Jump to content

GMU som bevsoldat = dåliga jobbchanser efteråt?


Recommended Posts

Hej!

 

GMU är som bekant en grundutbildning för samtlig militär personal inom Försvarsmakten, varesig man har ambitionen att bli stridspilot eller kock, och alla har efter godkänd utbildning samma behörighet och möjlighet att gå vidare inom FM (GSS/K/T, SOU, officersprogrammet, HV).

Enligt en yrkesvägledare skiljer sig dock GMU bevakningssoldat från resten därför att alla andra GMU som genomförs garanterar en anställning direkt efter ''muck'' till den befattning man valt och enligt denna yrkesvägledare är chanserna små att få anställning som soldat/sjöman efter en GMU mot bevsoldat, hur kan det komma sig när man har exakt samma utbildning som alla andra?

 

Kan tänka mig att det är en del som gör GMU för att få behörigheten och valfriheten att eventuellt söka till FM senare i livet när andan faller på och då måste väl de personerna ha lika stora chanser som de flesta andra som gjort GMU fast med annan inriktning?

 

GSU-HV finns inte längre! :S

Link to comment
Share on other sites

Av egen erfarenhet så verkar det som att de är svårare att få jobb efteråt... Och då var man i första första utbildningsgrupperna när detta nya begav sig....

Väldigt få av min kull har lyckats få jobb och då har det varit genom kontakter.

Link to comment
Share on other sites

Undra hur de har tänkt sig att lösa vakanser med den inställningen?

 

Samtliga andra GMUare har anställningar och internrekrytering leder bara till andra vakanser, de flesta äldre värnpliktiga som det gått bra för i livet är nog inte sugna att gå - 5 000 kr i lön eller mer, så vart ska man ta ifrån? Starta en ny GMU varje gång det blir en vakans?

-

Link to comment
Share on other sites

Det ställs lägre krav på antagningsprövningen på bevakningssoldat(GMU inriktning HV) än på övriga som antas till GMU. Därmed inte sagt att alla som antas till bev.soldat inte uppfyller de högre kraven som gäller för övriga.

 

Jo, det är klart - alla befattningar har ju olika kravprofiler och självklart kommer en person som precis klarat kraven för bevsoldat inte in vid en framtida rekrytering av kustjägare. Personligen har jag redan en befattning inom HV och har inga planer att byta varesig befattning eller kompani men efter GMU har jag ambitionen att söka KMU och därefter SOU som jag vet att jag uppfyller kraven till, och jag hoppas att jag söker till SOU på samma villkor som andra?

Link to comment
Share on other sites

Förstod inte det sista "GSU-HV finns inte längre?" Vad mena du med det? GMU inriktning Hemvärn är den nya varianten. Exakt samma utbildning som vanliga GMU. Skillnaden är att vanliga GMU så får du en preliminär befattning och garanterad anställning efter godkänd GMU på det förbandet som den genomfördes på. Med GMU inriktning Hemvärn är det tänkt man ska skriva på till Hemvärnet efter, men du har exakt samma behörighet som en person som genomfört den vanliga GMU.

 

Det kommer alltid finnas vakanser och dom anställer folk som gjort GMU Hemvärn också, eftersom dom har exakt samma utbildning.

Link to comment
Share on other sites

Det ställs lägre krav på antagningsprövningen på bevakningssoldat(GMU inriktning HV) än på övriga som antas till GMU. Därmed inte sagt att alla som antas till bev.soldat inte uppfyller de högre kraven som gäller för övriga.

 

Jo, det är klart - alla befattningar har ju olika kravprofiler och självklart kommer en person som precis klarat kraven för bevsoldat inte in vid en framtida rekrytering av kustjägare. Personligen har jag redan en befattning inom HV och har inga planer att byta varesig befattning eller kompani men efter GMU har jag ambitionen att söka KMU och därefter SOU som jag vet att jag uppfyller kraven till, och jag hoppas att jag söker till SOU på samma villkor som andra?

 

Du söker inte KMU, för mig är det också lite oklart exakt vad det är för nått. Men ifall du ska bli SOU gör du först 3 månader GMU, 2-3 månaders kompletterande utbildning sen börjar SOU 3 terminer. Som sagt, du har samma behörighet som en som genomfört vanliga GMU. Till SOU har du samma behörighet som någon som genomfört värnplikten, bara att GMUare måste göra en kompletterande utbildning innan.

 

Är lite osäker hur det blir ifall man gör GMU nu, avvaktar 2 år och sen söker SOU. I dagsläget kan man bara söka GMU med fortsättning som SOUGMU 1 varje år, då är det en planerad kompletterande utbildning direkt efter GMU innan SOU börjar. Så vet inte hur det blir om man inte gjort den kompletterande utbildningen och söker direkt till SOU. Egentligen borde du kontakta Förvarsmakten/rekryteringsmyndigheten om detta med SOU. Dom har nyligen öppnat en ny rekryteringslinje där man kan ställa alla frågor.

 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Centrum/Forsvarsmaktens-HR-centrum-FM-HRC/Nyheter/Premiar-Forsvarsmaktens-rekryteringslinje/

Link to comment
Share on other sites

Med andra ord så är det skillnad på olika GMU, då man värderar en som gjort GMU med bevakningsinriktning lägre än andra. Fast det är samma utbildning som i övrigt.

 

Möjligtvis, men tror knappast att någon som just genomfört GMU Hemvärn har problem att få anställning. Det var någon nyhet från någon månad sen på Förvarsmaktens hemsida om GMU Hemvärn, då skrev dom hur många som hoppa av, fortsätte till hemvärn osv. Då var det 2st som valde att ta anställning istället, resten skrev på till hemvärnet.

 

Så man har nog inga problem att ta anställning med GMU Hemvärn, däremot så rekommenderar jag inte att utnyttja systemet av ett par anledningar.

 

Edit: När man tar anställning tror jag inte dom bryr sig att man KANSKE hade lägre värden än dom som sökt vanliga GMU på mönstringen. Det som spelar roll är att man har genomfört en godkänd GMU och hur man presterar på interjuverna och fystester (beeptest och multitestet?)

 

Där nere kan man läsa om "Anna", hon verkar ha sökt anställning innan GMU Hemvärn är slut, så det verkar också gå.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Helikopterflottiljen-Hkpflj/Nyheter/Testa-granserna/

Edited by REALIN
Link to comment
Share on other sites

Det ställs lägre krav på antagningsprövningen på bevakningssoldat(GMU inriktning HV) än på övriga som antas till GMU. Därmed inte sagt att alla som antas till bev.soldat inte uppfyller de högre kraven som gäller för övriga.

 

Jo, det är klart - alla befattningar har ju olika kravprofiler och självklart kommer en person som precis klarat kraven för bevsoldat inte in vid en framtida rekrytering av kustjägare. Personligen har jag redan en befattning inom HV och har inga planer att byta varesig befattning eller kompani men efter GMU har jag ambitionen att söka KMU och därefter SOU som jag vet att jag uppfyller kraven till, och jag hoppas att jag söker till SOU på samma villkor som andra?

 

Du söker inte KMU, för mig är det också lite oklart exakt vad det är för nått. Men ifall du ska bli SOU gör du först 3 månader GMU, 2-3 månaders kompletterande utbildning sen börjar SOU 3 terminer. Som sagt, du har samma behörighet som en som genomfört vanliga GMU. Till SOU har du samma behörighet som någon som genomfört värnplikten, bara att GMUare måste göra en kompletterande utbildning innan.

 

Är lite osäker hur det blir ifall man gör GMU nu, avvaktar 2 år och sen söker SOU. I dagsläget kan man bara söka GMU med fortsättning som SOUGMU 1 varje år, då är det en planerad kompletterande utbildning direkt efter GMU innan SOU börjar. Så vet inte hur det blir om man inte gjort den kompletterande utbildningen och söker direkt till SOU. Egentligen borde du kontakta Förvarsmakten/rekryteringsmyndigheten om detta med SOU. Dom har nyligen öppnat en ny rekryteringslinje där man kan ställa alla frågor.

 

http://www.forsvarsm...ryteringslinje/

 

Låter nästan som att det är vid valet av GMU eller aldrig man har chans till SOU, är det verkligen så illa att det är då eller aldrig? Det går ju inte att göra GMU en andra gång...

 

En anställd soldat/sjöman som tjänstgjort ett par år bör ju rimligtvis ha chansen till avancemang, likaså borde ju engagerade hemvärnssoldater givas samma chans om de vill kliva in i ''det gröna'' på heltid eller tidvis som soldat/sjöman eller officer av något slag? För att inte tala om soldater/sjömän som vill omskola sig inom FM?

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr verkar informationen gällande utbytbarheten av GMU i systemet inte riktigt samstämmig när verkligheten träffar fläkten.

GMU- Hv är till för de som rekryteras för Hv (nationell inriktning) och är därför inte direkt utbytbar med GMU med inriktning mot yrkesförbanden.

GMU utbildningen ska se likadan ut överallt oavsett vilket förband du skall bemanna, skillnaden dem emellan ligger i vilken inriktning soldaten och HRC kommit överens om (dvs vilken kravprofil du uppfyller, vilken befattning du önskar bestrida och antalet platser som finns tillgängliga, lite som om värnpliktens mönstringssystem lever kvar..ahem).

Förbandens nutida och framtida behov av soldater styr fördelningen av GMU platser, alltså lär överflyttningsrekrytering endast ske om det aktuella förbandets behov anses prioriterat viktat mot det tidigare förbandets behov samtidigt som den sökande uppfyller den nya kravprofilen. Kvar blir en minuspost i förbandet som soldaten planerades bemanna som måste korrigeras.

GMU finns till för att personalförsörja upprättade förband som i sin tur kan nyttjas vid behov, inte för att soldater enskilt ska åka jojo mellan förbandstyper efter tycke och smak.

 

GMU-Hv får även utbildning på Ak4B vilket de andra inte verkar erbjudas.

 

Källa: Anföranden och förtydligande diskussioner under rikshemvärnstinget 2011.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Det ställs lägre krav på antagningsprövningen på bevakningssoldat(GMU inriktning HV) än på övriga som antas till GMU. Därmed inte sagt att alla som antas till bev.soldat inte uppfyller de högre kraven som gäller för övriga.

 

Jo, det är klart - alla befattningar har ju olika kravprofiler och självklart kommer en person som precis klarat kraven för bevsoldat inte in vid en framtida rekrytering av kustjägare. Personligen har jag redan en befattning inom HV och har inga planer att byta varesig befattning eller kompani men efter GMU har jag ambitionen att söka KMU och därefter SOU som jag vet att jag uppfyller kraven till, och jag hoppas att jag söker till SOU på samma villkor som andra?

 

Du söker inte KMU, för mig är det också lite oklart exakt vad det är för nått. Men ifall du ska bli SOU gör du först 3 månader GMU, 2-3 månaders kompletterande utbildning sen börjar SOU 3 terminer. Som sagt, du har samma behörighet som en som genomfört vanliga GMU. Till SOU har du samma behörighet som någon som genomfört värnplikten, bara att GMUare måste göra en kompletterande utbildning innan.

 

Är lite osäker hur det blir ifall man gör GMU nu, avvaktar 2 år och sen söker SOU. I dagsläget kan man bara söka GMU med fortsättning som SOUGMU 1 varje år, då är det en planerad kompletterande utbildning direkt efter GMU innan SOU börjar. Så vet inte hur det blir om man inte gjort den kompletterande utbildningen och söker direkt till SOU. Egentligen borde du kontakta Förvarsmakten/rekryteringsmyndigheten om detta med SOU. Dom har nyligen öppnat en ny rekryteringslinje där man kan ställa alla frågor.

 

http://www.forsvarsm...ryteringslinje/

 

Låter nästan som att det är vid valet av GMU eller aldrig man har chans till SOU, är det verkligen så illa att det är då eller aldrig? Det går ju inte att göra GMU en andra gång...

 

En anställd soldat/sjöman som tjänstgjort ett par år bör ju rimligtvis ha chansen till avancemang, likaså borde ju engagerade hemvärnssoldater givas samma chans om de vill kliva in i ''det gröna'' på heltid eller tidvis som soldat/sjöman eller officer av något slag? För att inte tala om soldater/sjömän som vill omskola sig inom FM?

 

Dom flesta hemvärnssoldater har värnplikten i ryggen, då går det utan problem att söka anställning. Ang GMU och SOU kan det vara så att man hoppar in på den kompletterande utbildning direkt efter GMU 1 är klar tillsammans med dom andra. Men kontakta FM dom vet nog..

 

Har man tjänstgjort ett par år som soldat efter GMU behöver man nog inte göra kompletterande utbildningen innan SOU men inte säker. Tror det bara är för dom som just genomfört GMU och inte har tillräcklig kompetens.

Link to comment
Share on other sites

Tyvärr verkar informationen gällande utbytbarheten av GMU i systemet inte riktigt samstämmig när verkligheten träffar fläkten.

GMU- Hv är till för de som rekryteras för Hv (nationell inriktning) och är därför inte direkt utbytbar med GMU med inriktning mot yrkesförbanden.

GMU utbildningen ska se likadan ut överallt oavsett vilket förband du skall bemanna, skillnaden ligger i vilken inriktning soldaten och HRC kommit överens om (dvs vilken kravprofil du uppfyller, vilken befattning du önskar bestrida och antalet platser som finns tillgängliga, lite som om värnpliktens mönstringssystem lever kvar..ahem).

GMU-Hv får även utbildning på Ak4B vilket de andra inte verkar erbjudas.

 

Källa: Anföranden och förtydligande diskussioner under rikshemvärnstinget 2011.

 

Har inte för mig att man får utbildning på Ak4b i slutet av GMU-Hv, hade för mig det var på väg att införas däremot? Vet du om man genomför Hv-intro efter GMU-Hv? Borde ju inte behövas men vanligtvis gör ju alla den innan man blir antagen till Hemvärnet, för att uppdatera kunskaper ang sjukvård, cbrn och ak4b+skytte.

 

Kan inte säga emot dina påståenden för jag vet inte om det stämmer eller inte men tycker det låter lite löjligt. När man söker anställning (förutom ifall man redan är lovad en efter GMU) så genomför man ett antal tester. Borde vara dom som spelar roll och inte att man för tillfället uppfyllde en annan kravprofil på mönstring. Har dom överhuvudtaget tänkt att det finns folk som söker GMU-Hv och ändå uppfyller kravprofilen för jägare på AJB? Ska inte dom kunna ta anställning på heltid för att dom vid tidpunkten endast var intresserad av Hemvärnet?

Link to comment
Share on other sites

Kan inte säga emot dina påståenden för jag vet inte om det stämmer eller inte men tycker det låter lite löjligt. När man söker anställning (förutom ifall man redan är lovad en efter GMU) så genomför man ett antal tester. Borde vara dom som spelar roll och inte att man för tillfället uppfyllde en annan kravprofil på mönstring. Har dom överhuvudtaget tänkt att det finns folk som söker GMU-Hv och ändå uppfyller kravprofilen för jägare på AJB? Ska inte dom kunna ta anställning på heltid för att dom vid tidpunkten endast var intresserad av Hemvärnet?

 

Förbandens nutida och framtida behov av soldater styr fördelningen av GMU platser, alltså lär överflyttningsrekrytering endast ske om det aktuella förbandets behov anses prioriterat viktat mot det tidigare förbandets behov samtidigt som den sökande uppfyller den nya kravprofilen. Kvar blir en minuspost i förbandet som soldaten planerades bemanna som måste korrigeras.

[/Quote]

 

Rekrytering genomförs enbart för att upprätthålla behovssatta förband, finns inte behovet av nyrekrytering kommer det att avspegla sig in antalet GMU platser ämnade till aktuellt förband.

Att efter GMU få byta inriktning i den militära karriären innebär att systemfel uppstår, dessa kommer att bli mer eller mindre svårhanterliga, varför taktiskt ansökande till GMU måhända kan fungera för den enskilde men för försvarsmakten som helhet är det mindre bra. Sök det du verkligen är intresserad av eller låt bli är mitt råd. Det enda som är värre än en obemannad befattning är att rekryter som inte är intresserade av befattningen fyller ut platser avsedda för en vakant tjänst.

 

Försvarsmakten finns inte till för att genom GMU utbilda tusentals besvikna AJB/AMF/SOG wannabees.

 

Designed to cost var ordet sa Bill.

 

GMU är ett erbjudande, inte en rättighet eller en automatisk väg att erbjudas anställning efter eget huvud sa Bull.

 

 

Ärligt talat: Mycket få individer lär vara intresserade av befattningen bajsmekaniker, likväl fungerar inte ett enda förband utan dem...därför kan du söka GMU med senare inriktning bajsmekaniker, det finns ingen behovsatt plats för bajsmekaniker som egentligen vill vara Helikopterninjapansarnapalmblandare.

Edited by Munin
Link to comment
Share on other sites

Kan inte säga emot dina påståenden för jag vet inte om det stämmer eller inte men tycker det låter lite löjligt. När man söker anställning (förutom ifall man redan är lovad en efter GMU) så genomför man ett antal tester. Borde vara dom som spelar roll och inte att man för tillfället uppfyllde en annan kravprofil på mönstring. Har dom överhuvudtaget tänkt att det finns folk som söker GMU-Hv och ändå uppfyller kravprofilen för jägare på AJB? Ska inte dom kunna ta anställning på heltid för att dom vid tidpunkten endast var intresserad av Hemvärnet?

 

Förbandens nutida och framtida behov av soldater styr fördelningen av GMU platser, alltså lär överflyttningsrekrytering endast ske om det aktuella förbandets behov anses prioriterat viktat mot det tidigare förbandets behov samtidigt som den sökande uppfyller den nya kravprofilen. Kvar blir en minuspost i förbandet som soldaten planerades bemanna som måste korrigeras.

[/Quote]

 

Där handlar väll inte om Hemvärnet, utan ifall jag gör GMU på A9 i Boden men vill byta till Lv6 i Halmstad efter genomförd GMU. Då accepterar dom bara bytet ifall Lv6 är prioriterat över A9 för tillfället.. så fatta jag det. GSS/T rekryterar ju ofta Hemvärnare och inte bryr dom sig över att Hemvärnet får fler vakans platser. Hemvärnet kommer aldrig vara prioriterat över dom övriga förbanden alltså kommer förflyttningen alltid kunna ske.

 

Annars är det ju bara lämna Hemvärnet eller inte ens skriva på och söka in igen..... då kan dom inte säga att det är en överflyttning eftersom man aldrig bemannade en befattning.

Edited by REALIN
Link to comment
Share on other sites

Så GSS/T välkomnar hemvärnssoldater med öppna armar medans GSS/K kör på diskrimineringslinjen? Är det samma för tidvis tjänstgörande specialistofficer och officer? Är en tidvis tjänstgörande soldat/officer mindre värd än en kontinuerligt tjänstgörande, eller vad är det frågan om? :(

Edited by Livgardisten
Link to comment
Share on other sites

Så GSS/T välkomnar hemvärnssoldater med öppna armar medans GSS/K kör på diskrimineringslinjen? Är det samma för tidvis tjänstgörande specialistofficer och officer? Är en tidvis tjänstgörande soldat/officer mindre värd än en kontinuerligt tjänstgörande, eller vad är det frågan om? :(

 

Förstår inte vad du menar. Du borde ta upp det med Försvarsmakten, dom har alla svar (borde iaf). Om du vill ta anställning, sök vanliga GMU. Om du vill ha bättre kunskaper till Hemvärnet, sök GMU-Hv. Allt annat tar du sen. Ta det som det kommer och oroa dig inte så mycket nu flera år i för väg.

Link to comment
Share on other sites

Så GSS/T välkomnar hemvärnssoldater med öppna armar medans GSS/K kör på diskrimineringslinjen? Är det samma för tidvis tjänstgörande specialistofficer och officer? Är en tidvis tjänstgörande soldat/officer mindre värd än en kontinuerligt tjänstgörande, eller vad är det frågan om? :(

 

Förstår inte vad du menar. Du borde ta upp det med Försvarsmakten, dom har alla svar (borde iaf). Om du vill ta anställning, sök vanliga GMU. Om du vill ha bättre kunskaper till Hemvärnet, sök GMU-Hv. Allt annat tar du sen. Ta det som det kommer och oroa dig inte så mycket nu flera år i för väg.

 

Saken är den att jag betraktas som mullvad vad gäller synen, så gott som alla tjänster försvann hos yrkesvägledaren och kvar fanns bevsoldat och kock på ubåts- eller sjöstridsflottiljen. Pratade med Rekryteringsmyndigheten och jag behåller min preliminära placering men söker ändå inför GMU 2-3 där det finns fler stridande tjänster (nästan bara tekniska tjänster på GMU 1) för att se vad jag kan erbjudas där, vanlig anställd skytteslusk måtte jag väl kvala in på med 9 på datortestet, 8 på styrka, 6 på kondition och A i tjänstbarhet?

Edited by Livgardisten
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...