Jump to content

Soldat och Hemvärnssoldat


Recommended Posts

Gick med i Hemvärnet under sommaren och det ångrar jag inte för en sekund. Det vi har träffats och övat ihop har varit superkul. Nu har jag ansökt som soldat inom Försvarsmakten. Hur fungerar det att kombinera Hemvärnet med en fast anställning som soldat? Är det överhuvudtaget möjligt? Jag känner inte att jag vill sluta Hemvärnet nu när jag precis gått med.

 

Hur ser arbetsgivaren (Försvarsmakten i det här fallet) på att man söker ledigt för Hemvärnsövningar? Trots allt är det ju samma arbetsgivare i bakgrunden, men två olika ändå....

Link to comment
Share on other sites

Det går inte att kombinera en fast anställning inom FM och samtidigt var med i Hv/NSS. Vad som är möjligt är att vara extra HV man och tidvis anställd.

 

Exakt, så fort det blir en tjänst som kräver krigsplacering så funkar det inte...

Det har funnits en "joker" med att vara "extra hemvärnsman".

Men den är påväg att försvinna.

 

Det sägs att specialist officerare/officerare under utbildning kan vara med tills den dagen dom anställs då dom under utbildningen inte har krigsplacering/anställning.

Men det kan nog andra berätta ifall det stämmer.

Link to comment
Share on other sites

Däremot så kan du vara med som instruktör eller hjälpa till vid olika övningar. Vårt förband har ett antal Specialist officerare och GSS som gör just det. Instruktörs roller kan dock i bland vara lite problematiskt eftersom det räknas som arbetstid för fast anställt och deras förband uppskattar inte alltid det. en timme som instruktör räknas som en timme mindre för deras förband att använda.

Link to comment
Share on other sites

Okej, det låter ju tråkigt att man inte kan kombinera. Det är ju trots allt på helgerna de flesta övningarna sker förutom de 2 stora som upptar ca 1,5 vecka på ett år. Är det just för om det skulle hända något i Sverige, så kan jag inte vara placerad på två olika ställen i Försvaret?

Link to comment
Share on other sites

Nej jag tycker inte heller att det är konstigt att man bara får vara soldat i ett förband .

Jag har ett ex antal soldater i mitt förband som skrivit på och är soldater i FM vi har de vilande i ett år om de så vill sen får de lämna in .

Link to comment
Share on other sites

tycker det är fullt normalt. Man kan inte jobba extra på en ica butik på sin fritid.

Kan man inte? :eeh: Tex om man har helgledigt. långledigt eller semester? Vad är det som hindrar en?

Jag tror den gode onde fänriken var lite otydlig. Jobbar du till vardags heltid i en ICA-butik, kan du inte dessutom vara timanställd. Ska du då jobba utöver dina vanliga pass blir det övertid, samt att det finns begränsningar på hur många dagar i sträck man får jobba, vilket kan göra att du måste vara ledig de dagar du egentligen skulle jobbat enligt ditt schema. Jag tror inte någon arbetsgivare är villig att ha det så om det går att undvika.

 

Alltså ICA-anställd och jobba extra på ICA = nej

FM-anställd och tjänstgöra extra i FM = nej

ICA-anställd och tjänstgöra extra i FM = javisst

FM-anställd och jobba extra på ICA = varför inte

 

Arbetsgivaren kan förstås ha synpunkter på vilka bisysslor man har.

Link to comment
Share on other sites

tycker det är fullt normalt. Man kan inte jobba extra på en ica butik på sin fritid.

Kan man inte? :eeh: Tex om man har helgledigt. långledigt eller semester? Vad är det som hindrar en?

Jag tror den gode onde fänriken var lite otydlig. Jobbar du till vardags heltid i en ICA-butik, kan du inte dessutom vara timanställd. Ska du då jobba utöver dina vanliga pass blir det övertid, samt att det finns begränsningar på hur många dagar i sträck man får jobba, vilket kan göra att du måste vara ledig de dagar du egentligen skulle jobbat enligt ditt schema. Jag tror inte någon arbetsgivare är villig att ha det så om det går att undvika.

 

Alltså ICA-anställd och jobba extra på ICA = nej

FM-anställd och tjänstgöra extra i FM = nej

ICA-anställd och tjänstgöra extra i FM = javisst

FM-anställd och jobba extra på ICA = varför inte

 

Arbetsgivaren kan förstås ha synpunkter på vilka bisysslor man har.

 

exakt som jag menade

Link to comment
Share on other sites

Det kan man visst. Jag och många fler är bevis nog att det går hur bra som helst. Jag personligen har varit heltidare samt frilansat väldigt mycket parallellt i flera år.

 

Jag skulle gärna vilja se källa på att minst en medborgare i Sverige har fått någon form av straff från vilken myndighet som helst för att hen har arbetat heltid samt frilansat parallellt flera år i rad. Du får gärna gå tillbaka till 80-talet tills nu. Så mao har du 30 år på att hitta en liten stackare av flera miljoner skattebetalare.

 

Och när jag skriver frilansat, så menar jag även dom extra 100 timmarna per månad som jag och flera bekanta har nött på ett och samma ställe (heltidsstället mao).

 

Annars: Ingen källa = tja, du vet själv :dong:

 

Självklart blir kan det bli knas om man kör heltid + extra i endast statliga myndigheter. Men ICA är inget sådant. Och då är det bara att nöta timmar.

 

//Arbetsnarkomanen

 

Angående den statliga myndigheten FM.

Tiden man ger till Hv är sk ideellt arbete, som utbgrp betalar ut från sitt konto i form av skattefri premie (dvs premien kommer inte från FMHRC).

Är man då heltidsanställd i FM som ex. GSS/K, så har jag svårt att tro att ideellt arbete kan räknas in i timmarna. Pga att ideellt arbete inte räknas - mig veterligen - i någon anställningsschema överhuvudtaget. Men jag blir gärna överbevisat med jättefina källor.

 

Krigsplacerings problematiken = ja, uppenbart. Men ideellt arbete räknas in som schematimmar = ...nee... inte troligt.

 

Källa vore väldigt trevligt på att GSS/K inte kan vara med på Hv KFÖ pga att Hv KFÖ tiden räknas in i GSS/K tiden.

 

 

 

tycker det är fullt normalt. Man kan inte jobba extra på en ica butik på sin fritid.

Kan man inte? :eeh: Tex om man har helgledigt. långledigt eller semester? Vad är det som hindrar en?

Jag tror den gode onde fänriken var lite otydlig. Jobbar du till vardags heltid i en ICA-butik, kan du inte dessutom vara timanställd. Ska du då jobba utöver dina vanliga pass blir det övertid, samt att det finns begränsningar på hur många dagar i sträck man får jobba, vilket kan göra att du måste vara ledig de dagar du egentligen skulle jobbat enligt ditt schema. Jag tror inte någon arbetsgivare är villig att ha det så om det går att undvika.

 

Alltså ICA-anställd och jobba extra på ICA = nej

FM-anställd och tjänstgöra extra i FM = nej

ICA-anställd och tjänstgöra extra i FM = javisst

FM-anställd och jobba extra på ICA = varför inte

 

Arbetsgivaren kan förstås ha synpunkter på vilka bisysslor man har.

Link to comment
Share on other sites

Då är det några som gör fel i handläggningen av ditt ärende Paolo. Riktigt fel.

 

Som FM-anställd är man arbetstidsreglerad. Det hela styrs upp i arbetstidsavtal mellan FM och den anställde. Där regleras hur arbetstiden ska förläggas och vilka förutsättningar som gäller för det. De flesta förband har 40h/v som kan utsträckas till 56h, men inte regelmässigt utan vid särskilda tillfällen. Det finns dessutom mått på övertid, jourtid, övningsdygn med mera.

 

Som FM-anställd är du inte ledig när du tjänstgör i FM, det torde vara självklart. Det är inte "ideellt" och FM har ansvar för dig under tjänstgöringen gällande försäkringar, rehabiliteringar, mm. Det är ingen hobby för personal som är anställda av FM. Om du ska jobba åt Hemvärnet på helgerna ska din arbetstidsplanerande chef lägga in det i din arbetstid. Du bör kolla med din chef vad han tycker om att du fuljobbar på helgerna när du egentligen inte får.

 

"Straffet" som kan "utdelas" när man gör så som ditt förband gjort med dig är att facket kan klämma förbandet på en jävla massa pengar för avtalsbrott.

Det skulle kunna gå så långt att du skickas hem för att du redan arbetat ditt arbetstidsmått, dvs det som du får jobba enligt arbetstidsavtalet.

 

 

Så de viktigaste källorna i detta är Försvarets avtalssamling FAS och lokala arbetstidsavtal.

Link to comment
Share on other sites

Då är det några som gör fel i handläggningen av ditt ärende Paolo. Riktigt fel.

 

Iom att jag inte är heltidsanställd i FM, så har jag fria tyglar att ta hur många korta vikariat som jag har möjlighet till inom FM, så länge utbetalning av lön inte krockar. Ex.: En vecka med tre ÖD ger tre betalda fridagar nästkommande vecka, vilket innebär att jag inte kan arbeta inom en statlig myndighet dom tre fridagarna. Men självklart kan jag arbeta 16 timmar per dag inom restaurangbranschen alt. ICA under dom betalda fridagarna, då inte många restaurangverksamhet alt. ICA-butiker är ägda av staten.

 

Det roliga är att jag kan under mina betalda fridagar arbeta ideellt hos Hv. Uppenbart utan SGI/milersättning/premie.

 

Som FM-anställd är man arbetstidsreglerad. Det hela styrs upp i arbetstidsavtal mellan FM och den anställde. Där regleras hur arbetstiden ska förläggas och vilka förutsättningar som gäller för det. De flesta förband har 40h/v som kan utsträckas till 56h, men inte regelmässigt utan vid särskilda tillfällen. Det finns dessutom mått på övertid, jourtid, övningsdygn med mera.

 

Det känner jag till. Och FM är inte unik med detta, då alla statliga myndigheter har det så. Men nu var det inte statliga myndigheter jag reagerade på utan privata företag, som ex. det som togs upp längre upp i tråden, ICA.

 

Som FM-anställd är du inte ledig när du tjänstgör i FM, det torde vara självklart. Det är inte "ideellt" och FM har ansvar för dig under tjänstgöringen gällande försäkringar, rehabiliteringar, mm. Det är ingen hobby för personal som är anställda av FM. Om du ska jobba åt Hemvärnet på helgerna ska din arbetstidsplanerande chef lägga in det i din arbetstid. Du bör kolla med din chef vad han tycker om att du fuljobbar på helgerna när du egentligen inte får.

 

Jag pratar om ideellt arbete inom Hv som kontrakterad Hv soldat. Jag pratar inte om anställd i utbgrp alt. att jag går in som betald instruktör för Hv.

 

Som kontrakterad Hv soldat, så arbetar jag ideellt. Dvs jag får ingen lön, OB, semesterersättning eller pensionspengar. Vilket är en ganska tydlig skillnad mellan anställd soldat och kontrakterad Hv soldat.

 

Som Hv soldat har jag lagt ner väldigt mycket tid ideellt utan ersättning från Hv. Jag har självklart premie/sgi/milersättning för mina kontrakterade dagar.

 

Och det är dom kontrakterade dagarna jag skulle vilja ha källa på att man inte får göra om man är anställd soldat. Då man inte får lön/OB/sem.ers/pensionspeng (= ideellt arbete).

 

 

"Straffet" som kan "utdelas" när man gör så som ditt förband gjort med dig är att facket kan klämma förbandet på en jävla massa pengar för avtalsbrott.

Det skulle kunna gå så långt att du skickas hem för att du redan arbetat ditt arbetstidsmått, dvs det som du får jobba enligt arbetstidsavtalet.

 

Måste bara gå påpeka att det var inte arbete i statlig myndighet jag svarade på. Utan jag syftade på arbete inom den privata sektorn (ICA exemplet).

 

Så de viktigaste källorna i detta är Försvarets avtalssamling FAS och lokala arbetstidsavtal.

 

 

edit: från blev till

Edited by Paolo
Link to comment
Share on other sites

Paolo, jättetrevligt att du är engagerad och intresserad av HV.

När det verkligen skiter sig kan du bara vara krigsplacerad i ett förband. I fred kan du säkert göra nytta som HVsoldat, lära andra och sprida inspiration, tack för det. Men vi kan inte räkna med dig när det skiter sig. Då blir HV-förbandet en man kort. Obra.

Link to comment
Share on other sites

Paolo, jättetrevligt att du är engagerad och intresserad av HV.

När det verkligen skiter sig kan du bara vara krigsplacerad i ett förband. I fred kan du säkert göra nytta som HVsoldat, lära andra och sprida inspiration, tack för det. Men vi kan inte räkna med dig när det skiter sig. Då blir HV-förbandet en man kort. Obra.

 

 

Skulle du kunna vara vänlig och länka till mitt inlägg där jag skriver att jag är krigsplacerad på två förband, så att jag kan editera inlägget.

 

Det finns tjänster inom FM som man inte blir krigsplacerad i. Jag personligen bemannar tre av dom tjänsterna, så mycket jag kan

Link to comment
Share on other sites

Paolo, jättetrevligt att du är engagerad och intresserad av HV.

När det verkligen skiter sig kan du bara vara krigsplacerad i ett förband. I fred kan du säkert göra nytta som HVsoldat, lära andra och sprida inspiration, tack för det. Men vi kan inte räkna med dig när det skiter sig. Då blir HV-förbandet en man kort. Obra.

Så har det väl nästan alltid varit genom åren? När jag gick med i HV fick jag kryssa i rutan "Ordinarie" eller "Extra" HV-soldat (motsv.). Dvs om jag fortfarande skulle vara krigsplacerad där jag gjorde GU eller i Hemvärnet.

Så det snacket om att det skulle bli en man kort är rent BS. Det "problemet" har funnits där bra länge och borde inte komma som någon överaskning för någon.

Link to comment
Share on other sites

Iom att jag inte är heltidsanställd i FM, så har jag fria tyglar att ta hur många korta vikariat som jag har möjlighet till inom FM, så länge utbetalning av lön inte krockar. Ex.: En vecka med tre ÖD ger tre betalda fridagar nästkommande vecka, vilket innebär att jag inte kan arbeta inom en statlig myndighet dom tre fridagarna. Men självklart kan jag arbeta 16 timmar per dag inom restaurangbranschen alt. ICA under dom betalda fridagarna, då inte många restaurangverksamhet alt. ICA-butiker är ägda av staten.

 

Det roliga är att jag kan under mina betalda fridagar arbeta ideellt hos Hv. Uppenbart utan SGI/milersättning/premie.

 

*snip*

 

Jag pratar om ideellt arbete inom Hv som kontrakterad Hv soldat. Jag pratar inte om anställd i utbgrp alt. att jag går in som betald instruktör för Hv.

 

Som kontrakterad Hv soldat, så arbetar jag ideellt. Dvs jag får ingen lön, OB, semesterersättning eller pensionspengar. Vilket är en ganska tydlig skillnad mellan anställd soldat och kontrakterad Hv soldat.

 

Som Hv soldat har jag lagt ner väldigt mycket tid ideellt utan ersättning från Hv. Jag har självklart premie/sgi/milersättning för mina kontrakterade dagar.

 

Och det är dom kontrakterade dagarna jag skulle vilja ha källa på att man inte får göra om man är anställd soldat. Då man inte får lön/OB/sem.ers/pensionspeng (= ideellt arbete).

Om man är anställd av FM (som GSS/K, officer eller civilanställd) så får man inte jobba ideellt åt FM under icke-tjänstetid. Tjänstgöring skall ske under tjänstetid och då faller försäkringsskydd mm ut.

 

Man kan ha andra jobb, åt andra arbetsgivare. Bisyssla regleras i LOA och man kan begränsas för att inte ens huvudsakliga arbetsgivare ska drabbas. Om din bisyssla innebär att du inte vilar ut under fritid lär arbetsgivaren ha synpunkter.

 

Om du inte är anställd av FM alls behöver du inte bekymra dig om det. Du menade dock att Fk_Satan och 106 hade fel, vilket de inte har.

Link to comment
Share on other sites

Situationen blir ju som sagt rätt konstig om man ser det som att du som FM-anställd behöver beviljas ledighet från FM för att kunna tjänstgöra inom FM för t.ex. KFÖ eller SÖF.

 

Självfallet kan man mörka det och köra ändå. Frågan är väl dock om det är värt risken? Personligen gissar jag att den här frågan kommer att aktualiseras i samband med att HV-personal ska in i PRIO, och därigenom kommer att betraktas som FM-personal på ett annat sätt. Idag är kunskapen om HV ganska låg generellt sett vid HKV. Men den ökar dag för dag i samband med att HV integreras mer och mer i FM i stort.

Link to comment
Share on other sites

Var på LV6 idag på en intervju. Passade på att ställa frågan om jag skulle bli anställd och vara kvar i Hemvärnet. Fick svaret: NEJ!

 

Verkligen tråkigt, men regler är regler. Så skulle jag bli erbjuden jobb kommer jag få hoppa av Hemvärnet, efter bara en höst. Känns som jag sviker dem lite grann. Jag går ju alltid in till 110% i det jag gör, och här känns det inte som jag ens presterat 20% om jag lämnar dem så snabbt. :(

Link to comment
Share on other sites

Om man är anställd av FM (som GSS/K, officer eller civilanställd) så får man inte jobba ideellt åt FM under icke-tjänstetid. Tjänstgöring skall ske under tjänstetid och då faller försäkringsskydd mm ut.

 

Jag har sökt och sökt men jag hittar tyvärr inte källan till det du skriver. Skulle du kunna vara vänlig att peka mig åt rätt håll?

 

 

Man kan ha andra jobb, åt andra arbetsgivare. Bisyssla regleras i LOA och man kan begränsas för att inte ens huvudsakliga arbetsgivare ska drabbas. Om din bisyssla innebär att du inte vilar ut under fritid lär arbetsgivaren ha synpunkter.

 

Jag hittar ingenting som reglerar ideellt arbete i Lag (1994:260) om offentlig anställning, speciellt §7 Bisyssla.

 

Vi måste nog mötas upp på vägen om definition av ideellt arbete samt bisyssla.

 

För mig är Hv vht en frivillig uppoffring från min sida. Medan bisyssla är arbete mot betalning.

 

Nedan länkar visar skillnaderna på ett bra sätt:

http://www.synonymer.se/?query=bisyssla

http://www.synonymer.se/?query=ideell

 

Jag är genuint intresserad av att veta hur FM definierar ideell samt bisyssla. Samt hur FM ser på Hv vht dvs ideell alt. bisyssla.

 

 

Om du inte är anställd av FM alls behöver du inte bekymra dig om det. Du menade dock att Fk_Satan och 106 hade fel, vilket de inte har.

 

Jag är inte heltidsanställd hos FM, dock blir jag anställd för varje uppdrag jag tar.

 

Ang att jag har fel, så väntar jag fortfarande på ett exempel om en stackars skattebetalaren som arbetat över 200timmar per månad i flera år i den privata sektorn, och blivit straffat på vilket sätt som helst och av vilken myndighet som helst.

 

Citat 107: "Jobbar du till vardags heltid i en ICA-butik, kan du inte dessutom vara timanställd."

 

Jag står fortfarande fast, vid, "jo, det kan du visst". Med tanke på att jag och många fler i Sverige gjort och gör det ständigt.

Link to comment
Share on other sites

Var på LV6 idag på en intervju. Passade på att ställa frågan om jag skulle bli anställd och vara kvar i Hemvärnet. Fick svaret: NEJ!

 

Verkligen tråkigt, men regler är regler. Så skulle jag bli erbjuden jobb kommer jag få hoppa av Hemvärnet, efter bara en höst. Känns som jag sviker dem lite grann. Jag går ju alltid in till 110% i det jag gör, och här känns det inte som jag ens presterat 20% om jag lämnar dem så snabbt. :(

 

 

Intressant att dom ger ett annat svar än vad det står på www.mil.se

 

Fick du någon orsak till svaret?

 

 

Citat:

Kan jag vara med i Hemvärnet om jag är anställd som GSS/T?

Din anställning som GSS/T innebär att du har en befattning i ett av Försvarsmaktens krigsförband. En sådan befattning kan inte kombineras med ett ordinarie hemvärnsavtal. Däremot kan du vara så kallad ”extra hemvärnsman” om du vill tjänstgöra i Hemvärnet utan att ha en krigsplacering där.

 

Källa: http://www.forsvarsm...0hemv%C3%A4rnet

 

 

Edit: Mitt fel, såg nu att trådskaparen sökte GSS/K

Edited by Paolo
Link to comment
Share on other sites

Arbetets tidslagen

§10b

 

Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden skall semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid. (Paragrafen ändrad genom SFS 2011:740).

 

24 §

 

Till böter döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har

  1. utan att undantag eller avvikelser har gjorts enligt 3 eller 19 § anlitat en arbetstagare i strid mot 5, 6, 7, 8, 8 a, 9, 10, 10 a, 10 b, 12, 13, 14, 15 eller 16 § eller brutit mot 11 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 §,
  2. lämnat oriktiga uppgifter om förhållanden av vikt, när Arbetsmiljöverket har begärt upplysningar eller handlingar enligt 21 § första stycket. (Paragrafen ändrad genom SFS 2011:740)

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Om man är anställd av FM (som GSS/K, officer eller civilanställd) så får man inte jobba ideellt åt FM under icke-tjänstetid. Tjänstgöring skall ske under tjänstetid och då faller försäkringsskydd mm ut.

 

Jag har sökt och sökt men jag hittar tyvärr inte källan till det du skriver. Skulle du kunna vara vänlig att peka mig åt rätt håll?

 

FM FAS, Försvarets Avtalssamling leder dig åt rätt håll. Där och i ditt anställningsavtal regleras förutsättningarna för din tjänstgöring. I särskilda fall även Rörlighetsavtalet.

 

Man kan ha andra jobb, åt andra arbetsgivare. Bisyssla regleras i LOA och man kan begränsas för att inte ens huvudsakliga arbetsgivare ska drabbas. Om din bisyssla innebär att du inte vilar ut under fritid lär arbetsgivaren ha synpunkter.

 

Jag hittar ingenting som reglerar ideellt arbete i Lag (1994:260) om offentlig anställning, speciellt §7 Bisyssla.

 

Vi måste nog mötas upp på vägen om definition av ideellt arbete samt bisyssla.

Ideellt arbete är en paradox. Men för FM är inte tjänst ideell utan tjänst som utförs på tjänstetid. Föreningsverksamhet är ideell.

Avseende bisyssla är en offentlig tjänsteman (även militär) skyldig att anmäla bisyssla som kan tänkas vara värd att överse mht till LOA och arbetsgivarens anseende. Här tas inte hänsyn till vad du eventuellt tjänar.

 

För mig är Hv vht en frivillig uppoffring från min sida. Medan bisyssla är arbete mot betalning.

 

Nedan länkar visar skillnaderna på ett bra sätt:

http://www.synonymer...?query=bisyssla

http://www.synonymer.se/?query=ideell

 

Jag är genuint intresserad av att veta hur FM definierar ideell samt bisyssla. Samt hur FM ser på Hv vht dvs ideell alt. bisyssla.

 

Tjänst i Försvarsmakten är reglerad i avtal. Den är inte ideell, trots frivillighet. Det spelar faktiskt ingen roll att du ser det som en frivillig uppoffring. När du tjänstgör i Hemvärnet (oaktat som inhyrd eller inpliktad) är du i statens tjänst och omfattas av det skydd och de regler som det medför.

 

 

Om du inte är anställd av FM alls behöver du inte bekymra dig om det. Du menade dock att Fk_Satan och 106 hade fel, vilket de inte har.

 

Jag är inte heltidsanställd hos FM, dock blir jag anställd för varje uppdrag jag tar.

 

Ang att jag har fel, så väntar jag fortfarande på ett exempel om en stackars skattebetalaren som arbetat över 200timmar per månad i flera år i den privata sektorn, och blivit straffat på vilket sätt som helst och av vilken myndighet som helst.

"Straffad"?

Du lär inte bli straffad men som jag skrev kan en FM-anställd bli hemskickad om arbetstidsmåttet är fyllt. Det kan också du bli om det visar sig att du har jobbat för mycket. Den som utbetalar din lön från FM kan bli ålagd av förbandet att inte hyra in dig mer om du jobbat för mycket.

 

Eftersom du inte är tillsvidareanställd eller visstidsanställd av FM behöver du bara se till att ditt arbetstidsmått inte överskrider avtalen och att du får den dygns- och veckovila du ska ha.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Enl FFS 2010-2

 

2 § Enligt 4 § hemvärnsförordningen (1997:146) består hemvärnets personal av

hemvärnsmän och personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt

förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt av anställda vid

Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet. I denna författning benämns

denna personal gemensamt för hemvärnssoldater.

 

Här tolkar jag det som så att har man ett anställningsförhållande med försvarsmakten och inte är krigsplacerad i Hemvärnet kan man varken ha ett ordinarie eller extra hemvärnsavtal. Däremot kan tex individer som inte har ett anställningsförhållande med försvarsmakten vara extra hemvärnssoldater när de inte behövs på sitt ordinarie arbete, tex poliser, brandmän.

Link to comment
Share on other sites

Har nu läst FAS på officersförbundetshemsida. Dock var den från 2003, högst sannolikt att den inte är aktuell.

 

Citat: För Försvarsmakten gäller

1 a §

• Avtalet tillämpas på arbetstagare som är anställd och tjänstgörande vid

Försvarsmakten.

Källa: FAS

 

 

Ingenstans i FAS, LOA, FFS2010:2, Hvförordning 1997:146 samt HvH nämns det att personer med hemvärnsavtal är anställda och därför per automatik styrs av LOA, eller att Hv tjänst räknas som bisyssla.

 

Tror inte den här debatten leder någonstans. Dock har det varit väldigt givande att få stifta bekantskap med LOA och FAS.

Link to comment
Share on other sites

@Paolo

Enligt LOA måste inte en syssla vara direkt uttryckt som en bisyssla för att räknas som det.

 

Praxis inom statens myndigheter gällande bisyssla är att allt som sker vid sidan av arbetet på den ordinarie arbetsplatsen, och som inte gäller privatlivet (typ handla, lagar mat, gå på lokal o.dyl.) är bissyslor. Med andra ord är begreppet bisyssla bestämt genom vad som inte är bisysslor.

 

Bissyslor som generellt sätt är tillåtna är t.ex. fackuppdrag, politiska uppdrag, statliga och kommunala uppdrag (avser inte ordinarie befattningar, utan t.ex utredningsuppdrag), förtrodeneuppdrag inom föreningar o.dyl.

 

Bisysslor som inte är tillåtna är sådana som är förtroendeskadliga för myndigheten (LOA 7§), arbetshindrande så till vida att de tar kraft och tid och därmed leder till att ordinarie uppgifter inte kan utföras (ALFA 15 1 kap 15 §), samt bisysslor som konkurrerar med myndighetens verksamhet (ALFA 1 kap 16 §) (ALFA är ett avtal mellan fack och arbetsgivarverket, som ger grunden till samtliga statliga anställningar avseende regleringar).

 

PM över bissysslor http://www3.lu.se/pers/Regler/bisysslor_pm080519.pdf Förvisso för universitetsvärlden, men principerna är desamma inom hela staten.

 

Slutligen, arbete på annan befattning inom myndigheten kan även det räknas som bisyssla. Men då man vid arbete inom mydigheten fortfarande faller inom myndighetetens arbetsgivaransvar och rätt att leda arbetet, så har arbetsgivaren direkt rätt att avgöra vilken verksamhet man ska delta i.

 

För mer information om statliga anställningar (dit FM ännu är hänförda) se Arbetsgivarverket, www.arbetsgivarverket.se

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Fick svar från LV6 igår och de får tyvärr inte anställa någon ny soldat till den tjänsten jag hade sökt. :( Däremot blev jag tipsad om att söka GSS/T. Håller på att läsa in mig om det, och funderar på Hemvärnet här med. Som det sagts tidigare i denna tråd kan man som GSS/T fortfarande vara med i Hemvärnet fast som "Extra Hemvärnsman".

 

Kan jag vara med i Hemvärnet om jag är anställd som GSS/T?

Din anställning som GSS/T innebär att du har en befattning i ett av Försvarsmaktens krigsförband. En sådan befattning kan inte kombineras med ett ordinarie hemvärnsavtal. Däremot kan du vara så kallad ”extra hemvärnsman” om du vill tjänstgöra i Hemvärnet utan att ha en krigsplacering där.

 

Nu är min fråga, vad exakt är Extra hemvärnsman?

Link to comment
Share on other sites

Förr i tiden var en extra HV-man någon som var krigsplacerad vid sitt ordinarie förband men som för att kunna hjälpa till vid t.ex översvämningar och eftersök samt för att hålla sina militära kunskaper igång löste kontrakt med HV och dök upp på övningar. Under de första tre åren av min HV-karriär var jag extra, efter att min krigsplacering upphörde gick jag över till att vara ordinarie.

 

I min värld är systemet att likställa med Enron-bokföring, men så är jag en enkel 1'a Serg...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...