Jump to content
Sign in to follow this  
M21

Biverkningar av malariamedicinen Lariam

Recommended Posts

Jag har tagit Lariam vid två tidigare tillfällen och då endast upplevt sådant som man kan leva med, som lättare besvär med sömn och enstaka konstiga drömmar. Uppfattningen som varit är att om man tagit det en gång och det funkar så funkar det igen, jag är inte så säker på det längre

 

Under senaste svängen i rikets tjänst, så upplevde jag ett ökat antal och kraftigare biverkningar än tidigare.

De klassiska udda och obehagliga drömmarna var fler och värre än tidigare, så var även insomningsproblemen. nya problem som uppstod var bla. "myrkrypningar" i benen, som inte gjorde insomnningen lättare direkt.

 

Mer allvarligt är dock det som uppträdde när jag var hemma på leave, aggressiva, paranoida, förvirrade tendenser och minnesförluster. Vid det här tillfället vad det alkohol inblandat men med tanken i bakhuvudet att man varit torrlagd ett bra tag så det var ett moderat intag, från min sida.

 

Givetvis kan alkoholen vara en effekt i det hela, men med tanke på att de uppvisade bentendera inte alls passar på mig, och att det inte handlade om några enorma mängder alkohol så tror jag starkt att just Lariam kan ha varit en stor bidragande faktor.

 

Efter detta så slutade jag omgående att ta Lariam och gick över till Mallarone de sista veckorna innan myggsäsongen var över. Jag upplevde att problemen snart avtog, och tillslut försvann.

 

Det var i vilket fall som helst en väldigt obehaglig upplevelse, och jag undrar om det finns några fler här som har upplevt problem med Lariam. Det skulle det vara intressant att få veta om fler haft besvär, och möjligen göra en sammanställning på det lite längre fram.

 

 

/m21

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är nog bra med en sammanställning, men kom ihåg att rapportera till utskrivande läkare också, eller rapportera själv på nätet: Läkemedelsverket

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag upplevde det som att jag inte fick några biverkningar alls men när jag och några kamrater reflekterade och tänkte så visst, det fanns. För egen del bara som intensiva mycket trevliga erotiska drömmar. Ofta med Happy ending...

Jag tror att Lariam påverkar psyket på i stort sett alla som tar det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

fass.se om lariam står det att man inte ska ta tabletten "om du har tidigare psykiska störningar särskilt depression...". Så nog påverkas psyket alltid. Biverkningar fanns det också lite att välja på.

Share this post


Link to post
Share on other sites

På en kurs jag var på sade en av lärarna (läkare med erfarenhet av expeditioner) att han gav lariam till patienter som använt det tidigare, men att han undvek att ge det till nya patienter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Finns många artiklar på nätet angående de risker som finns med att pilla i sig Lariam.

 

Upplevde aldrig själv några problem. En fördel med Lariam jämfört med Malarone är att tabletten är billigare samt, som du själv vet, så behöver man bara ta en tablett per vecka istället för en tablett per dag.

 

Bästa hälsningar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Finns många artiklar på nätet angående de risker som finns med att pilla i sig Lariam.

 

Upplevde aldrig själv några problem. En fördel med Lariam jämfört med Malarone är att tabletten är billigare samt, som du själv vet, så behöver man bara ta en tablett per vecka istället för en tablett per dag.

 

Bästa hälsningar

 

Jo, känner till fördelarna. Även jag tyckte att det var finurligt att bara behöva ta det en gång i veckan.

Som jag nämnde innan så hade jag pillat i mig Lariam vid tidigare tillfällen och inte haft några större problem utöver lite insomningsproblem och udda drömmar, och utgick från att det skulle fortsätta vara så även vid det sista tillfället. Så blev det inte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan höja ett varningens finger för att blanda lariam med annan medicin av penicillin-typ. Gjorde det och fick en effekt som närmast kan liknas vid yalla.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Underliga drömmar; man fick verkligen planera sitt filmtittande när det var Lariamkväll. Skräckfilmer var riktigt dumt. Koncentrationssvårigheter, retlighet... aldrig att jag stoppar i mig det där igen. Mallarone må vara lite omständigare, men verkar betydligt mer lockande.

 

Biverkningslistan för Lariam är helt makalös. Det är inte mycket som inte finns med där.

Vanliga (fler än 1 av 100 patienter): yrsel, huvudvärk, sömnighet, sömnstörningar, mardrömmar, balansrubbningar, illamående, kräkningar, diarré och buksmärtor.

 

Mindre vanliga: kraftlöshet, aptitförlust, olustkänsla, trötthet, feber, frossa, svettningar, andnöd, förändrade blodvärden, lågt eller högt blodtryck, rodnad, svimningar, bröstsmärta, störd hjärtrytm, besvär från mag-tarmkanalen, hudutslag, hudrodnad, klåda, håravfall, hudsvullnad (ödem), muskelsvaghet, muskelkramper, muskelsmärtor (myalgi), ledvärk, myrkrypningar, darrningar, rubbning i samordningen av muskelrörelser, kramper, oro, depression, skakningar, rastlöshet, glömska, förvirring, hallucinationer, psykotiska och paranoida reaktioner, humörförändringar, panikattacker, aggressivitet, synrubbningar, nedsatt hörsel och öronsusningar.

 

Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): hinder i överledningen av nervimpulser i hjärtat (AV-block), hjärnsjukdom, svåra hudreaktioner (Stevens Johnsons syndrom, erythema multiforme) och nervsjukdom.

 

Sällsynta fall av självmordstankar har rapporterats men inget samband har påvisats till läkemedelsadministreringen. Mycket sällsynta fall av lunginflammation med möjligt allergiskt ursprung finns rapporterat.

Hos ett fåtal patienter har yrsel och balansrubbningar rapporterats, som kan kvarstå i månader efter avslutad behandling med läkemedlet.

 

Lariam har en lång utsöndringstid. Biverkningarna kan därför inträffa eller kvarstå upp till flera veckor till månader efter den sista dosen.

När Lariam ges som behandling av konstaterad malaria är det ofta svårt att skilja mellan biverkningarna som beror på medicinen och de symtom som beror på den malariasjukdom som behandlas.

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lariam ROCKAR!

 

Tog Lariam under min tid pa LA02.. Hade 1-2h mindre somnbehov per natt samt drommar som skulle ha vunnit en Oscar-statyett for basta film varje natt..

Mer Lariam till folket! ;)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag fick: sömnighet, olustkänsla, kraftlöshet, aptitförlust och trötthet...gotta catch 'em all! Gick över efter ca 3 veckor dock och sen var det inga problem

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lariam ROCKAR!

 

Tog Lariam under min tid pa LA02.. Hade 1-2h mindre somnbehov per natt samt drommar som skulle ha vunnit en Oscar-statyett for basta film varje natt..

Mer Lariam till folket! ;)

 

Nu är vi snarare inne på avdelningen "Ont krut förgås inte så lätt". ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lariam ROCKAR!

 

Tog Lariam under min tid pa LA02.. Hade 1-2h mindre somnbehov per natt samt drommar som skulle ha vunnit en Oscar-statyett for basta film varje natt..

Mer Lariam till folket! ;)

 

Du var ju vrickad redan innan, haha.... :Malaj: Kommer du hem i vinter så hör av dig, du måste titta på min nya bössa...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sedan 2011 så har det hänt saker i hur Lariam (Meflokin) betraktas.

2013 utfärdade FDA (U.S Food and Drog Administration) en "black box warning label"
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM362232.pdf

2014 har även FASS reviderat och uppdaterat sin information

http://www.fass.se/LIF/product?5&userType=2&nplId=19880205000023&docType=7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  ×