Jump to content

Ubåtsjaktshelikoptrar 80-tal


zxr

Recommended Posts

Som jag förstått tillhörde 4 st helikopter typ 4 till ubåtsjaktsstyrkan. Min fråga är om dessa var organisatoriskt ständigt kopplade till denna eller om de normalt tillhörde en vanlig helikopterdivision?

 

Frågan rör senare delen av 80-talet.

Link to comment
Share on other sites

Ubåtsjaktsstyrkan var ingen eget förband utan alla ingående enheter tillhörde den vanliga fredsorganisationen.

 

Ubåtsjaktsstyrkans sammansättning (från 1986):

Ubåtsjaktgrupp 1: 10. kkvdiv, 13 ptrbdiv, Landsort, 614. msvpdiv, 2 röjdykfartyg, 1-2 ubåtar.

Ubåtsjaktgrupp 4: 46 ptrbdiv, 48 ptrbdiv, Arholma, 616. msvpdiv, 2 röjdykfartyg, 1-2 ubåtar.

12. hkpgrp (Hkp 4C, Hkp 6) och Y872 deltog i båda grupperna.

Ledningsfartyg i beredskap: Visborg, Älvsborg, Carlskrona samt isbrytare för ledning och basering av hkp.

(Uppgifterna kommer från boken Kustflottan s. 217.)

 

Om 12. hkpgrp (från wikipedia):

12. helikoptergruppen (12. hkpgrp) var en rörlig operativ enhet inom marinflyget, som bildades under 1980-talet för att möta den tilltagande undervattensverksamhet längs det svenska kustbandet. Gruppen skulle kunna snabbt uppsättas av personal ur både 1. helikopterdivisionen och 2. helikopterdivisionen, därav namnet 12. helikoptergruppen. I samband med de namnbyten på helikopterdivsionerna som gjordes vid uppsättande av 13. helikopterdivisionen, namnändrades helikoptergruppen till 123. helikoptergruppen (123. hkpgrp). Detta för att visa genom namnet att samtliga tre divisioner var ålagda till att medverka i den rörliga externa helikoptergruppen.
Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Ubåtsjaktsstyrkans sammansättning (från 1986):

Ubåtsjaktgrupp 1: 10. kkvdiv, 13 ptrbdiv, Landsort, 614. msvpdiv, 2 röjdykfartyg, 1-2 ubåtar.

 

Känner någon till vilka fartyg som ingick i 10. kkvdiv och 614 msvpdiv vid denna tidpunkt?

Link to comment
Share on other sites

Känner någon till vilka fartyg som ingick i 10. kkvdiv och 614 msvpdiv vid denna tidpunkt?

10. kkvdiv var HMS Stockholm och HMS Malmö. När det gäller 614. msvpdiv så hade den tidigare HMS Gillöga, HMS Rödlöga och HMS Svartlöga (varav någon i depå). Enligt boken Minsvepare fick dessa tjänstgöra som bojbåtar från 1987 till 1990 (men då i ubåtsjaktgrupp 4). (Spaningsgruppen i ubåtsjaktgrupp 1 hade i stället KA trossbåtar.)

Link to comment
Share on other sites

När det gäller 614. msvpdiv så hade den tidigare HMS Gillöga, HMS Rödlöga och HMS Svartlöga (varav någon i depå). Enligt boken Minsvepare fick dessa tjänstgöra som bojbåtar från 1987 till 1990 (men då i ubåtsjaktgrupp 4). (Spaningsgruppen i ubåtsjaktgrupp 1 hade i stället KA trossbåtar.)

 

Tack för svar! Förstår jag det rätt som att de tre nämnda minsveparna inte tillhörde ubåtsjaktgrupp 1 under slutet av 80-talet? Kan några andra minsvepare ha ingått i den istället?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...