Jump to content
Sign in to follow this  
Meteor

Förändring på G av IO14

Recommended Posts

I ett öppet PM(Ökad operativ effekt i det nationella försvaret) utgivet 120416 beskriver Arméinspektören sitt förslag på en förändrad insatsorganisation för att bättre kunna lösa tilldelade uppgifter enligt FMUP13. Förändringen grundar sig i resultat av den återupptagna försvarsplaneringen , taktiska spel, dialoger med krigsförbandscheferna och fältövningar. Syftet med förändringen är att ge armén en bättre förmåga att värna det egna territoriet genom att IO14 ges bättre eldkraft, ökat skydd, bättre-översnö kapacitet och bättre rörlighet för manöverbataljonerna. Även försvarsförmågan i Stockholm och på Gotland förbättras.

 

De brister som identifierats i IO14 är:

-Eldkraft och rörlighet(duellvärdet för litet)

-Logistikkapacitet(bla TOLO)

-Sjukvårdskapaciteten

-Förbindelseförmågan(bl.a. stridsfältsbro)

-Förmågan till SIB

 

Föreslagna förändringar i korthet:

-72 lätta mekbat görs om till mekbat och utrustas med strf90 och strv122

-Stridsvagnskompaniet på Gotland bemannas med GSS/T främst boende på Gotland.

-Fler strv122 nyttjas då varje mekbat(5st) organiseras med två stridsvagnskompanier(11 vagnar i varje) och två strf90 kompanier. På så sätt kommer 110 strv122 ingå i organisationen jämfört med dagens 42. Antalet kompanier ökar från 3 till 10. Samtidigt reduceras således varje mekbat med ett strf90-kompani. Samtliga stridsvagnskompanier utbildas i Boden och Skövde.

-Livbataljonen utökas personellt och materiellt och görs om till en stadsskytte bataljon för att kunna lösa stridsuppgifter i Stockholm. Samtidigt görs manöverbataljonen i Karlsborg mindre och lättare.

-Antalet granatkastarplutoner utökas från en till två i mekbataljonerna.

-Öka rörligheten på mekbataljonerna genom tillförsel av brobandvagn

-Reservbataljonerna tillförs fler(ca130) orenoverade strf90.

-Funktionsförbanden(Art, Lv och Ing-bataljonerna) tillförs personal för att nå en bättre personalbalans.

 

Således kommer manöverbataljonerna se ut enligt följande(persstyrka inom parantes):

 

5x mekbat(857)

-Ledn/ustkompani(194)

-Trosskompani(158)

-2x stridsvagnskomani(74)

-2x pansarskyttekompanier(163)

 

1x Lätt mekbat med Patgb 360(904):

-Ledn/ust kompani(173)

-Trosskompani(130)

-3x Skyttekompanier(190)

 

1x Stadsskyttebataljon, "Livbataljon"(903)

-Ledn/ust kompani(173)

-Trosskompani(141)

-3x Skyttekompanier(186)

 

1x Lätt infanteribataljon, K3(558)

-Ledn/ust kompani(159)

-3x Skyttekompanier(121)

 

Förslaget är väl förankrat då samtliga förbandschefer inom armén står bakom förslaget.

Observera att detta är ett förslag och att ingenting är klart eller beslutat. Dessutom behövs ytterligare beräkningar göras avseende blandannat driftprofiler och materielplanen.

 

Så vad tycks? En återgång till en tyngre mer slagkraftig organisation. En tillnyktring enligt mitt tycke. Förslaget innebär i praktiken också att antalet manöverbataljoner växer då livbataljon inte bara längre ska vakta slottet, de skall kunna kriga också. Den största förändringen är ändå det ökade antalet stridsvagnar..

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tämligen ute i sista sekunden för att kunna göra någon större påverkan på IO14 iofs.. Och frågan är vad man då ska reducera i motsvarande omfattning. T.ex. ska funktionsförbanden tillföras personal måste den dras någon annanstans ifrån. Och ska vi köra med fler CV90 och Strv122:or så kommer det rimligen att kosta mer..

 

Men visst. Med tillförda resurser, varför inte.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det blir inte fler strf90, det blir färre(ca 130 färre). Och eftersom ett pansarskyttekompani är betydligt större personellt än ett stridsvagnskompani så frigörs det också personal, som nyttjas i andra delar(funkförband, livbataljon). Personal frigörs också från 7.bataljon(lätt infbataljon, koncentreras till K3), nämligen 282 soldater och befäl. Förslaget innebär INTE en ökad personalram. Vi kommer, precis som idag, bara ha 2st GSS/K strv-kompanier. Övriga 8 är bemannade med GSS/T. P4 och I19 skall kunna genomföra KFÖ med 4 strv-kompanier vardera varje år.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det här med 7. Bat på LG/K3 hur funkar det? Finns Lb Bat kvar? Hur kommer IO på K3 se ut efter 2014?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Triggerpuller

Helt rätt och förstärker ytterligare mitt påstående att inköpet av Patgb 360 var ett dyrt misstag, 71:a Motinfbat borde vara mekbat med strv-kompani. Vi har inget behov av förband med ett så lågt duellvärde och dålig stridsteknisk rörlighet. Jag skulle också gärna se att K3:s manöverbataljon avvecklas och personalraderna flyttas över till ett nytt förband på Gotland innehållande ett GSS/K strv-kompani. 4 GSS/K strv-kompanier i allt. För att förstärka fältarbetsfunktionen kanske man skulle kunna köpa Nederländernas ingenjörbandvagnar nu när dom avvecklat sitt stridsvagnsvapen.

 

Lägg till en neddragning hos Amf 1 och ett uppsättande av tungt kustrobotbatteri på Gotland så är vi på god väg.

 

Men bara förslaget i sig är en fantastisk förbättring.

Edited by Triggerpuller

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tycker också att det var ett misstag att göra förändringarna på P 7. P 7's två bataljoner borde vara identiska med P 4. Om inte annat hade Patgb 360 kunnat användas hos stödförbanden. Står helt bakom Arméinspektören.

 

Hur ser det egentligen ut med dom (4?) reserv bataljonerna? Antar dom är bemannade med krigsplacerade värnpliktiga. Vilka förband ansvarar för dessa ifall dom ska nyttjas? Hur ser upplägget på dom bataljonerna ut? Tycker det är konstigt att vi ens har 4st reservbataljoner, trodde tiden med pappersprodukter var över. Dessa bataljoner borde vara GSS/T förband.

Edited by REALIN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ser vettigt ut och mekbataljonerna blir mycket mer användbara i strid dock kanske de kommer minska något i användningsbarhet internationellt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ser vettigt ut och mekbataljonerna blir mycket mer användbara i strid dock kanske de kommer minska något i användningsbarhet internationellt.

 

Nja, användbara internationellt kan de ju fortfarande vara, vi vet ju inte hur vi kommer att kunna sättas in internationellt om några år.

Dessutom så fungerar de för en annan av FMs primära uppgifter: slå tillbaka hot mot Sveriges suveränitet och hävda Sveriges territorium.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Regel nr 1: Allt kostar pengar

Regel nr 2: Antalet pengar utökas inte

Regel nr 3: Ökar en kostnad måste någon annan kostnad minskas

 

Nu är det AI som verkar ha uttalat sig, och det är inte förvånande att: "Förslaget är väl förankrat då samtliga förbandschefer inom armén står bakom förslaget."

 

Vad ska det minskas på? Flyg? där politiker har signalerat nya inköp av flygplan.... Eller är det farttyg som ska minskas eller strykas? Jag tror mig dock se en lösning för Grundevik och det är att återinföra 11 och 15 månaders GU, samt ytterligare en personalkategori... GSS/P (Gruppchefer, Soldater och Sjömän Pliktade) som komplement till GSS/K/T/H.

 

De ur GSS/P bemannar R360 beredskap för olika typer av funktioner, GSS/T R180 och GSS/K/H kortare... Samtidigt halveras antalet GSS/K soldater. Då kanske ekonomin går ihop för grundevik....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Regel nr 1: Allt kostar pengar

Regel nr 2: Antalet pengar utökas inte

Regel nr 3: Ökar en kostnad måste någon annan kostnad minskas

 

Nu är det AI som verkar ha uttalat sig, och det är inte förvånande att: "Förslaget är väl förankrat då samtliga förbandschefer inom armén står bakom förslaget."

 

Vad ska det minskas på? Flyg? där politiker har signalerat nya inköp av flygplan.... Eller är det farttyg som ska minskas eller strykas? Jag tror mig dock se en lösning för Grundevik och det är att återinföra 11 och 15 månaders GU, samt ytterligare en personalkategori... GSS/P (Gruppchefer, Soldater och Sjömän Pliktade) som komplement till GSS/K/T/H.

 

De ur GSS/P bemannar R360 beredskap för olika typer av funktioner, GSS/T R180 och GSS/K/H kortare... Samtidigt halveras antalet GSS/K soldater. Då kanske ekonomin går ihop för grundevik....

 

Om vi snackar personalkostnader så är det återigen så att denna möjliga nya org har samma personalram som nuvarande. Där finns det ingen förändring. Där det sparas in pengar är på materielsidan där vi med detta förslag inte behöver köpa in ytterligare 113 Patgb 360 för styvt 2,4 miljarder samt att REMO på de strf90(ca130) som förs över till förbandsreserven utgår. Istället renoveras fler stridsvagnar(110 istället för ca 70). REMO kostnaden för ytterligare 40 strv122 lär vara lägre än kostnaden för 113 nya Patgb360 + REMO för 130 strf90. Troligtvis lämnar det även kvar pengar till nya brobandvagnar och nytt bataljonsartilleri.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Förändringar i förbandsstrukturen baserat på analys av operativa behov snarare än lokalpolitik och hänsyn till försvarsindustrin. Uppfriskande. Jag börjar gilla Grundevik mer och mer.

 

[edit] Jag minns att Grundevik skrivit på armébloggen (i en kommentar tror jag) att han försökte få till ett större inslag av stridsvagnar i IO14 tidigare men fick vika sig. Kan skillnaden nu vara att C insats har bytts ut månntro?

Edited by Fu Johanson

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om vi snackar personalkostnader så är det återigen så att denna möjliga nya org har samma personalram som nuvarande. Där finns det ingen förändring. Där det sparas in pengar är på materielsidan där vi med detta förslag inte behöver köpa in ytterligare 113 Patgb 360 för styvt 2,4 miljarder samt att REMO på de strf90(ca130) som förs över till förbandsreserven utgår. Istället renoveras fler stridsvagnar(110 istället för ca 70). REMO kostnaden för ytterligare 40 strv122 lär vara lägre än kostnaden för 113 nya Patgb360 + REMO för 130 strf90. Troligtvis lämnar det även kvar pengar till nya brobandvagnar och nytt bataljonsartilleri.

 

Lysande!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om vi snackar personalkostnader så är det återigen så att denna möjliga nya org har samma personalram som nuvarande. Där finns det ingen förändring. Där det sparas in pengar är på materielsidan där vi med detta förslag inte behöver köpa in ytterligare 113 Patgb 360 för styvt 2,4 miljarder samt att REMO på de strf90(ca130) som förs över till förbandsreserven utgår. Istället renoveras fler stridsvagnar(110 istället för ca 70). REMO kostnaden för ytterligare 40 strv122 lär vara lägre än kostnaden för 113 nya Patgb360 + REMO för 130 strf90. Troligtvis lämnar det även kvar pengar till nya brobandvagnar och nytt bataljonsartilleri.

 

Men så länge regeringen styr över materielanskaffningen så finns det en uppenbar risk att den enbart ger stöd till att välja bort 113 Patgb 360 och inte medger REMO av ytterligare 40 st 122:or och t.o.m för över besparingen till förbandsanslaget eller riktar till ny JAS-Ram eller något. Låter pissigt jag vet men historiken pekar på att det är just så regeringen agerar.

Edited by Karl_P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ser vettigt ut och mekbataljonerna blir mycket mer användbara i strid dock kanske de kommer minska något i användningsbarhet internationellt.

 

Nja, användbara internationellt kan de ju fortfarande vara, vi vet ju inte hur vi kommer att kunna sättas in internationellt om några år.

Dessutom så fungerar de för en annan av FMs primära uppgifter: slå tillbaka hot mot Sveriges suveränitet och hävda Sveriges territorium.

 

Sa inte att de inte skulle vara användbara, bara att användningsbarheten skulle minska. Boots on the ground och allt det där. Jag tycker personligen att det är ett steg i rätt riktning, prio bör alltid vara försvar av sverige + ev allierade (om vi hade några) snarare än uppdrag i Afghanistan etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dessa Patgb som köpts kan användas som en förstärknings kloss för de förband som roterar ut på internationella uppdrag, de behöver inte tillhöra specifikt förband alls. hjulburet är rätt bra när man ska genomföra patrulluppdrag under långa sträckor.

 

Övrigt låter hela upplägget bra.

Share this post


Link to post
Share on other sites

För en lekman som undertecknad känns det helt fel att fokusera på fler stridsvagnskompanier. Försvarets viktigaste uppgift kommer under decennier framöver att vara de internationella insatserna. Där kommer vi endast i extrema undantagsfall ha någon strv utsänd. Grundeviks förslag är en återgång till det passiva invasionsförsvaret och kommer att försvåra den internationella ambitionsökningen som Svenska FN-förbundet skrivit om i bl a den här rapporten: http://www.fn.se/militarrapport/

Share this post


Link to post
Share on other sites

För en lekman som undertecknad känns det helt fel att fokusera på fler stridsvagnskompanier. Försvarets viktigaste uppgift kommer under decennier framöver att vara de internationella insatserna. Där kommer vi endast i extrema undantagsfall ha någon strv utsänd. Grundeviks förslag är en återgång till det passiva invasionsförsvaret och kommer att försvåra den internationella ambitionsökningen som Svenska FN-förbundet skrivit om i bl a den här rapporten: http://www.fn.se/militarrapport/

 

Fel. Dels tar förslaget inte bort någon som helst förmåga att ge stöd till FN-insatser. Dels så har Riksdagen klubbat att Svenskt försvar ska vara ett insatsförsvar dimensionerat för ett närområdesperspektiv. Det är betydligt svårare att återta en förlorad stridsvagnsförmåga i framtiden än att tillföra ytterligare lätt materiel vid försämrat omvärldsläge. Norden är "internationellt" och förslaget stärker säkerheten här utan att ta bort förmågan att agera längre bort. Folk behöver få in i huvudet att vi inte kan dimensionera vårt försvar efter några få och små insatser på andra sidan planeten. Det är ju inte så att vi behöver hundratals Patgb 360 för att ge stöd till FN-insatser heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fel. Dels tar förslaget inte bort någon som helst förmåga att ge stöd till FN-insatser.

*snip*

Fel igen!

Med minskad personalstyrka i markstridsbataljonerna reduceras förmågan att bemanna internationella insatser.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Fel igen!

Med minskad personalstyrka i markstridsbataljonerna reduceras förmågan att bemanna internationella insatser.

 

Inte reellt. Anslaget för internationella insatser begränsar det skarpt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu blandar du och ger. FÖRMÅGAN minskar eftersom personalnumerären minskar på markstridsförbanden. Anslaget är inte kopplat till kapacitet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu blandar du och ger. FÖRMÅGAN minskar eftersom personalnumerären minskar på markstridsförbanden. Anslaget är inte kopplat till kapacitet.

 

Eh en förmåga att delta i FN-insatser baseras på ekonomiska och operativa grunder. En minskad personalnumerär totalt sett är irrelevant då de operativa förbanden avsedda för internationella insatser är dimensionerade och övade utifrån en ekonomisk realitet där personalförsörjning ingår som inplanerad komponent.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men då. Ekonomin är viktig ja men ekonomin är inte en faktor när vi jämför Arméns förmåga i IO14 med IO14/Ny då vi pratar förmåga att stödja internationella insatser.

IO14 = X antal gubbar för X antal pengar.

IO14/Ny = X-y antal gubbar för X antal pengar.

 

IO14/Ny innebär färre att skicka ut, ergo sämre förmåga att stödja internationella insatser (införstått att strv inte är så efterfrågat).

 

/K

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Eh en förmåga att delta i FN-insatser baseras på ekonomiska och operativa grunder. En minskad personalnumerär totalt sett är irrelevant då de operativa förbanden avsedda för internationella insatser är dimensionerade och övade utifrån en ekonomisk realitet där personalförsörjning ingår som inplanerad komponent.

 

En minskad personalnumerär gör att truppbidragets storlek måste minskas för att inte få för hög omsättningstakt av förbanden. Dvs har vi 2000 gubbar att använda kan vi skicka 500 i taget för att få 1/4-förhållande insats kontra hemmavarande. Är numerären bara 1800 så måste truppbidraget minskas till 450 eller så får en del åka oftare än var fjärde vända. Och det vill man gärna undvika av flera skäl.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finns inget som hindrar att ett ingejörs kompani eller LV bataljon skickas ut, man lämnar helt sonika sin vanliga utrustning hemma och använder annan mer lämplig utrustning, ex galten, Patgb osv. Likadant kan även ett stridsvagnskompani göra samma sak.

 

Stor del av vår utlandsstyrka utför andra uppgifter än strid, Campen ska bevakas och drivas, logistik fungera, bemanningen och uppsättandet följer taskforce konceptet.

 

AI förslag minskar inte på personalvolymen, man bara flyttar om dessa för att få en bättre effekt för huvuduppgiften. Så vi har fortfarande samma mängd soldater tillgängliga för utlandsmissioner.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Förutsatt att man skickar annat än markstrid ja. Markstridsförband har varit det efterfrågade och det vi mest skickat. Undantaget har egentligen varit Libanon där vi hade en underhållsbataljon samt ett ingenjörskompani som avvecklades 1994. Men i övrigt har det varit skytte, mek- och pansarskytte. AI:s förändring minskar den tillgängliga personalen för den typen av insatser.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Visst ska man i första hand använda funktionsförbanden till det de är framtagena för. Men det hindrar inte att man använder t ex ett Lv 70 kompani som omutrustas med ex galten och kompleteringsutbildas till att verka som lätt infanteri förband under en mission.

 

Ett sådant förband kan ges uppgift att bemanna VCP/OP, vara när skydd åt camper, genomföra eskort, mm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eller också tar man ett infanteriförband och lär dem skjuta LV-robot?

 

Ärligt talat så är det ingen bra idé. Visst kan man skicka vem som helst att vakta camp men det blir inte mycket till effekt om vi drar ner ännu mer på folket i terrängen och låter LV6 ta det jobb som idag sköts av civila (campvakt).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Triggerpuller

Omkring 20 skyttekompanier kommer att räcka gott och väl till eventuella missioner i framtiden så jag ser bara fördelar med att stridsvagnsvapnet får mer plats och resurser i armén.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Funktionsförband används redan idag till annat än deras huvudtjänst. Grk-plut som åker som skytte t.ex.. Så tanken är inte helt felaktig och det funkar bevisligen. Däremot är det väl tveksamt om det är tillämpligt i större enheter än pluton.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Bevisligen"?

Själv har jag fått smak för förband som faktiskt är gediget utbildade för den tjänst de ska lösa. Jag har sett alldeles för många blåbär på insats för att tycka att det "bevisligen" duger.

 

Jag tycker att AI:s förslag är bra men det får en konsekvens för möjligheten att bidra internationellt. Nationellt ökar det eldkraften och möjlighet till högre tempo i bataljonerna.

 

/K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...