Jump to content

Nytt finskt utsjöbevakningsfartyg beställt


Perman

Recommended Posts

Från World Naval Ships Forum:

 

http://www.worldnavalships.com/forums/showthread.php?p=10011058#post10011058

 

Finska gränsbevakningen har alltså beställt ett utsjöbevakningsfartyg ("OPV" på eng. för "offshore patrol vessel") ifrån STX Finland som kommer att byggas vid STX Raumas varv för leverans i September 2013. Fartyget blir 96 meter långt och 17 meter brett, och kommer att drivas med både Liquefied Nitrogen Gas (LNG) och marindiesel samtidigt. Det kommer att användas för utsjöpatrullering, gränssäkerhet och -försvar, miljöskydd, SAR ("Search And Rescue"), samt understöd av dykverksamhet. Fartyget blir även isförstärkt för att klara Östersjöns isförhållanden.

 

Som jämförelse så är utsjöbevakningsfartygen av Tursas-klassen (de hittills största i den finska gränsbevakningen) 61,45 meter långa och 10,2 meter breda. Någon kanske misstycker att jag tar upp den finska gränsbevakningen i detta forum, men faktum är att gränsbevakningen i Finland är mycket nära knuten till den finska marinen. I uppgiften ingår att stödja den finska marinen, och de flesta fartygen är förberedda för bestyckning (oftast 2 st 23 mm kanoner i dubbellavettage typ "Sergei").

 

http://www.shippingr...l-vessel-update

 

http://www.worldnava...27&d=1326103620

 

Ful men med rejäl helikopterplatta på bogen. De finska Super Puma besättningarna i gränsbevakningen tränar för övrigt regelbundet att landa på fartyg (läs: Finlandsfärjor), så det borde inte utgöra något problem. De 3 befintliga utsjöbevakningsfartygen liknar ganska mycket stora bogserbåtar och kan bogsera ganska stora fartyg vid ett haveri, men det nya patrullfartyget ser mer ut som de danska patrullfartygen av Knud Rasmussen-klassen. Dvs. ett patrullfartyg med goda sjöegenskaper för utsjöbevakning, lång räckvidd, helikopterkapacitet och möjlighet till bestyckning. Kanske nånting att skicka ner till Adenviken istället för gamla Pohjanmaa, eller kanske t.o.m. som ersättning för henne i den finska marinen?

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Från World Naval Ships Forum:

 

http://www.worldnava...58#post10011058

 

Finska gränsbevakningen har alltså beställt ett utsjöbevakningsfartyg ("OPV" på eng. för "offshore patrol vessel") ifrån STX Finland som kommer att byggas vid STX Raumas varv för leverans i September 2013. Fartyget blir 96 meter långt och 17 meter brett, och kommer att drivas med både Liquefied Nitrogen Gas (LNG) och marindiesel samtidigt.

[---]

/Per

Intressant, fast flytande kväve har väl aldrig fungerat så bra som bränsle :)

LNG = Liquefied natural gas

Link to comment
Share on other sites

Intressant, fast flytande kväve har väl aldrig fungerat så bra som bränsle :)

LNG = Liquefied natural gas

 

Tack för klargörandet! Jag bara kopierade texten ifrån första inlägget på World Naval Ships Forum utan att tänka efter. Lite lustigt dock hur ett litet fel i ett inlägg på ett forum kan spridas vidare på nätet när man inte är tillräckligt noggrann.

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

http://svenska.yle.fi/artikel/2013/08/02/utsjobevakningsfartyget-fick-namnet-turva

 

Det nya utsjöbevakningsfartyget har nu sjösatts och det fick namnet Turva efter ett äldre bevakningsfartyg. Väldigt likt de senaste norska kustbevakningsfartygen tycker jag. Den höga helikopterplattformen på backen i kombination med den låga bryggan torde göra att närsikten framåt blir dålig. I princip så ser man nog ingenting som är närmare än en sjömil (från bryggan alltså).

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

http://svenska.yle.fi/artikel/2013/08/02/utsjobevakningsfartyget-fick-namnet-turva

 

Det nya utsjöbevakningsfartyget har nu sjösatts och det fick namnet Turva efter ett äldre bevakningsfartyg. Väldigt likt de senaste norska kustbevakningsfartygen tycker jag. Helikopterplattformen på backen och den låga bryggan måste göra att närsikten framåt är väldigt dålig. I princip så ser man nog ingenting som är närmare än en sjömil.

 

/Per

 

Gränsbevakningsväsendets notis på svenska

http://www.raja.fi/information/meddelandena/1/0/hogsjobevakningsfartygets_dop_och_sjosattning_vid_stx_finlands_raumo_varv

 

 

 

Högsjöbevakningsfartyget UVL 10, som byggs för Gränsbevakningsväsendet på STX Finland Ab:s Raumo varv, fick på fredagen 2.8. sitt namn Turva vid det högtidliga dopet och sjösättningen. Som fartygets fadder fungerade inrikesminister Päivi Räsänen, som önskade fartyget och dess besättning lycka och välgång i verksamheten till havs. Minister Räsänen konstaterade i sitt faddertal, att fartygets färdigställande är en viktig del av den i regeringsprogrammet inskrivna beredskapen för riskerna med en ökande sjötrafik och för bekämpning av miljöskador. Fartyget representerar enligt ministern det av regeringen bedrivna samarbetstänkandet, för det har planerats i samarbete mellan experter och fartygets användare, och det stöder många myndigheters arbete. Detta är särskilt viktigt i en tid med knappa resurser.

Högsjöbevakningsfartyget, som blir färdigt i slutet av 2013, är i tekniskt hänseende på toppnivå, 96 meter långt och 17 meter brett. Fartyget är blått och vitt, och färgsättningen enligt nationalflaggan stöder dess arbete i våra havsområdens internationella verksamhetsmiljö. I en öppen namnförslagstävling lämnades inalles 1 358 förslag till namn på fartyget. Gränsbevakningsväsendet valde bland förslagen ett namn som har traditioner och som väl beskriver Gränsbevakningsväsendets kärnuppgifter. Efter färdigställandet placeras fartyget i Finska viken. Fartyget är i seglation året runt, ca 300 dygn per år.

Högsjöbevakningsfartygets uppgifter och funktionsförmåga

Högsjöbevakningsfartyget används för gränsövervakning, sjöräddning, miljöskydd och övervakning av naturresurserna, för oljebekämpning på öppna havet samt för myndighetssamarbete. Från fartyget kan men operera med hjälpbåtar och helikopter. Fartyget används på Östersjöområdet i alla väder- och siktförhållanden och det klarar av självständig långvarig verksamhet med stor aktionsradie. Fartygets skrov och dess system har planerats så att de är sjödugliga och funktionssäkra med tanke på verksamhet i extrema förhållanden.

Fartyget har ett stort arbetsdäck och ett system för uppsamling av olja samt rymliga tankar för uppsamlad olja, vilket möjliggör en lång funktionstid. Oljebekämpning på öppna havet kan vid behov utföras i sjögång och i vinterförhållanden. Fartyget har också förmåga till bekämpning av kemikalieolyckor. Högsjöbevakningsfartygets sjöräddningsförmåga är mångsidig. Det kan fungera i svåra förhållanden och fungerar vid behov som ledningscentral vid flertypsolyckor. Fartyget har stor släckningskapacitet vid fartygsbränder och förmåga att rädda ett stort antal människor ur havet eller från ett annat fartyg. Dessutom har fartyget bl.a. sjukhytter och helikopterdäck för eventuella evakueringar. Också fartygets nödbogseringsförmåga på 100 ton är utmärkt i en situation, där man måste bogsera ett stort olycksfartyg. Högsjöbevakningsfartyget är också utrustat så, att det har stor förmåga att uthärda skador vid grundstötning, brand, maskinhaveri o.dyl. problemsituationer. Fartyget har dubbel botten, dubblerat maskinrum samt separata system för upprätthållande av funktionsförmågan.

Fartyget kan utnyttjas också utanför Finlands sjöräddningsansvarsområde vid olika sedvanliga och större olyckor genom att det fungerar som evakueringsunderlag, oljebekämpningsenhet, ledningsenhet på olycksplatsen eller rentav förser helikoptrarna med bränsle så att deras aktionstid förlängs i en olyckssituation.

I planeringen av fartyget har ägnats särskild uppmärksamhet åt miljövänliga och energieffektiva lösningar. Som bränsle används flytande naturgas (LNG) som ger små utsläpp, och dieselolja, varvid fartygets egna utsläpp blir små.

”I ett fartygs byggnadsprocess är sjösättningen och dopet unika tillställningar, som vi alltid är stolta över särskilt i fråga om det här tekniskt avancerade och för miljövänlig gränsbevakning planerade fartyget. Fartygets byggnadsprocess fortsätter härifrån framöver intensivt fram till fartygets slutliga överlåtande mot slutet av år 2013”, berättar STX Finlands vice verkställande direktör och Raumo varvs direktör Jari Anttila.

 

”Sjösättningen och dopet är vid anskaffning av ett fartyg alltid unika och ur beställarens synvinkel enastående evenemang, över vilka vi kan vara stolta och för vilka vi kan lyckönska många. Med det här fartyget kommer vi att få en nationellt betydande prestationsförmåga på våra havsområden. Planeringen och byggandet av fartyget - det bevakningsfartyg som nu i dopet fått namnet Turva är ett bevis på användarens och varvets professionella kunnande. Förberedelserna går nu vidare och siktar mot fartygets ibruktagande”, berättar avdelningschefen vid tekniska avdelningen vid staben för Gränsbevakningsväsendet, kommodor Jukka Jaakkola.

 

 

 

Enligt http://www.lentoposti.fi/uutiset/perjantaina_nimen_saanut_rajan_ulkovartiolaiva_turva_on_kopteritukialus kan man använda antingen diesel eller LNG, inte samtidigt.

 

http://www.raja.fi/seuraa_laivan_valmistumista/kuvagalleria (bildgalleri)

finns

ffd14cdebea1468.jpg

 

och 82 andra bilder från nybygget.

 

PS. Kommandobryggan ser ut att vara bredare än skrovet framför, så från vardera sidan kan man nog se närmare, även om det finns en död sektor. Se t.ex

 

3281714f56e8118.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ja det ser bättre ut på bilden som visar fartyget framifrån. Tack för infon och bilderna! Dock så är en helikopterplattform på fördäck mer utsatt för vädret än en som finns på akterdäcket. Jag tror inte man kan ha en helikopter fast stationerad där, och texten ovan tyder också på att man endast avser kunna tanka helikoptrar i en olyckssituation. Frågan är bara om hon kommer att ha samma isbrytar- och bogserkapacitet som de tidigare bevakningsfartygen? Merikarhu t ex kan hålla 5 knop i 50 cm is, och har en dragkraft ("bollard pull") på 30 ton.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/75671

 

Medger att jag först tänkte på det gamla utsjöbevakningsfartyget när jag läste att det var Turva.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Turva

 

Enligt engelska wiki så är den nya blå och vita målningen ett avsteg från den traditionella gröna inom den finska gränsbevakningen, och den kommer att utgöra standard för alla framtida bevakningsfartyg. Valet av färger är inspirerat av den finska flaggan.

 

/Per

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jo men till skillnad mot KBV 001 fartygen så verkar Turva ha en viss militär kapacitet och roll. Finska staten låter sällan bygga fartyg som inte har en sekundär militär roll. Törs man gissa att Turva snart kanske styr kosan mot Medelhavet?

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

 • 4 years later...
 • 7 months later...

En mindre patrullbåt som finns ombord på finska gränsbevakningens fartyg Turva sjönk igår kväll vid 22-tiden utanför Lovisa efter att den gått på grund. Två medlemmar i besättningen lyckades rädda sig men en tredje blev kvar ombord i den vattenfyllda båten. Personen togs om hand senare och flögs med gränsbevakningens helikopter till sjukhus, men konstaterades vara död. Gränsbevakningen i Finska viken deltar i sorgen för släktingar och kollegor och hoppas på sinnesfrid i arrangemangen för att utreda händelsen. R. I. P.

 

Corporal Frisk på twitter

 

En patrullbåt från Finska vikens gränsbevakning sjönk

(googlad finsk sida på finska gränsbevakningens sajt)

 

 

spacer.png

(Så här ser den största båten som finns ombord ut, men jag vet inte om det rör sig om just denna. Det ska även finnas en RIB båt och en mindre arbetsbåt ombord.)

 

/Per

Edited by Perman
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Finska gränsbevakningen och det finska Åbovarvet Meyer Turku skriver avsiktsförklaring om byggandet av två nya multipurpose fartyg:

 

Meyer Turku to build multipurpose pair for Finnish Border Guard

(shipinsight.com)

 

De tre äldre patrullfartygen Tursas, Uisko och Merikarhu ska redan ha tagits ur tjänst. Merikarhu har donerats till en finsk kommun för användning som skolfartyg.

 

Meyer Turku ägs av tyska Meyer Werft GmbH och har hittills bara byggt kryssningsfartyg. De två nya patrullfartygen ska levereras 2024-26. Detta måste betyda att endast Turva kommer att vara i tjänst i gränsbevakningen fram till att de nya fartygen levereras. Vad gäller den militära rollen för dessa patrullfartyg så är den inte helt klar ännu. Turva har dock utrustats med SAAB Trackfire RWS. 

 

Googlad finsk tekniksida om affären:

 

Gränsbevakningens nya gränsbevakningsfartyg kommer att bli snabbare och starkare än tidigare, och deras cybersäkerhet kommer att vara stark

(https://www.tekniikkatalous.fi/)

 

Noteras kan att svenska kustbevakningens patrullfartyg KBV 181 Gotland är av mod finsk Tursas klass och är ca 4 år yngre än den finska klassnamnen (som alltså tagits ur tjänst). 

 

 

spacer.png

(foto: Timo Tavio)

 

/Per

Edited by Perman
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
On 8/19/2021 at 12:49 PM, vikingman said:

Märklig för på nya multipurpose fartygen.

 

Den typen av för är lite av en kombination mellan en klassisk ide för att köra genom vågorna, med nyare idéer om hur man undviker nackdelarna (att om du kör genom en våg större än fartyget har du hela vågen *på* fartyget.) Konstruktionen är menad att köra genom alla vågor som är lägre än förskeppet, men köra ovanpå resten, och på det viset få det bästa av båda världarna. 

 

Nackdelen är att man behöver ett väldigt högt förskepp, så vill man ha nåt särdeles tungt på däck fram kommer det väldigt högt upp och påverkar balansen, så det är inte superlämpligt för större krigskepp som vill ha tunga robotställ och kanoner och grejor på fördäck, och sen har jag för mig att det inte funkar superbra vid hög fart.

 

Men för en kustbevakare som ska klara 20-25 knop och den värsta tänkbara sjögång utan att besättningen kommer hem med magsäcken hängande överbord så har det där visat sig funka ganska bra. 

 

Den nyare bilden har en annan lösning på samma problem, med ytterligare förbättrad förmåga att kämpa sig över de vågor som man inte kan plöja genom. Men jag gillade den första designen bättre rent estetiskt. 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Märkligt att finnarna hela tiden verkar se sina behov av marina plattformar på ett enligt mig så mycket nyktrare sätt än vad Sverige gör. OPVer verkar helt främmande för Svenska marinen, medan Finland redan har en och beställer nu fler. Av precis de rimliga anledningarna man kan tänka sig.


T.ex. organisk helikopterförmåga, som många anser ”går bra att köra från land”. Eh, nej? Inte när det är allvar och bråttom. Eller om det behövs förlängda operationer till havs. Eller om man vill ha utökad förmåga för UAV.

 

Hur kommer det sig att finnarna ser ett behov av detta? Så pass att de redan har en OPV med det, och beställer 2 nya, samtidigt som de beställer 4 nya fartyg med samma förmåga? 
 

Svenska kustbevakningen har inga helikoptrar alls. Försvaret har c:a 35 st. Finlands försvar har 25st, medan gränsbevakningen inklusive kust/sjöbevakningen har 14st.

 

De har alltså fler helikoptrar, och ett mindre område att täcka, med liknande/samma förutsättningar. I finska viken är det nära, i Bottenviken finns samma närhet till Sverige som vi har till Finland eller andra länder i södra Östersjön, och det finns redan helikopter baserad på Åland för skärgårdens skull. Och ändå ser de behovet.
 

Märkligt.

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Tombola said:

Märkligt att finnarna hela tiden verkar se sina behov av marina plattformar på ett enligt mig så mycket nyktrare sätt än vad Sverige gör. OPVer verkar helt främmande för Svenska marinen, medan Finland redan har en och beställer nu fler. Av precis de rimliga anledningarna man kan tänka sig.

 

Finska Marinen har inga OPV:er, utan precis som i Sverige så är det finska Gränsbevakningsväsendet (kustbevakningen) som har dessa. Man har idag totalt tre större patrullfartyg (Turva, Tursas och Uisko), ett tjugotal mindre övervakningsfartyg samt diverse mindre båtar och svävare. De två nya fartygen som nu beställts ska ersätta Tursas och Uisko så någon utökning av antalet större plattformar sker inte. 

Svenska Kustbevakningen har som jämförelse idag tio större övervakningsfartyg (kombinationsfartyg), 16 mindre övervakningsfartyg, 12 miljöskyddsfartyg och en mängd mindre båtar och svävare.

 

10 hours ago, Tombola said:

T.ex. organisk helikopterförmåga, som många anser ”går bra att köra från land”. Eh, nej? Inte när det är allvar och bråttom. Eller om det behövs förlängda operationer till havs. Eller om man vill ha utökad förmåga för UAV.

 

Hur kommer det sig att finnarna ser ett behov av detta? Så pass att de redan har en OPV med det, och beställer 2 nya, samtidigt som de beställer 4 nya fartyg med samma förmåga? 

 

Inget av Finlands nuvarande fartyg har förmåga till organisk helikopter. Turva har en landningsplats för en helikopter men saknar hangar och övriga stödfunktioner och kan därför bara basera en helikopter tillfälligt, samma kommer gälla de två nya fartygen till Gränsbevakningsväsendet.

 

Finska marinens kommande korvetter i Pohjanmaa klassen kommer utrustas med full förmåga till organisk helikopter, men då Finland i nuläget helt saknar egna sjöoperativa helikoptrar så blir denna förmåga helt beroende av att andra länder tillhandahåller helikoptrarna.

För Sveriges del har Marinen redan idag fem fartyg med helikopterdäck, och likt Finland kommer även våra fyra nya korvetter (YSF 2030) få full förmåga till organisk helikopter (inklusive hangar).

 

11 hours ago, Tombola said:

Försvaret har c:a 35 st. Finlands försvar har 25st, medan gränsbevakningen inklusive kust/sjöbevakningen har 14st.

 

Svenska Försvarsmakten har 53 st helikoptrar (varav 17 st sjöoperativa). Dessutom har Sjöfartsverket 7 st sjöräddningshelikoptrar och Kustbevakningen har tre st havsövervakningsflygplan. 

Finska Försvarsmakten har 27 st helikoptrar (varav 0 st sjöoperativa), och finska Gränsbevakningsväsendet har 12 st helikoptrar (varav 0 st sjöoperativa), samt två st havsövervakningsplan. 

 

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

On 4/14/2023 at 7:29 PM, Pärmtroll said:

 

Svenska Försvarsmakten har 53 st helikoptrar (varav 17 st sjöoperativa). Dessutom har Sjöfartsverket 7 st sjöräddningshelikoptrar och Kustbevakningen har tre st havsövervakningsflygplan. 

Finska Försvarsmakten har 27 st helikoptrar (varav 0 st sjöoperativa), och finska Gränsbevakningsväsendet har 12 st helikoptrar (varav 0 st sjöoperativa), samt två st havsövervakningsplan. 

 

 

Kan inte finska gränsbevakningens Super Pumor räknas som sjöoperativa? De är ju utrustade för maritim spaning och SAR, och har t o m haft nån rudimentär typ av dopp hydrofon tidigare. Jag tror att de ibland också övar att landa på färjor (vilket svenska hkp inte gör). 

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

16 hours ago, Perman said:

Kan inte finska gränsbevakningens Super Pumor räknas som sjöoperativa?

 

Nej. Inte i någon militär betydelse i.a.f. Det är civilt konfigurerade sjöräddningshelikoptrar.

 

16 hours ago, Perman said:

De är ju utrustade för maritim spaning och SAR, och har t o m haft nån rudimentär typ av dopp hydrofon tidigare.

 

Gränsbevakningsväsendets fem AS332-H215 Superpuma är i först hand utrustade för sjöräddning och sjuktransport, men kan naturligtvis också användas för sjöövervakning i primärt polisiärt syfte. Sensorerna är dock begränsade till en FLIR och en väderradar med sekundär ytspaningsfunktion. Huruvida maskinerna haft någon form av doppsonar tidigare vet jag inte, men efter moderniseringen tycks de i.a.f. inte vara utrustade med något sådant. 

 

16 hours ago, Perman said:

Jag tror att de ibland också övar att landa på färjor (vilket svenska hkp inte gör). 

 

Jodå, naturligtvis landar även svenska räddningshelikoptrar på fartyg om det behövs och situationen medger det.

 

IMG_0984.thumb.jpeg.e6b2891790f64d1661f90089f6630faf.jpegjpeg.jpeg.5dc6ffd0ee6347a8b1491fbaef5fc132.jpeg

 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Bygget av det första av två nya patrullfartyg till finska gränsbevakningen har nu startat. De kommer att vara färdigställda 2025-26 och ersätta de två befintliga patrullfartygen av Turva-klass. Min gissning är att de nya fartygen kommer att få ett ökat fokus på undervattensspaning. Tack till Riddu på warhips1 forumet.

 

Quote

Meyer starts building a new patrol vessel - bringing jobs to Uusikaupunki

Turun Sanomat
Translated with DeepL.com (free version)

The construction of the first new border guard ship has started. Meyer Turku reports. A steel-cutting ceremony for the ship took place on Tuesday in Gdansk, Poland.

Since 2020, the Finnish Border Guard has been working on the Vartiavola 2025 project. The project will replace the ageing patrol boats with two Turva-class patrol boats.

Construction of the new ships has now started and the first ship is due to be completed in 2025, with the second one to be completed a year later, in 2026.

The new ships will be in service until the 2050s. They will replace the two old outpost ships. According to the Border Guard, the new vessels will significantly improve its ability to control the borders and safeguard Finland's territorial integrity.

The Border Guard selected Meyer Turku Ltd, which is responsible for building the ships in Poland and Uusikaupunki, as the supplier in the 2021 tender.

- We are pleased to have reached the start of the concrete construction phase and look forward to continuing the excellent cooperation that has developed so far," says Tapani Pulli, Vice President of Meyer Turku.

In Uusikaupunki, Meyer's partner is Uudenkaupungin Työvene. The company's CEO Juha Granqvist has estimated that the yard will employ up to 400 people, including subcontractors.

 

image.thumb.png.d455f919f1360b7d8372bfd7ff83f9f9.png

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, Perman said:

Bygget av det första av två nya patrullfartyg till finska gränsbevakningen har nu startat. De kommer att vara färdigställda 2025-26 och ersätta de två befintliga patrullfartygen av Turva-klass. Min gissning är att de nya fartygen kommer att få ett ökat fokus på undervattensspaning. Tack till Riddu på warhips1 forumet.

 

 

image.thumb.png.d455f919f1360b7d8372bfd7ff83f9f9.png

 

/Per

Rätt rejäla fartyg, klart större än kbv001 väl? 
 

Varför?

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, Perman said:

Meyer starts building a new patrol vessel - bringing jobs to Uusikaupunki

Turun Sanomat
Translated with DeepL.com (free version)

The construction of the first new border guard ship has started. Meyer Turku reports. A steel-cutting ceremony for the ship took place on Tuesday in Gdansk, Poland.

Since 2020, the Finnish Border Guard has been working on the Vartiavola 2025 project. The project will replace the ageing patrol boats with two Turva-class patrol boats.

Construction of the new ships has now started and the first ship is due to be completed in 2025, with the second one to be completed a year later, in 2026.

The new ships will be in service until the 2050s. They will replace the two old outpost ships. According to the Border Guard, the new vessels will significantly improve its ability to control the borders and safeguard Finland's territorial integrity.

The Border Guard selected Meyer Turku Ltd, which is responsible for building the ships in Poland and Uusikaupunki, as the supplier in the 2021 tender.

- We are pleased to have reached the start of the concrete construction phase and look forward to continuing the excellent cooperation that has developed so far," says Tapani Pulli, Vice President of Meyer Turku.

In Uusikaupunki, Meyer's partner is Uudenkaupungin Työvene. The company's CEO Juha Granqvist has estimated that the yard will employ up to 400 people, including subcontractors.


Länk till texten/artikeln?

Link to comment
Share on other sites

34 minutes ago, vikingman said:


Länk till texten/artikeln?

 

Riddu hade inte nån länk till artikeln på Turun Sanomat, men jag hittade info på sv på finska gränsbevakningens hemsida om de nya fartygen. Fartygen byggs bl a med större massevakueringskapacitet så jag förmodar att de även är avsedda att användas för FRONTEX operationer i Medelhavet:

 

Byggandet av Gränsbevakningsväsendets nya utsjöbevakningsfartyg har inletts

 

Anskaffning av bevakningsfartyg

 

/Per

 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Slenke said:

Rätt rejäla fartyg, klart större än kbv001 väl? 
 

Varför?

 

Hittar inga uppgifter om tonnage men fartygen blir 98 m långa och 17,6 m breda. Jämfört då med KBV 001 serien som är 81,2 m långa och 16 m breda. Så ja de verkar bli större än KBV 001, som ju egentligen är mer stora bogserbåtar som ska kunna bogsera havererade oljetankers. Förmodligen för att kraven på att kunna ta hand om miljöolyckor liksom att kunna ta ombord en större mängd människor vid sjöräddning och evakuering har ökat. De ska tydligen även bestyckas med upp till 30 mm kanoner.

 

Lär känna bevakningsfartyg − de nya fartygen är planerade för genomföring av dessa fyra uppgifter

 

image.png.4d924caa9f7e6ddb0f1404b3c07b962f.png

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

21 minutes ago, Perman said:

Hittar inga uppgifter om tonnage men fartygen blir 98 m långa och 17,6 m breda. Jämfört då med KBV 001 serien som är 81,2 m långa och 16 m breda. Så ja de verkar bli större KBV 001, som ju egentligen är mer stora bogserbåtar som ska kunna bogsera havererade oljetankers. Förmodligen för att kraven på att kunna ta hand om miljöolyckor liksom att kunna ta ombord en större mängd människor vid sjöräddning och evakuering har ökat. De ska tydligen även bestyckas med upp till 30 mm kanoner.


Man önskar att Sverige också hade en så mångsidig syn på Kustbevakningens/"Gränsbevaknings" -fartyg. För mycket revirpinkande i Sverige!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 12/14/2023 at 12:13 PM, vikingman said:


Man önskar att Sverige också hade en så mångsidig syn på Kustbevakningens/"Gränsbevaknings" -fartyg. För mycket revirpinkande i Sverige!

 

Det har funnits undantag över tid som pekat på ett visst samarbete mellan myndigheterna som t ex TV 171/KBV 171 och kanske KBV 181 Gotland i viss mån, men i huvudsak så håller jag med dig. Ett av de senare exemplen är väl KBV 001-klassen som om man hade haft ett bättre samarbete mellan Kustbevakningen och Sjöfartsverket förmodligen hade kunnat fått en större isbrytande förmåga (de kan bryta is men rännan blir för smal). Vissa tecken finns dock på att det har blivit bättre de senaste åren, som t ex förhållandet mellan Sjöräddningssällskapet och Marinen som under många år var ganska frostigt (bl a genom TV-profilen Robert Aschberg som inte tyckte en livräddande organisation skulle samarbeta med en organisation som bara "vill döda folk"), men som nu verkar ha blivit bättre. Nu är ju inte Sjöräddningssällskapet någon myndighet, men ändå ett exempel på revirpink tycker jag.

(Sorry för off topic ämnet)

 

/Per

Edited by Perman
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

15 hours ago, Perman said:

Vissa tecken finns dock på att det har blivit bättre de senaste åren, som t ex förhållandet mellan Sjöräddningssällskapet och Marinen som under många år var ganska frostigt (bl a genom TV-profilen Robert Aschberg som inte tyckte en livräddande organisation skulle samarbeta med en organisation som bara "vill döda folk"), men som nu verkar ha blivit bättre. Nu är ju inte Sjöräddningssällskapet någon myndighet, men ändå ett exempel på revirpink tycker jag.

(Sorry för off topic ämnet)

 

Glöm inte frostigheten mellan Marinen och Kbev för femtontalet år sedan (sådär). När FM letade nya arbetsuppgifter i en tid då inget invasionsförsvar behövdes längre och "internationella insatser" inte skulle räcka till alla, liksom. Inte minst Marinen då kanske. Då sneglade Marinen på Kbevs fredstida arbetsuppgifter, man ville iallafall "hjälpa till" med informationsinhämtning och sjölägesbilder. Åtminstone till andra brottsbekämpande myndigheter än Kbev... Nu är ju tiderna andra och invasionsförsvaret återupprättas, vilket väl gör att Marinen inte känner sig undersysselsatta, eller nåt liknande. Men nu börjar det nog bli lite väl off topic här... :navy:

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...