider. Man kan välja förband mellan HV och delitdstjänstgöring redan idag. ( En intressant fråga är vad som händer när de deltidsanställda skall ta ledigt från sitt civila jobb och tjänstgöra på försvarets lönenivåer, men det är enannan diskussion.)

 

När jag jämför GSS/T med HV så märker man att vi inom HV ska tjänstgöra mer än GSS/T, flertalet av GSS/T kommer inte tjänstgöra på utomlandsmissioner rent volymmässigt behöver vi inte så många.

 

HV insats tjänstgör 24 dagar/Bev 12 dagar under en treårsperiod samtidigt som GSS/T tydligen ska öva 14 till 21 dagar (2-3 veckor) under samma period, enligt minimikraven.

 

Rent ekonomiskt så blir det lite konstigt, vi inom HV står oss rätt bra ekonimiskt med vår kontraktspenning och SGI, fri logi och mat och resor. Medan våra GSS/T kollegor tydligen ska betala för egen mat, resor till och från tjänstgörning.

 

Lite snurigt, vore bättre för GSS/T att de fick samma vilkor som vi har under sina avtalstid, tror att det våre bättre än att uppfinna ett nytt system för GSS/T

 

Om vi inom HV har svårt att hinna med allt som behövs övas, hur kommer det då fungera för GSS/T som behöver övas på mer utrustning och inom större förband.

Link to comment
Share on other sites

Ja, man måste vara arbetslös eller entusiast för att satsa på GSS/T. Jag tror på en form av återinförd värnplikt där man använder samma modell för ekonomisk ersättning som inom Hemvärnet idag fast kanske med fler dagar för mer specialiserade förband.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Jag tänker att jag behöver fundera lite till... För det är en jävla skillnad på vad jag tycker behövs för att få en bra soldat och ett bra förband och vad jag tycker man kan ta ut i tid av någon... Dessa två variabler synkar inte det minsta

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nu är det så att verkligheten kräver att vi tar ställning. Hur mycket vill jag lägga ner på Hemvärnet, samtidigt som jag har en balans till familj, andra fritidsaktiviteter och yrkesliv.

 

Vi måste även vara tillräckligt bra för att vårt förband ska kunna verka direkt vid en förhöjd beredskap. Det finns en skillnad att vara tillräckligt bra och vara på absolut toppform. Tillräckligt bra ger oss en solid plattform att snabbt bygga vidare på vid förhöjd beredskap. Toppform kräver ett hög vilja och tidsuttag, något som är svårt att hålla över längre tid.

Link to comment
Share on other sites

Ok. Isåfall säger jag att dagens kravnivå i tid, 4+4 dagar för insats m.fl., är max. Utöver det måste tid för den som vill mer möjligges, dock mer än idag (säg två KU + nåt litet). Varför? Utifrån mitt kompani: jobb, familj, övrigt liv.

 

Däremot kan kravnivån på fys ökas. Det tar inte lång stund att göra fälttestet, det är bara att börja SÖF/KFÖ med det.

 

 

Edit: Jag tycker också att det mycket väl kan sättas upp nya enheter, eller gamla ändras, som har högre krav, inom Hv. Är inte ego, kan någon mer, och kan ge mer, kör hårt!

Edited by 709
Link to comment
Share on other sites

Tycker att tiden måste utökas. Det krävs mer än 4+4 dagar för att uppehålla någon slags kompetens. Speciellt i grupp och plutonsformat. Kanske bara är jag som har otur att vara med i fel förband men. Förra året fick vi slå ihop två plutoner för att ens ha en tropp. Till det här året är min och en annan pluton ihopslagen, för all framtid, eller något. Och på årets KFÖ fick vi slåss ihop med ytterliggare en pluton för att komma upp i tre knappa grupper.

 

Förra året la vi ner ca 33% av vår övningstid på fystester av olika slag. Verkan, vi tappade folk, bra skyttar. I ett skarpt läge, behövs folk i en viss mängd. Inte gaseller som inte kan få ner saab mål. Utöver detta lades det ner tid på olika skjutmoment och vård och packa fordon. Dvs ren övningstid i förband var inte mycket.

 

På årets KFÖ kände jag igen några få i min pluton. 3 utöver mig kom från samma pluton förra året. 3 var nya i HV. Förra året fick vi några nya. Året innan fick vi några nya. Jag har haft i icke 10 år inom hemvärnet ca 10-15 plutonchefer. 10-15 olika gruppchefer. Då håller det inte att få ut lite riktig övningstid. Det håller inte att öva saker för enskilda personer. När det är grupper och plutoner som måste övas.

 

Att då vara kompetent på enskild nivå till dessa övningar kräver mer övningstid. I mitt tycke skall 4+4 dagar vara rena förbandsövningar. Utöver dessa borde man inte gå o låta all kunskap gå fördärvad. Man borde egentligen göra minst en hv utbildningssak per kvartal. Där låter det rimligt med 2 st 4 dagars övningar. Det är 2 kvartal som har något. Utöver detta borde man ha en helg/dag med skytte. Och en för ev understödsvapen/sjukvård osv. Har man ingen extra sak, än att vara vanlig ak skytt. Då får man en övning med ak till........

 

Utöver detta borde gruppchefer ha en helg till. Har bara haft en kompetent gruppchef. Men som sagt, kan vara jag som har otur.....

Link to comment
Share on other sites

Tycker att tiden måste utökas. Det krävs mer än 4+4 dagar för att uppehålla någon slags kompetens. Speciellt i grupp och plutonsformat. Kanske bara är jag som har otur att vara med i fel förband men. Förra året fick vi slå ihop två plutoner för att ens ha en tropp. Till det här året är min och en annan pluton ihopslagen, för all framtid, eller något. Och på årets KFÖ fick vi slåss ihop med ytterliggare en pluton för att komma upp i tre knappa grupper.

 

Förra året la vi ner ca 33% av vår övningstid på fystester av olika slag. Verkan, vi tappade folk, bra skyttar. I ett skarpt läge, behövs folk i en viss mängd. Inte gaseller som inte kan få ner saab mål. Utöver detta lades det ner tid på olika skjutmoment och vård och packa fordon. Dvs ren övningstid i förband var inte mycket.

 

På årets KFÖ kände jag igen några få i min pluton. 3 utöver mig kom från samma pluton förra året. 3 var nya i HV. Förra året fick vi några nya. Året innan fick vi några nya. Jag har haft i icke 10 år inom hemvärnet ca 10-15 plutonchefer. 10-15 olika gruppchefer. Då håller det inte att få ut lite riktig övningstid. Det håller inte att öva saker för enskilda personer. När det är grupper och plutoner som måste övas.

 

Att då vara kompetent på enskild nivå till dessa övningar kräver mer övningstid. I mitt tycke skall 4+4 dagar vara rena förbandsövningar. Utöver dessa borde man inte gå o låta all kunskap gå fördärvad. Man borde egentligen göra minst en hv utbildningssak per kvartal. Där låter det rimligt med 2 st 4 dagars övningar. Det är 2 kvartal som har något. Utöver detta borde man ha en helg/dag med skytte. Och en för ev understödsvapen/sjukvård osv. Har man ingen extra sak, än att vara vanlig ak skytt. Då får man en övning med ak till........

 

Utöver detta borde gruppchefer ha en helg till. Har bara haft en kompetent gruppchef. Men som sagt, kan vara jag som har otur.....

den omsättningen på chefer i fredstid tyder mer på sysemfel än otur. de spelar ju ingen roll hur bra de ingående delarna är om de inte kan agera som en grupp eller pluton pga att chefer och gruppsammansättning byts konstant.

 

kan du inte Alla gruppens vapen eller åtminstånde har grunderna i hur de fungerar bör de åtgärdas.

sen håller jag med om att de inte spelar någon större roll om en person springer som en gassel om de inte kan träffa en ladugårdsvägg.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Lite offtopic men enligt Försvarsmaktens delårsrapport så har hemvärnet 2012-06-31 20 427st avtal. Ganska bra ändå. Nu måste man bara fylla på mer och få folket att komma på KFÖ/SÖF också!

 

http://www.forsvarsm...r-ambitionerna/

Edited by REALIN
Link to comment
Share on other sites

tycker att 20427 avtal är skrämmande lågt. Eftersom de som skrivit på för GSS/T och GSS/K , som jag tolkar det, inte räknats bort från denna siffra.

 

DEt jag ser som den stora utmaningen för Hv är att få folk att komma på övningar! Att lära enskild soldat att lösa tilldelade uppgifter. Den andra utmaningen för Hemvärnet är att utbilda och vidmakthålla chefers kompetens och förmåga.

 

Jag tror inte den primära lösningen är att tillföra mer övningstid, utan snarare att effektiversa och kvalitetshöja nuvarande övningstid.

 

Kvalité slår kvantitet....

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Blir man GSS/K så avslutar Hallandsgruppen den personens HV avtal, misstänker att man även kommer tilllämpa samma princip på GSS/T, men den gruppen kan skriva sitt riktiga avtal först sedan 1 Juli. För GSS/K har jag flertal vänner som fått lämnat HV för de blivit heltids soldater, några av dem deltar som instruktörer.

 

 

Enligt de riktlinjer som kommit uppifrån så måste man uppfylla sitt avtal, missar man två år i rad utan giltigt förfall och godkännande från chef, så kan ens avtal sägas upp. En pricip jag håller med om fullt ut, vi har lovat i vårt avtal att minst delta i KFÖn varje år, då ska man uppfylla det löftet.

 

Förutsättningen för att Hemvärnet ska kunna fungera är att alla ställer upp på en minsta gemensamma nämnare som är dessa KFÖer.

 

Sedan måste vi även inse att Hemvärnet måste vara en lärande organisation, vårt krav är att KFÖn är effektiva och nyttjar vår tid på bästa sätt, men samtidigt så är inte våra övningsledare och chefer inte perfekta, de gör misstag och lär sig även de, Vi har de berömda friktioner som uppstår ounvikligen när man samlar en större mängd människor, folk går på fel transport, transporten kör fel, osv.

 

KFÖn är bra för att öva förbanden, men den är lite stor när man ska öva personlig färdighet, då är Kompani nivå bättre, man tar in upp till 160 personer, stations system fungerar lättare, skjutbanor/skjutfält och instruktörer räcker lättare till. Soldat och instruktör får lite mer personlig instruktions tid med varje soldat.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...