Jump to content

Försvaret allt närmre total kollaps


Recommended Posts

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvaret-allt-narmre-total-kollaps_7122979.svd

 

Håller med Johan Tunberger, men jag tror dock inte på en total kollaps. Inte nån som kommer att märkas utåt i alla fall. Hur dåligt försvaret än kommer att bli så kommer politikerna fortfarande att hävda att det är dugligt. Det är deras jobb.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Det var inte direkt så att endast politiker står att skylla för den förändring som gjorts i försvarsmakten. Övergången till insatsförsvar, full nato-interoperabilitet och yrkessoldater påhejades av majoriteten av försvarsmaktens egna. Vi som var emot allt för snabba omdaningar argumenterade med just risk för kraftigt minskad försvarseffekt när pengarna omöjligt skulle räcka till detta. Men då blev man hårt ansatt av nedhållande eld om hur fel man räknade och hur detta skulle bli billigare snarare än dyrare. Nu minnsann skulle man få se på riktigt hur man skapade en försvarsmakt som hade bett. Nu känns det som det mesta gått fel, nu pratas det istället om total-kollaps alltså. Och insikten att detta knappast blev billigare finns nu, jag minns dock mycket väl alla officerare och alla generaler som tidigare visste att så var det inte alls. Idag säger de tvärtom. Så man kan inte som proffs i ett yrke skylla enkom på politiker när man själv hade så fel.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Tycker det är lite överdrivet att tala om total kollaps vad gällande mtrl-införskaffning . Helikoptrarna trillar in, bandvagnarna är på g, nya mtrl för för soldaterna är på ingång. Andra saker som omstrukturering av befälen är också igång. Villkoren för soldater håller också på att filas med.

 

Vi får väl se om damen från Amf1 kan öka takten på förändringen.

Link to comment
Share on other sites

Någon som vet något om Försvarsanalytikern Johan Tunberg. Han är källan till artikeln men vad har han för kunskaper i ämnet om några. Invasionsförsvaret hade sina problem med matrialet. framför allt att allt för mycket behölls allt för länge för att vi inte hade pengar till att köpa de som borde ha ersatt de.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker åtminstone att det är bra att det uppmärksammas i media. Med ökad uppmärksamhet kanske man kan öka debatten ö.h.t. om vårt försvar, NATO-medlemsskap och syfte. Disskuteras inte försvarsfrågor kan man säkerligen glömma höjda försvarsanslag. Kommer det upp på tapeten kan man ta beslut om ökade anslag för att värna om vår "allians-frihet" och skapa ett försvar vars primära uppgift är att skydda Sverige och hennes närmaste grannar.

Link to comment
Share on other sites

Det är bra att det skrivs om detta. Och det stämmer ju på så vis att förbanden inte kan vidmakthållas och att man får PRIO-ritera bort olika saker. Det är ju redan ett kasst lägre i förbanden idag och det blir ju knappast bättre om de inte får nytt materiel när det gamla faller för ålderstrecket och det är inte bara tunga saker som ubåtar och luftvärn.

 

Det ser inte alls bra ut med timgången på flyg och fartyg heller vilket mycket beror på reservdelsbrist och personalbrist. 2011 var hemskt och planeringen för 2012 pekar på ett ännu illa resultat. Även när ÖB räknar in alla nya 'effektiviseringar' (som man ännu inte vet om det blir besparingar av) så måste han ha ekonomiskt tillskott för att ens ligga på samma kassa operativa nivå vi har idag.

 

Det spelar ingen roll hur mycket Alliansen skönmålar FM det som faktiskt händer är en fortsatt bantning av Försvaret.

Link to comment
Share on other sites

Någon som vet något om Försvarsanalytikern Johan Tunberg. Han är källan till artikeln men vad har han för kunskaper i ämnet om några. Invasionsförsvaret hade sina problem med matrialet. framför allt att allt för mycket behölls allt för länge för att vi inte hade pengar till att köpa de som borde ha ersatt de.

Tunberg är gammal FOI:t och har bra koll. Det finns all anledning att ta detta på allvar.

Det är dock ingen nyhet att det är illa ställt med materielen i FM. Det har det alltid varit. Skillnaden är att nu är det allmänt känt.

Link to comment
Share on other sites

Tycker det är lite överdrivet att tala om total kollaps vad gällande mtrl-införskaffning . Helikoptrarna trillar in, bandvagnarna är på g, nya mtrl för för soldaterna är på ingång. Andra saker som omstrukturering av befälen är också igång. Villkoren för soldater håller också på att filas med.

 

Vi får väl se om damen från Amf1 kan öka takten på förändringen.

Allt detta ska betalas och det är väl där problemet ligger. Vi ligger hela tiden 5-10 miljarder efter mot behoven av materialanskaffning.

Link to comment
Share on other sites

Någon som vet något om Försvarsanalytikern Johan Tunberg. Han är källan till artikeln men vad har han för kunskaper i ämnet om några. Invasionsförsvaret hade sina problem med matrialet. framför allt att allt för mycket behölls allt för länge för att vi inte hade pengar till att köpa de som borde ha ersatt de.

Den sista meningen verkar vara aktuell även idag.

Link to comment
Share on other sites

Tycker det är lite överdrivet att tala om total kollaps vad gällande mtrl-införskaffning . Helikoptrarna trillar in, bandvagnarna är på g, nya mtrl för för soldaterna är på ingång. Andra saker som omstrukturering av befälen är också igång. Villkoren för soldater håller också på att filas med.

 

Vi får väl se om damen från Amf1 kan öka takten på förändringen.

 

Tror du faktiskt att en yrkesofficer prioriterar hardware i stället för sina officerskollegers fortsatta anställning? I en av litteraturens världsklassiker "Tintin hos gerillan" var ju nästan alla överstar. Låter det som framtidsmelodin? Att sprida resurserna på allt som finns är ingen stategi.

 

Black Hawk helikoptrarna som motiverades med behovet i A:stan var ett av de bästa exemplen på kortsiktig hysteri.Det motiverades ju inte av ett långsiktigt behov och planering för det, utan av behov för en halv bataljon i långbortistan, som nu ska tas hem rätt snart. Resultatet blev, att i stället för att ha en maskinpark med en stödorganisation, skall det finnas två olika system, med två olika stödorganisationer, för samma uppgifter. Det är att sösa pengar.

Link to comment
Share on other sites

Någon som vet något om Försvarsanalytikern Johan Tunberg. Han är källan till artikeln men vad har han för kunskaper i ämnet om några. Invasionsförsvaret hade sina problem med matrialet. framför allt att allt för mycket behölls allt för länge för att vi inte hade pengar till att köpa de som borde ha ersatt de.

Tunberg är gammal FOI:t och har bra koll. Det finns all anledning att ta detta på allvar.

Det är dock ingen nyhet att det är illa ställt med materielen i FM. Det har det alltid varit. Skillnaden är att nu är det allmänt känt.

Jag har försökt hitta något på nätet om hans inställning till hur FM borde se ut. Men hittar inte mycket. Jag hittar inte ens vilka projekt som de fem miljarderna skulle läggas på mer än Luftvärn till armén och marinen.
Link to comment
Share on other sites

Tror du faktiskt att en yrkesofficer prioriterar hardware i stället för sina officerskollegers fortsatta anställning? I en av litteraturens världsklassiker "Tintin hos gerillan" var ju nästan alla överstar.

Sa jag det? Menade iaf de inte. De officerare jag träffat är nog mer benägna att ha soldater under sig än att få in utrustning och på så sett kunna bedriva viss verksamhet. Någon som vet hur det går med GMU-kullarna och om de lyckas få dem att stanna i FM?

Link to comment
Share on other sites

Någon som vet något om Försvarsanalytikern Johan Tunberg. Han är källan till artikeln men vad har han för kunskaper i ämnet om några. Invasionsförsvaret hade sina problem med matrialet. framför allt att allt för mycket behölls allt för länge för att vi inte hade pengar till att köpa de som borde ha ersatt de.

Tunberg är gammal FOI:t och har bra koll. Det finns all anledning att ta detta på allvar.

Det är dock ingen nyhet att det är illa ställt med materielen i FM. Det har det alltid varit. Skillnaden är att nu är det allmänt känt.

Tunberg är tyvärr en relik. Klämmer man han på pulsen så ramlar det ändå ut Björemanska visdomsord om att det är flygvapnet som drivit FM till kollapsens rand med. Priset tog Tunberger och Anna Dahlberg när de i gott samarbete kritiserade flygvapnet. De framhöll Danmark och Norge som något slags föredömme men vad Dahlberg missar var att då Danmark och Norge inte hade uppgraderat sina flygplan så var Sverige med sina AJS-37 mer lämpade för insatsen över Serbien år 1999... Dessutom genomför EPAF (de euorpeiska F-16 operatörerna) numer modifieringar och uppgraderingar av sina flygplan på precis samma sätt som det svenska flygvapnet gjort.

 

Så fundera om Tunberger är så vederhäftig även om han nu i stort beskriver läget bra.

 

j.K Nilsson

Edited by J.K Nilsson
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Någon som vet något om Försvarsanalytikern Johan Tunberg. Han är källan till artikeln men vad har han för kunskaper i ämnet om några. Invasionsförsvaret hade sina problem med matrialet. framför allt att allt för mycket behölls allt för länge för att vi inte hade pengar till att köpa de som borde ha ersatt de.

Tunberg är gammal FOI:t och har bra koll. Det finns all anledning att ta detta på allvar.

Det är dock ingen nyhet att det är illa ställt med materielen i FM. Det har det alltid varit. Skillnaden är att nu är det allmänt känt.

Tunberg är tyvärr en relik. Klämmer man han på pulsen så ramlar det ändå ut Björemanska visdomsord om att det är flygvapnet som drivit FM till kollapsens rand med. Priset tog Tunberger och Anna Dahlberg när de i gott samarbete kritiserade flygvapnet. De framhöll Danmark och Norge som något slags föredömme men vad Dahlberg missar var att då Danmark och Norge inte hade uppgraderat sina flygplan så var Sverige med sina AJS-37 mer lämpade för insatsen över Serbien år 1999... Dessutom genomför EPAF (de euorpeiska F-16 operatörerna) numer modifieringar och uppgraderingar av sina flygplan på precis samma sätt som det svenska flygvapnet gjort.

 

Så fundera om Tunberger är så vederhäftig även om han nu i stort beskriver läget bra.

 

j.K Nilsson

ungefär vad jag misstänkte, även om FM har matrial vet jag inte om någon som verkar avsky ett vapenslag och är huvudkälla till Dahlbergs lustigheter. FMs huvuduppgift borde ju rimligen vara att tillrättavisa de som kränker gränsen i luften, på ytan och under. De är lättare att göra det från Gotland än Afganistan.

 

även om de inte bör gå till exesser att försvara Gotland.

Link to comment
Share on other sites

Jag skulle vilja säga att den totala kollapsen redan skett.

 

Ett flygvapen som är förlagt på enbart tre ställen, där det inte finns robotar nog för att beväpna hela flygvapnet för ett enda uppdrag? Check!

Avveckling av flygbassystemet? Check!

Ett litet yrkesförsvar, på tok för inriktat på US? Check!

Ett pyttelitet artilleri? Check!

Korvetter som inte är vettigt beväpnade? Check!

En liten kvantitet automatkarbiner som snabbt kommer att krympa tack vare "aggressiva patroner" samt avsaknad av förmåga att producera nya och avsaknad av tilltänkt ersättare? Check!

Helikoptrar i för liten kvantitet för att landsätta nämnvärda kvantiteter soldater? Check!

I det närmaste avvecklat ubåtsförsvar? Check!

Avvecklat civilförsvar? Check!

 

Det enda som jag inte kan klaga på är väl det mekaniserade infanteriet.

Edited by darkjak
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag skulle vilja säga att den totala kollapsen redan skett.

 

Ett flygvapen som är förlagt på enbart tre ställen, där det inte finns robotar nog för att beväpna hela flygvapnet för ett enda uppdrag? Check!

Avveckling av flygbassystemet? Check!

Ett litet yrkesförsvar, på tok för inriktat på US? Check!

Ett pyttelitet artilleri? Check!

Korvetter som inte är vettigt beväpnade? Check!

En liten kvantitet automatkarbiner som snabbt kommer att krympa tack vare "aggressiva patroner" samt avsaknad av förmåga att producera nya och avsaknad av tilltänkt ersättare? Check!

Helikoptrar i för liten kvantitet för att landsätta nämnvärda kvantiteter soldater? Check!

I det närmaste avvecklat ubåtsförsvar? Check!

Avvecklat civilförsvar? Check!

 

Det enda som jag inte kan klaga på är väl det mekaniserade infanteriet.

 

Tillägg på det:

 

Nära nog obefintligt kustförsvar

 

Nära nog obefintligt luftvärn

 

 

Förutom det redan nämnda mekaniserade infanteriet är väl en hyfsad satsning på hemvärnet bland de få positiva inslag som finns i dagens försvarsmakt.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det här med hyfsad satsning på Hemvärnet, nja om man skulle gjort en hyfsad satsning så hade man utökat kontraktstiden än mer för att få organiserad tid för personlig skjututveckling, övning på lägre nivåer (stridspar-grupp) tid för utbildning på ny mtrl, skyddsvaktsträning, mm.

 

Min uppskattning med erfarenhet som fd yrkessoldat bakom mig och som instruktör - skyddsvakt och skytte. så borde vi ha för bevakning - tre helger utsprida på varje kalender kvartal plus en 6 dagars KFÖ. Total kontraktstid på minst 12 dagar. För insats + SÖF (4-6 dagar) kontraktstid på minst 16-18 dagar.

 

Satsningen som sker i dag är bra men inte tillräckligt bra för att få här och nu förband.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • henke changed the title to Försvaret allt närmre total kollaps

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...