Jump to content

Riksrevisionen kritiserar regeringen om Försvarets materiel


Recommended Posts

Brist på insyn i regeringens besparingar av försvarsmateriel

 

 

 

15 mars 2012

År 2008 fattade regeringen beslut om att spara 2,8 miljarder kronor i försvarets materielförsörjning. Riksrevisionens granskning visar att besparingarna har fått negativa konsekvenser för Försvarsmaktens insatsförmågor och ekonomi. Många projekt som avbröts har återkommit, ibland till en högre kostnad.

 

Riksrevisionen har granskat konsekvenserna av besparingarna på cirka 2,8 miljarder som gjordes inom Försvarsmaktens materielförsörjning under åren 2009–2011. Istället för att ge Försvarsmakten i uppdrag att göra besparingarna valde regeringen att själv bestämma hur de skulle tas ut, genom att avbryta eller reducera ett antal materielprojekt.

 

Granskningen visar att besparingarna har lett till negativa konsekvenser för Försvarsmaktens verksamhet. Enligt Riksrevisionen har regeringen inte gjort tillräckliga konsekvensanalyser i samband med besparingarna. Riksrevisionen konstaterar vidare att riksdagen inte har fått tillräckliga underlag för att fatta beslut om minskade anslag.

 

Granskningen visar också ett antal brister i regeringens hantering av besparingarna, bland annat bristfällig dokumentation. Viktiga styrsignaler från regeringen till Försvarsmakten har kommunicerats informellt och inte dokumenterats, vilket skapat otydlighet och försvårat både insyn och uppföljning.

 

– Stora besparingar måste föregås av noggrann konsekvensanalys, dokumenteras tydligt och ske i samråd med dem som har verksamhetsansvaret. Ett mer utvecklat samarbete mellan regeringen och Försvarsmakten hade troligen lett till effektivare besparingar, säger riksrevisor Jan Landahl.

 

När regeringen går in och beslutar om enskilda delar i Försvarsmaktens verksamhet uppstår även problem med hur ansvaret kan utkrävas i efterhand. Ansvar som normalt vilar på myndighetsledningen hamnar nu hos regeringen.

Bakgrund

 

År 2008 tillsatte regeringen den så kallade genomförandegruppen som hade i uppdrag att utarbeta förslag till utgiftsminskningar och effektiviseringar inom försvarets materielförsörjning. Gruppen valde ut 32 materielprojekt som skulle avbrytas alternativt reduceras för att skapa möjligheter till utgiftsminskningar. Utifrån gruppens förslag beslutade regeringen, efter bifall från riksdagen, om besparingar på cirka 2,8 miljarder kronor under en treårsperiod, med start 2009.

 

 

Har ofta tagit upp det här fiaskot i kommentarer.. bra att RR kommit till den logiska slutsatsen nu att det inte bara var dumt men också dyrt, samt tveksamt rent konstitutionellt. FM säger också i sin årsredovisning för 2011 att man inte fick beställa materiel fast man hade pengarna till det.

 

Problemet kvarstår.

Edited by Karl_P
Link to comment
Share on other sites

Beklagar om detta går lite OT.

 

Välkommen till den nya trenden "short bottom line fixation", med andra ord, resultatet måste se bra ut NU!

 

Tyvärr har detta spridit sig inom många myndigheter, på gott och ont. På gott därför att en del myndigheters

ledning och personal har insett att det inte är ett självändamål att spendera pengar, på ont därför att den

totalt sett ekonomiska nyttan ibland blir haltande på grund av haltande bedömningar om var besparningar

och satsningar ska göras för att nå bästa effekt per kronoa (i FM bang per slant).

 

Över huvudtaget verkar FM dras med många olika formera av ekonomiska och ledningsmässiga problem,

delvis på grund av att man malt på i gamla spår (vilket håller på att förbättras) och delvis på grund av att

politiker till skillnad från många andra myndigheter titt som tätt går in och petar i verksamheten.

 

Dock bra att Riksrevisionen har tittat på det och framför saklig kritik. Det finns många fler områden inom

den statliga verksamheten där det skulle behövas.

Link to comment
Share on other sites

Det har varit anmärkningsvärt tyst om detta i pressen, kan man tycka, alltså om Riksrevisionens rapport. I dag skriver dock Peter Wolodarski i Dagens Nyheter på ledarplats (motsv.) om det hela och påpekar bl.a. att de kritiserade materielbesparingarna är precis de som finansminister Anders Borg annonserade i förbigående i Almedalen 2007 och som fick dåvarande försvarsministern Mikael Odenberg att härskna till och avgå och ersättas med Sten Tolgfors, vars första jobb det således blev att verkställa besparingarna.

 

Man kan inte låta bli att fråga sig hur försvaret hade sett ut i dag om Odenberg suttit kvar de senaste fyra-fem åren (å andra sidan kan man också fråga sig hur Sveriges ekonomi i stort hade sett ut om det varit Borg som fått sluta 2007). Det som förvånar mest just nu är nog annars det jag skrev inledningsvis, nämligen att pressen inte huggit ivrigare efter den just nu redan ganska hårt ansatte Tolgfors. Riksrevisionens rapport är minst sagt kritisk till regeringens - främst då försvarsdepartementets - ledning och styrning av försvaret.

Link to comment
Share on other sites

Angående tidningarna och intresset för riksrevisionens rapport är det förmodligen lika bra att replikera försvarsmaktens aktuella och något tvetydiga rekryteringskampanj.

 

Vem bryr sig?

Link to comment
Share on other sites

Det har varit anmärkningsvärt tyst om detta i pressen, kan man tycka, alltså om Riksrevisionens rapport. I dag skriver dock Peter Wolodarski i Dagens Nyheter på ledarplats (motsv.) om det hela och påpekar bl.a. att de kritiserade materielbesparingarna är precis de som finansminister Anders Borg annonserade i förbigående i Almedalen 2007 och som fick dåvarande försvarsministern Mikael Odenberg att härskna till och avgå och ersättas med Sten Tolgfors, vars första jobb det således blev att verkställa besparingarna.

 

 

 

RR länkar nu till Wolodarskis krönika på samma sida som man finner rapporten.. heh.

 

Ja synd att Regeringen tydligen slipper undan för det här. RR fortsätter dock granska.. man arbetar just nu med att granska Försvarets förmåga.

 

I syfte att möjliggöra samt påskynda reformeringen mot ett användbart, tillgängligt och flexibelt försvar har betydande reformer avseende Försvarsmaktens förmågor, organisation, personal-, materiel- och logistikförsörjning beslutats. Det snabba reformarbetet innebär också risker för betydande brister och en osäkerhet kring vilken förmåga Försvarsmakten har att lösa de av regeringen beslutade huvuduppgifterna.

 

Riksrevisionen granskar därför regeringens och myndigheters genomförande av riksdagens försvarsbeslut och övriga intentioner med konsekvenser för försvarets inriktning och förmåga.

Link to comment
Share on other sites

Enligt Ekot KU-anmäler nu (s) regeringen, mer specifikt försvarsministern, med grund i Riksrevisionens rapport. Som Wiseman's Wisdoms konstaterar på sin blogg är det tredje KU-anmälan inom ett halvår för Sten Tolgfors. Wiseman's Wisdoms har även skrivit om Riksrevisionens rapport här.

 

KU:s granskning kommer naturligtvis att ta tid. Det allvarligaste torde vara den informella och odokumenterade styrningen av försvaret från regeringen sida, även om det naturligtvis är illa nog att ha "sparat" några miljarder som gått åt ändå men på bekostnad av operativ förmåga ...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...