Jump to content
Sign in to follow this  
lightwave

Kort fråga om grader HV kontra övriga FM.

Recommended Posts

Hej! Är en sergeant alltid en sergeant? Räknas ens grad alltid som lika mycket "värd" oavsett var man fått den och inom vilken organisation man bär den?

 

Konkret exempel:

 

Har en fänrik i HV, som aldrig varit yrkesverksam som officer, befälsrätt över en 1e sergeant som arbetar som YO?

Har en sergeant i HV, som aldrig varit yrkesverksam som soldat, befälsrätt över en korpral som arbetar som soldat?

Share this post


Link to post
Share on other sites

De gäller väl hur man hamnar i organisationen, en chef är ju alltid en chef, sen så kan graderna inom truppen variera.

 

Kort och ytterst ogrundad tanke.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De gäller väl hur man hamnar i organisationen, en chef är ju alltid en chef, sen så kan graderna inom truppen variera.

 

Kort och ytterst ogrundad tanke.

 

Så vad du säger är att om man inte har en direkt organisatorisk relation till varandra är det omöjligt att säga vem som har högst grad?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det handlar om befälskedjan.

 

Exempel 1:

Du är en käck sergeant i HV som är satt att bevaka objekt ADAM. En glad och trind generalmajor Y från enhet KALLE vill in på objektet men finns inte på listan och har ingen behörighet. Du kontaktar din chef (fänrik X) som säger att generalmajoren inte ska bli insläppt. Då spelar det för dig ingen roll vad Y har för grad, han har ingen roll i din befälskedja och kommer inte in förrän du fått grönt ovanifrån.

 

Exempel 2:

Du är en jävligt bra och driven närskyddsgrpch med graden korpral. Du och den ledningspluton du är satt att närskydda blir anfallna av massor av elaka skurkar med automatvapen. L1/L2 lastar in det viktiga folket och drar iväg illa kvickt, du och dina mannar är kvar tillsammans med en hel hop stjärngossar som jobbar i log-spåret. Din 1'a Serg/Fk är skjuten i ansiktet och jättedöd, alla andra springer runt som yra höns och blir beskjutna i höger- och vänstervarv. Ingen för truppen och det är för att använda ett modeord "kaoz".

Du skriker med din bästa röst "JAG TAR BEFÄLET!".

Nu är du chef tills striden är vunnen och ni som överlevt kan pussla ut vem som ska/borde föra truppen till vidare segrar över lede fi. Kanske är den personen en major som för stunden var medvetslös/upptagen med att vårda sin kamrat som låg döende, kanske är du med x års markstridserfarenhet bättre lämpad då samtliga överlevande stjärngossar mest pysslat med meteorologi/tp/log/legal/gender/rep sedan Gustav Vasa gick i kortbyxor.

 

 

Kontentan är väl denna: Din grad är din grad men den är irrelevant för det är din befattning som styr vem som är boss. Oftast finns det en vettig korrelation mellan de tu men det är inte alltid fallet.

Edited by 903Lew

Share this post


Link to post
Share on other sites

De gäller väl hur man hamnar i organisationen, en chef är ju alltid en chef, sen så kan graderna inom truppen variera.

 

Kort och ytterst ogrundad tanke.

 

Så vad du säger är att om man inte har en direkt organisatorisk relation till varandra är det omöjligt att säga vem som har högst grad?

 

Spelar ingen roll om en Kn från grannkompaniet säger åt Fk jättedriven om hur hans plut ska styras, hans ord blir ungefär lika mycket värda som en soldat i plutonen som har tänkt över någon sak, men han har ändå högre grad. En annan bra detalj är att en av mina ungdomsinstruktörer (soldat 2 kl) har befäl över ett styck Lt och ett styck Mj i sin Grp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det handlar om befälskedjan.

 

Exempel 1:

Du är en käck sergeant i HV som är satt att bevaka objekt ADAM. En glad och trind generalmajor Y från enhet KALLE vill in på objektet men finns inte på listan och har ingen behörighet. Du kontaktar din chef (fänrik X) som säger att generalmajoren inte ska bli insläppt. Då spelar det för dig ingen roll vad Y har för grad, han har ingen roll i din befälskedja och kommer inte in förrän du fått grönt ovanifrån.

 

Exempel 2:

Du är en jävligt bra och driven närskyddsgrpch med graden korpral. Du och den ledningspluton du är satt att närskydda blir anfallna av massor av elaka skurkar med automatvapen. L1/L2 lastar in det viktiga folket och drar iväg illa kvickt, du och dina mannar är kvar tillsammans med en hel hop stjärngossar som jobbar i log-spåret. Din 1'a Serg/Fk är skjuten i ansiktet och jättedöd, alla andra springer runt som yra höns och blir beskjutna i höger- och vänstervarv. Ingen för truppen och det är för att använda ett modeord "kaoz".

Du skriker med din bästa röst "JAG TAR BEFÄLET!".

Nu är du chef tills striden är vunnen och ni som överlevt kan pussla ut vem som ska/borde föra truppen till vidare segrar över lede fi. Kanske är den personen en major som för stunden var medvetslös/upptagen med att vårda sin kamrat som låg döende, kanske är du med x års markstridserfarenhet bättre lämpad då samtliga överlevande stjärngossar mest pysslat med meteorologi/tp/log/legal/gender/rep sedan Gustav Vasa gick i kortbyxor.

 

 

Kontentan är väl denna: Din grad är din grad men den är irrelevant för det är din befattning som styr vem som är boss. Oftast finns det en vettig korrelation mellan de tu men det är inte alltid fallet.

 

Håller helt med! När skiten träffar fläkten är det förmodligen bättre att någon som inte bör ha befälet tar det, än att man väntar någon minut på att rätt person kan ta på sig det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Spelar ingen roll om en Kn från grannkompaniet säger åt Fk jättedriven om hur hans plut ska styras, hans ord blir ungefär lika mycket värda som en soldat i plutonen som har tänkt över någon sak, men han har ändå högre grad. En annan bra detalj är att en av mina ungdomsinstruktörer (soldat 2 kl) har befäl över ett styck Lt och ett styck Mj i sin Grp.

Det kan visst spela roll. I de allra flesta fall spelar det roll.

 

 

Tjänsteställningen byggt på grad gäller i de allra flesta fall. Säger en kapten åt sergeanten ska sergeanten lyda (om det inte är helt stick i stäv med de order som sergeanten fått från sin överordnade eller mot lagen). I särskilda fall fastställer man en ordning som inte bygger på grad och senioritet men det är i undantagsfall.

 

I fallet med ungdomsinstruktörerna ovan så framstår det som verkligen oortodoxt. Det ska mycket till innan en soldat får befälet över officerare.

 

 

I Hemvärnet finns befäl med officers tjänsteställning. De har inte per automatik befälsrätt över officerare trots gradbeteckningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

I Hemvärnet finns befäl med officers tjänsteställning. De har inte per automatik befälsrätt över officerare trots gradbeteckningen.

 

Det är detta jag letar efter. Kan du utveckla vilka faktorer som kan påverka befälsrätten?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Officerare är enligt Officersförordningen och Förordning med bestämmelser för Försvarsmaktens personal Yrkes- och Reservofficer.

En HV-fänrik är inte att jämställa med en YO eller RO-fänrik, annat än i krigsfångeläger. Förenklat kan man säga att HV-grader gäller i Hemvärnet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Officerare är enligt Officersförordningen och Förordning med bestämmelser för Försvarsmaktens personal Yrkes- och Reservofficer.

En HV-fänrik är inte att jämställa med en YO eller RO-fänrik, annat än i krigsfångeläger. Förenklat kan man säga att HV-grader gäller i Hemvärnet.

 

Skitbra, tack.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hur funkar det med vpl-Fk som tillika har befattning som HV-Fk?

 

/Lew, som muckade som vpl-pixsergeant och idag är HV-1'a sergeant (pixstjärna).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vpl-graderna fungerar på i princip samma sätt som HV-graderna.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag trodde att man var tvungen att vara minst löjtnant YO/RO för att kunna ta befälet över personal man inte blivit utsedd till chef över?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man får inte ta befäl över trupp som man inte har blivit utsedd som chef för. Alla förband har sin egen befäls struktur, en grupp har en grp C som i sin tur har sin plt C osv uppåt. ganska logiskt, annars utbryter en slags anarki där chefer för förband inte vet var de har sitt folk.

 

Vissa tjänsteställningar har dock viss rätt att nyttja annans trupp, t ex Vakthavande befäl, och då i begränsad omfattning.

 

I US Army utbildas alla soldater i att utföra alla lagliga order givena av sin befäls kedja, det innebär att det även kan finnas olagliga ordrar som står i konflikt med annan lagstiftning, dessa skall inte lydas. Även order av annat befäl utanför sin befäls kedja oavsätt grad skall inte heller lydas, ett vakthavande befäl ingår alltid i förbandets befälskedja.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Min favorit

 

3 § Vid myteri eller under strid eller vid annat tillfälle, då brott mot lydnaden medför särskild fara, får militär förman mot underlydande som inte lyder bruka det våld som är nödvändigt för att lydnaden skall kunna upprätthållas. Lag (1994:458).

Edited by 32LvTropp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det handlar om befälskedjan.

 

Exempel 1:

Du är en käck sergeant i HV som är satt att bevaka objekt ADAM. En glad och trind generalmajor Y från enhet KALLE vill in på objektet men finns inte på listan och har ingen behörighet. Du kontaktar din chef (fänrik X) som säger att generalmajoren inte ska bli insläppt. Då spelar det för dig ingen roll vad Y har för grad, han har ingen roll i din befälskedja och kommer inte in förrän du fått grönt ovanifrån.

 

Exempel 2:

Du är en jävligt bra och driven närskyddsgrpch med graden korpral. Du och den ledningspluton du är satt att närskydda blir anfallna av massor av elaka skurkar med automatvapen. L1/L2 lastar in det viktiga folket och drar iväg illa kvickt, du och dina mannar är kvar tillsammans med en hel hop stjärngossar som jobbar i log-spåret. Din 1'a Serg/Fk är skjuten i ansiktet och jättedöd, alla andra springer runt som yra höns och blir beskjutna i höger- och vänstervarv. Ingen för truppen och det är för att använda ett modeord "kaoz".

Du skriker med din bästa röst "JAG TAR BEFÄLET!".

Nu är du chef tills striden är vunnen och ni som överlevt kan pussla ut vem som ska/borde föra truppen till vidare segrar över lede fi. Kanske är den personen en major som för stunden var medvetslös/upptagen med att vårda sin kamrat som låg döende, kanske är du med x års markstridserfarenhet bättre lämpad då samtliga överlevande stjärngossar mest pysslat med meteorologi/tp/log/legal/gender/rep sedan Gustav Vasa gick i kortbyxor.

 

 

Kontentan är väl denna: Din grad är din grad men den är irrelevant för det är din befattning som styr vem som är boss. Oftast finns det en vettig korrelation mellan de tu men det är inte alltid fallet.

 

 

Mycket av det som 903LEW tar upp kan jag hålla med om .

Det exempel som han tar upp med skyddsvakten som nekar generalmajoren köper jag rakt av.

 

Men.

 

Att däremot en närskyddsgruppchef skall "Ta befälet ”över vad han kallar en hop stjärngossar anser jag nog vara att ta sig lite vatten över huvudet. Vist, du som gruppchef kan göra det när himmelen ramlar ner och samtliga ”stjärngossar” sitter i en cirkel runt det senaste granatnedslaget och sjunger kumbaya (vist så kanske är fallet i situationen ovan, Fan du behöge inte ens vara gruppchef, Grisklövs-karlsson kan i en sådan situation ta befälet och försöka överleva.).Men med största sannolikhet så har samtliga "stjärngossar" vare sig de tjänstgör i kavalleriet eller inom logestiken större erfarenhet och kunskaper inom strid.

 

// Småirriterad stjärngosser från logistiken (efter som vi är stora eftertraktade mål så får även vi lära oss att strida och försvara oss).

Edited by FB01

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som sagt, om någon skriker "jag tar befälet" före den drivne grpCh är allt bra och gott. Om inte är det för bäst lämpad man att ta just befälet och lösa uppgiften "se till att alla inte blir hackebiff".

 

/Lew, som träffat på flertalet stjärngossar som trots sin placering i mat/potatis-skrået visat sig oförmögna att ta befälet över sin egna stridsställning vid fientligt eldöverfall av densamma.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag fortsätter gärna på det intressanta stickspåret. Vem är det bland alla hemvärnets stjärngossar i en stab som leder försvaret av grupperingsplatsen för en stab? Det är är chefen för ledningsplutonen med sin ställföreträdare vid bataljonsstaben och chefen för stab-/trosstroppen vid kompanistaben. Den senare har inte någon utsedd ställföreträdare så det är inte en alltför hypotetisk situation vi diskuterar att någon måste ta befälet. Vem är organisatoriskt sett mest lämplig för att göra det? Någon DUC; C packgruppen, sjukvårdsgruppen, kokgruppen eller stab-/sambandsgruppen eller i stället någon stabsmedlem? I bataljonstabens ledningspluton finns en ställföreträdare men därefter följer C stabsgrupp, sambandsgrupp och transport- och ordonnansgrupp.

 

Några närskyddsgrupper har vi inte längre i hemvärnet men normalt samgrupperar staber med någon hemvärnspluton. På den tiden vi hade närskyddsgrupp så tyckte kompch och närskyddsgruppen att de behövdes bättre för spaning :ph34r: så det är ingen funktion jag direkt saknar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dock är det sannolikt så, som tidigare sagts att befattningen styr uppdraget.

Att en major ifrån undsäk, sannolikt ej kan styra och leda stridsvagen/arna segeanten för befäl över rent fysiskt.

Men sannolikt kontrollerar och styr majoren genom stridledning var vagnarna ska köra och skjuta.

 

Således är alltid en överodnad just överordnad, men inte nödvändigtvis chef.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det kan visst spela roll. I de allra flesta fall spelar det roll.

 

Tjänsteställningen byggt på grad gäller i de allra flesta fall. Säger en kapten åt sergeanten ska sergeanten lyda (om det inte är helt stick i stäv med de order som sergeanten fått från sin överordnade eller mot lagen). I särskilda fall fastställer man en ordning som inte bygger på grad och senioritet men det är i undantagsfall.

 

I Hemvärnet finns befäl med officers tjänsteställning. De har inte per automatik befälsrätt över officerare trots gradbeteckningen.

Njae.. Nu blandar du ihop befälsrätt med tjänsteställning. Det som styr är FFS 1997:2 och senare ändringar. Där tjänsteställning kommer in, är att det anges att om stf har förhinder ska den som har högst tjänsteställning ta befälet. Men det är ju inte så troligt att två lt börjar räkna tjänsteår om man är påskjuten och och ettan och tvåan är nere?!

 

Tjänstegrad påverkar ju vid förmansskapet, lägst fanjunkare, och den kan ju gentemot disciplinansvarig personal, utanför tjänstevägens befälsrätt, ingripa om någon stör den allmänna ordningen eller utgör en fara för disciplinen. Där spelar inte tjänstegrad någon roll, förmannen ska ingripa mot allt störande av allmän ordning eller sådant som utgör en fara för disciplinen. Samtidigt anger förordningen med bestämmelser för Försvarsmaktens personal att förman, lägst lt, har skyldighet att uppmana den ordningsstörande att upphöra med det. Den rätten, enl den förordningen, sträcker sig dock endast till samma tjänstegrad el lägre. Kort sagt en hv lt får uppmana en hv kn att sätta på sig mössa och byxor och sluta skrika bajen, bärs och rakade brudar. Samme lt får/ska göra detsamma gentemot den anställde lt, men inte mot en anställd kn. (Då de anställda inte är disciplinansvariga.)

 

Officerare är enligt Officersförordningen och Förordning med bestämmelser för Försvarsmaktens personal Yrkes- och Reservofficer. En HV-fänrik är inte att jämställa med en YO eller RO-fänrik, annat än i krigsfångeläger. Förenklat kan man säga att HV-grader gäller i Hemvärnet.
Nu är vi ute på ett spännande område. Det är ingen skillnad på tjänsteställning mellan två personer med samma tjänstegrad, den ena lt i amf och den andre i hv. Det är samma FFS som ovan som styr det. Det luriga är att "hvbefäl" - "officers vederlike"? korrekt kan ges tjänstegrader OF och uppåt. Försvarsmakten kan med stöd av förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal föreskriva om bl a tjänstegrader. Hvbef är dock inte officerare, enl officersförordningen. Eller så får man anse att HvSS utbildning är myndighetsegen officersutbildning (till skillnad från FHS:s). Det vill man nog inte då utb nog inte räcker till. Alt så får man snäppa upp utb får att få saker och ting att takta.

 

Som jag förstår kommer åtminstone grpch:s och ev "specialistofficersutb" att sättas under lupp av, eller av en utlöpare till, Försvarsmaktens OR-projekt.

 

Vpl-graderna fungerar på i princip samma sätt som HV-graderna.
Här är det också lite lurigt. Vpl-grad behöll man utifrån att man tillhörde Försvarsmaktens militära personal. Det var också förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal som styrde/styr det. Förr var ju det sällan något problem då folk/män fortfarande var inskrivna som vpl i tio år efter senaste rep-övning motsv. Idag är ju ett fåtal det, varför också den absoluta majoriteten av tidigare vpl-tjänstegrader har fallit bort då många har fallit ur som Försvarsmaktens personal. Edited by Ukko Lode

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nu är vi ute på ett spännande område. Det är ingen skillnad på tjänsteställning mellan två personer med samma tjänstegrad, den ena lt i amf och den andre i hv. Det är samma FFS som ovan som styr det. Det luriga är att "hvbefäl" - "officers vederlike"? korrekt kan ges tjänstegrader OF och uppåt. Försvarsmakten kan med stöd av förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal föreskriva om bl a tjänstegrader. Hvbef är dock inte officerare, enl officersförordningen. Eller så får man anse att HvSS utbildning är myndighetsegen officersutbildning (till skillnad från FHS:s).

Underbart - jag är offizier på riktigt. Jag har dock inte gått FHS:s nya akademiserade utbildning utan i stället I20/Fo63 (HvSS) mer praktiska officersutbildning :camo::rockon:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det kan visst spela roll. I de allra flesta fall spelar det roll.

 

Tjänsteställningen byggt på grad gäller i de allra flesta fall. Säger en kapten åt sergeanten ska sergeanten lyda (om det inte är helt stick i stäv med de order som sergeanten fått från sin överordnade eller mot lagen). I särskilda fall fastställer man en ordning som inte bygger på grad och senioritet men det är i undantagsfall.

 

I Hemvärnet finns befäl med officers tjänsteställning. De har inte per automatik befälsrätt över officerare trots gradbeteckningen.

Njae.. Nu blandar du ihop befälsrätt med tjänsteställning.

Nej, det gör jag inte. De korrellerar i de allra flesta fall.

 

Kort sagt en hv lt får uppmana en hv kn att sätta på sig mössa och byxor och sluta skrika bajen, bärs och rakade brudar. Samme lt får/ska göra detsamma gentemot den anställde lt, men inte mot en anställd kn. (Då de anställda inte är disciplinansvariga.)

Det exemplet är nog inte alla överens om och man bör som hemvärnsbefäl avhålla sig från att ingripa i andras verksamhet eller mot något anställt befäl. Jag anser att ett stambefäl inte behöver svara mot ett hemvärnsbefäl annat än om det reglerats i order så att stambefälet underställts hemvärnsbefälet.

 

Man kan se HV/Lt som en "vit-lt" i förhållandet till andra utanför Hv. Detta eftersom Hv/Lt inte är officer (om denne inte har examen från officersutbildning).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så vad kallar man en HV-Lt (som inte har officersexamen)? Om personen inte är officer men ändå löjtnant, säger man bara befäl kort och gott då?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så vad kallar man en HV-Lt (som inte har officersexamen)? Om personen inte är officer men ändå löjtnant, säger man bara befäl kort och gott då?

Hemvärnsbefäl.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag brukar kalla dem hemvärnsmän.

 

Efter att ha haft befäl över en större mängd hemvärnsmän med en blandning av grader från menig till kapten så konstaterade jag att kragspeglarna utvisar ingen som helst idikation på kompetens, utbildning eller personlig erfarenhet. Tyvärr. Nu var detta några år sen och det kan ha blivit bättre, men graderna är cornflakes-grader i mina ögon.

 

(Passus: Några av de bästa soldater jag haft under mitt befäl har varit HV IP. Det var dugliga killar och tjejer... men knappast på grund av deras HV-grader utan dem som personer och deras tidigare militära erfarenhet).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Även om jag nu inte fört befäl över YO i någon större utsträckning (*) så gäller även för dessa att det inte finns någon direkt koppling mellan grad och kompetens. Vår 1:O (specialistlöjtnant) lärde oss värnpliktiga att vi inte skulle ha någon överdriven respekt för officerare med lägre grad än kommendör (överste). Detta gällde vår divisionschef (kommendörkapten) i synnerhet.

 

(*) Jag drar mig dock till minnes ett tillfälle då jag var ensam vakt ombord i ÖHM och vår kajplats behövdes akut av en ubåt. Jag ringde VO (i hemmet) och det var OK att de flyttade fartyget så sedan fick ubåtens besättning förhala oss. Det var första gången jag såg en komplett ubåtsbesättning, som redan då (1994) till största del var YO, och det var många galoner på axlarna på de som hjälpte mig med förhalningen :navy:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Njae.. Nu blandar du ihop befälsrätt med tjänsteställning.
Nej, det gör jag inte. De korrellerar i de allra flesta fall.
Jo, befällsrätten hänger till 90 % ihop tjänstevägen/chefsskap. De enda ggr som tjänsteställning där påverkar är om ettan och stf är "ute ur leken".

 

Kort sagt en hv lt får uppmana en hv kn att sätta på sig mössa och byxor och sluta skrika bajen, bärs och rakade brudar. Samme lt får/ska göra detsamma gentemot den anställde lt, men inte mot en anställd kn. (Då de anställda inte är disciplinansvariga.)
Det exemplet är nog inte alla överens om och man bör som hemvärnsbefäl avhålla sig från att ingripa i andras verksamhet eller mot något anställt befäl. Jag anser att ett stambefäl inte behöver svara mot ett hemvärnsbefäl annat än om det reglerats i order så att stambefälet underställts hemvärnsbefälet.

 

Man kan se HV/Lt som en "vit-lt" i förhållandet till andra utanför Hv. Detta eftersom Hv/Lt inte är officer (om denne inte har examen från officersutbildning).

Nej, nej! "Bör, anser, kan se..." något sådant finns inte! Antingen är man gravid eller inte, antingen är man förman med skyldigheter och rättigheter eller så är man det inte! Många kan tänka, tycka, tro eller vilja att hv-bef motsv "vita" grader, men så är det inte. Det är förordningen med bestämmelser för Försvarsmaktens personal samt lagen om disciplinansvar osv som styr.

 

Däremot kan man ju börja skrapa på hemvärnets föreskrifter om tjänstegrader!? Anger man med vilken rätt man föreskriver, utifrån förordningen med bestämmelser för Försvarsmaktens personal? Föreskriver man eg alls, eller är det så att man istället utger bestämmelser (i HvH)?

 

@01/B3 hur menar du att du skulle genomgått officersutb? Hette det det och anställdes du som fk?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@01/B3 hur menar du att du skulle genomgått officersutb? Hette det det och anställdes du som fk?

Det hette att jag gick plutonchefskurs och efter den (två veckor plus förstegsutbildning) förordnades jag som officer (Hv/Fk) vilket väl måste betyda att det var fråga om en myndighetsegen officersutbildning :Malaj:

Share this post


Link to post
Share on other sites

@01/B3 hur menar du att du skulle genomgått officersutb? Hette det det och anställdes du som fk?

Det hette att jag gick plutonchefskurs och efter den (två veckor plus förstegsutbildning) förordnades jag som officer (Hv/Fk) vilket väl måste betyda att det var fråga om en myndighetsegen officersutbildning :Malaj:

Betänk att det är skillnad på att bli fänrik och att bli officer.

En KB-elev blev ju vpl fk och kunde inneha graden som BFA-anställd eller i vissa fall även i utlandsstyrkan, men var fortfarande inte officer utan värnpliktigt befäl. Det fanns värnpliktsofficerare (VO) också, men det är säkert närmare 20 år sedan någon sådan utbildades. Någon som blir fänrik genom Hv är alltså hemvärnbefäl och inte officer.

 

På 90-talet hände det dock att värnpliktigt befäl genom frivillig befälsutbildning först blev VO och sedan anställdes som RO, då det var upp till förbandschefen att besluta om. De lyckades alltså bli officerare utan att gå en dag på OHS/MHS/FHS, men det var då.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By henke
   I morgon är det exakt ett år sedan dödsolyckan 2019-03-25 då ett Stridsfordon 90 körde över ett tält med en spaningspatrull från Hemvärnet under övningen Northern Wind i Överkalix och en kvinnlig soldat dödades. I  går kom haverikommissionens rapport.
    
   Länk till rapporten [PDF]: https://www.havkom.se/assets/reports/RM2020_01-Slutrapport.pdf
    
   Bidragande orsaker till att regeln med minst 50 m avstånd till stridsfordon inte kunde hållas praktiskt enligt rapporten:
   • Att terrängen i området för observationsplatsen inte erbjöd skydd mot stridsfordon
   • Att den tidvis omfattande trafiken som förekom på vägen utom synhåll för patrullen minskade möjligheten för posten att kunna särskilja motorljuden
   • Att spaningspatrullen inte hade full förståelse för Stridsfordon 90:s uppträdande i den aktuella terrängen.
    
   SVT - Dödsolyckan under Northern Wind – säkerhetsregler följdes inte
   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/dodsolyckan-under-northern-wind-sakerhetsregler-foljdes-inte
    
   Mer om olyckan:
    
   Haverikommisionen  Olycka under militärövningen Northern Wind  M-10/19
   Händelsedatum: 2019-03-25
   En underrättelsegrupp hade upprättat en observationspost och strax intill placerat ett förläggningstält. Under natten förflyttade sig en spaningspluton med stridsfordon 90 i området. Stridsfordonet kom att passera över förläggningstältet, varvid en person omkom.
   https://www.havkom.se/utredningar/militaer/olycka-under-militaeroevningen-northern-wind
    
   FÖRSVARSMAKTEN - Dödsolycka under övning Northern Wind
   Klockan 00.55 natten mot måndagen den 25 mars inträffade en allvarlig olycka under övning Northern Wind i östra Norrbotten. En person har bekräftats avliden efter att ha blivit påkörd av ett stridsfordon 90. Inga andra personskador.
   https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/03/dodsolycka-under-ovning-northern-wind/
    
   SVT - Kvinnan låg i tält när hon blev överkörd – så gick olyckan till
   Den kvinna i 40-årsåldern som omkom efter att ha blivit påkörd av ett stridfordon 90 under övningen Northern Wind tillhörde en spaningsgrupp från fältjägargruppen i Östersund.
   Olyckan skedde när en annan spaningspluton ovetandes körde över det tält där kvinnans grupp låg och spanade.
   – Spaningsbasen var mycket väl dold, säger Stefan Smedman, övningsledare Northern Wind.
   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kvinnan-lag-i-talt-nar-hon-blev-overkord-sa-gick-olyckan-till
    
   Aftonbladet - Försvarsmakten om dödsolyckan
   https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K3Mnmo/forsvarsmakten-om-dodsolyckan
  • By Denys Zagreus
   Hallå kamrater,
    
   Öppnar detta konto med en undran från en nyfiken, blivande rekryt. Fullgjorde min prövning under gårdagen och gjorde bra ifrån mig. Toppbetyg på i-test och hårsmån från full pott i styrka och kondition, god syn, hörsel och hjärta. Inget att klaga på. Mitt sköra ego tog sig däremot ett törn av psykologens bedömning på två blygsamma fyror. Lite snopet tyckte jag då jag fick känslan av att vi hade ett öppet och ärligt samtal utan några större kontroverser. Nåväl, fick höra på omvägar att det mycket väl kunde bero på att min motivation inte sträckte sig längre än till en tjänst i Hemvärnet och att värdet sattes därefter. Men magkänslan säger att det var något mer, men vad kan jag inte svära på. Om detta kan vi bara spekulera förstås.
    
   När jag senare under dagen pratade med några informatörer så var de ivriga på att sporra mig till att söka någonting mer utmanande än Hemvärnet. Jag har förstått att det till viss del handlar om att de vill rekrytera kompetent folk till K- och T-tjänster. Samtidigt fanns det något lätt föraktande i deras beskrivning av hemvärnstjänsterna. Att det var där som de som var pliktiga men inte hade klarat testerna hamnade. Begåvningsreserven. Och jag då som betraktar mig själv som en man som inte backar för en utmaning blev förstås lite orolig. Här får jag faktiskt tacka den gode psykologens bedömning då mina alternativ begränsades. Jag hade nog inte kunnat motstå frestelsen att ta en mer avancerad tjänst om den skulle ha erbjudits, fast det hade ställt till det såväl karriärsmässigt, ekonomiskt och relationellt.
    
   Det finns förstås inget att göra åt det nu och det är väl gott så. Jag fick ju faktiskt den tjänst jag hade i åtanke när jag klev in på rekryteringskontoret (nästan, ville stridssjukvård men de verkade vara slut eller en lämp.nivå över - högst oklart). Min fråga är vad ni andra anser om Hemvärnet? Då menar jag i första hand utbildningsmässigt som en del av värnplikten. Antingen har ni gjort den själva, känner någon eller kommit i kontakt med dem på annat sätt. Var skulle ni säga att kompetensnivån och motivationen ligger, generellt såväl som hos enskilda rekryter?
    
   Phileo,
   Denys
  • By Pederb&
   Hej, tänkte söka packgruppchefs utbildning och undrar om någon här är packgruppchef och kan ge mej lite riktning och input?
  • By Mikael F
   Hej.
    
   Jag är på väg in i hemvärnet som förare. Jag undrar om förarna av bandvagn 206 någonsins är ut med stridande pluton, eller dom bara står vid fordonet eller sitter i den,? När det gäller Tgb 30/40 har jag förstått är ute med gruppen.
    
   Mikael
    
  • By Pederb&
   Hej newbee här detta kan redan ha ett svar här men jag kan inte hitta det.
    
   Jag har ansökt till Hv som bilförare och var då tillsagd att kontakta Bilkåren vilket jag gjorde för att få mina förarbevis förnyade, men för att få detta så måste jag genomgå GU-F även då jag redan har genomgått värnplikt och lärt mej att bädda och städa, men om jag väljer att bli skyttesoldat i Hv så behöver jag inte genomgå GU-F eftersom jag har fullgjort min värnplikt.
    
   Är det bara jag som tycker detta är minst sagt förbryllande. 
    
   Peder
×
×
 • Create New...