Jump to content
Sign in to follow this  
Perman

Nytt finskt utsjöbevakningsfartyg beställt

Recommended Posts

Från World Naval Ships Forum:

 

http://www.worldnavalships.com/forums/showthread.php?p=10011058#post10011058

 

Finska gränsbevakningen har alltså beställt ett utsjöbevakningsfartyg ("OPV" på eng. för "offshore patrol vessel") ifrån STX Finland som kommer att byggas vid STX Raumas varv för leverans i September 2013. Fartyget blir 96 meter långt och 17 meter brett, och kommer att drivas med både Liquefied Nitrogen Gas (LNG) och marindiesel samtidigt. Det kommer att användas för utsjöpatrullering, gränssäkerhet och -försvar, miljöskydd, SAR ("Search And Rescue"), samt understöd av dykverksamhet. Fartyget blir även isförstärkt för att klara Östersjöns isförhållanden.

 

Som jämförelse så är utsjöbevakningsfartygen av Tursas-klassen (de hittills största i den finska gränsbevakningen) 61,45 meter långa och 10,2 meter breda. Någon kanske misstycker att jag tar upp den finska gränsbevakningen i detta forum, men faktum är att gränsbevakningen i Finland är mycket nära knuten till den finska marinen. I uppgiften ingår att stödja den finska marinen, och de flesta fartygen är förberedda för bestyckning (oftast 2 st 23 mm kanoner i dubbellavettage typ "Sergei").

 

http://www.shippingr...l-vessel-update

 

http://www.worldnava...27&d=1326103620

 

Ful men med rejäl helikopterplatta på bogen. De finska Super Puma besättningarna i gränsbevakningen tränar för övrigt regelbundet att landa på fartyg (läs: Finlandsfärjor), så det borde inte utgöra något problem. De 3 befintliga utsjöbevakningsfartygen liknar ganska mycket stora bogserbåtar och kan bogsera ganska stora fartyg vid ett haveri, men det nya patrullfartyget ser mer ut som de danska patrullfartygen av Knud Rasmussen-klassen. Dvs. ett patrullfartyg med goda sjöegenskaper för utsjöbevakning, lång räckvidd, helikopterkapacitet och möjlighet till bestyckning. Kanske nånting att skicka ner till Adenviken istället för gamla Pohjanmaa, eller kanske t.o.m. som ersättning för henne i den finska marinen?

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Från World Naval Ships Forum:

 

http://www.worldnava...58#post10011058

 

Finska gränsbevakningen har alltså beställt ett utsjöbevakningsfartyg ("OPV" på eng. för "offshore patrol vessel") ifrån STX Finland som kommer att byggas vid STX Raumas varv för leverans i September 2013. Fartyget blir 96 meter långt och 17 meter brett, och kommer att drivas med både Liquefied Nitrogen Gas (LNG) och marindiesel samtidigt.

[---]

/Per

Intressant, fast flytande kväve har väl aldrig fungerat så bra som bränsle :)

LNG = Liquefied natural gas

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intressant, fast flytande kväve har väl aldrig fungerat så bra som bränsle :)

LNG = Liquefied natural gas

 

Tack för klargörandet! Jag bara kopierade texten ifrån första inlägget på World Naval Ships Forum utan att tänka efter. Lite lustigt dock hur ett litet fel i ett inlägg på ett forum kan spridas vidare på nätet när man inte är tillräckligt noggrann.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://svenska.yle.fi/artikel/2013/08/02/utsjobevakningsfartyget-fick-namnet-turva

 

Det nya utsjöbevakningsfartyget har nu sjösatts och det fick namnet Turva efter ett äldre bevakningsfartyg. Väldigt likt de senaste norska kustbevakningsfartygen tycker jag. Den höga helikopterplattformen på backen i kombination med den låga bryggan torde göra att närsikten framåt blir dålig. I princip så ser man nog ingenting som är närmare än en sjömil (från bryggan alltså).

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://svenska.yle.fi/artikel/2013/08/02/utsjobevakningsfartyget-fick-namnet-turva

 

Det nya utsjöbevakningsfartyget har nu sjösatts och det fick namnet Turva efter ett äldre bevakningsfartyg. Väldigt likt de senaste norska kustbevakningsfartygen tycker jag. Helikopterplattformen på backen och den låga bryggan måste göra att närsikten framåt är väldigt dålig. I princip så ser man nog ingenting som är närmare än en sjömil.

 

/Per

 

Gränsbevakningsväsendets notis på svenska

http://www.raja.fi/information/meddelandena/1/0/hogsjobevakningsfartygets_dop_och_sjosattning_vid_stx_finlands_raumo_varv

 

 

 

Högsjöbevakningsfartyget UVL 10, som byggs för Gränsbevakningsväsendet på STX Finland Ab:s Raumo varv, fick på fredagen 2.8. sitt namn Turva vid det högtidliga dopet och sjösättningen. Som fartygets fadder fungerade inrikesminister Päivi Räsänen, som önskade fartyget och dess besättning lycka och välgång i verksamheten till havs. Minister Räsänen konstaterade i sitt faddertal, att fartygets färdigställande är en viktig del av den i regeringsprogrammet inskrivna beredskapen för riskerna med en ökande sjötrafik och för bekämpning av miljöskador. Fartyget representerar enligt ministern det av regeringen bedrivna samarbetstänkandet, för det har planerats i samarbete mellan experter och fartygets användare, och det stöder många myndigheters arbete. Detta är särskilt viktigt i en tid med knappa resurser.

Högsjöbevakningsfartyget, som blir färdigt i slutet av 2013, är i tekniskt hänseende på toppnivå, 96 meter långt och 17 meter brett. Fartyget är blått och vitt, och färgsättningen enligt nationalflaggan stöder dess arbete i våra havsområdens internationella verksamhetsmiljö. I en öppen namnförslagstävling lämnades inalles 1 358 förslag till namn på fartyget. Gränsbevakningsväsendet valde bland förslagen ett namn som har traditioner och som väl beskriver Gränsbevakningsväsendets kärnuppgifter. Efter färdigställandet placeras fartyget i Finska viken. Fartyget är i seglation året runt, ca 300 dygn per år.

Högsjöbevakningsfartygets uppgifter och funktionsförmåga

Högsjöbevakningsfartyget används för gränsövervakning, sjöräddning, miljöskydd och övervakning av naturresurserna, för oljebekämpning på öppna havet samt för myndighetssamarbete. Från fartyget kan men operera med hjälpbåtar och helikopter. Fartyget används på Östersjöområdet i alla väder- och siktförhållanden och det klarar av självständig långvarig verksamhet med stor aktionsradie. Fartygets skrov och dess system har planerats så att de är sjödugliga och funktionssäkra med tanke på verksamhet i extrema förhållanden.

Fartyget har ett stort arbetsdäck och ett system för uppsamling av olja samt rymliga tankar för uppsamlad olja, vilket möjliggör en lång funktionstid. Oljebekämpning på öppna havet kan vid behov utföras i sjögång och i vinterförhållanden. Fartyget har också förmåga till bekämpning av kemikalieolyckor. Högsjöbevakningsfartygets sjöräddningsförmåga är mångsidig. Det kan fungera i svåra förhållanden och fungerar vid behov som ledningscentral vid flertypsolyckor. Fartyget har stor släckningskapacitet vid fartygsbränder och förmåga att rädda ett stort antal människor ur havet eller från ett annat fartyg. Dessutom har fartyget bl.a. sjukhytter och helikopterdäck för eventuella evakueringar. Också fartygets nödbogseringsförmåga på 100 ton är utmärkt i en situation, där man måste bogsera ett stort olycksfartyg. Högsjöbevakningsfartyget är också utrustat så, att det har stor förmåga att uthärda skador vid grundstötning, brand, maskinhaveri o.dyl. problemsituationer. Fartyget har dubbel botten, dubblerat maskinrum samt separata system för upprätthållande av funktionsförmågan.

Fartyget kan utnyttjas också utanför Finlands sjöräddningsansvarsområde vid olika sedvanliga och större olyckor genom att det fungerar som evakueringsunderlag, oljebekämpningsenhet, ledningsenhet på olycksplatsen eller rentav förser helikoptrarna med bränsle så att deras aktionstid förlängs i en olyckssituation.

I planeringen av fartyget har ägnats särskild uppmärksamhet åt miljövänliga och energieffektiva lösningar. Som bränsle används flytande naturgas (LNG) som ger små utsläpp, och dieselolja, varvid fartygets egna utsläpp blir små.

”I ett fartygs byggnadsprocess är sjösättningen och dopet unika tillställningar, som vi alltid är stolta över särskilt i fråga om det här tekniskt avancerade och för miljövänlig gränsbevakning planerade fartyget. Fartygets byggnadsprocess fortsätter härifrån framöver intensivt fram till fartygets slutliga överlåtande mot slutet av år 2013”, berättar STX Finlands vice verkställande direktör och Raumo varvs direktör Jari Anttila.

 

”Sjösättningen och dopet är vid anskaffning av ett fartyg alltid unika och ur beställarens synvinkel enastående evenemang, över vilka vi kan vara stolta och för vilka vi kan lyckönska många. Med det här fartyget kommer vi att få en nationellt betydande prestationsförmåga på våra havsområden. Planeringen och byggandet av fartyget - det bevakningsfartyg som nu i dopet fått namnet Turva är ett bevis på användarens och varvets professionella kunnande. Förberedelserna går nu vidare och siktar mot fartygets ibruktagande”, berättar avdelningschefen vid tekniska avdelningen vid staben för Gränsbevakningsväsendet, kommodor Jukka Jaakkola.

 

 

 

Enligt http://www.lentoposti.fi/uutiset/perjantaina_nimen_saanut_rajan_ulkovartiolaiva_turva_on_kopteritukialus kan man använda antingen diesel eller LNG, inte samtidigt.

 

http://www.raja.fi/seuraa_laivan_valmistumista/kuvagalleria (bildgalleri)

finns

ffd14cdebea1468.jpg

 

och 82 andra bilder från nybygget.

 

PS. Kommandobryggan ser ut att vara bredare än skrovet framför, så från vardera sidan kan man nog se närmare, även om det finns en död sektor. Se t.ex

 

3281714f56e8118.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja det ser bättre ut på bilden som visar fartyget framifrån. Tack för infon och bilderna! Dock så är en helikopterplattform på fördäck mer utsatt för vädret än en som finns på akterdäcket. Jag tror inte man kan ha en helikopter fast stationerad där, och texten ovan tyder också på att man endast avser kunna tanka helikoptrar i en olyckssituation. Frågan är bara om hon kommer att ha samma isbrytar- och bogserkapacitet som de tidigare bevakningsfartygen? Merikarhu t ex kan hålla 5 knop i 50 cm is, och har en dragkraft ("bollard pull") på 30 ton.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/75671

 

Medger att jag först tänkte på det gamla utsjöbevakningsfartyget när jag läste att det var Turva.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Turva

 

Enligt engelska wiki så är den nya blå och vita målningen ett avsteg från den traditionella gröna inom den finska gränsbevakningen, och den kommer att utgöra standard för alla framtida bevakningsfartyg. Valet av färger är inspirerat av den finska flaggan.

 

/Per

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo men till skillnad mot KBV 001 fartygen så verkar Turva ha en viss militär kapacitet och roll. Finska staten låter sällan bygga fartyg som inte har en sekundär militär roll. Törs man gissa att Turva snart kanske styr kosan mot Medelhavet?

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Njae, tror jag inte. Finländska kustbevakningens Dornier övervakningsplan skickas till Medelhavet, sa dom i nyheterna för ett par dar sen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En mindre patrullbåt som finns ombord på finska gränsbevakningens fartyg Turva sjönk igår kväll vid 22-tiden utanför Lovisa efter att den gått på grund. Två medlemmar i besättningen lyckades rädda sig men en tredje blev kvar ombord i den vattenfyllda båten. Personen togs om hand senare och flögs med gränsbevakningens helikopter till sjukhus, men konstaterades vara död. Gränsbevakningen i Finska viken deltar i sorgen för släktingar och kollegor och hoppas på sinnesfrid i arrangemangen för att utreda händelsen. R. I. P.

 

Corporal Frisk på twitter

 

En patrullbåt från Finska vikens gränsbevakning sjönk

(googlad finsk sida på finska gränsbevakningens sajt)

 

 

spacer.png

(Så här ser den största båten som finns ombord ut, men jag vet inte om det rör sig om just denna. Det ska även finnas en RIB båt och en mindre arbetsbåt ombord.)

 

/Per

Edited by Perman
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Perman
   De första totalrenoverade transportbåtarna av Jurmo-klass sjösattes
    
   Nylands Brigad på twitter
   /Per
  • By Perman
   Finska försvarsbloggaren Corporal Frisk om finnarnas behov av nya övervakningsplan. Han utvecklar även hur han ser på att SAAB nu inkluderat två st Global Eye AEW i Gripen offerten:
    
   Finnish Maritime Patrol
    
   /Per
  • By Perman
   Finska Kiisla klassen var en intressant fartygstyp och fartygen kanske kunnat vara intressanta för den svenska marinen att överta 2013 när de skulle säljas. Hade varit en utmärkt ersättning för Jägaren på västkusten (med en 40 mm pjäs och ELMA). Två enheter (Kiisla och Kurki) byggdes för finska gränsbevakningen 1984-90 (ytterligare två var planerade men beställdes aldrig). Förberedda för snabb konvertering till "attack craft, ASW craft, minelayer, minesweeper or minehunter" (enligt JFS 2009-10). Bägge fartygen överfördes till finska marinen 2004 där de användes som patrullbåtar med ubåtsjaktkapacitet. I början av 2010-talet så lades bägge fartygen i malpåse och offererades till försäljning, och 2015 skrotades de.
    
   Tittar man på wikipedias uppgifter så skiljer en hel del mellan den svenska och engelska versionen. Enl sv wiki så skiljde det 25 ton i deplacementet (270 t för Kiisla och 295 t för Kurki)  mellan fartygen och besättningen bestod av 10 man, och enligt eng wiki så var depl 280 t för bägge och besättningen bestod av 35(!) man. Kanske ligger sanningen nånstans mitt emellan?
    
   Kiisla-klass
   (sv wiki)
    
   Kiisla-class patrol boat
   (eng wiki)
    
   Kiisla-class patrol boat
    
   Ovanligt finskt örlogsfartyg i nyligen avslutade LOVISA
   (mitt inlägg på skalman.nu)
    
   /Per
  • By Perman
   http://navaltoday.com/2016/10/05/finnish-navy-minelayer-pansio-completes-mid-life-upgrade/
    
   Intressant att man i Finland fortfarande satsar på minvapnet. Uppenbarligen har den dubbla 23 mm pjäsen av typ ZU 23 mm/87 "Sergei" framför bryggan på fartygen ersatts av ett "lätt vapensystem köpt utomlands". Återstår att se vad detta innebär. Fartygen av Pansio-klass är ett slags "multi purpose" fartyg och kan förutom minutläggning i skärgården (max 50 minor) även användas som transportfartyg för underhåll av kustartilleriets anläggningar (max 100 tons last), miljöskyddsfartyg och landstigningsfartyg.
    
   /Per
  • By Perman
   Finland finalizing Hamina-class upgrade preparations
    
   Patria to support Finnish Navy's Squadron 2000 MLU
    
   Mvh,
    
   /Per
×
×
 • Create New...