Jump to content

GMU ger inte anstånd med civila studier


Recommended Posts

Överklagandenämnden för högskolan (www.onh.se) har lagt upp ett avgörande där en student överklagar att han inte får anstånd med studier för att genomföra GMU:

 

"NN ansökte den 2 januari 2012 inför vårterminen 2012 om anstånd med att påbörja studierna på juristprogrammet vid Uppsala universitet på grund av att han blivit antagen till grundläggande militär utbildning. Lärosätet avslog ansökan med motiveringen att han saknade tillräckliga skäl för anstånd, eftersom grundläggande militär utbildning är ett frivilligt åtagande och därmed ett förhållande som den sökande själv kan påverka."

 

Överklagandenämnden ger lärosätet rätt, dvs studenten har inte rätt att behålla sin plats och påbörja studierna senare. Man håller inte med om argumentationen att de regler som tidigare gällt för värnplikt nu ska gälla GMU.

 

Link to comment
Share on other sites

I och för sig inte konstigt, med nuvarande antagningslagstiftning. Den är avsedd att skydda de som av plikt eller en plötslig och oförutsebar händelse inte kan påbörja sina studier. I och med att GMU är något man söker till så blir det ju som de säger ett frivilligt åtagande, likt studier på högskola också är.

 

I slutändan handlar det troligen om att man inte heller vill behöva hålla platser för personer som inte direkt kan nyttja dessa på grund av eget fritt val. T.ex är det svårt att få anstånd med start från en utbildning för att man vill pröva på en annan.

 

Är nog troligen även så att FM i viss mån förutsett detta då de tydligen tagit fram en GMU som ska gå under sommaruppehållet för de flesta högskolor.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker inte att beslutet är orimligt, men jag tycker inte att motsatt beslut hade varit orimligt heller.

 

Personen det gäller har säkert trott att tidigare regler för värnplikt ska gälla för GMU. Det är inte orimligt att tro, även om det inte blev så. Frågan blev sedan avdömd av myndigheter som normalt inte har vare sig med lagstiftning eller försvarsfrågor att göra. Jag ser det som ett tecken på att lagar/förordningar/regler ligger efter när det gäller GMU och andra förändringar av försvaret.

 

Vad gäller den rent praktiska frågan hade den här personen kanske kunnat ducka. I det hörn av högskolevärlden som jag känner till fungerar det så att har man väl blivit inskriven så krävs det mer än att man inte presterar något på tre månader för att man ska bli utkastad. Hade han bara kunnat få permission för att vara med på uppropet, så hade han kunnat återkomma efter sin GMU och låtsats som ingenting. Det fungerar förstås olika på olika utbildningar.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kruxet i fråga är väl att en myndighet har att följa gällande lagar och föreskrifter. I detta fall verkar högskolan/motsvarande ta ställning ur Högskoleverkets föreskrift 1999:1 (baserad på förordningens bemyndigande till Högskoleverket att ta fram föreskrifter om anstånd), där 1 § anger att anstånd (med att börja utbildning) kan ge vis särskilda omständigheter såsom värnplikts- eller civilplikttjänstgöring. Överlag är de uppräknade typomständigheterna sådana som inte ligger i den enskilda individens makt att direkt påverka.

 

De positivta i sammanhanget är att de endast är en myndighetsföreskrift, vilken även om den är bindande för högskolorna, lätt kan ändras genom beslut hos Högskoleverket.

 

I övrigt tycker jag att hela situationen återigen är ett litet bevis på att en del saker gick för snabbt i omläggningen, och inte alltid var fullständigt genomtänkt i förhållande till omvärldens verklighet.

 

I övrigt kan jag hålla med Cykelskytt om att det hade varit lätt löst genom att gå på uppropet och sedan "råka glömma" alla andra lektioner den terminen. Blir dock en del att ta igen terminerna därpå. 0:)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...