Jump to content

Polishögskolans nya krav,


beaver_sthlm

Recommended Posts

Vad innebär "Språkprovet i svenska tas bort."? Anses provet som överflödigt eller är det lägre krav?

Det anses överflödigt då ett av de nya krav är endera 0,9 på högskoleprovet (vilket är medelresultatet i Sverige) eller minst 30 högskolepoäng, detta för att säkerställa att den sökande kommer kunna ta till sig/hänga med i utbildningen på PHS.

Link to comment
Share on other sites

Vad innebär "Språkprovet i svenska tas bort."? Anses provet som överflödigt eller är det lägre krav?

Det anses överflödigt då ett av de nya krav är endera 0,9 på högskoleprovet (vilket är medelresultatet i Sverige) eller minst 30 högskolepoäng, detta för att säkerställa att den sökande kommer kunna ta till sig/hänga med i utbildningen på PHS.

 

 

Men dom skriver ju att "Det tidigare kravet på att ha skrivit högskoleprovet har tagits bort", så den kontrollen finns ju inte kvar heller. Och vad är det för kroniska sjukdomar som man skulle kunna jobba som polis med?

 

EDIT: Intressant i ämnet: http://cynismer.blogspot.com/2011/04/whom-shall-i-send-and-who-will-go-for.html

Link to comment
Share on other sites

Men dom skriver ju att "Det tidigare kravet på att ha skrivit högskoleprovet har tagits bort", så den kontrollen finns ju inte kvar heller. Och vad är det för kroniska sjukdomar som man skulle kunna jobba som polis med?

 

Ska nog tolkas så att det är borta så till vida att du kan ersätta det med 30 hp högskolestudier. Innan kunde du vara juris kandidat och ändå behöva se till att ha ett giltigt högskoleprov

 

Edit: Tankevurpakorrektur, check! Tackar Reed.

Link to comment
Share on other sites

jurist kan väl vem som helst kalla sig va?

 

Korrekt. Alla får kalla sig själva för jurist, finns inget krav på examen för att få kalla sig så. Däremot är juris kanidat (jur.kand.) en examen efter 4,5 års studier, 270 hp.

Link to comment
Share on other sites

jurist kan väl vem som helst kalla sig va?

 

Korrekt. Alla får kalla sig själva för jurist, finns inget krav på examen för att få kalla sig så. Däremot är juris kanidat (jur.kand.) en examen efter 4,5 års studier, 270 hp.

Juris kandidat är sedan ett par år ersatt av juristexamen. Just kandidat var lite missvisande på en utbildning på 4,5 år när kandidat normalt sett är tre år. Juris magister hade varit en bättre titel eftersom examen var på avancerad nivå, men det är en annan diskussion.

Link to comment
Share on other sites

Tidskraven för männen har blivit sänkta till de som tidigare bara gällde för kvinnor på Coopers och Harres (Coopers test - tidigare 9.30 numera 10.15, Harres test - tidigare 15s numera 16s). På Harres så höjde man hindren för kvinnorna med 5cm samt sänkte med 5cm för männen så att det numera är likadant (80cm).

 

Simtest kommer numera vara obligatoriskt under testdagarna. De nya testkraven började man även redan använda under årets första antagningstester inför PHS HT 12.

Link to comment
Share on other sites

Samt att man numera även kan lida av kroniska sjukdomar, dock ska man veta att bara för att kan gått PHS så är man inte garanterad anställning förutom aspirantperioden. Känner till ett antal fall där aspirant efter utbildning ej fått anställning vid myndigheten.

En förekommande åtgärd i såna fall är förlängd aspiranttid så att aspiranten når målsättningarna och kan anställas.
Link to comment
Share on other sites

Samt att man numera även kan lida av kroniska sjukdomar, dock ska man veta att bara för att kan gått PHS så är man inte garanterad anställning förutom aspirantperioden. Känner till ett antal fall där aspirant efter utbildning ej fått anställning vid myndigheten.

En förekommande åtgärd i såna fall är förlängd aspiranttid så att aspiranten når målsättningarna och kan anställas.

 

I alltför många fall så får den olämplige aspiranten förlängning efter förlängning tills alla är uttröttade och personen godkänns. Eller så ersätts handledaren med en "snällare" handledare som godkänner kronvraket. Så har kåren fått ännu ett missfoster på halsen tills pension.

 

Det rör sig oftast om personer som redan på PHS visat sig olämpliga men de får gå vidare eftersom PHS inte anser att det är deras sak att avskilja folk. Det är inte heller helt schysst mot personerna själva att låta dem gå klart en väldigt specialinriktad utbildning och sen inte anställa dem. Trots allt, phs civila meritvärde är nästintill noll. Det vore bättre att sortera bort dessa personer redan i termin 1.

 

Men det är ända lite humor att en 18åring med kroniska sjukdomar kan få börja på PHS. Inte schysst mot 18årigen en likväl humor. Han kommer ju aldrig få anställning så han blir dubbelt lurad. Dyr utbildning som inte är värt något...

Link to comment
Share on other sites

Nu ska man vara försiktig när man pratar om kroniska sjukdomar. Det finns många kroniska sjukdomar som inte behöver ha inverkar på en persons leverna eller förmåga till arbetsliv.

 

T.ex. är diabetes och epilepsi klassade som kroniska sjukdomar men kan i dagsläget ofta kontrolleras så pass att dessa inte medför några försämriningar i personens förmåga eller ökad arbetsmiljörisk.

 

Nu är långt ifrån alla med kroniska sjukdomar lämpliga, men vill ändå höja ett varnings finger för att man så fort man pratar om kroniskt sjuka betraktar detta som en person som total haverist.

Link to comment
Share on other sites

T.ex. är diabetes och epilepsi klassade som kroniska sjukdomar men kan i dagsläget ofta kontrolleras så pass att dessa inte medför några försämriningar i personens förmåga eller ökad arbetsmiljörisk.

Klart de är klassade som kroniska - det ligger ju i begreppet kronisk att de inte går att bota och att man lever med dem livet ut. vad skulle de annars vara?

 

Vad gäller påverkan på arbetsliv så ger lite googlande följande - som diabetiker så påverkas du inte nämnvärt av att sitta på ett kontor med konstant tillgång till mat, vätska och insulin. Men en kommendering i "långt-åt-helvete" med osäker tillgång till rast-vila, och inte minst mat, sömn mm så är det en klar risk. Du chansar inte en hel dag utan käk med enbart kaffe som diabetiker har du dessutom glömt din spruta på stationen i stridens hetta så... Sverige är stor och glest.

 

Epilepsi är samma sak. På ett kontorsjobb är det skit samma - saker som sänker tröskeln och kan utlösa anfall är OREGELBUNDNA mattider, SÖMNBRIST, Skiftningar i omgivande ljus. Att gå från ljust till mörk och vise versa, lågt blodsocker. Saker som absolut förekommer i polisarbete.

Det finns idag inga läkemedel som tar bort risken för anfall - de enbart minskar den.

 

Så frågan blir den samma som räddningstjänsten ställer sig. Är de inte dags att införa en utb för folk på fältet - där det ställs krav. Och en för skrivbordstjänst där alla får vara med och leka.

Inom räddningstjänsten är det ett önskemål från gräsrotsnivå - inte uppifrån...

 

/m

Link to comment
Share on other sites

@Martinator

Klart att det är så, men flertalet kan som du själv påpekar hanteras. T.ex får du idag ta körkort om du varit epilepsifri i två år. Samma sak gällde för ett

antal år sedan med flygcertifikat (detta kan dock ha ändrats idag).

 

Det var bara två exempel på sjukdomar som är klassade som kroniska. Det finns fler, och även de uppräknade kan växla i omfattning och intensitet.

 

Samtidigt, hur hantererar polisen de polisstjänstemän som t.ex utvecklar diabetes, något som är högst troligt i dagens samhälle. Är det ut på bar backe eller in bakom ett skrivbord?

 

Det enda jag är ute efter är att man tenderar att så fort man hör ordet "kronisk sjukdom" tänka på personen som totalt utan framtidsutsikter, utan att ta hänsyn till att en kronisk sjukdom kan utrycka sig väldigt olika hos olika personer. Ska man gå på den strika definitionen av kronisk sjukdom (obotbar med varaktighet livet ut) så är 60 % av Sveriges befolkning kroniskt sjuka i herpes, även om större delen aldrig upplever några symptom i form av munsår eller liknande.

 

Med andra ord så är det vettigare att ha en lista med sjukdomar som du inte får ha, en lista med sådanan du kan ha under visas kriterer och sedan en lista med sådana som kvittar för tjänsten, än att bara ange att du inte får ha några kroniska sjukdomar. Det är detta som jag antar att PHS egentligen vill emot.

 

Problemet är som du påpekar bland annat egentligen inkonsekvent hantering av krav från både polisen och räddningstjänsterna.

 

T.ex krävs det i dagsläget PHS för att kunna bli kriminaltekniker, likaså ska du helst ha en bakgrund som brandman för att arbeta med

det förebyggande arbetet inom brandskyddsområdet.

Link to comment
Share on other sites

Det enda jag är ute efter är att man tenderar att så fort man hör ordet "kronisk sjukdom" tänka på personen som totalt utan framtidsutsikter, utan att ta hänsyn till att en kronisk sjukdom kan utrycka sig väldigt olika hos olika personer. Ska man gå på den strika definitionen av kronisk sjukdom (obotbar med varaktighet livet ut) så är 60 % av Sveriges befolkning kroniskt sjuka i herpes, även om större delen aldrig upplever några symptom i form av munsår eller liknande.

 

Det jag tänker på när jag hör ordet kronisk sjukdom är följande: Det finns hundratusentals jobb han kan ha utan problem -varför i h-e väljer man ett där det ÄR STÖRRE RISK FÖR PROBLEM ÄN NORMALT?

Ponera att jag är damm- och gräsallergiker - Måst jag då promt bli den som kör tröskan? I en gammal Dutz utan hytt...? Kan jag inte bli vallrådgivare istället?

Folk har en tendens att tro att de har en massa RÄTTIGHETER till höger och vänster.

Saknar man ben och armar och dessutom bara har en dåligt fungerande lunga så ska man lik förbannat kunna bli rökdykare inom räddningstjänsten - det är en rättighet.

Dessutom backas idiotin upp av ryggradslösa politiker som enbart vill vinna PK-poäng.

 

Det har blivit en fix idé att alltid välja jobb man vet att man är olämplig för just för att man är olämplig. Som man vill bevisa något för resten av världen.

Vem tar ansvar när det går på röven? Då kommer det genast en massa anklagande röster om att man inte borde låta folk utan armar och ben och med kassa lungor rökdyka...

Eller att poliser med diabetes inte borde få yttre tjänst med tre dagar eftersök i innersta Norrland utan mat och enbart kaffe.

 

Men va f-n han insisterade ju...... Lär inte räcka långt även om det är sanningen.

/m

Link to comment
Share on other sites

 

Det jag tänker på när jag hör ordet kronisk sjukdom är följande: Det finns hundratusentals jobb han kan ha utan problem -varför i h-e väljer man ett där det ÄR STÖRRE RISK FÖR PROBLEM ÄN NORMALT?

Ponera att jag är damm- och gräsallergiker - Måst jag då promt bli den som kör tröskan? I en gammal Dutz utan hytt...? Kan jag inte bli vallrådgivare istället?

Folk har en tendens att tro att de har en massa RÄTTIGHETER till höger och vänster.

Saknar man ben och armar och dessutom bara har en dåligt fungerande lunga så ska man lik förbannat kunna bli rökdykare inom räddningstjänsten - det är en rättighet.

Dessutom backas idiotin upp av ryggradslösa politiker som enbart vill vinna PK-poäng.

 

Det har blivit en fix idé att alltid välja jobb man vet att man är olämplig för just för att man är olämplig. Som man vill bevisa något för resten av världen.

Vem tar ansvar när det går på röven? Då kommer det genast en massa anklagande röster om att man inte borde låta folk utan armar och ben och med kassa lungor rökdyka...

Eller att poliser med diabetes inte borde få yttre tjänst med tre dagar eftersök i innersta Norrland utan mat och enbart kaffe.

 

Men va f-n han insisterade ju...... Lär inte räcka långt även om det är sanningen.

/m

 

Var hävdade jag att det var en rättighet? Det jag för är att enbart säga "kronisk sjukdom" är ett *väldigt* trubbigt instrument som inte säger något alls, eftersom det finns många sjukdom som klassas som, enligt definition, kroniska, men som inte har någon betydelse för tjänsteutövningen. Bättre då med en lista på sjukdomar du inte får ha.

 

Vidare, du bemöter inte alls mitt påstående om att kanske utbildningsvägarna i sig ska ändras. För vad säger att den som uppfyller kraven är lämplig att bli kriminaltekniker, utredare inom ekonomisk brottslighet, arbetsmiljöbrott eller IT-brott behöver vara polisman (områden där det idag faktiskt är krav på genomgången PHS för att kunna bli anställd som utredare).

 

Personligen är jag mer intresserad av att få in rätt folk med rätt balans av fysiska och mentala egenskaper för en viss tjänst, än att hålla fast vid ett gammalt tankesätt om att allt kroniskt direkt diskvalificerar dig från vissa typer av tjänster.

Link to comment
Share on other sites

Samt att man numera även kan lida av kroniska sjukdomar, dock ska man veta att bara för att kan gått PHS så är man inte garanterad anställning förutom aspirantperioden. Känner till ett antal fall där aspirant efter utbildning ej fått anställning vid myndigheten.

En förekommande åtgärd i såna fall är förlängd aspiranttid så att aspiranten når målsättningarna och kan anställas.

Dock finns det fall där aspiranten efter förlängd aspiranttid ej fått anställning.

Link to comment
Share on other sites

*snip*

 

Vidare, du bemöter inte alls mitt påstående om att kanske utbildningsvägarna i sig ska ändras. För vad säger att den som uppfyller kraven är lämplig att bli kriminaltekniker, utredare inom ekonomisk brottslighet, arbetsmiljöbrott eller IT-brott behöver vara polisman (områden där det idag faktiskt är krav på genomgången PHS för att kunna bli anställd som utredare).

 

*snip*

 

Nu vet jag inte vad du har för erfarenhet av svensk polis men jag delar inte din uppfattning.

 

Det finns civila utredare idag, dvs personer utan PHS i grunden.

Alla utredare på ekobrott är inte poliser, däremot behövs poliserna där för att utföra rent polisiära uppgifter såsom husrannsakan mm.

Samma gäller it-brott där det finns särskild civil kompetens som inte poliser har.

När det gäller civila utredare så kan dom genomföra enklare utredningar. Men som polis har du flera års erfarenhet av att hantera och kommunicera med kriminella och den erfarenhet får man bara genom vara polis.

Och vad det gäller kriminaltekniker som jobbar på fältet så ska det vara poliser då dessa bla skall kunna ingripa om en eventuell gärningsman kommer tillbaka till brottsplatsen osv. Inne på en teknisk rotel finns det civil personal med särskild kunskap inom vissa områden såsom foto osv.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...