Jump to content

Tycker ni att de som inte har gjort lumpen ska kunna gå in i hemvärn


Recommended Posts

Tja, det vi gjorde var att plutonen låg uppradad på en lång linje och det sköts lys och vi pangade på en massa sådana där uppfällbara mål (kommer inte ihåg vad de heter). Visst fick vi skjutsektorer, men något stridspar har jag aldrig ingått i. "Ingående i eldställning" vet jag inte ens vad det är.

Det roliga är också att utifall att vår Lv-enhet skulle bli utslagen så skulle vi kunna agera som en vanlig skyttepluton.

Vad jag ville ha sagt är att en som har genomfört 3 månaders GMU är nog mer lämplig som skyttesoldat än vad jag är efter 7,5 månaders militärtjänst.

 

/Mattias

Link to comment
Share on other sites

Tror att Soldatyrket i all sin enkelhet underskattas en del. Ett enklare infanteriförband av Hemvärnet typ behöver inte alltid högre utbildningsnivåer. Den absolut bästa soldatskolan är ett riktigt krig. Där lär man sig otroligt fort och otroligt handfast vad man ska göra och inte göra.

 

Personligen tycker jag själv att det är fascinerande att se reaktionerna hos de olika soldaterna. De kan delas i två kategorier, De som går ut för att skjuta och de som i hemlighet och desperat vet att de kommer att skjutas på, Jägarna och de jagade.

 

Majoriteten av soldaterna, genomför automatiskt åtgärder före strid och pratar några ord med sina kamrater. De knäpper ihop sina stridsvästar, kontrollerar sitt vapen, provar sambandet, uppdaterar sina kartor, studerar vädret och har ett sista-minuten-snack med sina chefer. Dessa är jägare.

 

De jagade, som är en mycket liten minoritet (även om varje pluton oftast äger minst en), vänder sig inåt till sin överlevnadsutrustning och försäkrar sig om att de bär en kompass, extra första förband, reserv handskar, Namnbricka korrekt ifylld med rätt blodgrupp, etc.. Allt för att underlätta för dem när de blir skjutna/tillfångatagna.

Link to comment
Share on other sites

Tror att Soldatyrket i all sin enkelhet underskattas en del. Ett enklare infanteriförband av Hemvärnet typ behöver inte alltid högre utbildningsnivåer. Den absolut bästa soldatskolan är ett riktigt krig. Där lär man sig otroligt fort och otroligt handfast vad man ska göra och inte göra.

 

Personligen tycker jag själv att det är fascinerande att se reaktionerna hos de olika soldaterna. De kan delas i två kategorier, De som går ut för att skjuta och de som i hemlighet och desperat vet att de kommer att skjutas på, Jägarna och de jagade.

 

Majoriteten av soldaterna, genomför automatiskt åtgärder före strid och pratar några ord med sina kamrater. De knäpper ihop sina stridsvästar, kontrollerar sitt vapen, provar sambandet, uppdaterar sina kartor, studerar vädret och har ett sista-minuten-snack med sina chefer. Dessa är jägare.

 

De jagade, som är en mycket liten minoritet (även om varje pluton oftast äger minst en), vänder sig inåt till sin överlevnadsutrustning och försäkrar sig om att de bär en kompass, extra första förband, reserv handskar, Namnbricka korrekt ifylld med rätt blodgrupp, etc.. Allt för att underlätta för dem när de blir skjutna/tillfångatagna.

 

Härligt med ett djupsinningt inlägg från en gammal fronträv. Hur många har du dödat med A: dina bara händer B: skjutvapen C: sprängämnen? :worthy:

Link to comment
Share on other sites

Nu är det som det är med antagning till Hemvärnet och det finns för många vakanser för att säga stopp utifrån vilken utbildningsväg man tagit.

Det finns annat som är viktigare att rätta till:

 

Vi måste komma bort från "vi-å-dom"-tänket när det gäller frivorg. När det kommer till kritan är det individens kompetens på plats som är viktig, inte hur han/hon kom med i Hv. Det åligger befäl på alla nivåer att se till sitt förband/enhet som en organisk helhet.

 

Dessutom tenderar människan att åtminstone försöka svara upp mot de förväntningar som ställs på henne/honom. Om det med viss regelbundenhet övas försvar av egen gruppering med t ex koket kommer även den enheten att försöka lära sig grunderna i det momentet. Låt b-styrkan genomföra eldöverfall även på staber och trossenheter under övningar.

 

Slutligen skulle inget av detta vara ett problem om Hemvärnet hade en befälskader som vågade föra befäl. Det är inte upp till soldaten att bestämma huruvida man enbart skall utföra sin huvuduppgift eller inte. Terrängbilföraren är en del av insatsplutonen och skall bete sig som så. Eventuella klagomål på detta tas upp i medbestämmanderöret efter övningens slut.

 

Jag inser att ovanstående är lättare att påpeka än att korrigera men till syvende och sidst är det inte avtalsorg som är ansvarig för verksamheten vid förbandet. Det är chefen!

 

/Johan

 

PS Inser när jag läser vad jag skrivit att jag rört mig lite OT. Jag anser dock att min synpunkt har bäring på diskussionen. DS

Link to comment
Share on other sites

FrivOrg kommer att dö sotdöden, så enkelt är det. Man kan bara utgå ifrån nuvarande förändringar inom Försvarsmakten att den förlitar sig mindre och mindre på frivilliga insatser utan lön.... Utan det blir mer och mer ett arbete. Bara att titta på GSS/K, GSS/T och Hv. Hemvärnet har reviderat sina ersättningsssystem. Med de ökade ersättningar kommer i nästa steg de ökade kraven på en formell utbildning.

 

Den formella inträdesbiljetten i framtidens insatsförsvar kommer att vara utbildning minst motsvarande GMU. Att tro att 2 veckors kurs och en kortare kurs i att prata radio kan vara en inträdesbiljett till morgondagens försvar är att tro fel. Själv hade jag gärna sett att alla anställningar inom Försvarsmakten hade krävt utbildning motsvarande GMU.

 

Snart nästa steg.....

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Guest Tanner

Tja, det vi gjorde var att plutonen låg uppradad på en lång linje och det sköts lys och vi pangade på en massa sådana där uppfällbara mål (kommer inte ihåg vad de heter). Visst fick vi skjutsektorer, men något stridspar har jag aldrig ingått i. "Ingående i eldställning" vet jag inte ens vad det är.

Det roliga är också att utifall att vår Lv-enhet skulle bli utslagen så skulle vi kunna agera som en vanlig skyttepluton.

Vad jag ville ha sagt är att en som har genomfört 3 månaders GMU är nog mer lämplig som skyttesoldat än vad jag är efter 7,5 månaders militärtjänst.

 

/Mattias

Det verkar helt enkelt som att utbildningen var felakigt upplagd för dig/er i så fall kan jag då tycka. Det kan ha något att göra med att det var 16 år sen, vad vet jag. Jag upplevde att tänket bakom vår stridsutbildning innehöll en nivåindelning som följdes i rätt ordning.

 

1. Enskild soldats vapenhantering

2. Enskild soldats förflyttning

3. Enskild soldats åtgärder vid sammanstöt

4. Stridspars förflyttning/åtgärder vid sammanstöt

5. Grupps strid från SST (med hjälp av 2 och 4, vi stred som stridspar inom grupps ram från stridsställning)

 

Det var så långt vi kom. Nu har delar av plutonen genomfört grupps strid och vi som tagit förarbevis kommer att genomföra samma utbildning efter semestern. Då kommer vi att lära oss grupps förflyttningssätt och manövrar, åtgärder vid sammanstöt, anfall samt försvar inom grupps ram osv. Dit har vi ännu inte kommit.

 

Jag kände tillräckligt förtroende för mina kamrater för att inte oroa mig när vi övade strid ungefär när vi slutfört den utbildningen. Innan dess var det fortfarande småsaker som behövde rättas till och som var orosmoment eller risker. Det beror enligt mig inte i huvudsak på personliga tillkortakommanden utan helt enkelt för lite övning pga för kort tid.

 

Slutsatsen för mig blir att alla som vill ingå i HV (som är ett väpnat infanteriförband och därför ska kunna strida) bör ha genomfört 3 månader GMU minst, för att ha uppnått en tillräckligt god förståelse och förmåga att inte vara en risk för sina kamrater och ändå kunna förstå utbildningen. HV har tillräckligt mycket att göra utan att behöva utbilda enskilda soldater på skydd och växelvis framåt inom stridspar.

Link to comment
Share on other sites

Vi måste ta in folk som inte har gjort lumpen! Annars finns inget Hemvärn om tio år helt enkelt för att folk inte gör "lumpen" längre.

 

För att sköta en bevakningsuppgift som fyra-dagars gör så räcker tre månaders som grund. Jag utgår från att det får fortsatt utbildning på sina hemförband?

Link to comment
Share on other sites

Härligt med ett djupsinningt inlägg från en gammal fronträv. Hur många har du dödat med A: dina bara händer B: skjutvapen C: sprängämnen? :worthy:

Fronträv, Jag? Min GU och fortsatta militära karriär inriktades på verksamhet långt in på djupet av motståndarens område.

 

Imponerar "bodycounts" tycker du? Är det något speciellt du gör i Artilleriet/Hemvärnet? Använder du AK-Bajonetten till att skära en skåra för varje dödad fiende i din oranga vikkåsa märkt Utby Scoutkår?

Link to comment
Share on other sites

Min erfarenhet är att det beror mycket på personen. Jag har ett fåtal människor som totalt har 4 veckors utbildning i mitt förband och de har stridande befattning. Men anledningen till att de platsar in är att de; 1. går som lasse-i-ledet 2. Kommer på alla övningar 3. Har en god eller mycket god fysisk status 4. är öppna och vill lära sig hela tiden 5. Lyssnar på sina chefer 6. Är goda sociala människor med gott civilt humankapital.

 

Jag har träffat liiiiite för många HV-soldater som har både 7.5, 10 och 12 månader utbildning som saknar några av dessa 5 punkter och JA har varit sämre soldater.

 

Men visst kan jag se problemet, och förstår att det är svårt med gränsdragningar.

 

Olle

Edited by ollevarm
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Självklart borde man få vara med i hemvärnet även om man inte gjort lumpen eller gmu. Jag tycker dock inte att någon ur avtalsorganisationerna borde få ha vapen. Jag tycker att den korta tid man har med vapnet under en vapenutbildning förbiser ett faktum att man under GU äter sover och skiter med sitt vapen.Man ska ju kunna hantera det i alla situationer, sol, regn, slask, snö, kolsvart och svinljust utan att ens behöva tänka.

 

Noterade att det tydligen går att få en "stridande" befattning genom FVRF / HV-und utan att ha gjort lumpen. Eller har jag fel ?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jag tycker det finns ett mått av sanning i den kritik mot frivilligorganisationerna som framförs (ofta!) här på forumet. Jag tycker "every man a rifleman" är en viktig princip.

 

Men ändå. Jag tror att Hemvärnets rekrytering går mot ett totalhaveri nu när vi avskaffat den militära massutbildningen. Det finns exempel på framgångsrik rekrytering och utbildning, men jag tror det är helt orealistiskt att hålla numerären uppe över tid om man kräver att folk ska ta tid från sitt vanliga liv för en tremånaders heltidsutbildning. Man ser positiva reportage på nätet och i Hemvärnsnytt, men när man läser siffrorna så handlar det alltid om 29 personer, eller 41, eller något sådant. Hur många måste utbildas om året om vi ska hålla numerären uppe? Ska vi vara 30000 män/kvinnor och man räknar med en genomsnittlig tjänstgöring på 6 år blir det 5000 om året som ska utbildas. Jag kanske tar i, men det är svårt att undvika slutsatsen att i alla fall ett par tusen rekryter om året måste tas in från gatan och utbildas från grunden.

 

Frivilligorganisationerna ger en väg in i Hemvärnet som inte kräver att man gör tre månader i sträck. Jag tror vi behöver den rekryteringen. Man kan naturligtvis ha uppfattningen att kvalitet är viktigare än kvantitet, och att dåligt utbildad personal bidrar så litet att man lika gärna kan vara utan dem, eller rent av att de är en belastning. I så fall är det rimligt att anpassa målsättningen för Hemvärnet efter hur många som rimligtvis kan rekryteras med de krav man vill ställa. Då är det dags för en kraftig neddragning av Hemvärnets storlek.

 

Utöka rekryteringen via frivilligorganisationerna kraftigt eller dra ned Hemvärnets storlek kraftigt är knappast populära förslag. Jag tror på en annan väg; gör något som liknar brittiska Territorial Army, med en utbildning som är utsträckt över tid. Kräv att man deltar ofta, inte att man deltar tre månader i sträck. En helg i månaden plus två veckor om året kanske. Skulle detta innebära sämre soldater? Förmodligen, men det beror ju också på hur skickliga utbildare man har och vilka personer man rekryterar.

Link to comment
Share on other sites

Några faktafel... Det är ca 22000 i Hemvärnet. De är i medel med i 8,5 år. Vilket gör ca 2500 personer per år som ska rekryteras. I dessa ingår 25% som gör GUF, dvs ca 600 personer. Så det handlar snarare om 1900 personer per år med antingen Värnpliktig, GMU eller anställning som ska rekryteras årligen. Det är en bit ifrån dina 5000 individer...

Link to comment
Share on other sites

Några faktafel... Det är ca 22000 i Hemvärnet. De är i medel med i 8,5 år. Vilket gör ca 2500 personer per år som ska rekryteras. I dessa ingår 25% som gör GUF, dvs ca 600 personer. Så det handlar snarare om 1900 personer per år med antingen Värnpliktig, GMU eller anställning som ska rekryteras årligen. Det är en bit ifrån dina 5000 individer...

 

OK, jag höftade litet! 6 år var en rätt bra höftning om korrekt siffra är 8,5 år tycker jag, och den kanske går ned om HV blir mer seriöst, högre krav och mindre kaffe och bulle? 22000 i HV är väl en siffra som blivit vad den blivit på grund av tidigare rekryteringssvårigheter, inte för att det är idealstorleken. Däremot var det meningen att inkludera GU-F, dvs totalt rekryteringsbehov eftersom jag spelade med tanken på avvecklade frivilligorganisationer. Det blir då 2588 personer per år att utbilda med 22000 i styrka och 8,5 års genomsnittligt deltagande.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Har svårt att förstå hur vissa här i tråden inte förstår att alla är soldater i botten, alltså är alla hemvärnssoldater. Alla soldater har olika befattningar, vissa mer inriktade på strid än andra men alla ska kunna strid. Så kommer det alltid vara. Man är lika mycket hemvärnssoldat om man gått med i hemvärnet genom FRO (som jag) jämfört med någon som gått med "direkt".

 

Kravet att vara medlem i en frivorg. ska också försvinna, beslut tog i senaste rikshemvärnstinget. Vet dock inte när det sker, kanske redan har.

 

Just nu har jag ett kontrakt som ordinarie avtals personal (finns extra också, som extra hemvärnsman). Egentligen förstår jag inte vad som menas med det. Jag har alltså blivit utbildad och fått en befattning i ett hemvärns kompani, som alla andra. Likt motsvarande befattning i yrkesarmén så har jag inte så mycket strid, även fast jag bör kunna detta väl. Man måste komma ihåg att även någon som gjort 15månaders värnplikt också kan ha denna befattning, räknas han också som avtals personal då? Kommer gruppen avtalspersonal försvinna med kravet att vara med i frivorg? Det hoppas jag.

 

Borde jag vara med i ett krigsförband med min utbildningsstånd punkt? Egentligen inte, men jag anser att jag enkelt väger över än att ha befattningen tom i kompaniet. I min bataljon finns det en hel del som omgående borde skickas på kurs. Dom har värnplikten i ryggen men är inte utbildade signalister enligt nya reglementet. Finns inget krav att dom ska skickas på kurser utöver 4/8 dagars kontraktet. Ungefär hälften verkar köra radio på svenska, några svengelska, några som man ska.

 

Tycker Hemvärnet borde skärpas till en hel del med minst GMU och fyskrav. Om man har GMU som krav kommer fysen automatiskt. Kom ihåg att GMU projektet är nytt och kommer ändras över tiden. Just nu kollas det på ifall man ska minska sjukvården för mer strid. Man kan inte hinna med allt på 3 månader och tydligen anses det att det behövs mer strid. Nu till sommaren kan man för första gången gå GMU över sommaren, bra för folk som studerar osv.

Edited by REALIN
Link to comment
Share on other sites

Från HvH 2010:

 

10 Personaltjänst

 

10.1 Antagning till hemvärnet

 

Grunder

 

Hemvärnets personal (hemvärnssoldater) består av hemvärnsmän och personal med avtal för

tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt av

anställda vid Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet.

Personer som har ett avtal om tjänstgöring i annan myndighet, kommun eller frivillig resursgrupp

(FRG), kan tjänstgöra i hemvärnet som extra hemvärnssoldat.

Säkerhetsskyddsbeslut i personärende får enligt säkerhetsskyddsförordningen inte överklagas. Ett

sådant beslut är inte ett anställningsbeslut men kan innebära att tänkt avtal inte kan komma tillstånd

eller att avtalet måste sägas upp.

 

Placering i befattning

Personalen placeras i befattning enligt TOEM då formell kompetens innehålls.

Vid vakanser får chefen för organisationsenheten placera en person från hemvärnets avtalspersonal

som bedöms vara lämplig och har nödvändig kompetens på hemvärnsmans befattning (GN), dock med

bibehållet frivilligavtal. På motsvarande sätt får en lämplig hemvärnsman, med bibehållet

hemvärnsavtal, placeras på en avtalsbefattning (X). Personal ur avtalsorganisationen får på

motsvarande sätt placeras för att besätta en annan avtalsorganisations vakans. Varje fall prövas

individuellt i syfte att optimalt sätt nyttja tillgänglig personals samlade kompetens vid respektive

hemvärnsförband. Då ansvarig avtalsorganisation har möjlighet att besätta tidigare vakans ska även

detta prövas individuellt i samma syfte som ovan. Befattningspenning och utbildningspremie utgår

från den enskildes placering på befattning.

 

Här kan vi alltså läsa två saker:

 

1. Alla är hemvärnssoldater och man bär eget vapen (förutom SRK som inte bär vapen). Just det med vapnet stod inte i texten men det är fakta. Fanns ju en del frågetecken tidigare om vilka avtalspersonal som hade eget personligt vapen.

 

2. Finns alltså ingen restriktion på vars man kan placeras. En GU-Fare kan alltså placeras som ksp skytt ifall man är lämplig och att det finns behov. Menar dock inte det räcker med bara GU-F, man ska väll minst ha gjort dom olika strids-kurserna som finns att söka samt bra KU på eget förband. Men det hade väll varit ett extrem fall.

 

Finns KSP & GRG kurser man kan söka hos Försvarsutbildarna.

Edited by REALIN
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Från HvH 2010:

 

10 Personaltjänst

 

10.1 Antagning till hemvärnet

 

Grunder

 

Hemvärnets personal (hemvärnssoldater) består av hemvärnsmän och personal med avtal för

tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt av

anställda vid Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet.

Personer som har ett avtal om tjänstgöring i annan myndighet, kommun eller frivillig resursgrupp

(FRG), kan tjänstgöra i hemvärnet som extra hemvärnssoldat.

Säkerhetsskyddsbeslut i personärende får enligt säkerhetsskyddsförordningen inte överklagas. Ett

sådant beslut är inte ett anställningsbeslut men kan innebära att tänkt avtal inte kan komma tillstånd

eller att avtalet måste sägas upp.

 

Placering i befattning

Personalen placeras i befattning enligt TOEM då formell kompetens innehålls.

Vid vakanser får chefen för organisationsenheten placera en person från hemvärnets avtalspersonal

som bedöms vara lämplig och har nödvändig kompetens på hemvärnsmans befattning (GN), dock med

bibehållet frivilligavtal. På motsvarande sätt får en lämplig hemvärnsman, med bibehållet

hemvärnsavtal, placeras på en avtalsbefattning (X). Personal ur avtalsorganisationen får på

motsvarande sätt placeras för att besätta en annan avtalsorganisations vakans. Varje fall prövas

individuellt i syfte att optimalt sätt nyttja tillgänglig personals samlade kompetens vid respektive

hemvärnsförband. Då ansvarig avtalsorganisation har möjlighet att besätta tidigare vakans ska även

detta prövas individuellt i samma syfte som ovan. Befattningspenning och utbildningspremie utgår

från den enskildes placering på befattning.

 

Här kan vi alltså läsa två saker:

 

1. Alla är hemvärnssoldater och man bär eget vapen (förutom SRK som inte bär vapen). Just det med vapnet stod inte i texten men det är fakta. Fanns ju en del frågetecken tidigare om vilka avtalspersonal som hade eget personligt vapen.

 

2. Finns alltså ingen restriktion på vars man kan placeras. En GU-Fare kan alltså placeras som ksp skytt ifall man är lämplig och att det finns behov. Menar dock inte det räcker med bara GU-F, man ska väll minst ha gjort dom olika strids-kurserna som finns att söka samt bra KU på eget förband. Men det hade väll varit ett extrem fall.

 

Finns KSP & GRG kurser man kan söka hos Försvarsutbildarna.

 

Skapar ingen ny tråd, då frågan är relevant, om än specifik.

 

 

1 Vilken avtalsorganisation kan (och faktiskt låter) en man som inte gjort GU/GMU och vill kocka i Hv vara den organisation som sköter avtalet? Lottorna duger ju inte eftersom de inte följer ÖRA. Utbildningarna i sig verkar inte vara något problem, så länge kursen betalas av någon. Men respektive AvtOrg har ju ett ansvar, men jag vet ingen som ansvarar för just man/GU-F/kock i Hv.

 

2 Gäller citatrutan ovan fortfarande? Och vem tolkar det, KompC, BatC, UtbGrp?

Link to comment
Share on other sites

 

Från HvH 2010:

 

10 Personaltjänst

 

10.1 Antagning till hemvärnet

 

Grunder

 

Hemvärnets personal (hemvärnssoldater) består av hemvärnsmän och personal med avtal för

tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet samt av

anställda vid Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet.

Personer som har ett avtal om tjänstgöring i annan myndighet, kommun eller frivillig resursgrupp

(FRG), kan tjänstgöra i hemvärnet som extra hemvärnssoldat.

Säkerhetsskyddsbeslut i personärende får enligt säkerhetsskyddsförordningen inte överklagas. Ett

sådant beslut är inte ett anställningsbeslut men kan innebära att tänkt avtal inte kan komma tillstånd

eller att avtalet måste sägas upp.

 

Placering i befattning

Personalen placeras i befattning enligt TOEM då formell kompetens innehålls.

Vid vakanser får chefen för organisationsenheten placera en person från hemvärnets avtalspersonal

som bedöms vara lämplig och har nödvändig kompetens på hemvärnsmans befattning (GN), dock med

bibehållet frivilligavtal. På motsvarande sätt får en lämplig hemvärnsman, med bibehållet

hemvärnsavtal, placeras på en avtalsbefattning (X). Personal ur avtalsorganisationen får på

motsvarande sätt placeras för att besätta en annan avtalsorganisations vakans. Varje fall prövas

individuellt i syfte att optimalt sätt nyttja tillgänglig personals samlade kompetens vid respektive

hemvärnsförband. Då ansvarig avtalsorganisation har möjlighet att besätta tidigare vakans ska även

detta prövas individuellt i samma syfte som ovan. Befattningspenning och utbildningspremie utgår

från den enskildes placering på befattning.

 

Här kan vi alltså läsa två saker:

 

1. Alla är hemvärnssoldater och man bär eget vapen (förutom SRK som inte bär vapen). Just det med vapnet stod inte i texten men det är fakta. Fanns ju en del frågetecken tidigare om vilka avtalspersonal som hade eget personligt vapen.

 

2. Finns alltså ingen restriktion på vars man kan placeras. En GU-Fare kan alltså placeras som ksp skytt ifall man är lämplig och att det finns behov. Menar dock inte det räcker med bara GU-F, man ska väll minst ha gjort dom olika strids-kurserna som finns att söka samt bra KU på eget förband. Men det hade väll varit ett extrem fall.

 

Finns KSP & GRG kurser man kan söka hos Försvarsutbildarna.

 

Skapar ingen ny tråd, då frågan är relevant, om än specifik.

 

 

1 Vilken avtalsorganisation kan (och faktiskt låter) en man som inte gjort GU/GMU och vill kocka i Hv vara den organisation som sköter avtalet? Lottorna duger ju inte eftersom de inte följer ÖRA. Utbildningarna i sig verkar inte vara något problem, så länge kursen betalas av någon. Men respektive AvtOrg har ju ett ansvar, men jag vet ingen som ansvarar för just man/GU-F/kock i Hv.

 

2 Gäller citatrutan ovan fortfarande? Och vem tolkar det, KompC, BatC, UtbGrp?

 

 

1. Enligt KFS14 bemannas befattningen Kock av SLK (Lottorna). Man kan ju dock vara med i en annan frivillig org tex Försvarsutbildarna men gå andras kurser. Man behöver alltså inte vara medlem i alla organisationer för att kunna gå alla kurser.

 

2. Borde väll vara minst KompC men även om det är BatC så vill väll denna ha KompC's godkännande. Framgår inte riktigt. Så vitt jag vet så gäller det fortfarande eftersom det inte kommit ut någon ny HvH. Om det sen kommit ut någon skriftelse från HKV som säger annorlunda kan inte jag svara på.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

1 Vilken avtalsorganisation kan (och faktiskt låter) en man som inte gjort GU/GMU och vill kocka i Hv vara den organisation som sköter avtalet? Lottorna duger ju inte eftersom de inte följer ÖRA. Utbildningarna i sig verkar inte vara något problem, så länge kursen betalas av någon. Men respektive AvtOrg har ju ett ansvar, men jag vet ingen som ansvarar för just man/GU-F/kock i Hv.

 

2 Gäller citatrutan ovan fortfarande? Och vem tolkar det, KompC, BatC, UtbGrp?

 

 

1. Enligt KFS14 bemannas befattningen Kock av SLK (Lottorna). Man kan ju dock vara med i en annan frivillig org tex Försvarsutbildarna men gå andras kurser. Man behöver alltså inte vara medlem i alla organisationer för att kunna gå alla kurser.

 

2. Borde väll vara minst KompC men även om det är BatC så vill väll denna ha KompC's godkännande. Framgår inte riktigt. Så vitt jag vet så gäller det fortfarande eftersom det inte kommit ut någon ny HvH. Om det sen kommit ut någon skriftelse från HKV som säger annorlunda kan inte jag svara på.

 

Så, inget säkert svar om kille på Kock (utan GU/GMU)?

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

1 Vilken avtalsorganisation kan (och faktiskt låter) en man som inte gjort GU/GMU och vill kocka i Hv vara den organisation som sköter avtalet? Lottorna duger ju inte eftersom de inte följer ÖRA. Utbildningarna i sig verkar inte vara något problem, så länge kursen betalas av någon. Men respektive AvtOrg har ju ett ansvar, men jag vet ingen som ansvarar för just man/GU-F/kock i Hv.

 

2 Gäller citatrutan ovan fortfarande? Och vem tolkar det, KompC, BatC, UtbGrp?

 

 

1. Enligt KFS14 bemannas befattningen Kock av SLK (Lottorna). Man kan ju dock vara med i en annan frivillig org tex Försvarsutbildarna men gå andras kurser. Man behöver alltså inte vara medlem i alla organisationer för att kunna gå alla kurser.

 

2. Borde väll vara minst KompC men även om det är BatC så vill väll denna ha KompC's godkännande. Framgår inte riktigt. Så vitt jag vet så gäller det fortfarande eftersom det inte kommit ut någon ny HvH. Om det sen kommit ut någon skriftelse från HKV som säger annorlunda kan inte jag svara på.

 

Så, inget säkert svar om kille på Kock (utan GU/GMU)?

 

 

Osäker exakt vad du menar. SLK ansvarar för Hemvärnets kockar men personen måste inte nödvändigtvis bara medlem i den organisationen.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

i dagsläget, nej, inte med 2 veckors GU-F.

Möjligen om man förlänger GU-Fen med 2 veckor möjligen.

Hur mycket träning gör ett vanligt Hemvärns förband i ett år? Som ett förband menar jag, inte special skolor som en del soldater nog måste gå till.

Link to comment
Share on other sites

 

i dagsläget, nej, inte med 2 veckors GU-F.

Möjligen om man förlänger GU-Fen med 2 veckor möjligen.

Hur mycket träning gör ett vanligt Hemvärns förband i ett år? Som ett förband menar jag, inte special skolor som en del soldater nog måste gå till.

 

 

Bevakningsförband gör kontrakterat 4 dagar/år för menig soldat, dessa dagar genomförs som en årlig KFÖ. Ena året är vikt åt befattningsträning andra året förbandsträning.

Insatsförband gör 8 dagar/år fördelat på en KFÖ och en SÖF (särskild övning förband).

 

Hur pass bra förband hänger mycket på chefernas förmåga att motivera soldaterna genomföra frivillig utbildning utöver KFÖ och SÖF

Link to comment
Share on other sites

 

 

i dagsläget, nej, inte med 2 veckors GU-F.

Möjligen om man förlänger GU-Fen med 2 veckor möjligen.

 

Hur mycket träning gör ett vanligt Hemvärns förband i ett år? Som ett förband menar jag, inte special skolor som en del soldater nog måste gå till.

Bevakningsförband gör kontrakterat 4 dagar/år för menig soldat, dessa dagar genomförs som en årlig KFÖ. Ena året är vikt åt befattningsträning andra året förbandsträning.

 

Insatsförband gör 8 dagar/år fördelat på en KFÖ och en SÖF (särskild övning förband).

 

Hur pass bra förband hänger mycket på chefernas förmåga att motivera soldaterna genomföra frivillig utbildning utöver KFÖ och SÖF

Hey Brother, how are things?

 

Fyra dagar om året låter mycket lite tycker jag. Speciellt för soldater som inte har erfarenhet och/eller träning över några veckors grund utbildning. Vi vet ju alla att militär jobb är perishable skills. Åtta dagar låter lite bättre tycker jag.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Helst skulle GUF varit sex veckor, plus att din specialitet vad du ska utbildas till går direkt från GUF.

Jag är med båda benen på vart håll.

Sedan tycker jag att Åtta dagar är ändå lite varför inte föra in 16 dagar. Att man gör två KFÖ och två Befattnings utbildningar på ett år.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...