Jump to content

Sjukvårdsbefäl som VB?


Recommended Posts

Satt och läste på lite om Sjukvårdsbefälen befattningsbeskrivning enl följande länk:

 

http://hemvarnet.se/?action=visaartikel&artikelid=141#sjvbef

 

Enl den ska Sjv befälet kunna tjänstgöra som VB i Bat. stab, är det sant?

Då kan ju inte Sjv befälet bära rött kors?

 

Nu bortser jag helt från ev. avsaknad av kompetens för uppgiften i diskussionen.......

Link to comment
Share on other sites

Håller med dig men gör RK det?

Rk bemannar ju denna befattning .........

 

I min värld är allt som jag vill ..... Dvs RK har inget att säga till om ang. sjukvården... Men i min värld är jag också skitsnygg, har en enorm XXX och en rosa elefant som husdjur.

Link to comment
Share on other sites

Det här är en sak som jag också funderat på. Jag tycker det är märkligt med VB som bär armbindel som icke-kombatant. Det är möjligt att det går att hävda att det är OK i formell mening, men känns det inte OK i maggropen så är man ute och balanserar på gränsen, och det känns inte OK i min maggrop.

 

I min maggrop är det möjligen OK att sjv går beväpnad post vid en förbandsplats, men inte att VB bär armbindel.

 

Finns det för övrigt skäl att ha ett sjukvårdsbefäl i HV? Täcker man inte upp med bat-läkare plus kvartermästare?

Link to comment
Share on other sites

I min värld har VB i Bat/Komp inte direkt någon "stridande" funktion utan skall fungera som "spindeln i nätet" enligt följande:

 

- Fördela inkommande meddelanden till "rätt" mottagare i staben

- Fatta enklare beslut själv för att avlasta Bataljonchef/Kompanichef från "ovidkommande frågor" så att dessa kan ängna sig åt "tyngre" beslutsfattande

- Föra händelselogg, krigsdagbok el. liknande

- m.m.

 

D.v.s. VB-rollen är mera av administrativ karraktär än stridande...

 

 

Vad gäller ev. stridande som VB så ingår detta mer under självskyddet som staben skall kunna vid ett ev. angrepp mot staben.

Om det nu är så att Sjukvårdsbefälet sitter VB och det hettar till så får man väll slänga sig ner under skrivbordet och låta de som "får" sköta striden istället 0:)

Edited by LtLag
Link to comment
Share on other sites

I min värld har VB i Bat/Komp inte direkt någon "stridande" funktion utan skall fungera som "spindeln i nätet" enligt följande:

 

- Fördela inkommande meddelanden till "rätt" mottagare i staben

- Fatta enklare beslut själv för att avlasta Bataljonchef/Kompanichef från "ovidkommande frågor" så att dessa kan ängna sig åt "tyngre" beslutsfattande

- Föra händelselogg, krigsdagbok el. liknande

- m.m.

 

D.v.s. VB-rollen är mera av administrativ karraktär än stridande...

 

 

 

Särskilj på kombatant och stridande.

En kombatant kan vara en person i t-shirt och foppa-tofflor som aldrig sett en AK men leder t ex jaktflyginsatser.

 

VB är kombatant då man som VB måste kanske vidarebefordra meddelandet att QRF:en ska rycka ut och göra en insats.

Link to comment
Share on other sites

I min värld har VB i Bat/Komp inte direkt någon "stridande" funktion utan skall fungera som "spindeln i nätet" enligt följande:

 

- Fördela inkommande meddelanden till "rätt" mottagare i staben

- Fatta enklare beslut själv för att avlasta Bataljonchef/Kompanichef från "ovidkommande frågor" så att dessa kan ängna sig åt "tyngre" beslutsfattande

- Föra händelselogg, krigsdagbok el. liknande

- m.m.

 

D.v.s. VB-rollen är mera av administrativ karraktär än stridande...

 

 

 

Särskilj på kombatant och stridande.

En kombatant kan vara en person i t-shirt och foppa-tofflor som aldrig sett en AK men leder t ex jaktflyginsatser.

 

VB är kombatant då man som VB måste kanske vidarebefordra meddelandet att QRF:en ska rycka ut och göra en insats.

 

Jo - men det var något åt det hållet som jag försökte komma...

 

Jämför med en VB på ett Regemente som är beväpnad med pistol och rycker ut med skyddsvakterna vid ett larm ex. vis - denne kan ju hamna i hetluften och då funkar det inte att bära RK armbindel.

 

I mina ögon kan en VB i Hv-bat/komp bära rosa T-shirt och foppatofflor och gömma sig under skrivbordet när ilskna getingar surrar i luften.

 

Däremot bör ju RK VB vara beredd på att man inte har något fribrev utan får vara beredd på att det kan bli lite hett om öronen om s****n träffar fläkten...

 

 

Vi kanske säger samma sak men med olika ord?

Link to comment
Share on other sites

Nä.. Vi menar olika saker (tror jag...)

 

Kombatant är inte samma sak som att skjuta med AK. En Brigadchef kommer troligtvis inte skjuta ett enda skott men han är kombatant.

Han kanske inte skjuter själv men ser till att andra skjuter. Detta får inte en nonkombatant göra, hårddrar man det hela får egentligen inte sjukvårdare sitta radiopost då det kan komma att handla om stridsaktiviteter.

 

Problemet blir t ex när Sjv-befälet går VB och rapporten kommer in om att QL behöver förstärkningar / indirekt eld pga stridskontakt så får egentligen inte en nonkombatant skicka QRF eller begära indirekt eld.

Link to comment
Share on other sites

Men å andra sidan så ska ju sjukvårdare kunna skydda sina patienter.

Samt att de uppträder i uniform, så att ta bort dem från kombatantlistan blir nog lite komplicerat.

 

Sjukvårdare med sjukvård som sin viktigaste uppgift och inte t ex stridssjukvårdare är nonkombatanter oavsett uniform.

Skydda patienter gör alla utom SRK..... (Cynism ... JA)

Link to comment
Share on other sites

Nä.. Vi menar olika saker (tror jag...)

 

Kombatant är inte samma sak som att skjuta med AK. En Brigadchef kommer troligtvis inte skjuta ett enda skott men han är kombatant.

Han kanske inte skjuter själv men ser till att andra skjuter. Detta får inte en nonkombatant göra, hårddrar man det hela får egentligen inte sjukvårdare sitta radiopost då det kan komma att handla om stridsaktiviteter.

 

Problemet blir t ex när Sjv-befälet går VB och rapporten kommer in om att QL behöver förstärkningar / indirekt eld pga stridskontakt så får egentligen inte en nonkombatant skicka QRF eller begära indirekt eld.

 

...ja då förstår jag din inledande undran om RK VB...

 

...tankevurpa från RiksHv...?

Link to comment
Share on other sites

Kravet för att tillhöra någon frivilligorg har försvunnit eller ska göra det i närtid (beslut taget på senaste rikshemvärnsting). Chefen kan placera den han anser är lämplig på befattningen och behöver inte vara någon med RK anknytning och kan annars vara någon som gjort utbildningen hos RK men inte tillhör dom.

Link to comment
Share on other sites

Går man efter vad RK säger så är det väl lite kinkigt kanske, men en stab är mycket sällan stridande, så det torde vara ett ickeproblem. Teoretiskt sätt behöver inte ett sjukvårdsbegäl ha armbindel om han inte ägnar sig åt sjukvård aktivt, dvs det RK märke han har på bröstet bör räcka för att visa tillhörigheten till frivilligorg. Sen vet jag inte exakt vad som står i RK's handbok, men det vet adm inom den organisationen knappt själva enligt min erfarenhet.

 

Går man enligt "krigslagarna" så är en sjukvårdare skyldig att försvara dem han vårdar och därför vill jag tro att vid en krigssituation så kommer sjukvårdarna beväpnas, även om det inte är något som står på papper direkt. Tar man hand om en soldat med vapen så kan man lika gärna ha vapnet tillgängligt för självskydd...

Link to comment
Share on other sites

Att beväpna folk som aldrig nyttjat vapen när kriget/krisen är kommen måste ju vara det överlägset mest genomtänkta som någon någonsin jobbat fram i geniknölen. Svårartad framgångsfaktor.

 

I övrigt anser jag att rödakorsmärkningar och -bindlar är ungefär lika gångbara i kriget som en lapp från mamma som säger att lede fi inte får skjuta på en.

Edited by 903Lew
Link to comment
Share on other sites

Går man efter vad RK säger så är det väl lite kinkigt kanske, men en stab är mycket sällan stridande, så det torde vara ett ickeproblem. Teoretiskt sätt behöver inte ett sjukvårdsbegäl ha armbindel om han inte ägnar sig åt sjukvård aktivt, dvs det RK märke han har på bröstet bör räcka för att visa tillhörigheten till frivilligorg. Sen vet jag inte exakt vad som står i RK's handbok, men det vet adm inom den organisationen knappt själva enligt min erfarenhet.

 

Går man enligt "krigslagarna" så är en sjukvårdare skyldig att försvara dem han vårdar och därför vill jag tro att vid en krigssituation så kommer sjukvårdarna beväpnas, även om det inte är något som står på papper direkt. Tar man hand om en soldat med vapen så kan man lika gärna ha vapnet tillgängligt för självskydd...

Jag ser helst att man låter bli att korps sårades vapen då dessa ska följa med den sårade.

Link to comment
Share on other sites

Teoretiskt sätt behöver inte ett sjukvårdsbegäl ha armbindel om han inte ägnar sig åt sjukvård aktivt, dvs det RK märke han har på bröstet bör räcka för att visa tillhörigheten till frivilligorg.

 

Jag förstår inte, utveckla!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

En armbindel med rött kors markerar att man är icke stridande ("icke offensiv"), utan ägnar sig åt sjukvård, och därför är man skyddad enligt genevkonventionen. Ägnar man sig inte aktivt åt sjukvård, utan istället som VB, tex att kalla på qrf på radion, eller samordna transporter eller vad man nu gör så är det inte sjukvårdsarbete, därför är frågan om man agerar enligt genevkonventionen i avseendet att man är "skyddad" genom armbindeln.

 

Den symbol man som frivillig bär på höger bröst talar om organisationstillhörighet, men ger inget skydd.

 

CG1: Att använda den skadades vapen som självskydd under transporten betyder inte att vapnet sen inte följer med den skadade.

Link to comment
Share on other sites

....dvs det RK märke han har på bröstet bör räcka för att visa tillhörigheten till frivilligorg.

 

 

Vad jag reagerade på var detta eller rättare sagt formuleringen "bör räcka".

Det antyder på något sätt att rödakorsbindeln har något att göra med att utmärka frivilligorganisationen......

 

Men det kanske är bara jag som läser inläggen som Hinhåle läser Bibeln....

 

Ska man hårddra det riktigt hårt...... och det ska man om man är på det humöret och de är jag alltid :) så är väl symbolen på höger bröst rent krasst en skyddssymbol... FI måste vara riktigt nära för att se det men.....

Link to comment
Share on other sites

Och så man hårddra det ytterligare så är den enligt 1:a Genevekonventionen, 7 kapitlet, 38:e artiklen inte alls en skyddssymbol

då den är rött kors på blå bakgrund, medan skyddssymbolen alltid ska vara rött kors på vitt bakgrund :rolleyes:

(eller en röd halvmåne eller ett rött lejon och sol).

 

Utöver det, så anger artikel 40 att skyddad sjukvårdspersonal ska bära en armbindel med ovan angivna skyddssymbol på vänster arm, samt medföra ett identitetskort med samma symbol samt personliga data.

 

Edit: Missade en viktig artikel

Edited by Snowtiger
Link to comment
Share on other sites

Är inte detta en ickefråga egentligen? Eller nej det är ju inte det, men det borde vara det.. Ja RK personal är icke kombatanter och därför direkt olämpliga att ha i befattning i någon militärstab (annat än möjligtvis som en rådgivande/samverkande befattning) Sjukvårdare och sjukvårdsbefäl kan i allra högsta grad vara kombatanter och prefixet "strids" framför sjukvårdare skvallrar väl om det...

 

Så, ja, jag ser ett problem med någon från RK som går som VB.. Jag ser inte ett problem med att en officer oavsett vad denna är chef för går som VB.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

När jag för några år sedan (ca 20) hade en god vän som var krigsplacerad som chef på ett krigssjukhus och tillika toraxkirurg så berättade han att hans chefsbefattning gjorde att han räknades som kombatant så han hade en egen närskyddsgrupp. Så jag misstänker att om inte regelverket ändrats markant så räknas nog inte ett sjukvårdsbefäl som ickekombatant även om han/hon har ett rött kors intatuerat på väl vald kroppsdel. Det verkar som om det tyvärr finns en del (tongivande?) medlemmar i SRK som tror att deras medlemsskap i SRK ger dem något slags "get out of jail" kort vilket inte är fallet, du kan ha en hel ambulans full med Rödakors ID-kort det är fortfarande din befattning och ditt uppträdande som är nyckeln till vilka regler som gäller, om nu fienden följer reglerna... ID Kort och Armbindel/Rödakorsduk gör det dock lite lättare för övriga aktörer att klassa dig och ditt fordon/gruppering som lydande under särskilda regler.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Nja, vill dom följa dom krigsregler som finns så bör man undvika att lägga vantarna på dom röda korsen.

 

Men som vanligt är risken att man ska begå ett brott väldigt beroende på om och till viss del hur man blir straffad för det. I det här fallet kanske någon kan släpa dig till haag 15 år efter kriget och anklaga dig för att ha skjutit mot ett kors, men det tror inte jag man tänker på när det väl händer...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...