Jump to content

Nytt finskt utsjöbevakningsfartyg beställt


Perman

Recommended Posts

Från World Naval Ships Forum:

 

http://www.worldnavalships.com/forums/showthread.php?p=10011058#post10011058

 

Finska gränsbevakningen har alltså beställt ett utsjöbevakningsfartyg ("OPV" på eng. för "offshore patrol vessel") ifrån STX Finland som kommer att byggas vid STX Raumas varv för leverans i September 2013. Fartyget blir 96 meter långt och 17 meter brett, och kommer att drivas med både Liquefied Nitrogen Gas (LNG) och marindiesel samtidigt. Det kommer att användas för utsjöpatrullering, gränssäkerhet och -försvar, miljöskydd, SAR ("Search And Rescue"), samt understöd av dykverksamhet. Fartyget blir även isförstärkt för att klara Östersjöns isförhållanden.

 

Som jämförelse så är utsjöbevakningsfartygen av Tursas-klassen (de hittills största i den finska gränsbevakningen) 61,45 meter långa och 10,2 meter breda. Någon kanske misstycker att jag tar upp den finska gränsbevakningen i detta forum, men faktum är att gränsbevakningen i Finland är mycket nära knuten till den finska marinen. I uppgiften ingår att stödja den finska marinen, och de flesta fartygen är förberedda för bestyckning (oftast 2 st 23 mm kanoner i dubbellavettage typ "Sergei").

 

http://www.shippingr...l-vessel-update

 

http://www.worldnava...27&d=1326103620

 

Ful men med rejäl helikopterplatta på bogen. De finska Super Puma besättningarna i gränsbevakningen tränar för övrigt regelbundet att landa på fartyg (läs: Finlandsfärjor), så det borde inte utgöra något problem. De 3 befintliga utsjöbevakningsfartygen liknar ganska mycket stora bogserbåtar och kan bogsera ganska stora fartyg vid ett haveri, men det nya patrullfartyget ser mer ut som de danska patrullfartygen av Knud Rasmussen-klassen. Dvs. ett patrullfartyg med goda sjöegenskaper för utsjöbevakning, lång räckvidd, helikopterkapacitet och möjlighet till bestyckning. Kanske nånting att skicka ner till Adenviken istället för gamla Pohjanmaa, eller kanske t.o.m. som ersättning för henne i den finska marinen?

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Från World Naval Ships Forum:

 

http://www.worldnava...58#post10011058

 

Finska gränsbevakningen har alltså beställt ett utsjöbevakningsfartyg ("OPV" på eng. för "offshore patrol vessel") ifrån STX Finland som kommer att byggas vid STX Raumas varv för leverans i September 2013. Fartyget blir 96 meter långt och 17 meter brett, och kommer att drivas med både Liquefied Nitrogen Gas (LNG) och marindiesel samtidigt.

[---]

/Per

Intressant, fast flytande kväve har väl aldrig fungerat så bra som bränsle :)

LNG = Liquefied natural gas

Link to comment
Share on other sites

Intressant, fast flytande kväve har väl aldrig fungerat så bra som bränsle :)

LNG = Liquefied natural gas

 

Tack för klargörandet! Jag bara kopierade texten ifrån första inlägget på World Naval Ships Forum utan att tänka efter. Lite lustigt dock hur ett litet fel i ett inlägg på ett forum kan spridas vidare på nätet när man inte är tillräckligt noggrann.

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

http://svenska.yle.fi/artikel/2013/08/02/utsjobevakningsfartyget-fick-namnet-turva

 

Det nya utsjöbevakningsfartyget har nu sjösatts och det fick namnet Turva efter ett äldre bevakningsfartyg. Väldigt likt de senaste norska kustbevakningsfartygen tycker jag. Den höga helikopterplattformen på backen i kombination med den låga bryggan torde göra att närsikten framåt blir dålig. I princip så ser man nog ingenting som är närmare än en sjömil (från bryggan alltså).

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

http://svenska.yle.fi/artikel/2013/08/02/utsjobevakningsfartyget-fick-namnet-turva

 

Det nya utsjöbevakningsfartyget har nu sjösatts och det fick namnet Turva efter ett äldre bevakningsfartyg. Väldigt likt de senaste norska kustbevakningsfartygen tycker jag. Helikopterplattformen på backen och den låga bryggan måste göra att närsikten framåt är väldigt dålig. I princip så ser man nog ingenting som är närmare än en sjömil.

 

/Per

 

Gränsbevakningsväsendets notis på svenska

http://www.raja.fi/information/meddelandena/1/0/hogsjobevakningsfartygets_dop_och_sjosattning_vid_stx_finlands_raumo_varv

 

 

 

Högsjöbevakningsfartyget UVL 10, som byggs för Gränsbevakningsväsendet på STX Finland Ab:s Raumo varv, fick på fredagen 2.8. sitt namn Turva vid det högtidliga dopet och sjösättningen. Som fartygets fadder fungerade inrikesminister Päivi Räsänen, som önskade fartyget och dess besättning lycka och välgång i verksamheten till havs. Minister Räsänen konstaterade i sitt faddertal, att fartygets färdigställande är en viktig del av den i regeringsprogrammet inskrivna beredskapen för riskerna med en ökande sjötrafik och för bekämpning av miljöskador. Fartyget representerar enligt ministern det av regeringen bedrivna samarbetstänkandet, för det har planerats i samarbete mellan experter och fartygets användare, och det stöder många myndigheters arbete. Detta är särskilt viktigt i en tid med knappa resurser.

Högsjöbevakningsfartyget, som blir färdigt i slutet av 2013, är i tekniskt hänseende på toppnivå, 96 meter långt och 17 meter brett. Fartyget är blått och vitt, och färgsättningen enligt nationalflaggan stöder dess arbete i våra havsområdens internationella verksamhetsmiljö. I en öppen namnförslagstävling lämnades inalles 1 358 förslag till namn på fartyget. Gränsbevakningsväsendet valde bland förslagen ett namn som har traditioner och som väl beskriver Gränsbevakningsväsendets kärnuppgifter. Efter färdigställandet placeras fartyget i Finska viken. Fartyget är i seglation året runt, ca 300 dygn per år.

Högsjöbevakningsfartygets uppgifter och funktionsförmåga

Högsjöbevakningsfartyget används för gränsövervakning, sjöräddning, miljöskydd och övervakning av naturresurserna, för oljebekämpning på öppna havet samt för myndighetssamarbete. Från fartyget kan men operera med hjälpbåtar och helikopter. Fartyget används på Östersjöområdet i alla väder- och siktförhållanden och det klarar av självständig långvarig verksamhet med stor aktionsradie. Fartygets skrov och dess system har planerats så att de är sjödugliga och funktionssäkra med tanke på verksamhet i extrema förhållanden.

Fartyget har ett stort arbetsdäck och ett system för uppsamling av olja samt rymliga tankar för uppsamlad olja, vilket möjliggör en lång funktionstid. Oljebekämpning på öppna havet kan vid behov utföras i sjögång och i vinterförhållanden. Fartyget har också förmåga till bekämpning av kemikalieolyckor. Högsjöbevakningsfartygets sjöräddningsförmåga är mångsidig. Det kan fungera i svåra förhållanden och fungerar vid behov som ledningscentral vid flertypsolyckor. Fartyget har stor släckningskapacitet vid fartygsbränder och förmåga att rädda ett stort antal människor ur havet eller från ett annat fartyg. Dessutom har fartyget bl.a. sjukhytter och helikopterdäck för eventuella evakueringar. Också fartygets nödbogseringsförmåga på 100 ton är utmärkt i en situation, där man måste bogsera ett stort olycksfartyg. Högsjöbevakningsfartyget är också utrustat så, att det har stor förmåga att uthärda skador vid grundstötning, brand, maskinhaveri o.dyl. problemsituationer. Fartyget har dubbel botten, dubblerat maskinrum samt separata system för upprätthållande av funktionsförmågan.

Fartyget kan utnyttjas också utanför Finlands sjöräddningsansvarsområde vid olika sedvanliga och större olyckor genom att det fungerar som evakueringsunderlag, oljebekämpningsenhet, ledningsenhet på olycksplatsen eller rentav förser helikoptrarna med bränsle så att deras aktionstid förlängs i en olyckssituation.

I planeringen av fartyget har ägnats särskild uppmärksamhet åt miljövänliga och energieffektiva lösningar. Som bränsle används flytande naturgas (LNG) som ger små utsläpp, och dieselolja, varvid fartygets egna utsläpp blir små.

”I ett fartygs byggnadsprocess är sjösättningen och dopet unika tillställningar, som vi alltid är stolta över särskilt i fråga om det här tekniskt avancerade och för miljövänlig gränsbevakning planerade fartyget. Fartygets byggnadsprocess fortsätter härifrån framöver intensivt fram till fartygets slutliga överlåtande mot slutet av år 2013”, berättar STX Finlands vice verkställande direktör och Raumo varvs direktör Jari Anttila.

 

”Sjösättningen och dopet är vid anskaffning av ett fartyg alltid unika och ur beställarens synvinkel enastående evenemang, över vilka vi kan vara stolta och för vilka vi kan lyckönska många. Med det här fartyget kommer vi att få en nationellt betydande prestationsförmåga på våra havsområden. Planeringen och byggandet av fartyget - det bevakningsfartyg som nu i dopet fått namnet Turva är ett bevis på användarens och varvets professionella kunnande. Förberedelserna går nu vidare och siktar mot fartygets ibruktagande”, berättar avdelningschefen vid tekniska avdelningen vid staben för Gränsbevakningsväsendet, kommodor Jukka Jaakkola.

 

 

 

Enligt http://www.lentoposti.fi/uutiset/perjantaina_nimen_saanut_rajan_ulkovartiolaiva_turva_on_kopteritukialus kan man använda antingen diesel eller LNG, inte samtidigt.

 

http://www.raja.fi/seuraa_laivan_valmistumista/kuvagalleria (bildgalleri)

finns

ffd14cdebea1468.jpg

 

och 82 andra bilder från nybygget.

 

PS. Kommandobryggan ser ut att vara bredare än skrovet framför, så från vardera sidan kan man nog se närmare, även om det finns en död sektor. Se t.ex

 

3281714f56e8118.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ja det ser bättre ut på bilden som visar fartyget framifrån. Tack för infon och bilderna! Dock så är en helikopterplattform på fördäck mer utsatt för vädret än en som finns på akterdäcket. Jag tror inte man kan ha en helikopter fast stationerad där, och texten ovan tyder också på att man endast avser kunna tanka helikoptrar i en olyckssituation. Frågan är bara om hon kommer att ha samma isbrytar- och bogserkapacitet som de tidigare bevakningsfartygen? Merikarhu t ex kan hålla 5 knop i 50 cm is, och har en dragkraft ("bollard pull") på 30 ton.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/75671

 

Medger att jag först tänkte på det gamla utsjöbevakningsfartyget när jag läste att det var Turva.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Turva

 

Enligt engelska wiki så är den nya blå och vita målningen ett avsteg från den traditionella gröna inom den finska gränsbevakningen, och den kommer att utgöra standard för alla framtida bevakningsfartyg. Valet av färger är inspirerat av den finska flaggan.

 

/Per

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jo men till skillnad mot KBV 001 fartygen så verkar Turva ha en viss militär kapacitet och roll. Finska staten låter sällan bygga fartyg som inte har en sekundär militär roll. Törs man gissa att Turva snart kanske styr kosan mot Medelhavet?

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

 • 4 years later...
 • 7 months later...

En mindre patrullbåt som finns ombord på finska gränsbevakningens fartyg Turva sjönk igår kväll vid 22-tiden utanför Lovisa efter att den gått på grund. Två medlemmar i besättningen lyckades rädda sig men en tredje blev kvar ombord i den vattenfyllda båten. Personen togs om hand senare och flögs med gränsbevakningens helikopter till sjukhus, men konstaterades vara död. Gränsbevakningen i Finska viken deltar i sorgen för släktingar och kollegor och hoppas på sinnesfrid i arrangemangen för att utreda händelsen. R. I. P.

 

Corporal Frisk på twitter

 

En patrullbåt från Finska vikens gränsbevakning sjönk

(googlad finsk sida på finska gränsbevakningens sajt)

 

 

spacer.png

(Så här ser den största båten som finns ombord ut, men jag vet inte om det rör sig om just denna. Det ska även finnas en RIB båt och en mindre arbetsbåt ombord.)

 

/Per

Edited by Perman
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



 • Similar Content

  • By Kimster
   Utbruten tråd från Militära filklippstråden/Henke
    
   Eftersom jag personligen känner de som gjort filmen, även vart där och utbildat dem, så vet jag att, de har en annan filosofi rent generellt kring vad för "typ" av videoklipp man kan göra. Men ambitionen mellan svenska CC och finska CC är, mer eller mindre, på samma nivå, även om de inte når upp till samma nivå pga. tidsbrist i deras utbildningssytem. Sen råkar det vara så att finnarna har blivit extremt duktiga på visuella effekter. Allt 3D och sånt där, är de mycket bättre på än svenska CC, idag. Vet lite också hur det gick till att filma delar av materialet i deras reel ovan. Och det gör att man blir mer imponerad över deras förmåga. Mycket improvisation
    
   Men, för att ta upp värnplikts-perspektivet så är det faktiskt ett problem för dem. De har inte tillräckligt med bra tid för att göra dem till bra soldater OCH bra fotografer motsv. Fördelen de har idag är att de får välja och vraka bland inkommande, för utbildning hos CC. Vilket gör att de kan plocka talangerna inom media/foto/grafik etc. Men värnplikten är för kort för att de ska få möjlighet att använda dem när de är som bäst. De kommer t.ex. inte kunna skicka CC-team till insatsområden utomlands pga. värnpliktssystemet. Att ta in "reservare" är inte helt optimalt heller.
   Både där och här är ambitionen att CC-soldaten ska vara duktig och välutbildad soldat inom många områden. Men det kräver tid, vilket de då inte har så mycket av.
    
   Tyvärr ska deras chef och producent gå vidare uppåt i kedjan, och han är mycket av orsaken till deras kvalité. Så förhoppningsvis kommer de bibehålla förmågan och ambitionen.
   Men men, bra killar har dem.
    
   Kan tillägga också att svenska CC skulle aldrig göra något motsvarande. Det skulle bli ett reklamföretags uppgift. Möjligen att de sen använder dokumentärt CC-material till produktionen.
  • By MoRsE
   Om någon känner att deras plånbok är lite för stor, eller att en kanon eller en stridsvagn skulle kunna pryda blomrabatten så håller finska försvarsmakten en lite intressant auktion för allmänheten, detta kommer att auktioneras ut den 25 september:
   3 st Sturmgeschütz III Ausführung G
   15 st Charioteer Mk VII Model B
   4 st Comet Mk I Model B
   plus ett antal kanoner:
   75 K 17
   75 PSTK 40
   3 st 76 K 02 RVP
   76 K 02 SKP
   76 K 02-30 SKP
   76 K 02-30/40
   76 K 36
   105 K 29
   105 H 33
   105 H 37-10
   120 K 78-31
   122 H 10-30
   122 H 38
   152 H 09-30
   152 H 38
   (kaliber i mm/typ/årsmodell, H=haubits, K=kanon, PSTK=pansarvärnskanon)
    
   och slutligen lite vapen: 9,00 PIST Lahti, 7,62 KIV 28, 7,62 KIV 28-30, 7,62 KIV 39-43, 9,00 PIST 34 Beretta
    
   (KIV står för "gevär", PIST för "pistol")
    
   Lite bilder och dylikt: Auktionssajten
  • By Tomas
   MiG-21, Mi-8&T-55....kanske finns fler exempel
    
   Det jag undrar är varför Finland köpt ryskt då Finland varken var med i Warsawapakten eller var en planekonomi
  • By Hanski
   Nyligen har det varit ganska mycket diskussion om Archer-system och raketartilleri på dessa sidor och jag tänkte att det kanske skulle vara intressant att läsa också något om finskt artilleri. Det här inlägget innehåller en kort sammanfattning av dagens finskt artilleri.
    
   AEMI-rapporten 2020 listar följande artillerivaror på Finlands försvarsmakts inventering (https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2015391/FI_AEMI_2020.pdf/a5b066cf-cd1f-7fec-5213-35fc67b70ae8/FI_AEMI_2020.pdf):
   • (flera hundra - 1000+ st 81 mm bogserad granatkastare, Tampella m/1974). Dessa är inte listade i AEMI-rapporter eftersom de är under 100 mm i kaliber.
   • 18 st. 120 mm självgående granatkastare AMOS
   • 698 st. 120 mm bogserad granatkastare (Tampella m/1992)
   • 471 st. 122 mm bogserad haubits 122H63 (ryska D-30)
   • 34 st. 122 mm lätt raketartilleri system 122RAKH89 (Tjeckiska RM-70)
   • 74 st. 122 mm självgående haubits 122PSH74 (ryska 2S1)
   • 24 st. 152 mm bogserad kanon 152K89 (ryska 2A36)
   • 132 st. 155m bogserad kanon 155K83 och 155K98 (Tampella-modeller, K98 är utrustad med APU)
   • 8 st. självgående kanon K9 “Moukari” (Slägga). Leveranser pågår fortfarande för dessa koreanska kanoner. Finska försvarsmakten har beställt 48 st. med option för ytterligare 48 st.
   • 41 st. 227 mm raketartilleri system 298RSRAKH06 (US M270A2)
    
   Finlands armé krigstidsorganisation består av tre olika typer av trupper:
   1) Operativa trupper som är de bäst utrustade och mest mobila. Dessa trupper består av flera brigader (delvis mekaniserade), några mekaniserade eller motoriserade bataljonstridsgrupper och andra trupper. Supportenheter är delvis organiserade på korpsnivå.
   2) Regionala trupper som normalt är organiserade som bataljonstridsgrupper eller individuella bataljoner. Vissa bataljonstridsgrupper är främst inriktade på (mot) attacker medan andra har en mer defensiv roll.
   3) Lokala trupper med enskilda bataljoner och kompani tar hand om t.ex. punktförsvar. Typiska enheter är t.ex. ”Provinskompanier”, trupper med frivilliga reservister och de motsvarar svenska Hemvärnet-enheter.
    
   Första organisationsnivå som innehåller indirekt eld är på kompaninivå. Varje kompani har vanligtvis 2-3 st. 81 mm granatkastare. Dessa gillades väldigt mycket vid finska försvarsmakten och de första lätta granatkastarna infördes redan på 1930-talet. Lätt granatkastare är lätt att transportera på ett fordon eller till och med till fots, om det behovs. Det tar bara några minuter att sätta den i ett skjutläge och effekten av elden är ganska bra. Nya granatkastare är också mycket exakta. Det viktigaste är att varje kompani alltid har indirekt eld vid deras omedelbara användning. Det finns flera typer av ammunition som HE, rök och belysning.
    
   Det finns vanligtvis ett tungt 120 mm granatkastarkompani på varje bataljon. De flesta granatkastare på de finska försvarsmakterna är fortfarande bogserad. Detta innebär några utmaningar vid elduppdrags: vanligtvis avfyrar granatkastarepluton eller granatkastarekompani bara ett eller högst några uppdrag från samma positioner och efter dessa elduppdrag kommer enheten att byta position. 120 mm granatkastare är i alla fall ganska praktiskt och enkelt att transportera och det tar bara några minuter att få den i körläge. Granatkastarna sprids också på stora geografiska områden.
    
   Vissa enheter på operativa trupper använder det självgående AMOS-granatkastaressystemet. Med dubbla eldrör och Patria AMV-vagnar är dessa mycket effektiva vapen. Varje fordon har positioneringssystem och moderna artilleriräknare och elduppdrag kan startas på några tiotals sekunder från uppdraget.
    
   Regionala bataljonstridsgrupper har normalt en infanteribataljon och en artilleribataljon med 122 mm bogserade haubits. 122H63 är ett lätt och praktiskt vapen som kan skjuta på hela 360 graders område. Dessa är i alla fall ganska gamla vapen med begränsat räckvidd och effekten av 122 mm granat är eller ska bli otillfredsställande. Det kommer att vara en bra fråga hur dessa haubitsar kan ersättas mot de finska försvarsmakterna någonstans 2030-talet. Haubitsar är utrustade med positioneringssystem och de fungerar vanligtvis spridda i ett stort geografiskt område.
    
   Operativa enheter har de mest mobila artillerienheterna med 122PSH74 och K9 självgående kanoner. Dessutom skulle flera 155 mm bogserade eller APU-utrustade kanonenheter ge extra indirekt eldstöd till dessa trupper.
    
   Raketartilleri och några av de bogserade 152 eller 155 mm kanonerna hålls på armékorpsnivå. Dessa kommer att utgöra det mest effektiva eldstödet för de viktigaste strider.
    
   Finsk K9 ger eldstöt på Rovajärvi skjutfält.

  • By Perman
   De första totalrenoverade transportbåtarna av Jurmo-klass sjösattes
    
   Nylands Brigad på twitter
   /Per
×
×
 • Create New...